Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Làm thế nào để đếm nếu có nhiều tiêu chí trong Excel?

Trong Excel, hàm COUNTIF có thể giúp chúng ta tính số lượng của một giá trị nhất định trong danh sách. Nhưng đôi khi, chúng ta cần sử dụng nhiều tiêu chí để đếm, điều này sẽ phức tạp hơn, hôm nay, tôi sẽ nói về một số mục để đếm với nhiều tiêu chí.

 

Countif với nhiều tiêu chí trong cùng một cột


Đếm ô có nhiều tiêu chí dựa trên giá trị văn bản

Ví dụ: tôi có dữ liệu sau chứa một số sản phẩm và bây giờ tôi cần đếm số KTE và KTO được điền trong cùng một cột, xem ảnh chụp màn hình:

Để có số KTE và KTO, vui lòng nhập công thức sau:

=COUNTIF($A$2:$A$15,"KTE")+COUNTIF($A$2:$A$15,"KTO")

Và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi phím để lấy số của hai sản phẩm này. Xem ảnh chụp màn hình:

Ghi chú:

1. Trong công thức trên: A2: A15 là phạm vi dữ liệu mà bạn muốn sử dụng, KTEWHO là các tiêu chí mà bạn muốn đếm.

2. Nếu có nhiều hơn hai tiêu chí mà bạn muốn đếm trong một cột, chỉ cần sử dụng = COUNTIF (dải ô1, tiêu chí1) + COUNTIF (dải ô2, tiêu chí2) + COUNTIF (dải ô3, tiêu chí3) +…

 • Lời khuyên:
 • Một công thức nhỏ gọn khác cũng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này: =SUMPRODUCT(COUNTIF($A$2:$A$15,{"KTE";"KTO"})), and then press Enter key to get the result.
 • Và bạn có thể thêm các tiêu chí giống như =SUMPRODUCT(COUNTIF(range,{ "criteria1";"criteria2";"criteria3";"criteria4"…})).


Đếm các ô có nhiều tiêu chí giữa hai giá trị

Nếu bạn cần đếm số ô có giá trị nằm giữa hai số đã cho, làm thế nào để giải quyết công việc này trong Excel?

Lấy ảnh chụp màn hình dưới đây làm ví dụ, tôi muốn lấy kết quả là số nằm trong khoảng từ 200 đến 500. Vui lòng thực hiện với các công thức sau:

Nhập công thức này vào một ô trống mà bạn muốn xác định kết quả:

=COUNTIF($B$2:$B$15,">200")-COUNTIF($B$2:$B$15,">500")

Và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận được kết quả như bạn cần, xem ảnh chụp màn hình:

Chú thích: Trong công thức trên:

 • B2: B15 là phạm vi ô mà bạn muốn sử dụng, > 200> 500 là tiêu chí bạn muốn đếm ô;
 • toàn bộ công thức có nghĩa là, để tìm số lượng ô có giá trị lớn hơn 200 và sau đó trừ số ô có giá trị lớn hơn 500.
 • Lời khuyên:
 • Bạn cũng có thể áp dụng hàm COUNTIFS để giải quyết công việc này, vui lòng nhập công thức sau: =COUNTIFS($B$2:$B$15,">200",$B$2:$B$15,"<500"), and then press Enter key to get the result.
 • Và bạn có thể thêm các tiêu chí giống như =COUNTIFS(range1,"criteria1",range2,"criteria2",range3,"criteria3",...).

Đếm các ô có nhiều tiêu chí giữa hai ngày

Để đếm các ô dựa trên phạm vi ngày, các hàm COUNTIF và COUNTIFS cũng có thể giúp bạn.

Ví dụ: tôi muốn đếm số ô có ngày từ 5/1/2019 đến 8/1/2019 trong một cột, vui lòng thực hiện như sau:

Nhập công thức dưới đây vào một ô trống:

=COUNTIFS($B$2:$B$15, ">=5/1/2019", $B$2:$B$15, "<=8/1/2019")

Và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi phím để lấy số đếm, xem ảnh chụp màn hình:

Chú thích: Trong công thức trên:

 • B2: B15 là phạm vi ô mà bạn muốn sử dụng;
 • > = 5/1/2018<= 8/1/2019 là tiêu chí ngày bạn muốn đếm các ô;

Nhấp để biết thêm về hàm COUNTIF ...Countif với nhiều tiêu chí trong cùng một cột với một tính năng hữu ích

Nếu bạn có Kutools cho Excel, Với khả Chọn các ô cụ thể tính năng, bạn có thể nhanh chóng chọn các ô có văn bản cụ thể hoặc các ô nằm giữa hai số hoặc ngày tháng, sau đó lấy số bạn cần.

Lời khuyên:Để áp dụng điều này Chọn các ô cụ thể , trước tiên, bạn nên tải xuống Kutools cho Excel, và sau đó áp dụng tính năng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Chọn danh sách ô mà bạn muốn đếm ô dựa trên tiêu chí, sau đó bấm Kutools > Chọn > Chọn các ô cụ thể, xem ảnh chụp màn hình:

2. Trong Chọn các ô cụ thể hộp thoại, vui lòng đặt các hoạt động khi bạn cần, sau đó nhấp vào OK, các ô cụ thể đã được chọn và số lượng ô được hiển thị trong hộp nhắc nhở như ảnh chụp màn hình dưới đây được hiển thị:

Chú thích: Tính năng này cũng có thể giúp bạn chọn và đếm các ô giữa hai số hoặc ngày cụ thể như ảnh chụp màn hình sau được hiển thị:

Tải xuống và dùng thử miễn phí Kutools cho Excel ngay!


Countif với nhiều tiêu chí trong nhiều cột

Nếu có nhiều tiêu chí trong nhiều cột, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình sau được hiển thị và tôi muốn lấy số lượng KTE có thứ tự lớn hơn 300 và tên là Ruby.

Vui lòng nhập công thức này vào ô mong muốn:

=COUNTIFS($A$2:$A$15,"KTE",$B$2:$B$15,">300",$C$2:$C$15,"Ruby")

và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận số KTE mà bạn cần.

Ghi chú:

1. A2: A15KTE là phạm vi và tiêu chí đầu tiên bạn cần, B2: B15> 300 là phạm vi và tiêu chí thứ hai bạn cần, và C2: C15hồng ngọc là phạm vi và tiêu chí thứ ba mà bạn dựa trên.

2. Nếu có nhiều tiêu chí bạn cần dựa trên, bạn chỉ cần thêm phạm vi và tiêu chí trong công thức, chẳng hạn như: = COUNTIFS (phạm vi1, tiêu chí1, phạm vi2, tiêu chí2, phạm vi3, tiêu chí3, phạm vi 4, tiêu chí 4,…)

 • Lời khuyên:
 • Đây là một công thức khác cũng có thể giúp bạn: =SUMPRODUCT(--($A$2:$A$15="KTE"),--($B$2:$B$15>300),--($C$2:$C$15="Ruby")), and then press Enter key to get the result.

Nhấp để biết thêm về hàm COUNTIFS ...


Các bài báo về ô đếm tương đối khác:

 • Countif để tính phần trăm trong Excel
 • Ví dụ, tôi có một báo cáo tóm tắt của một bài nghiên cứu, và có ba phương án A, B, C, bây giờ tôi muốn tính tỷ lệ phần trăm của mỗi ba phương án này. Điều đó có nghĩa là, tôi cần biết phương án A chiếm tỷ lệ phần trăm trong tất cả các phương án.
 • Countif một giá trị cụ thể trên nhiều trang tính
 • Giả sử, tôi có nhiều trang tính chứa dữ liệu sau và bây giờ, tôi muốn lấy số lần xuất hiện của một giá trị cụ thể “Excel” từ các trang tính này. Làm cách nào để đếm các giá trị cụ thể trên nhiều trang tính?
 • Countif Khớp một phần chuỗi / chuỗi con trong Excel
 • Thật dễ dàng để đếm các ô chứa đầy một số chuỗi nhất định, nhưng bạn có biết cách đếm các ô chỉ chứa một phần chuỗi hoặc chuỗi con trong Excel không? Bài viết này sẽ giới thiệu một số phương pháp để giải quyết nó một cách nhanh chóng.
 • Đếm tất cả các ô ngoại trừ một giá trị cụ thể trong Excel
 • Nếu bạn có từ "Apple" nằm rải rác trong danh sách các giá trị, bây giờ, bạn chỉ muốn đếm số ô không phải là "Apple" để nhận được kết quả sau. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp để giải quyết công việc này trong Excel.
 • Đếm ô nếu một trong nhiều tiêu chí được đáp ứng trong Excel
 • Hàm COUNTIF sẽ giúp chúng tôi đếm các ô chứa một tiêu chí và hàm COUNTIFS có thể giúp đếm các ô chứa một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chí trong Excel. Điều gì xảy ra nếu đếm ô nếu chứa một trong nhiều tiêu chí? Sau đây mình sẽ chia sẻ các cách đếm ô nếu chứa X hoặc Y hoặc Z… vv trong Excel.

Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

 • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng / cột trùng lặp... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2021 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ tính năng Dùng thử miễn phí 30 ngày. Bảo đảm hoàn lại tiền trong 60 ngày.
tab kte 201905

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (60)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
= COUNTIFS (B3: B109, "MỞ", I3: I109, "
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Trong ví dụ của bạn ở trên, cách tìm đơn hàng> = 200 cho sản phẩm KTE và KTO nhưng không sử dụng countifs (... "KTE" ...) + countifs (... "KTO" ...)
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Trên công thức = COUNTIFS (A2: A11, "KTE", B2: B11, "> = 200") ở trên. Tại sao bạn không thể ghi chú ô "A2" làm tiêu chí thay vì viết chính tả KTE. Tôi biết trong ví dụ này KTE là ngắn nhưng không phải trường hợp trong trang tính của tôi.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Trên công thức = SUMPRODUCT (COUNTIF (phạm vi, {"tiêu chí"; "tiêu chí"; "tiêu chí"; "tiêu chí"…})), điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn nội dung từ một số ô tạo thành tiêu chí? Như thế này = SUMPRODUCT (COUNTIF (A: A, {C1; C1 & ", *"; "*," & C1, "*," C1 & ", *"})), ở đây tôi gặp lỗi cú pháp. Có vẻ như sử dụng tham chiếu ô trong mảng {} là bất hợp pháp.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
SUMPRODUCT (COU NTIF (A: A, {C1; C1 & ", *"; "*," & C1, "*," C1 & ", *"})) Trong trường hợp này, C1 cần được đặt trong dấu ngoặc kép. Vui lòng kiểm tra và xác minh
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
cách đếm a, b, c, d trong excel. tôi muốn đếm chỉ bắt cóc trong excel không c.

vui lòng cho biết công thức
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
A
B
C
D

=COUNTIF(B2:B5,"A")+COUNTIF(B2:B5,"B")+COUNTIF(B2:B5,"D")
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Có bao nhiêu tiêu chí có thể được thêm vào trong hàm Countif với cùng phạm vi..? có hạn chế nào không
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi có một bảng tính trong đó tôi cần đếm cột v nếu nó bằng "EQ" và nếu các cột từ j đến u đều trống.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi đang cố gắng đếm số ô có ngày nằm trong một phạm vi nhất định, không có vấn đề gì, tôi có công thức = SUMPRODUCT ((P8: P253> = DATEVALUE ("1/7/2017")) * (P8: P253 <= DATEVALUE ("31/07/2017"))) cũng đang cố gắng đếm trong đó tích của ô khác là một điều kiện khác, giả sử A1, một lần nữa không có vấn đề gì, tôi có = COUNTIF (E8: E253, "A1") nhưng làm cách nào để kết hợp cả hai theo điều kiện khi tôi nhận được số ô giữa một phạm vi ngày nhất định có chứa mục nhập cụ thể? cảm ơn
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi đang cố gắng đếm số ô có ngày nằm trong một phạm vi nhất định, không có vấn đề gì, tôi có công thức = SUMPRODUCT ((P8: P253> = DATEVALUE ("1/7/2017")) * (P8: P253 <= DATEVALUE ("31/07/2017"))) cũng đang cố gắng đếm trong đó tích của ô khác là một điều kiện khác, giả sử A1, một lần nữa không có vấn đề gì, tôi có = COUNTIF (E8: E253, "A1") nhưng làm cách nào để kết hợp cả hai theo điều kiện khi tôi nhận được số ô giữa một phạm vi ngày nhất định có chứa mục nhập cụ thể? cảm ơn
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, Paul,
công thức sau có thể giúp bạn:
=SUMPRODUCT(--($B$2:$B$11>=$E$2), --($B$2:$B$11<=$E$3), --($A$2:$A$11=$E$1))
vui lòng xem ảnh chụp màn hình để biết chi tiết, bạn nên thay đổi các tham chiếu ô theo nhu cầu của mình.

Hy vọng nó có thể giúp bạn!
Cảm ơn bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi có một bảng tính trong đó tôi đang cố gắng tìm một giá trị cụ thể trong một cột, từ những giá trị đã được tìm thấy, tôi cần tìm một giá trị khác trong một cột khác và cột thứ ba. Đây có phải là phép tính COUNTIF không, làm cách nào để thực hiện điều này?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi đang cố gắng tìm một công thức giúp tôi kiểm đếm xem tôi có bao nhiêu số duy nhất trong cột A cho mỗi hàng có giá trị số (một ngày) trong cột B. Cột A có nhiều số trùng lặp. Cột B cũng có ô văn bản và ô trống. Điều đó thậm chí có thể?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
=IF(Working!C3=Working!B7,SUM(COUNTIFS(Gender,"Male",Category,{"Bombay","Pune"},Class,{"1","2","3","4"})))


Tôi không nhận được câu trả lời chính xác cho điều này, chỉ nhận được đầu ra cho tiêu chí đầu tiên.

* (Đang làm việc - Tên trang tính)

Giúp đỡ một cách tử tế
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, Waseem,
Bạn có thể cho một ví dụ về vấn đề của bạn?
Bạn có thể đính kèm ảnh chụp màn hình tại đây!
Cảm ơn bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn bạn đã xem xét ... Dưới đây là công thức một lần nữa ..


Nếu B14 phù hợp với A17, thì tôi muốn số đếm 'Nam' từ Bombay và Pune và họ phải ở lớp 1 đến lớp 4 .. (Đối với câu trả lời này phải là 3, nhưng tôi không hiểu)

=IF(B14=A17,SUM(COUNTIFS(Gender,"Male",Category,{"Bombay","Pune"},Class,{"1","2","3","4"})))
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Đây là ảnh chụp màn hình ..
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, bạn có thể tải lên ảnh chụp màn hình từ đây:
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi đã thử ngày hôm qua, N đang thử lại bây giờ, hy vọng nó sẽ tải lên
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi không thấy nó không tải lên hình ảnh, hãy thử lại,
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
ColA, ColB

Dải Đếm ở ColB, Tiêu chí Đếm thứ n ở Col A làm sao tôi có thể đếm được, làm ơn cho soln
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
giả sử tôi có các giá trị này, 1 đến 1.5 sẽ là 1, 1.6 đến 3 sẽ là 2, 3.1 đến 4.5 sẽ là 3 và 4.6 đến 6 sẽ là 4. Làm cách nào để đặt công thức đó cho một số giá trị, như let nói rằng tôi có một danh sách với 100 mục và giá trị của chúng thay đổi từ 1 đến 6. Vì vậy, mỗi khi tôi đăng nhập một số, nó sẽ tự động cung cấp cho tôi giá trị. Cảm ơn bạn.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi có một cột có Nhiều tên và tôi muốn tìm số lượng các tên ngoại trừ một tên thông thường. Ai đó có thể giúp tôi được không??
Giá trị cột: ababcdefabaxyz (Ở đây tôi muốn đếm a & b & c) mà không sử dụng countif (A: A, "a") + countif (A: A, "b") + countif (A: A, "c") .
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
= COUNTIFS (rng, "<> x", rng, "<> y")
Trong đó rng là phạm vi ví dụ A: A
X hoặc tại sao là thứ bạn không muốn đếm
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Nếu dãy là A: H thì có thể áp dụng công thức như thế nào ..?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào bạn,

Ngày tốt ...

Chúng tôi có hai kết quả từ một số mục từ các vị trí khác nhau

điều đó sẽ hiển thị như thế nào
Ví dụ.
C1 C2 C3
mục # 123 Bắt buộc Không bắt buộc Không bắt buộc

Từ 2 câu trả lời này, câu trả lời cuối cùng sẽ là 'bắt buộc' nếu có trên cột

Nếu "bắt buộc" không có sẵn thì câu trả lời sẽ là "Không bắt buộc"


Trong ô cuối cùng, tôi muốn nhận được một câu trả lời
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào,

Tôi có một tài liệu lớn dữ liệu ở định dạng dưới đây:

Ưu đãi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Ưu đãi 1 12/08/2018 18/08/2018
Ưu đãi 2 13/08/2018 26/08/2018
Ưu đãi 3 13/08/2018 26/08/2018
Ưu đãi 4 14/08/2018 01/09/2018
Ưu đãi 5 20/08/2018 26/08/2018
Ưu đãi 6 27/08/2018 08/09/2018
Ưu đãi 7 09/08/2018 12/08/2018
Ưu đãi 8 08/08/2018 18/08/2018

Tôi cần tính toán một số phiếu mua hàng có sẵn mỗi tuần. Tài liệu cuối cùng phải có định dạng dưới đây:

TuầnNum Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Số lượng ưu đãi
31 30/07/2018 05/08/2018
32 06/08/2018 12/08/2018
33 13/08/2018 19/08/2018
34 20/08/2018 26/08/2018
35 27/08/2018 02/09/2018
36 03/09/2018 09/09/2018
37 10/09/2018 16/09/2018


Về lý thuyết, nó tương đối dễ dàng. Bạn có thể sử dụng COUNTIFS để tính toán các ô khi ngày kết thúc phiếu mua hàng nằm giữa ngày bắt đầu tuần và ngày kết thúc tuần. Tuy nhiên, vấn đề là khi ưu đãi kéo dài hơn 1 tuần. Ví dụ. Ưu đãi 8 kéo dài đến ngày 31 tháng 32, có nghĩa là ưu đãi này cần được tính là một ưu đãi mỗi tuần từ tuần 53 đến tuần XNUMX. Bạn có bất kỳ ý tưởng nào về cách tính ưu đãi này không?


Cảm ơn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Được rồi, tôi rất mắc kẹt với công thức này. Đây là những gì tôi có
= SUMPRODUCT (- (F2: F77 = FALSE), - (G2: G77 = FALSE))

Bây giờ tôi cũng có một cột H. Tôi cần công thức để đếm xem G và H là sai nhưng nếu tôi làm
= SUMPRODUCT (- (F2: F77 = FALSE), - (G2: H77 = FALSE))

or
= SUMPRODUCT(--(F2:F77=FALSE),--(G2:G77=FALSE)--(H2:H77=FALSE))

nó cũng sẽ không cho phép. Hãy giúp tôi!
Cảm ơn
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào Jason,
Công thức trong bài viết này bạn đã áp dụng dựa trên tiêu chí "và", và vấn đề của bạn là áp dụng "hoặc", vì vậy bạn có thể sử dụng công thức sau để đếm tất cả "FALSE" trong hai cột:

= SUM (COUNTIF (F2: G77, {"Sai"})).

Hãy thử nó, hy vọng nó có thể giúp bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
xin vui lòng giúp đỡ. Tôi muốn đếm số cột trống bên cạnh một tên nhất định.

Tôi đang cố gắng sử dụng "= countifs", nhưng đang gặp khó khăn với phần trống ...


ví dụ:
cột A Cột B
Lesley Nico
Lesley Sipho
Lesley
Lesley Floyd
Bronz Sam
Quà tặng Bronz
huy chương đồng
huy chương đồng

Kết quả phải là:
Lesley 1
Bronz 2
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, Patricia,
Để đếm tất cả các ô trống dựa trên dữ liệu cột khác, công thức dưới đây có thể giúp ích cho bạn, hãy thử nó.

= COUNTIFS (A2: A15, "Lesley", B2: B15, "")

Hy vọng nó có thể giúp bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
I have a work Đếm nhánh sinh viên khôn ngoan và khóa học khôn ngoan tôi có Ex. Khóa học A1 như B.tech hoặc Văn bằng A2 Có Chi nhánh EEE, ECE và sắp tới tôi muốn tính bằng cấp cho tất cả các banchs và btech tất cả các banchs bất kỳ công thức nào cho điều đó
trang tính kèm theo
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Tải thêm
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL