Bỏ qua nội dung chính

Làm thế nào để đếm nếu có nhiều tiêu chí trong Excel?

Trong Excel, hàm COUNTIF có thể giúp chúng ta tính số lượng của một giá trị nhất định trong danh sách. Nhưng đôi khi, chúng ta cần sử dụng nhiều tiêu chí để đếm, điều này sẽ phức tạp hơn, hôm nay, tôi sẽ nói về một số mục để đếm với nhiều tiêu chí.

 

Countif với nhiều tiêu chí trong cùng một cột


Đếm ô có nhiều tiêu chí dựa trên giá trị văn bản

Ví dụ: tôi có dữ liệu sau chứa một số sản phẩm và bây giờ tôi cần đếm số KTE và KTO được điền trong cùng một cột, xem ảnh chụp màn hình:

Để có số KTE và KTO, vui lòng nhập công thức sau:

=COUNTIF($A$2:$A$15,"KTE")+COUNTIF($A$2:$A$15,"KTO")

Và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi phím để lấy số của hai sản phẩm này. Xem ảnh chụp màn hình:

Ghi chú:

1. Trong công thức trên: A2: A15 là phạm vi dữ liệu mà bạn muốn sử dụng, KTEWHO là các tiêu chí mà bạn muốn đếm.

2. Nếu có nhiều hơn hai tiêu chí mà bạn muốn đếm trong một cột, chỉ cần sử dụng = COUNTIF (dải ô1, tiêu chí1) + COUNTIF (dải ô2, tiêu chí2) + COUNTIF (dải ô3, tiêu chí3) +…

 • Lời khuyên:
 • Một công thức nhỏ gọn khác cũng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này: =SUMPRODUCT(COUNTIF($A$2:$A$15,{"KTE";"KTO"})), and then press Enter key to get the result.
 • Và bạn có thể thêm các tiêu chí giống như =SUMPRODUCT(COUNTIF(range,{ "criteria1";"criteria2";"criteria3";"criteria4"…})).


Đếm các ô có nhiều tiêu chí giữa hai giá trị

Nếu bạn cần đếm số ô có giá trị nằm giữa hai số đã cho, làm thế nào để giải quyết công việc này trong Excel?

Lấy ảnh chụp màn hình dưới đây làm ví dụ, tôi muốn lấy kết quả là số nằm trong khoảng từ 200 đến 500. Vui lòng thực hiện với các công thức sau:

Nhập công thức này vào một ô trống mà bạn muốn xác định kết quả:

=COUNTIF($B$2:$B$15,">200")-COUNTIF($B$2:$B$15,">500")

Và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận được kết quả như bạn cần, xem ảnh chụp màn hình:

Chú thích: Trong công thức trên:

 • B2: B15 là phạm vi ô mà bạn muốn sử dụng, > 200> 500 là tiêu chí bạn muốn đếm ô;
 • toàn bộ công thức có nghĩa là, để tìm số lượng ô có giá trị lớn hơn 200 và sau đó trừ số ô có giá trị lớn hơn 500.
 • Lời khuyên:
 • Bạn cũng có thể áp dụng hàm COUNTIFS để giải quyết công việc này, vui lòng nhập công thức sau: =COUNTIFS($B$2:$B$15,">200",$B$2:$B$15,"<500"), and then press Enter key to get the result.
 • Và bạn có thể thêm các tiêu chí giống như =COUNTIFS(range1,"criteria1",range2,"criteria2",range3,"criteria3",...).

Đếm các ô có nhiều tiêu chí giữa hai ngày

Để đếm các ô dựa trên phạm vi ngày, các hàm COUNTIF và COUNTIFS cũng có thể giúp bạn.

Ví dụ: tôi muốn đếm số ô có ngày từ 5/1/2019 đến 8/1/2019 trong một cột, vui lòng thực hiện như sau:

Nhập công thức dưới đây vào một ô trống:

=COUNTIFS($B$2:$B$15, ">=5/1/2019", $B$2:$B$15, "<=8/1/2019")

Và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi phím để lấy số đếm, xem ảnh chụp màn hình:

Chú thích: Trong công thức trên:

 • B2: B15 là phạm vi ô mà bạn muốn sử dụng;
 • > = 5/1/2018<= 8/1/2019 là tiêu chí ngày bạn muốn đếm các ô;

Nhấp để biết thêm về hàm COUNTIF ...Countif với nhiều tiêu chí trong cùng một cột với một tính năng hữu ích

Nếu bạn có Kutools cho Excel, Với khả Chọn các ô cụ thể tính năng, bạn có thể nhanh chóng chọn các ô có văn bản cụ thể hoặc các ô nằm giữa hai số hoặc ngày tháng, sau đó lấy số bạn cần.

Lời khuyên:Để áp dụng điều này Chọn các ô cụ thể , trước tiên, bạn nên tải xuống Kutools cho Excel, và sau đó áp dụng tính năng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Chọn danh sách ô mà bạn muốn đếm ô dựa trên tiêu chí, sau đó bấm Kutools > Chọn > Chọn các ô cụ thể, xem ảnh chụp màn hình:

2. Trong Chọn các ô cụ thể hộp thoại, vui lòng đặt các hoạt động khi bạn cần, sau đó nhấp vào OK, các ô cụ thể đã được chọn và số lượng ô được hiển thị trong hộp nhắc nhở như ảnh chụp màn hình dưới đây được hiển thị:

Chú thích: Tính năng này cũng có thể giúp bạn chọn và đếm các ô giữa hai số hoặc ngày cụ thể như ảnh chụp màn hình sau được hiển thị:

Tải xuống và dùng thử miễn phí Kutools cho Excel ngay!


Countif với nhiều tiêu chí trong nhiều cột

Nếu có nhiều tiêu chí trong nhiều cột, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình sau được hiển thị và tôi muốn lấy số lượng KTE có thứ tự lớn hơn 300 và tên là Ruby.

Vui lòng nhập công thức này vào ô mong muốn:

=COUNTIFS($A$2:$A$15,"KTE",$B$2:$B$15,">300",$C$2:$C$15,"Ruby")

và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận số KTE mà bạn cần.

Ghi chú:

1. A2: A15KTE là phạm vi và tiêu chí đầu tiên bạn cần, B2: B15> 300 là phạm vi và tiêu chí thứ hai bạn cần, và C2: C15hồng ngọc là phạm vi và tiêu chí thứ ba mà bạn dựa trên.

2. Nếu có nhiều tiêu chí bạn cần dựa trên, bạn chỉ cần thêm phạm vi và tiêu chí trong công thức, chẳng hạn như: = COUNTIFS (phạm vi1, tiêu chí1, phạm vi2, tiêu chí2, phạm vi3, tiêu chí3, phạm vi 4, tiêu chí 4,…)

 • Lời khuyên:
 • Đây là một công thức khác cũng có thể giúp bạn: =SUMPRODUCT(--($A$2:$A$15="KTE"),--($B$2:$B$15>300),--($C$2:$C$15="Ruby")), and then press Enter key to get the result.

Nhấp để biết thêm về hàm COUNTIFS ...


Các bài báo về ô đếm tương đối khác:

 • Countif để tính phần trăm trong Excel
 • Ví dụ, tôi có một báo cáo tóm tắt của một bài nghiên cứu, và có ba phương án A, B, C, bây giờ tôi muốn tính tỷ lệ phần trăm của mỗi ba phương án này. Điều đó có nghĩa là, tôi cần biết phương án A chiếm tỷ lệ phần trăm trong tất cả các phương án.
 • Countif một giá trị cụ thể trên nhiều trang tính
 • Giả sử, tôi có nhiều trang tính chứa dữ liệu sau và bây giờ, tôi muốn lấy số lần xuất hiện của một giá trị cụ thể “Excel” từ các trang tính này. Làm cách nào để đếm các giá trị cụ thể trên nhiều trang tính?
 • Countif Khớp một phần chuỗi / chuỗi con trong Excel
 • Thật dễ dàng để đếm các ô chứa đầy một số chuỗi nhất định, nhưng bạn có biết cách đếm các ô chỉ chứa một phần chuỗi hoặc chuỗi con trong Excel không? Bài viết này sẽ giới thiệu một số phương pháp để giải quyết nó một cách nhanh chóng.
 • Đếm tất cả các ô ngoại trừ một giá trị cụ thể trong Excel
 • Nếu bạn có từ "Apple" nằm rải rác trong danh sách các giá trị, bây giờ, bạn chỉ muốn đếm số ô không phải là "Apple" để nhận được kết quả sau. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp để giải quyết công việc này trong Excel.
 • Đếm ô nếu một trong nhiều tiêu chí được đáp ứng trong Excel
 • Hàm COUNTIF sẽ giúp chúng tôi đếm các ô chứa một tiêu chí và hàm COUNTIFS có thể giúp đếm các ô chứa một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chí trong Excel. Điều gì xảy ra nếu đếm ô nếu chứa một trong nhiều tiêu chí? Sau đây mình sẽ chia sẻ các cách đếm ô nếu chứa X hoặc Y hoặc Z… vv trong Excel.

Công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao   |  Xóa hàng trống   |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu   |   Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Siêu tra cứu: Nhiều tiêu chí VLookup    VLookup Nhiều Giá Trị  |   VLookup trên nhiều trang tính   |   Tra cứu mờ ....
Danh sách thả xuống nâng cao: Tạo nhanh danh sách thả xuống   |  Danh sách thả xuống phụ thuộc   |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọn ....
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  |  So sánh dãy và cột hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới   |  Chế độ xem thiết kế   |   Thanh công thức lớn    Trình quản lý sổ làm việc & trang tính   |  Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)   |  Bảng chọn ngày   |  Kết hợp các bảng tính   |  Mã hóa/Giải mã ô    Gửi email theo danh sách   |  Siêu lọc   |   Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự,...)   |   50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt,...)   |   40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh,...)   |   19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn,...)   |   12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ,...)   |   7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Chia ô,...)   |   ... và nhiều hơn nữa

Nâng cao kỹ năng Excel của bạn với Kutools for Excel và trải nghiệm hiệu quả hơn bao giờ hết. Kutools for Excel cung cấp hơn 300 tính năng nâng cao để tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.  Bấm vào đây để có được tính năng bạn cần nhất...

tab kte 201905


Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
Comments (60)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
I need to count the value has 2, The text is "A", to be counted has 2, excel formula
This comment was minimized by the moderator on the site
Muchas gracias <3
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you for this <3
This comment was minimized by the moderator on the site
hi,
what would the sum be if i needed to count a status of a person over a sheet?
example:
A B C D JAMES ABSENTJOHN PRESENTMIKE ABSENTJAMES PRESENT
Result required:
James absent = 1John absent = 0Mike absent =1
James present = 1John present = 1Mike present = 0

This comment was minimized by the moderator on the site
so basically count the uniquest in C that are not in B with a certain value in D
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
I use this formulat =SUMPRODUCT((COUNTIF(B2:B1000,C2:C1000)=0)*(C2:C1000<>"")) to count uniques that dont appear in column bhow can i add another criteria in the formula that should count only a value in column D (new column)
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
I need to count the different names in a single column which is repeated more than one time..
aaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccc
i dont want to mention names in formula, because its many names in the column and i dont want pivot table also,I tried with this formula, but its counting the blank also..=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(C10:C500,C10:C500&""))Result what i need is -
aaaa - 4bbbb - 6cccc - 5


This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, alwin,
To solve your problem, you should apply the following array formula:
=SUM(IF($A$1:$A$11=C1,1,0)), after entering this formula, please press Ctrl + Shift + Enter keys together to get the correct result.
See the below screenshot:
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, I am wondering if someone can help me figure our how to combine COUNTIFS formulas. For example, I need to present this more efficiently:

=COUNTIFS(VAR1,”Yes”,VAR2,"2016",VAR3,"Q1",VAR4,PH,VAR5,"Pres") +
COUNTIFS(VAR1,”Yes”,VAR2,"2016",VAR3,"Q1",VAR4,"Both", VAR5,"Pres") +
COUNTIFS(VAR1,”Yes”,VAR2,"2016",VAR3,"Q1", VAR6,PH, VAR5,"Pres") +
COUNTIFS(VAR1,”Yes”,VAR2,"2016",VAR3,"Q1", VAR6,"Both", VAR5,"Pres")

So I need counts if VAR1 =Yes; VAR2 = 2016; VAR3=Q1; VAR5=Pres; AND VAR4= PH or Both; AND VAR6=PH or Both. I think the way I have it does the job, but I'm sure there is a more concise way to write the formula as it may get very long as I add criteria to it.
This comment was minimized by the moderator on the site
Great content, very helpful! Thank you so much for sharing this information!
This comment was minimized by the moderator on the site
hi, need to countif from two file with range and selection
=IF((COUNTIFS([SCCD.xlsx]open!$AV:$AV,">6",$AV:$AV,"<10"),[SCCD.xlsx]open!$T:$T,C2,[SCCD.xlsx]open!$V:$V,"SLAHOLD")+COUNTIFS([KTPH.xlsx]open!$H:$H,"SLAHOLD",[KTPH.xlsx]open!$J:$J,">6",!$J:$J,"<10",[KTPH.xlsx]open!$G:$G,C2))=0,"",COUNTIFS([SCCD.xlsx]open!$AV:$AV,">6",$AV:$AV,"<10"),[SCCD.xlsx]open!$T:$T,C2,[SCCD.xlsx]open!$V:$V,"SLAHOLD")+COUNTIFS([KTPH.xlsx]open!$H:$H,"SLAHOLD",[KTPH.xlsx]open!$J:$J,">6",$J:$J,"<10",[KTPH.xlsx]open!$G:$G,C2))

got error.. can someone advice
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations