Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Thay đổi màu biểu đồ dựa trên giá trị trong Excel

Đôi khi, khi bạn chèn biểu đồ, bạn có thể muốn hiển thị các phạm vi giá trị khác nhau dưới dạng các màu khác nhau trong biểu đồ. Ví dụ: khi phạm vi giá trị là 0-60, hiển thị màu chuỗi là màu xanh lam, nếu 71-80 thì hiển thị màu xám, nếu 81-90 hiển thị màu là màu vàng, v.v. như hình ảnh chụp màn hình bên dưới. Bây giờ hướng dẫn này sẽ giới thiệu các cách để bạn thay đổi màu biểu đồ dựa trên giá trị trong Excel.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 1

Thay đổi màu biểu đồ cột / thanh dựa trên giá trị
Phương pháp 1: Thay đổi màu biểu đồ thanh dựa trên giá trị bằng cách sử dụng công thức và tính năng biểu đồ tích hợp sẵn
Phương pháp 2: Thay đổi màu biểu tượng thanh dựa trên giá trị bằng cách sử dụng một công cụ tiện dụng

Thay đổi màu biểu đồ đường dựa trên giá trị

Tải xuống tệp mẫu


Thay đổi màu biểu đồ cột / thanh dựa trên giá trị

Phương pháp 1 Thay đổi màu biểu đồ thanh dựa trên giá trị bằng cách sử dụng công thức và tính năng biểu đồ tích hợp

Đầu tiên, bạn cần tạo dữ liệu như hình minh họa bên dưới, liệt kê từng phạm vi giá trị, sau đó bên cạnh dữ liệu, hãy chèn phạm vi giá trị làm tiêu đề cột.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 2

1. Trong ô C5, nhập công thức này

=IF(AND(C$1<=B5,$B5<=C$2),$B5,"")

Sau đó kéo chốt điều khiển điền xuống để điền các ô, rồi tiếp tục kéo chốt điều khiển sang phải.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 3

2. Sau đó chọn Tên cột, giữ Ctrl , chọn các ô công thức bao gồm tiêu đề phạm vi giá trị.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 4

3. nhấp chuột Chèn > Chèn biểu đồ cột hoặc thanh, lựa chọn Cột được nhóm or Thanh cụm như bạn cần.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 5

Sau đó, biểu đồ đã được chèn và màu biểu đồ khác nhau dựa trên giá trị.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 6

Phương pháp 2 Thay đổi màu biểu đồ dựa trên giá trị bằng cách sử dụng một công cụ tiện dụng

Đôi khi, việc sử dụng công thức để tạo biểu đồ có thể gây ra một số lỗi trong khi công thức bị sai hoặc bị xóa. Bây giờ Thay đổi màu biểu đồ theo giá trị công cụ của Kutools cho Excel có thể giúp bạn.

Kutools cho Excel, với hơn 300 chức năng tiện dụng, giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. 

Sau cài đặt miễn phí Kutools cho Excel, vui lòng làm như sau:

1. nhấp chuột Kutools > Bảng xếp hạng > Thay đổi màu biểu đồ theo giá trị. Xem ảnh chụp màn hình:
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 7

2. Trong hộp thoại bật lên, hãy làm như sau:

1) Chọn loại biểu đồ bạn muốn, sau đó chọn riêng các nhãn trục và giá trị chuỗi ngoại trừ tiêu đề cột.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 8

2) Sau đó nhấp vào Thêm nút nút thêm tài liệu để thêm một phạm vi giá trị khi bạn cần.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 9

3) Lặp lại bước trên để thêm tất cả các phạm vi giá trị vào Nhóm danh sách. Sau đó nhấp vào Ok.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 10
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 11

Mẹo:

1. Bạn có thể nhấp đúp vào cột hoặc thanh để hiển thị Định dạng điểm dữ liệu để thay đổi màu sắc.

2. Nếu đã được chèn biểu đồ cột hoặc thanh trước đó, bạn có thể áp dụng công cụ này - Biểu đồ màu theo giá trị để thay đổi màu của biểu đồ dựa trên giá trị.

Chọn biểu đồ thanh hoặc biểu đồ cột, sau đó nhấp vào Kutools > Bảng xếp hạng > Biểu đồ màu theo giá trị. Sau đó, trong hộp thoại bật ra, hãy đặt phạm vi giá trị và màu sắc tương đối khi bạn cần. Nhấp để tải xuống miễn phí ngay bây giờ!
bảng màu theo giá trị


Thay đổi màu biểu đồ đường dựa trên giá trị

Nếu bạn muốn chèn biểu đồ đường với các màu khác nhau dựa trên các giá trị, bạn cần một công thức khác.

Đầu tiên, bạn cần tạo dữ liệu như hình minh họa bên dưới, liệt kê từng phạm vi giá trị, sau đó bên cạnh dữ liệu, hãy chèn phạm vi giá trị làm tiêu đề cột.

Chú thích: giá trị của chuỗi phải được sắp xếp từ A đến Z.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 12

1. Trong ô C5, nhập công thức này

=IF(AND(C$1<=$B5,$B5<=C$2),$B5,NA())

Sau đó kéo chốt điều khiển điền xuống để điền các ô, rồi tiếp tục kéo chốt điều khiển sang phải.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 13

3. Chọn phạm vi dữ liệu bao gồm tiêu đề phạm vi giá trị và ô công thức, xem ảnh chụp màn hình:
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 14

4. nhấp chuột Chèn > Chèn Biểu đồ Đường hoặc Vùng, lựa chọn Dòng kiểu.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 15

Bây giờ biểu đồ đường đã được tạo với các đường màu khác nhau theo các giá trị.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 16


Tải xuống tệp mẫu

Nhấp để tải xuống tệp mẫu


Các hoạt động khác (Bài viết) Liên quan đến Biểu đồ

Điểm dữ liệu đánh dấu động trên biểu đồ Excel
Nếu một biểu đồ có nhiều chuỗi và nhiều dữ liệu được vẽ trên đó, sẽ khó đọc hoặc chỉ tìm thấy dữ liệu có liên quan trong một chuỗi mà bạn sử dụng.

Tạo biểu đồ tương tác với hộp kiểm chọn chuỗi trong Excel
Trong Excel, chúng tôi thường chèn một biểu đồ để hiển thị dữ liệu tốt hơn, đôi khi, biểu đồ có nhiều lựa chọn chuỗi. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn hiển thị chuỗi bằng cách chọn hộp kiểm.

Biểu đồ thanh xếp chồng định dạng có điều kiện trong Excel
Hướng dẫn này giới thiệu cách tạo biểu đồ thanh xếp chồng theo định dạng có điều kiện như ảnh chụp màn hình dưới đây được hiển thị từng bước trong Excel.

Tạo biểu đồ ngân sách so với thực tế trong Excel từng bước
Hướng dẫn này giới thiệu cách tạo biểu đồ thanh xếp chồng theo định dạng có điều kiện như ảnh chụp màn hình dưới đây được hiển thị từng bước trong Excel.


 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột và Lưu giữ dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng trùng lặp và Tổng / Trung bình... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Yêu thích và Chèn công thức nhanh chóng, Dãy, Biểu đồ và Hình ảnh; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Nhóm bảng tổng hợp theo số tuần, ngày trong tuần và hơn thế nữa ... Hiển thị các ô đã mở khóa, đã khóa bởi các màu sắc khác nhau; Đánh dấu các ô có công thức / tênhữu ích. Cảm ơn !
tab kte 201905
 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (10)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Về nhà Về nhà Về nhà
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Rất hữu ích. Cảm ơn bạn. Nhưng có một truy vấn - Làm cách nào để bạn tùy chỉnh màu sắc?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Lời chào Điều này dường như không hoạt động trong Excel 2016 cho Mac. Tất cả những gì tôi nhận được là Đường ngang có Màu cho mỗi Quan sát Trục X thay vì Biểu đồ Đường Nhiều Màu. Hãy giúp tôi.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cực kỳ hữu ích, nhưng tôi đang đấu tranh để làm cho nó hoạt động khi chỉ có một điểm dữ liệu phải có màu khác. Bạn có thể giúp?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Re "Thay đổi màu biểu đồ thanh dựa trên giá trị" cảm ơn nhiều - Tôi khuyên bạn nên sử dụng các thanh hoặc cột xếp chồng lên nhau không được nhóm lại, sau đó tất cả các thanh đều có khoảng cách đều nhau ngay cả khi chúng có các màu khác nhau.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
làm cách nào để loại bỏ các số XNUMX ở cuối các thanh khi tôi chọn "hiển thị giá trị" cho các thanh?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin lỗi, tôi không hiểu câu hỏi của bạn. Dữ liệu của bạn là số hoặc một kết quả công thức cần thiết để loại bỏ các số không ở cuối? Hoặc nếu bạn chỉ muốn xóa các số không sau dấu thập phân, hướng dẫn này có thể giúp bạn https://www.extendoffice.com/documents/excel/3621-excel-remove-zeros-after-decimal.html
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Trong "thay đổi màu thanh dựa trên ví dụ về giá trị", hãy cân nhắc sử dụng biểu đồ thanh xếp chồng vì tất cả các cột sau đó sẽ được căn giữa trên nhãn trục x.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Có cách nào tôi có thể làm điều này với một biểu đồ đã có sẵn mà một đồng nghiệp đã thực hiện không? Ví dụ, tôi đang theo dõi mức độ năng suất của mọi người và muốn bất kỳ thứ gì 95% -105% có màu xanh lá cây và bất kỳ thứ gì khác có màu đỏ; hiện tại, bất kỳ thứ gì 100% + có màu xanh lá cây và bất kỳ thứ gì bên dưới có màu đỏ.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Thưa ông,
Ở đây tôi có hiệu quả công nhân hàng ngày. Bây giờ tôi cần biểu đồ cột trong một phương pháp định dạng có điều kiện. Tôi muốn biểu đồ có màu khác tùy theo hiệu suất trung bình. Bạn có thể cho tôi giải pháp được không?
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL