Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Làm cách nào để tính nhanh mọi hàng / cột khác hoặc thứ n trong Excel?

Như chúng ta đã biết, chúng ta có thể áp dụng hàm Sum để thêm danh sách các ô, nhưng đôi khi chúng ta cần tính tổng mọi ô khác cho một số mục đích và Excel không có hàm tiêu chuẩn nào cho phép chúng ta tính tổng mọi ô thứ n. Trong tình huống này, làm thế nào chúng ta có thể tổng hợp mọi hàng / cột khác hoặc thứ n trong Excel?

Tính tổng mọi hàng / cột khác hoặc thứ n bằng Công thức

Tính tổng mọi hàng / cột khác hoặc thứ n với Hàm do Người dùng Xác định

Tổng / trung bình / đếm mọi hàng / cột khác hoặc thứ n với Kutools cho Excel


Qua ví dụ sau, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng công thức tính tổng mọi ô khác.

1. Sử dụng công thức mảng để tính tổng mọi hàng hoặc cột khác

Trong một ô trống, vui lòng nhập công thức này: =SUM(IF(MOD(ROW($B$1:$B$15),2)=0,$B$1:$B$15,0)), sau đó nhấn Ctrl + Shift + Enter khóa và mọi giá trị ô khác trong cột B đã được tính tổng. Xem ảnh chụp màn hình:

doc-sum-every-other-cell1 2 doc-sum-every-other-cell2

Ghi chú:

1. Trong công thức mảng ở trên, bạn có thể thay đổi số 2 thành 3, 4, 5…, nghĩa là tính tổng mọi hàng thứ 3, mọi hàng thứ 4, mọi hàng thứ 5…

2. Nếu bạn muốn tính tổng mọi cột khác, bạn có thể nhập công thức sau: =SUM(IF(MOD(COLUMN($A$1:$O$1),2)=0,$A$1:$O$1,0)), và hãy nhấn Ctrl + Shift + Enter phím để lấy kết quả. Xem ảnh chụp màn hình:

doc-sum-every-other-cell3

2. Sử dụng các công thức để tính tổng mọi hàng hoặc cột khác

Đây là một công thức khác có thể giúp bạn tính tổng mọi ô khác hoặc ô thứ n trong một trang tính.

Trong một ô trống, vui lòng nhập công thức này: =SUMPRODUCT((MOD(ROW($B$1:$B$15),3)=0)*($B$1:$B$15)). Và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi và mọi ô thứ 3 đã được thêm vào. Xem ảnh chụp màn hình:

doc-sum-every-other-cell4 2 doc-sum-every-other-cell5

Ghi chú:

1. Trong công thức trên, bạn có thể thay đổi số 3 thành 4, 5, 6…, nghĩa là tổng của mọi hàng thứ 4, mọi hàng thứ 5, mọi hàng thứ 6…

2. Nếu bạn muốn tính tổng mọi cột khác, bạn có thể nhập công thức sau: =SUMPRODUCT((MOD(COLUMN($A$1:$O$1),3)=0)*($A$1:$O$1)).

doc-sum-every-other-cell6


Hàm sau do người dùng xác định cũng có thể giúp bạn thêm mọi ô khác hoặc ô thứ n trong Excel.

1. Giữ ALT + F11 chìa khóa và nó mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán mã sau vào cửa sổ Mô-đun.

Function SumIntervalRows(WorkRng As Range, interval As Integer) As Double
'Updateby Extendoffice
Dim arr As Variant
Dim total As Double
total = 0
arr = WorkRng.Value
For i = interval To UBound(arr, 1) Step interval
  total = total + arr(i, 1)
Next
SumIntervalRows = total
End Function
Function SumIntervalCols(WorkRng As Range, interval As Integer) As Double
Dim arr As Variant
Dim total As Double
total = 0
arr = WorkRng.Value
For j = interval To UBound(arr, 2) Step interval
  total = total + arr(1, j)
Next
SumIntervalCols = total
End Function

3. Sau đó, lưu mã này và nhập công thức sau vào ô trống khi bạn cần, xem ảnh chụp màn hình:

Để tính tổng mọi hàng thứ tư: = SumIntervalRows (B1: B15,4)

doc-sum-every-other-cell7

Để tính tổng mỗi cột thứ tư: = SumIntervalCols (A1: O1,4)

doc-sum-every-other-cell8

4. Sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi chính, bạn sẽ nhận được phép tính. Xem ảnh chụp màn hình:

Tính tổng mỗi hàng thứ tư:

doc-sum-every-other-cell9

Tính tổng mỗi cột thứ tư:

doc-sum-every-other-cell10

Chú thích: Bạn có thể thay đổi số 4 thành bất kỳ số nào khác, chẳng hạn như 2, 3, 5… nó có nghĩa là tổng của mọi hàng thứ hai, mọi hàng thứ ba, mọi hàng hoặc cột thứ năm.


Có thể cả công thức và hàm do người dùng xác định đều hơi khó đối với hầu hết các bạn, ở đây tôi có thể giới thiệu cho các bạn một cách dễ dàng hơn để giải quyết công việc này.

Với Kutools cho Excel'S Chọn Hàng & Cột Khoảng cách, bạn có thể chọn mọi ô khác hoặc ô thứ n mà bạn cần trước tiên, sau đó đặt tên xác định cho các ô đã chọn, cuối cùng, sử dụng hàm Sum để tính tổng các ô.

Kutools cho Excel : với hơn 300 bổ trợ Excel tiện dụng, dùng thử miễn phí không giới hạn trong 30 ngày. 

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn cột mà bạn muốn tính tổng mọi ô khác hoặc ô thứ n.

2. Nhấp chuột Kutools > Chọn > Chọn Hàng & Cột Khoảng cách, xem ảnh chụp màn hình:

3. Trong Chọn Hàng & Cột Khoảng cách hộp thoại, chỉ định các hoạt động khi bạn cần, xem ảnh chụp màn hình:

doc-sum-every-other-cell12

4. Nhấp chuột OKvà mọi hàng khác đã được chọn từ hàng đầu tiên và bây giờ, bạn có thể xem các kết quả được tính toán, chẳng hạn như trung bình, tổng, đếm được hiển thị ở cuối thanh trạng thái. Xem ảnh chụp màn hình:

doc-sum-every-other-cell13

Ghi chú:

1. Với chức năng này, bạn có thể đặt số 2, 3, 4… trong Khoảng thời gian của và bạn sẽ chọn các ô có khoảng 2, 3, 4 hàng bắt đầu từ hàng đầu tiên của phạm vi ở bước 3.

2. Với các bước trên, bạn cũng có thể tính tổng mọi cột khác hoặc cột thứ n nếu bạn cần.

Nếu bạn muốn biết thêm về tính năng này, vui lòng nhấp vào Chọn Hàng & Cột Khoảng cách.

Tải xuống và dùng thử miễn phí Kutools cho Excel ngay!


Kutools cho Excel: với hơn 300 bổ trợ Excel tiện dụng, dùng thử miễn phí không giới hạn trong 30 ngày. Tải xuống và dùng thử miễn phí ngay!

Các bài liên quan:

Làm cách nào để tính tổng các ô đã lọc hoặc ô hiển thị trong Excel?

Làm thế nào để tính tổng các giá trị tuyệt đối trong Excel?


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

 • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng / cột trùng lặp... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2021 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ tính năng Dùng thử miễn phí 30 ngày. Bảo đảm hoàn lại tiền trong 60 ngày.
tab kte 201905

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (20)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, tôi đã thử nó - nhưng công thức này = SUM (IF (MOD (ROW ($ B $ 1: $ B $ 15), 2) = 0, $ B $ 1: $ B $ 15)) chỉ hoạt động NẾU bạn bắt đầu ở một hàng không đồng đều. Nếu không, nó cho một kết quả sai. Hãy thử nó, chèn một hàng trước hàng một. LỜI KHUYÊN: thay vào đó, hãy chèn hàng thứ 2 hoặc thứ 3 để tính tổng (đó là một biến, hãy chèn một Ô tham chiếu (B20) hoặc lâu hơn và chèn vào đó mọi hàng mà bạn muốn tính tổng. Dù sao, tôi tự hỏi vì cái quái gì mà bạn sử dụng công thức như vậy ??? Trân trọng kính chào kraems
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, điều này hữu ích, nhưng công thức là sai (ít nhất là nếu bạn cố gắng áp dụng nó cho các cột) Cột (REGION) trả về chỉ số cột của cột đầu tiên trong khu vực. Vì vậy, công thức hoàn toàn không hoạt động đối với các cột ... Nhưng sẽ rất hữu ích nếu bạn bắt đầu làm việc theo đúng hướng.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Đây là một bài viết tuyệt vời! Tôi không biết rằng hàm MOD có thể xử lý một đối số mảng. Tôi rất thích giải pháp công thức, nó chỉ đơn giản là tuyệt vời!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Điều này rất hữu ích. Tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó sẽ có tổng số Ro1 1 col 1, 4, 7, v.v. Sử dụng SumIntervalCols không hoạt động chính xác vì vậy chỉ cần thay đổi vòng lặp For thành: For j = 1 To UBound (arr, 2) Khoảng bước cho cho tôi những gì tôi muốn, ví dụ: (F2: BH2,3). Bây giờ tôi muốn tính trung bình các tổng trong mỗi ô thứ ba nên tôi đã thêm hàm: Hàm CountIntervalCols (WorkRng As Range, khoảng As Integer) As Double Dim arr As Variant Dim total As Double total = 0 arr = WorkRng.Value Cho j = 1 Tới UBound (arr, 2) Khoảng bước If (Not IsEmpty (arr (1, j)) And IsNumeric (arr (1, j))) Then If arr (1, j)> 0 Then total = total + 1 End If Kết thúc Nếu Tiếp theo CountIntervalCols = tổng số Kết thúc Khi đó, thật đơn giản để tạo một AvgIntervalCols: Hàm AvgIntervalCols (WorkRng As Range, khoảng thời gian As Integer) As Double Dim tổng cộng Như Double Dim tổng số As Double Totalcols = SumIntervalCols (WorkRng, khoảng thời gian) totalcount = CountIntervalCols ( WorkRng, khoảng thời gian) If totalcount = 0 Then totalsum = 0 Khác totalsum = totalsum / totalcount Kết thúc Nếu AvgIntervalCols = totalsum Kết thúc Hàm Cảm ơn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
HY VỌNG NÀY GIÚP ĐỠ VẤN ĐỀ
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
tổng của các cột cũng hoạt động, nhưng bạn cần phải bắt đầu từ cột A, nếu không nó sẽ trả về một kết quả sai.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Bây giờ tôi rất quan tâm đến excel vì vậy xin vui lòng hướng dẫn cho tôi. vì vậy, trong sẽ thêm trong u cuối cùng sử dụng 4 tại sao.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Công thức này có thể dễ dàng sửa đổi để hoạt động với một trong hai phạm vi bắt đầu bằng các hàng / cột được đánh số lẻ hoặc chẵn. Ví dụ: = SUM (IF (MOD (ROW ($ B $ 1: $ B $ 15), 2) = 0, $ B $ 1: $ B $ 15,0)) sẽ chỉ tính tổng các hàng được đánh số chẵn trong phạm vi được chỉ định, nhưng = SUM (IF (MOD (ROW ($ B $ 1: $ B $ 15), 2) = 1, $ B $ 1: $ B $ 15,0)) sẽ chỉ tính tổng hàng được đánh số lẻ. Điều này là do cách hoạt động của hàm MOD. MOD (4,2) trả về 0 vì 2 chia thành 4 không có phần dư vì 4 là số chẵn, nhưng MOD (5,2) trả về 1 vì 2 thành 5 lá 1 vẫn còn.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Phương pháp này không làm việc cho tôi. Tôi đã nhập 15 số vào cột B (B1: B15) như trong ví dụ và sao chép công thức vào ô trống, kết quả là 0. Nếu tôi thay đổi câu lệnh if thành IF (MOD (ROW ($ B $ 1: $ B $ 15), 2) = 1, kết quả là 3795, đó là tổng (B1: B15). Điều gì sai?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
thưa tôi đã sử dụng trực quan cơ bản cho chức năng SumIntervalCols như đã nêu ở trên và lưu tệp dưới dạng trang tính cho phép macro. Khi mở tệp lần sau, lệnh người dùng xác định bị thiếu từ menu chức năng thả xuống Vui lòng giúp đỡ cách sửa macro người dùng xác định và có thể được sử dụng cho các trang tính excel khác. trân trọng D KUMAR
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Đã sử dụng chương trình cơ bản trực quan - tuyệt vời! Các tùy chọn khác hoạt động tốt ngoại trừ hàng n.º 1.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Có cách nào để thêm tiêu chí khác vào công thức này không? Tôi muốn thêm mọi hàng thứ 9 lớn hơn -40. Tôi sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn. Cảm ơn trước!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Công thức không hoạt động với cột. Mọi người có thể giúp tôi thêm cột lẻ được không
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, Nilesh,
Nếu bạn muốn tính tổng các giá trị ô trong tất cả các hàng lẻ, công thức dưới đây có thể giúp bạn! (Vui lòng thay đổi tham chiếu ô theo nhu cầu của bạn.)

=SUMPRODUCT(B1:B15,MOD(ROW(B1:B15)+0,2))

Hãy cố gắng, hy vọng nó có thể giúp bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Những hướng dẫn vma là điều tốt nhất bao giờ hết. Rất hữu ích cảm ơn các bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Mã VBA đó hữu ích, nó có thể được sửa đổi để nó cũng tính giá trị đầu tiên của chuỗi không?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin lỗi câu hỏi cuối cùng là có cách nào có thể thực hiện điều này trong một mảng trong công thức Sumproduct vì tôi muốn các giá trị vẫn được giữ riêng lẻ.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, tôi muốn tính tổng mỗi 4 hàng, nhưng bảng mới của tôi cho các giá trị tổng hợp này có khoảng cách mỗi 12 hàng, bạn có ý kiến ​​gì không?
Ví dụ: Tổng hợp dữ liệu 4 tháng một lần và đưa những dữ liệu đó vào một bảng mới vào mỗi tháng 12 năm mới (hàng XNUMX khoảng thời gian).
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
các mã đã cho ở trên hoạt động nhưng khi tệp được đóng và mở lại, nó không hoạt động. một lần nữa, các mã tương tự cần phải sao chép và dán. làm ơn đưa ra giải pháp lâu dài
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào bạn,
Sau khi dán mã, khi bạn đóng sổ làm việc, bạn nên lưu sổ làm việc ở định dạng Excel Macro-Enabled Workbook để lưu mã.
Khi bạn mở sổ làm việc vào lần tiếp theo, hãy bấm vào nút Bật Nội dung trong thanh cảnh báo bảo mật.
Hãy cố gắng, cảm ơn bạn!
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL