Bỏ qua nội dung chính

Thay đổi màu biểu đồ dựa trên giá trị trong Excel

Đôi khi, khi bạn chèn biểu đồ, bạn có thể muốn hiển thị các phạm vi giá trị khác nhau dưới dạng các màu khác nhau trong biểu đồ. Ví dụ: khi phạm vi giá trị là 0-60, hiển thị màu chuỗi là màu xanh lam, nếu 71-80 thì hiển thị màu xám, nếu 81-90 hiển thị màu là màu vàng, v.v. như hình ảnh chụp màn hình bên dưới. Bây giờ hướng dẫn này sẽ giới thiệu các cách để bạn thay đổi màu biểu đồ dựa trên giá trị trong Excel.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 1

Thay đổi màu biểu đồ cột / thanh dựa trên giá trị
Phương pháp 1: Thay đổi màu biểu đồ thanh dựa trên giá trị bằng cách sử dụng công thức và tính năng biểu đồ tích hợp sẵn
Phương pháp 2: Thay đổi màu biểu tượng thanh dựa trên giá trị bằng cách sử dụng một công cụ tiện dụng

Thay đổi màu biểu đồ đường dựa trên giá trị

Tải xuống tệp mẫu


Thay đổi màu biểu đồ cột / thanh dựa trên giá trị

Phương pháp 1 Thay đổi màu biểu đồ thanh dựa trên giá trị bằng cách sử dụng công thức và tính năng biểu đồ tích hợp

Đầu tiên, bạn cần tạo dữ liệu như hình minh họa bên dưới, liệt kê từng phạm vi giá trị, sau đó bên cạnh dữ liệu, hãy chèn phạm vi giá trị làm tiêu đề cột.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 2

1. Trong ô C5, nhập công thức này

=IF(AND(C$1<=B5,$B5<=C$2),$B5,"")

Sau đó kéo chốt điều khiển điền xuống để điền các ô, rồi tiếp tục kéo chốt điều khiển sang phải.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 3

2. Sau đó chọn Tên cột, giữ Ctrl , chọn các ô công thức bao gồm tiêu đề phạm vi giá trị.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 4

3. nhấp chuột Chèn > Chèn biểu đồ cột hoặc thanh, lựa chọn Cột được nhóm or Thanh cụm như bạn cần.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 5

Sau đó, biểu đồ đã được chèn và màu biểu đồ khác nhau dựa trên giá trị.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 6

Phương pháp 2 Thay đổi màu biểu đồ dựa trên giá trị bằng cách sử dụng một công cụ tiện dụng

Đôi khi, việc sử dụng công thức để tạo biểu đồ có thể gây ra một số lỗi trong khi công thức bị sai hoặc bị xóa. Bây giờ Thay đổi màu biểu đồ theo giá trị công cụ của Kutools cho Excel có thể giúp bạn.

Kutools cho Excel, với hơn 300 chức năng tiện dụng, giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. 

Sau cài đặt miễn phí Kutools cho Excel, vui lòng làm như sau:

1. nhấp chuột Kutools > Bảng xếp hạng > Thay đổi màu biểu đồ theo giá trị. Xem ảnh chụp màn hình:
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 7

2. Trong hộp thoại bật lên, hãy làm như sau:

1) Chọn loại biểu đồ bạn muốn, sau đó chọn riêng các nhãn trục và giá trị chuỗi ngoại trừ tiêu đề cột.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 8

2) Sau đó nhấp vào Thêm nút nút thêm tài liệu để thêm một phạm vi giá trị khi bạn cần.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 9

3) Lặp lại bước trên để thêm tất cả các phạm vi giá trị vào Nhóm danh sách. Sau đó nhấp vào Ok.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 10
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 11

Mẹo:

1. Bạn có thể nhấp đúp vào cột hoặc thanh để hiển thị Định dạng điểm dữ liệu để thay đổi màu sắc.

2. Nếu đã được chèn biểu đồ cột hoặc thanh trước đó, bạn có thể áp dụng công cụ này - Biểu đồ màu theo giá trị để thay đổi màu của biểu đồ dựa trên giá trị.

Chọn biểu đồ thanh hoặc biểu đồ cột, sau đó nhấp vào Kutools > Bảng xếp hạng > Biểu đồ màu theo giá trị. Sau đó, trong hộp thoại bật ra, hãy đặt phạm vi giá trị và màu sắc tương đối khi bạn cần. Nhấp để tải xuống miễn phí ngay bây giờ!
bảng màu theo giá trị


Thay đổi màu biểu đồ đường dựa trên giá trị

Nếu bạn muốn chèn biểu đồ đường với các màu khác nhau dựa trên các giá trị, bạn cần một công thức khác.

Đầu tiên, bạn cần tạo dữ liệu như hình minh họa bên dưới, liệt kê từng phạm vi giá trị, sau đó bên cạnh dữ liệu, hãy chèn phạm vi giá trị làm tiêu đề cột.

Chú thích: giá trị của chuỗi phải được sắp xếp từ A đến Z.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 12

1. Trong ô C5, nhập công thức này

=IF(AND(C$1<=$B5,$B5<=C$2),$B5,NA())

Sau đó kéo chốt điều khiển điền xuống để điền các ô, rồi tiếp tục kéo chốt điều khiển sang phải.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 13

3. Chọn phạm vi dữ liệu bao gồm tiêu đề phạm vi giá trị và ô công thức, xem ảnh chụp màn hình:
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 14

4. nhấp chuột Chèn > Chèn Biểu đồ Đường hoặc Vùng, lựa chọn Dòng kiểu.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 15

Bây giờ biểu đồ đường đã được tạo với các đường màu khác nhau theo các giá trị.
doc thay đổi màu biểu đồ theo giá trị 16


Tải xuống tệp mẫu

Nhấp để tải xuống tệp mẫu


Các hoạt động khác (Bài viết) Liên quan đến Biểu đồ

Điểm dữ liệu đánh dấu động trên biểu đồ Excel
Nếu một biểu đồ có nhiều chuỗi và nhiều dữ liệu được vẽ trên đó, sẽ khó đọc hoặc chỉ tìm thấy dữ liệu có liên quan trong một chuỗi mà bạn sử dụng.

Tạo biểu đồ tương tác với hộp kiểm chọn chuỗi trong Excel
Trong Excel, chúng tôi thường chèn một biểu đồ để hiển thị dữ liệu tốt hơn, đôi khi, biểu đồ có nhiều lựa chọn chuỗi. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn hiển thị chuỗi bằng cách chọn hộp kiểm.

Biểu đồ thanh xếp chồng định dạng có điều kiện trong Excel
Hướng dẫn này giới thiệu cách tạo biểu đồ thanh xếp chồng theo định dạng có điều kiện như ảnh chụp màn hình dưới đây được hiển thị từng bước trong Excel.

Tạo biểu đồ ngân sách so với thực tế trong Excel từng bước
Hướng dẫn này giới thiệu cách tạo biểu đồ thanh xếp chồng theo định dạng có điều kiện như ảnh chụp màn hình dưới đây được hiển thị từng bước trong Excel.


 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột và Lưu giữ dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng trùng lặp và Tổng / Trung bình... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Yêu thích và Chèn công thức nhanh chóng, Dãy, Biểu đồ và Hình ảnh; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Nhóm bảng tổng hợp theo số tuần, ngày trong tuần và hơn thế nữa ... Hiển thị các ô đã mở khóa, đã khóa bởi các màu sắc khác nhau; Đánh dấu các ô có công thức / tênhữu ích. Cảm ơn !
tab kte 201905
 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Comments (10)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Dear sir,
Here I have the daily workers efficiency. Now I need the column chart in a conditional formatting method. I want the graph in a different colors as per the average efficiency. Can you give me the solution?
This comment was minimized by the moderator on the site
Is there anyway I can do this to an already existing graph that a colleague made? For example, I'm tracking how productive people are and want anything 95%-105% to be green and anything else to be red; at the moment, anything 100%+ is green and anything below is red.
This comment was minimized by the moderator on the site
In the "change bar color based on value example", consider using the stacked bar chart as all the columns then will be centred on the x axis label.
This comment was minimized by the moderator on the site
how do I remove the zeroes at the ends of the bars when I choose "show values" for the bars?
This comment was minimized by the moderator on the site
Sorry, I did not understand your question. Your data is number or a formula result needed to be remove trailing zeros? Or if you just want to remove zeros after decimal point, this tutorial can help you https://www.extendoffice.com/documents/excel/3621-excel-remove-zeros-after-decimal.html
This comment was minimized by the moderator on the site
Re "Change bar chart color based on value" many thanks - I suggest using stacked bars or columns not clustered, then all the bars come evenly spaced even when they have different colors.
This comment was minimized by the moderator on the site
Extremely helpful, but I'm struggling to get it to work where there is just one data point that should be a different colour. Can you help?
This comment was minimized by the moderator on the site
Greetings This does not seem to work in Excel 2016 for Mac. All I get are Colored Horizontal Lines for each X Axis Observation instead of a Multicolored Line Chart. Please help.
This comment was minimized by the moderator on the site
Very helpful. Thank you. But have one query - How do you customise the colours ?
This comment was minimized by the moderator on the site
Go home Go home Go home
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations