Bỏ qua nội dung chính

Làm cách nào để tính nhanh mọi hàng / cột khác hoặc thứ n trong Excel?

Như chúng ta đã biết, chúng ta có thể áp dụng hàm Sum để thêm danh sách các ô, nhưng đôi khi chúng ta cần tính tổng mọi ô khác cho một số mục đích và Excel không có hàm tiêu chuẩn nào cho phép chúng ta tính tổng mọi ô thứ n. Trong tình huống này, làm thế nào chúng ta có thể tổng hợp mọi hàng / cột khác hoặc thứ n trong Excel?

Tính tổng mọi hàng / cột khác hoặc thứ n bằng Công thức

Tính tổng mọi hàng / cột khác hoặc thứ n với Hàm do Người dùng Xác định

Tổng/trung bình/đếm mỗi khác hoặc hàng/cột thứ n với Kutools for Excel


Qua ví dụ sau, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng công thức tính tổng mọi ô khác.

1. Sử dụng công thức mảng để tính tổng mọi hàng hoặc cột khác

Trong một ô trống, vui lòng nhập công thức này: =SUM(IF(MOD(ROW($B$1:$B$15),2)=0,$B$1:$B$15,0)), sau đó nhấn Ctrl + Shift + Enter khóa và mọi giá trị ô khác trong cột B đã được tính tổng. Xem ảnh chụp màn hình:

doc-sum-mọi-cell1 2 doc-sum-mọi-cell2

Ghi chú:

1. Trong công thức mảng ở trên, bạn có thể thay đổi số 2 thành 3, 4, 5…, nghĩa là tính tổng mọi hàng thứ 3, mọi hàng thứ 4, mọi hàng thứ 5…

2. Nếu bạn muốn tính tổng mọi cột khác, bạn có thể nhập công thức sau: =SUM(IF(MOD(COLUMN($A$1:$O$1),2)=0,$A$1:$O$1,0)), và hãy nhấn Ctrl + Shift + Enter phím để lấy kết quả. Xem ảnh chụp màn hình:

doc-sum-mọi-cell3

2. Sử dụng các công thức để tính tổng mọi hàng hoặc cột khác

Đây là một công thức khác có thể giúp bạn tính tổng mọi ô khác hoặc ô thứ n trong một trang tính.

Trong một ô trống, vui lòng nhập công thức này: =SUMPRODUCT((MOD(ROW($B$1:$B$15),3)=0)*($B$1:$B$15)). Và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi và mọi ô thứ 3 đã được thêm vào. Xem ảnh chụp màn hình:

doc-sum-mọi-cell4 2 doc-sum-mọi-cell5

Ghi chú:

1. Trong công thức trên, bạn có thể thay đổi số 3 thành 4, 5, 6…, nghĩa là tổng của mọi hàng thứ 4, mọi hàng thứ 5, mọi hàng thứ 6…

2. Nếu bạn muốn tính tổng mọi cột khác, bạn có thể nhập công thức sau: =SUMPRODUCT((MOD(COLUMN($A$1:$O$1),3)=0)*($A$1:$O$1)).

doc-sum-mọi-cell6


Hàm sau do người dùng xác định cũng có thể giúp bạn thêm mọi ô khác hoặc ô thứ n trong Excel.

1. Giữ ALT + F11 chìa khóa và nó mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán mã sau vào cửa sổ Mô-đun.

Function SumIntervalRows(WorkRng As Range, interval As Integer) As Double
'Updateby Extendoffice
Dim arr As Variant
Dim total As Double
total = 0
arr = WorkRng.Value
For i = interval To UBound(arr, 1) Step interval
    total = total + arr(i, 1)
Next
SumIntervalRows = total
End Function
Function SumIntervalCols(WorkRng As Range, interval As Integer) As Double
Dim arr As Variant
Dim total As Double
total = 0
arr = WorkRng.Value
For j = interval To UBound(arr, 2) Step interval
    total = total + arr(1, j)
Next
SumIntervalCols = total
End Function

3. Sau đó, lưu mã này và nhập công thức sau vào ô trống khi bạn cần, xem ảnh chụp màn hình:

Để tính tổng mọi hàng thứ tư: = SumIntervalRows (B1: B15,4)

doc-sum-mọi-cell7

Để tính tổng mỗi cột thứ tư: = SumIntervalCols (A1: O1,4)

doc-sum-mọi-cell8

4. Sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi chính, bạn sẽ nhận được phép tính. Xem ảnh chụp màn hình:

Tính tổng mỗi hàng thứ tư:

doc-sum-mọi-cell9

Tính tổng mỗi cột thứ tư:

doc-sum-mọi-cell10

Chú thích: Bạn có thể thay đổi số 4 thành bất kỳ số nào khác, chẳng hạn như 2, 3, 5… nó có nghĩa là tổng của mọi hàng thứ hai, mọi hàng thứ ba, mọi hàng hoặc cột thứ năm.


Có thể cả công thức và hàm do người dùng xác định đều hơi khó đối với hầu hết các bạn, ở đây tôi có thể giới thiệu cho các bạn một cách dễ dàng hơn để giải quyết công việc này.

Với Kutools for Excel'S Chọn Hàng & Cột Khoảng cách, bạn có thể chọn mọi ô khác hoặc ô thứ n mà bạn cần trước tiên, sau đó đặt tên xác định cho các ô đã chọn, cuối cùng, sử dụng hàm Sum để tính tổng các ô.

Kutools for Excel : với hơn 300 bổ trợ Excel tiện dụng, dùng thử miễn phí không giới hạn trong 30 ngày. 

Sau khi cài đặt Kutools for Excel, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn cột mà bạn muốn tính tổng mọi ô khác hoặc ô thứ n.

2. Nhấp chuột Kutools > Chọn > Chọn Hàng & Cột Khoảng cách, xem ảnh chụp màn hình:

3. Trong Chọn Hàng & Cột Khoảng cách hộp thoại, chỉ định các hoạt động khi bạn cần, xem ảnh chụp màn hình:

doc-sum-mọi-cell12

4. Nhấp chuột OKvà mọi hàng khác đã được chọn từ hàng đầu tiên và bây giờ, bạn có thể xem các kết quả được tính toán, chẳng hạn như trung bình, tổng, đếm được hiển thị ở cuối thanh trạng thái. Xem ảnh chụp màn hình:

doc-sum-mọi-cell13

Ghi chú:

1. Với chức năng này, bạn có thể đặt số 2, 3, 4… trong Khoảng thời gian của và bạn sẽ chọn các ô có khoảng 2, 3, 4 hàng bắt đầu từ hàng đầu tiên của phạm vi ở bước 3.

2. Với các bước trên, bạn cũng có thể tính tổng mọi cột khác hoặc cột thứ n nếu bạn cần.

Nếu bạn muốn biết thêm về tính năng này, vui lòng nhấp vào Chọn Hàng & Cột Khoảng cách.

Tải xuống và dùng thử miễn phí Kutools for Excel Hiện nay !


Kutools for Excel: với hơn 300 bổ trợ Excel tiện dụng, dùng thử miễn phí không giới hạn trong 30 ngày. Tải xuống và dùng thử miễn phí ngay!

Các bài liên quan:

Làm cách nào để tính tổng các ô đã lọc hoặc ô hiển thị trong Excel?

Làm thế nào để tính tổng các giá trị tuyệt đối trong Excel?

Công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao   |  Xóa hàng trống   |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu   |   Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Siêu tra cứu: Nhiều tiêu chí VLookup    VLookup Nhiều Giá Trị  |   VLookup trên nhiều trang tính   |   Tra cứu mờ ....
Danh sách thả xuống nâng cao: Tạo nhanh danh sách thả xuống   |  Danh sách thả xuống phụ thuộc   |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọn ....
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  |  So sánh dãy và cột hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới   |  Chế độ xem thiết kế   |   Thanh công thức lớn    Trình quản lý sổ làm việc & trang tính   |  Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)   |  Bảng chọn ngày   |  Kết hợp các bảng tính   |  Mã hóa/Giải mã ô    Gửi email theo danh sách   |  Siêu lọc   |   Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự,...)   |   50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt,...)   |   40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh,...)   |   19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn,...)   |   12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ,...)   |   7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Chia ô,...)   |   ... và nhiều hơn nữa

Nâng cao kỹ năng Excel của bạn với Kutools for Excelvà trải nghiệm hiệu quả hơn bao giờ hết. Kutools for Excel Cung cấp hơn 300 tính năng nâng cao để tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.  Bấm vào đây để có được tính năng bạn cần nhất...

tab kte 201905


Office Tab Mang giao diện theo thẻ vào Office và giúp công việc của bạn dễ dàng hơn nhiều

  • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
  • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
  • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
Comments (20)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
the above given codes work but when the file is closed and reopen, it doesn't work. again the same codes needs to copy and paste. pls give permanent solution
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello,
After pasting the code, when you close the workbook, you should save the workbook as Excel Macro-Enabled Workbook format to save the code.
When you open the workbook next time, click the Enable Content button in the security warning bar.
Please try, thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi i want to sum up every 4 row, but my new table for these sum-up values has an interval of every 12 rows, any idea?
Ex: Sum-up every 4 months data and put those data in a new table at every new year Jan (12 interval row).
This comment was minimized by the moderator on the site
Sorry final question is there a way this can be done in one array in a Sumproduct formula as I'd like the values to still be kept individually.
This comment was minimized by the moderator on the site
That VBA code is helpful, can it be amended so it also sums the first value of the sequence?
This comment was minimized by the moderator on the site
These vma tutorials are the best thing ever. Very helpful thank you guys!
This comment was minimized by the moderator on the site
The formula is not working for the column can anyone please help me to add odd column
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Nilesh,
If you want to sum the cell values in all odd row, the below formula may help you! (Please change the cell references to your need.)

=SUMPRODUCT(B1:B15,MOD(ROW(B1:B15)+0,2))

Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Is there a way to add another criteria to this formula? I want to add every 9th row that is great than -40. I would appreciate your help. Thanks in advance!
This comment was minimized by the moderator on the site
Used the visual basic programming – excellent! The other options worked fine except for row n.º 1.
This comment was minimized by the moderator on the site
sir I have used visual basic for SumIntervalCols function as stated above and saved the file as macro enable worksheet. when next time open the file the user define command is missing from drop down function menu Please help how to fix user define macro and can be used for other excel sheets. regards D KUMAR
This comment was minimized by the moderator on the site
This method does not work for me. I entered the 15 numbers in the column B (B1:B15) as in the example and copy the formula to a blank cell, the result is 0. If I change the if statement to IF(MOD(ROW($B$1:$B$15),2)=1, the result is 3795 that is sum(B1:B15). What is wrong?
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations