Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Đăng nhập  \/ 
x
or
x
Đăng ký  \/ 
x

or

Làm thế nào để đếm nếu có nhiều tiêu chí trong Excel?

Trong Excel, hàm COUNTIF có thể giúp chúng ta tính số lượng của một giá trị nhất định trong danh sách. Nhưng đôi khi, chúng ta cần sử dụng nhiều tiêu chí để đếm, điều này sẽ phức tạp hơn, hôm nay, tôi sẽ nói về một số mục để đếm với nhiều tiêu chí.

 

Countif với nhiều tiêu chí trong cùng một cột


Đếm ô có nhiều tiêu chí dựa trên giá trị văn bản

Ví dụ: tôi có dữ liệu sau chứa một số sản phẩm và bây giờ tôi cần đếm số KTE và KTO được điền trong cùng một cột, xem ảnh chụp màn hình:

Để có số KTE và KTO, vui lòng nhập công thức sau:

=COUNTIF($A$2:$A$15,"KTE")+COUNTIF($A$2:$A$15,"KTO")

Và sau đó nhấn Đi vào phím để lấy số của hai sản phẩm này. Xem ảnh chụp màn hình:

Ghi chú:

1. Trong công thức trên: A2: A15 là phạm vi dữ liệu mà bạn muốn sử dụng, KTEWHO là các tiêu chí mà bạn muốn đếm.

2. Nếu có nhiều hơn hai tiêu chí mà bạn muốn đếm trong một cột, chỉ cần sử dụng = COUNTIF (dải ô1, tiêu chí1) + COUNTIF (dải ô2, tiêu chí2) + COUNTIF (dải ô3, tiêu chí3) +…

 • Lời khuyên:
 • Một công thức nhỏ gọn khác cũng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này: =SUMPRODUCT(COUNTIF($A$2:$A$15,{"KTE";"KTO"})), and then press Enter key to get the result.
 • Và bạn có thể thêm các tiêu chí giống như =SUMPRODUCT(COUNTIF(range,{ "criteria1";"criteria2";"criteria3";"criteria4"…})).


Đếm các ô có nhiều tiêu chí giữa hai giá trị

Nếu bạn cần đếm số ô có giá trị nằm giữa hai số đã cho, làm thế nào để giải quyết công việc này trong Excel?

Lấy ảnh chụp màn hình dưới đây làm ví dụ, tôi muốn lấy kết quả là số nằm trong khoảng từ 200 đến 500. Vui lòng thực hiện với các công thức sau:

Nhập công thức này vào một ô trống mà bạn muốn xác định kết quả:

=COUNTIF($B$2:$B$15,">200")-COUNTIF($B$2:$B$15,">500")

Và sau đó nhấn Đi vào để nhận được kết quả như bạn cần, xem ảnh chụp màn hình:

chú thích: Trong công thức trên:

 • B2: B15 là phạm vi ô mà bạn muốn sử dụng, > 200> 500 là tiêu chí bạn muốn đếm ô;
 • toàn bộ công thức có nghĩa là, để tìm số lượng ô có giá trị lớn hơn 200 và sau đó trừ số ô có giá trị lớn hơn 500.
 • Lời khuyên:
 • Bạn cũng có thể áp dụng hàm COUNTIFS để giải quyết công việc này, vui lòng nhập công thức sau: =COUNTIFS($B$2:$B$15,">200",$B$2:$B$15,"<500"), and then press Enter key to get the result.
 • Và bạn có thể thêm các tiêu chí giống như =COUNTIFS(range1,"criteria1",range2,"criteria2",range3,"criteria3",...).

Đếm các ô có nhiều tiêu chí giữa hai ngày

Để đếm các ô dựa trên phạm vi ngày, các hàm COUNTIF và COUNTIFS cũng có thể giúp bạn.

Ví dụ: tôi muốn đếm số ô có ngày từ 5/1/2019 đến 8/1/2019 trong một cột, vui lòng thực hiện như sau:

Nhập công thức dưới đây vào một ô trống:

=COUNTIFS($B$2:$B$15, ">=5/1/2019", $B$2:$B$15, "<=8/1/2019")

Và sau đó nhấn Đi vào phím để lấy số đếm, xem ảnh chụp màn hình:

chú thích: Trong công thức trên:

 • B2: B15 là phạm vi ô mà bạn muốn sử dụng;
 • > = 5/1/2018<= 8/1/2019 là tiêu chí ngày bạn muốn đếm các ô;

Nhấp để biết thêm về hàm COUNTIF ...Countif với nhiều tiêu chí trong cùng một cột với một tính năng hữu ích

Nếu bạn có Kutools cho Excel, Với khả Chọn các ô cụ thể tính năng, bạn có thể nhanh chóng chọn các ô có văn bản cụ thể hoặc các ô nằm giữa hai số hoặc ngày tháng, sau đó lấy số bạn cần.

Lời khuyên:Để áp dụng điều này Chọn các ô cụ thể , trước tiên, bạn nên tải xuống Kutools cho Excel, và sau đó áp dụng tính năng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Chọn danh sách ô mà bạn muốn đếm ô dựa trên tiêu chí, sau đó bấm Kutools > Chọn > Chọn các ô cụ thể, xem ảnh chụp màn hình:

2. Trong Chọn các ô cụ thể hộp thoại, vui lòng đặt các hoạt động khi bạn cần, sau đó nhấp vào OK, các ô cụ thể đã được chọn và số lượng ô được hiển thị trong hộp nhắc nhở như ảnh chụp màn hình dưới đây được hiển thị:

chú thích: Tính năng này cũng có thể giúp bạn chọn và đếm các ô giữa hai số hoặc ngày cụ thể như ảnh chụp màn hình sau được hiển thị:

Tải xuống và dùng thử miễn phí Kutools cho Excel ngay!


Countif với nhiều tiêu chí trong nhiều cột

Nếu có nhiều tiêu chí trong nhiều cột, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình sau được hiển thị và tôi muốn lấy số lượng KTE có thứ tự lớn hơn 300 và tên là Ruby.

Vui lòng nhập công thức này vào ô mong muốn:

=COUNTIFS($A$2:$A$15,"KTE",$B$2:$B$15,">300",$C$2:$C$15,"Ruby")

và sau đó nhấn Đi vào để nhận số KTE mà bạn cần.

Ghi chú:

1. A2: A15KTE là phạm vi và tiêu chí đầu tiên bạn cần, B2: B15> 300 là phạm vi và tiêu chí thứ hai bạn cần, và C2: C15hồng ngọc là phạm vi và tiêu chí thứ ba mà bạn dựa trên.

2. Nếu có nhiều tiêu chí bạn cần dựa trên, bạn chỉ cần thêm phạm vi và tiêu chí trong công thức, chẳng hạn như: = COUNTIFS (phạm vi1, tiêu chí1, phạm vi2, tiêu chí2, phạm vi3, tiêu chí3, phạm vi 4, tiêu chí 4,…)

 • Lời khuyên:
 • Đây là một công thức khác cũng có thể giúp bạn: =SUMPRODUCT(--($A$2:$A$15="KTE"),--($B$2:$B$15>300),--($C$2:$C$15="Ruby")), and then press Enter key to get the result.

Nhấp để biết thêm về hàm COUNTIFS ...


Các bài báo về ô đếm tương đối khác:

 • Countif để tính phần trăm trong Excel
 • Ví dụ, tôi có một báo cáo tóm tắt của một bài nghiên cứu, và có ba phương án A, B, C, bây giờ tôi muốn tính tỷ lệ phần trăm của mỗi ba phương án này. Điều đó có nghĩa là, tôi cần biết phương án A chiếm tỷ lệ phần trăm trong tất cả các phương án.
 • Countif một giá trị cụ thể trên nhiều trang tính
 • Giả sử, tôi có nhiều trang tính chứa dữ liệu sau và bây giờ, tôi muốn lấy số lần xuất hiện của một giá trị cụ thể “Excel” từ các trang tính này. Làm cách nào để đếm các giá trị cụ thể trên nhiều trang tính?
 • Countif Khớp một phần chuỗi / chuỗi con trong Excel
 • Thật dễ dàng để đếm các ô chứa đầy một số chuỗi nhất định, nhưng bạn có biết cách đếm các ô chỉ chứa một phần chuỗi hoặc chuỗi con trong Excel không? Bài viết này sẽ giới thiệu một số phương pháp để giải quyết nó một cách nhanh chóng.
 • Đếm tất cả các ô ngoại trừ một giá trị cụ thể trong Excel
 • Nếu bạn có từ "Apple" nằm rải rác trong danh sách các giá trị, bây giờ, bạn chỉ muốn đếm số ô không phải là "Apple" để nhận được kết quả sau. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp để giải quyết công việc này trong Excel.
 • Đếm ô nếu một trong nhiều tiêu chí được đáp ứng trong Excel
 • Hàm COUNTIF sẽ giúp chúng tôi đếm các ô chứa một tiêu chí và hàm COUNTIFS có thể giúp đếm các ô chứa một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chí trong Excel. Điều gì xảy ra nếu đếm ô nếu chứa một trong nhiều tiêu chí? Sau đây mình sẽ chia sẻ các cách đếm ô nếu chứa X hoặc Y hoặc Z… vv trong Excel.

Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

 • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Super Formula Bar (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọc...
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng / cột trùng lặp... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãy...
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xét...
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDF...
 • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2019 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ các tính năng dùng thử miễn phí 30 ngày. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày.
tab kte 201905

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  alwin.dare@gmail.com · 9 months ago
  Hi,

  I need to count the different names in a single column which is repeated more than one time..

  aaaa
  aaaa
  aaaa
  aaaa
  bbbb
  bbbb
  bbbb
  bbbb
  bbbb
  bbbb
  cccc
  cccc
  cccc
  cccc
  cccc

  i dont want to mention names in formula, because its many names in the column and i dont want pivot table also,
  I tried with this formula, but its counting the blank also..
  =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(C10:C500,C10:C500&""))  Result what i need is -

  aaaa - 4
  bbbb - 6
  cccc - 5  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 9 months ago
   Hi, alwin,
   To solve your problem, you should apply the following array formula:
   =SUM(IF($A$1:$A$11=C1,1,0)), after entering this formula, please press Ctrl + Shift + Enter keys together to get the correct result.
   See the below screenshot:


 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  E. Safi · 10 months ago
  Hi, I am wondering if someone can help me figure our how to combine COUNTIFS formulas. For example, I need to present this more efficiently:

  =COUNTIFS(VAR1,”Yes”,VAR2,"2016",VAR3,"Q1",VAR4,PH,VAR5,"Pres") +
  COUNTIFS(VAR1,”Yes”,VAR2,"2016",VAR3,"Q1",VAR4,"Both", VAR5,"Pres") +
  COUNTIFS(VAR1,”Yes”,VAR2,"2016",VAR3,"Q1", VAR6,PH, VAR5,"Pres") +
  COUNTIFS(VAR1,”Yes”,VAR2,"2016",VAR3,"Q1", VAR6,"Both", VAR5,"Pres")

  So I need counts if VAR1 =Yes; VAR2 = 2016; VAR3=Q1; VAR5=Pres; AND VAR4= PH or Both; AND VAR6=PH or Both. I think the way I have it does the job, but I'm sure there is a more concise way to write the formula as it may get very long as I add criteria to it.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Yodhey · 1 years ago
  Great content, very helpful! Thank you so much for sharing this information!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  ct · 1 years ago
  hi, need to countif from two file with range and selection
  =IF((COUNTIFS([SCCD.xlsx]open!$AV:$AV,">6",$AV:$AV,"<10"),[SCCD.xlsx]open!$T:$T,C2,[SCCD.xlsx]open!$V:$V,"SLAHOLD")+COUNTIFS([KTPH.xlsx]open!$H:$H,"SLAHOLD",[KTPH.xlsx]open!$J:$J,">6",!$J:$J,"<10",[KTPH.xlsx]open!$G:$G,C2))=0,"",COUNTIFS([SCCD.xlsx]open!$AV:$AV,">6",$AV:$AV,"<10"),[SCCD.xlsx]open!$T:$T,C2,[SCCD.xlsx]open!$V:$V,"SLAHOLD")+COUNTIFS([KTPH.xlsx]open!$H:$H,"SLAHOLD",[KTPH.xlsx]open!$J:$J,">6",$J:$J,"<10",[KTPH.xlsx]open!$G:$G,C2))

  got error.. can someone advice
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rajinder · 1 years ago
  Hi. I need to select information of cells range h6 to m126. I then need to count how many of these are male (and female) from cells range c6 to c126. I have tried =countifs($h$6:$m$126,”B1”,$c$6:$c6$C126,”M”) but when I enter it is coming up as #value!
  Any advice will be gratefully received.

  Thanks.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Marizze · 1 years ago
  Hi, I have trouble making a formula to this. kindly help me if there are existing formula for this.. thanks! pls see below.


  There are diff. zone in a column.. each row has open or closed remarks. How can I add all the open and closed items for each zone?

  Column: ZONE No. Remarks
  1 open
  2 open
  1 open
  1 close
  This is the sample data.. I wanted to know how many are still open/closed per zone number.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 1 years ago
   Hi, Marizze,
   Maybe the below formulas can solve your problem:
   All open item with zone number 1: =COUNTIFS(B2:B8, "open",A2:A8,"1");
   All close item with zone number 1: =COUNTIFS(B2:B8, "close",A2:A8,"1")

   with the same formulas to get other zone number result as you need.

   Please try, hope it can help you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Excellnotsolent · 1 years ago
  Ok So I have a complicated one


  I need to pull data to a table to show :

  The total number of overdue items based on the date now for a specific centre

  So the total number of overdue items in the grace centre where the data table contains multiple centres
  the formula I use for the overdue items is =countif(rawdata!I:I,''<''&D12) - where D12 formula contains =NOW()-0

  This brings back the overdue items based on date for all centres but I want it specially for those which are only overdue for the grace centre and the centre data is in column E.


  I have tried adding ,rawdata!E:E,''Grace''), but it comes back too many arguments


  Can I not use multiple formula for the
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  info.rajandahal@gmail.com · 1 years ago
  I HAVE A TABLE OF STUDENTS WITH GENDER IN A COLUMN AND RACE IN ANOTHER COLUMN. HOW CAN I FIND THE NUMBER OF A SINGLE RACE BY MALE OR FEMALE DIFFERENTLY?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 1 years ago
   Hello, Rajan,
   To solve your problem, you should apply the below formulas:
   Count the number of Male: =COUNTIF($B$2:$B$12,"Male");
   Count the number of Female: =COUNTIF($B$2:$B$12,"Female")

   Please try, hope it can help you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  rowed · 1 years ago
  I'm trying to count the number of cells in a given row that have the same text and formatting (ie same cell fill color). Can anyone help me with this issue? Thanks in advance
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  cris · 2 years ago
  hi. hope i can get help with the setting up the correct data table and how to extract specific information from the table. here are the variables:

  we have multiple products under several different categories
  we have multiple sales rep assigned to specific territories
  i need to track their individual sales per product
  i also need to break down their sales per month, quarter, and on an annual basis (still per category, product and area)
  i need to compare the data of their actual sales versus their targets

  what's the correct data set, and the correct formula for it? thanks

  with these, i can then make a pivot table out of the data table.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  MS · 2 years ago
  Can multiple arrays are possible 8n single countifs?

  Countifs(range,{criteria: criteria},range,{criteria: criteria}, range,{criteria: criteria})
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Josh · 1 years ago
   Yes but you need to ensure that you wrap a SUM() formula around your countif so that it totals the results that are applicable as per the countif.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Theo Bourgery · 2 years ago
  My column A contains a set of different categories. My column B contains dates as "1 October 2018", but my filter is by year ("2018").
  Both [ =SUMPRODUCT(--(A:A="Category x"),--(B:B="2018") ] and [ =COUNTIFS(A:A,"Category x",B:B,"2018) ] give me a result of zero, which is evidently incorrect. Could there by something wrong with my date filter?

  Thanks!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  tafliard@gmail.com · 2 years ago
  I am not able to upload the image of my data. neither .png file nor .bmp file upload. Any advice anyone?
  thanks
  Dave U.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  tafliard@gmail.com · 2 years ago
  I'm showing 3 tables. The middle table shows lab data. In my example, I want to count any platelet values (PLAT) that have a supporting event in the left table, with matching dates. My formula in Column M looks like this:

  SUM(COUNTIFS(C:C, J13, D:D, {"Thrombocytopenia","Platelet count decreased"}, E:E, "<="&EDATE(L13, 0), F:F, ">="&EDATE(L13, 0)) + COUNTIFS(C:C, J13, D:D, {"Thrombocytopenia","Platelet count decreased"}, E:E, "<="&EDATE(L13, 0), G:G, "AFTER"))

  This formula works; however, I must HARDCODE the values "Thrombocytopenia" and "Platelet count decreased". I would like it to work dynamically where it references Column Q, or perhaps cells Q10 and Q11, where it uses that text based on the matching lab name (e.g., PLAT). In essence, I'm looking for a nested OR statement that behaves dynamically within the middle of a COUNTIFS statement. Tricky..... maybe I need to learn how to use --SUMPRODUCT. Notice the NEUT lab test in the far right table which has 3 "events" that would be acceptable to find in the leftmost table... I would want them to be counted, eventually when I find a good formula.

  thanks - Dave U
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Susan · 2 years ago
  I have another request if possible, I am looking for a formula that will give me staff holiday cover, there are 5 people and each person has to cover at least one day over Christmas and New Year, each person has to give me what holiday entitlement they have left for the year so that I can calculate the cover.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Susan · 2 years ago
  Just wondering if you can help, I need a formula to decide a Pass or Fail as the result. The following data is in 6 columns with either a yes or no in them, if the results are all “yes” then this is a pass, if any one column has a “no” then this is a fail. I have tried various formulas with “IF” “AND” “OR” but nothing gives me what I am looking for. Thank you in advance.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 2 years ago
   Hello, Susan,
   To solve your problem, you can apply this formula:
   =IF((COUNTIF(B2:G2,"no")),"Fail","Pass")
   Change the cell references to your own.
   Hope it can help you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  ryogi9966@gmail.com · 2 years ago
  I have a work Count the students branch wise and course wise i have Ex. A1 course like B.tech or Diploma A2 Have Branch EEE,ECE and soon i want count diploma all banchs and btech all banchs any formula for that
  sheet enclosed
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Patricia · 2 years ago
  please assist. I want to count the number of blank columns next to a certain name.

  I am trying to use "=countifs", but struggling with the blank part...


  for example:
  column A Column B
  Lesley Nico
  Lesley Sipho
  Lesley
  Lesley Floyd
  Bronz Sam
  Bronz Gift
  Bronz
  Bronz

  Result should be:
  Lesley 1
  Bronz 2
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 2 years ago
   Hi, Patricia,
   To count all blank cells based on another column data, the below formula may help you, please try it.

   =COUNTIFS(A2:A15,"Lesley",B2:B15,"")

   Hope it can help you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jason · 2 years ago
  Okay I'm soooo stuck with this formula. Here's what I have
  = SUMPRODUCT(--(F2:F77=FALSE),--(G2:G77=FALSE))

  Now I also have a column H. I need the formula to count if G and H are false but if I do
  = SUMPRODUCT(--(F2:F77=FALSE),--(G2:H77=FALSE))

  or
  = SUMPRODUCT(--(F2:F77=FALSE),--(G2:G77=FALSE)--(H2:H77=FALSE))

  it won't allow either. Please help!
  Thanks
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 2 years ago
   Hi, Jason,
   The formula in this article you applied is based on the criteria "and", and your problem is to apply "or", so you can use the following formula to count all "FALSE" in the two columns:

   =SUM(COUNTIF(F2:G77,{"False"})).

   Please try it, hope it can help you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Joxyz · 2 years ago
  Hi,

  I have a large document of data in the below format:

  Offer Start date End date
  Offer 1 12/08/2018 18/08/2018
  Offer 2 13/08/2018 26/08/2018
  Offer 3 13/08/2018 26/08/2018
  Offer 4 14/08/2018 01/09/2018
  Offer 5 20/08/2018 26/08/2018
  Offer 6 27/08/2018 08/09/2018
  Offer 7 09/08/2018 12/08/2018
  Offer 8 08/08/2018 18/08/2018

  I need to calculate a number of offers avaliable each week. The final document should be in the format below:

  WeekNum Start date End date Offer count
  31 30/07/2018 05/08/2018
  32 06/08/2018 12/08/2018
  33 13/08/2018 19/08/2018
  34 20/08/2018 26/08/2018
  35 27/08/2018 02/09/2018
  36 03/09/2018 09/09/2018
  37 10/09/2018 16/09/2018


  In theory, it's relatively easy. You can use COUNTIFS to calculate cells when the offer end date is between the week start date and week end date. The problem however is when offer lasts for more than 1 week. Eg. Offer 8 lasts until December 31 which means it needs to be counted as one every week from week 32 to week 53. Do you have any ideas how this could be calculated?


  Thanks!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Harry · 2 years ago
  Hello,

  Good day ...

  We have two results from an item number from different location

  that will show like
  Eg.
  C1 C2 C3
  item#123 Required Not Required not Required

  From this this 2 answers the final answer will be 'required' if required available on column

  If 'required' not available then answer will be 'Not Required'


  In final cell I would like to get one answer
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nandu · 2 years ago
  I have a column with Multiple names and i wanted to find the count of the names except a perticular name. Can some body help me??
  Column Values: a b a b c d e f a b a x y z (Here i want count of a & b & c) without using countif(A:A,"a")+countif(A:A,"b")+countif(A:A,"c").
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Hannah · 2 years ago
   =COUNTIFS(rng,"<>x",rng,"<>y")
   Where rng is the range e.g. A:A
   X or why is the thing you do not want to count
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    shravan · 2 years ago
    If the range is A:H, how can apply the formula..?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mario · 3 years ago
  lets say I have these values, 1 to 1.5 will be a 1, 1.6 to 3 will be a 2, 3.1 to 4.5 will be a 3 and 4.6 to 6 will be 4. How do I put that formula for several values, like lets say I have a list with 100 items and their values vary between 1 and 6. So every time I log in a number it will automatically give me the value. Thank you.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Alex · 3 years ago
  ColA, ColB

  Count Range is in ColB, nd Count Criteria is in Col A how can I count , pls give soln
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  akramwaseim · 3 years ago
  =IF(Working!C3=Working!B7,SUM(COUNTIFS(Gender,"Male",Category,{"Bombay","Pune"},Class,{"1","2","3","4"})))


  Am not getting the correct answer for this, getting output for only 1st criteria.

  *(Working - Sheet Name)

  Kindly help
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 3 years ago
   Hello, Waseem,
   Can you give an example of your problem?
   You can attach a screenshot here!
   Thank you!
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    akramwaseim · 3 years ago
    I dono its not uploading image, trying again,,
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    akramwaseim · 3 years ago
    Thanks for ua consideration... Below is the formula again..


    If B14 matches with A17, then I want the number of counts of 'Male' from Bombay and Pune and they should be in class 1 to class 4.. (For this answer should be 3, but am not getting that)

    =IF(B14=A17,SUM(COUNTIFS(Gender,"Male",Category,{"Bombay","Pune"},Class,{"1","2","3","4"})))
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  nk · 3 years ago
  I'm trying to find a formula that helps me tally how many unique numbers I have in column A for every row that has numerical value (a date) in column B. Column A has multiple duplicates. Column B also has text cells and blank cells. Is that even possible?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  David · 3 years ago
  I have a spreadsheet where I am trying to find a particular value in a column, from those that were found I need to find another value in another column, and a third column. Would this be COUNTIF calculation, how could I do this?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  paulb · 3 years ago
  i'm trying to count the number of cells where the date is within a certain range, no problems, i have the formula =SUMPRODUCT((P8:P253>=DATEVALUE("1/7/2017"))*(P8:P253<=DATEVALUE("31/07/2017"))) also trying to count where the product of another cell is another condition, say A1, again no problems, i have =COUNTIF(E8:E253,"A1") but how do i combine the two as conditional where i get the number of cells between a certain date range that contain a specific entry? thanks
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 3 years ago
   Hello, Paul,
   the following formula may help you:
   =SUMPRODUCT(--($B$2:$B$11>=$E$2), --($B$2:$B$11<=$E$3), --($A$2:$A$11=$E$1))
   please view the screenshot for the details, you should change the cell references to your need.

   Hope it can help you!
   Thank you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  paul · 3 years ago
  i'm trying to count the number of cells where the date is within a certain range, no problems, i have the formula =SUMPRODUCT((P8:P253>=DATEVALUE("1/7/2017"))*(P8:P253<=DATEVALUE("31/07/2017"))) also trying to count where the product of another cell is another condition, say A1, again no problems, i have =COUNTIF(E8:E253,"A1") but how do i combine the two as conditional where i get the number of cells between a certain date range that contain a specific entry? thanks
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sbetarice · 3 years ago
  I have a spreadsheet where I need to count column v if it is equal to "EQ" and if columns j thru u are blank.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  prasad · 3 years ago
  how to count a , b , c , d in excel . i want to count only a b d in excel not c .

  please tell formula
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   BASHIR AHMED · 3 years ago
   A
   B
   C
   D

   =COUNTIF(B2:B5,"A")+COUNTIF(B2:B5,"B")+COUNTIF(B2:B5,"D")
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Shalini · 4 years ago
  SUMPRODUCT(COU NTIF(A:A,{C1;C1 &",*";"*,"&C1," *,"C1&",*"}))
  In this, C1 needs to be given in double quotes. Please check and verify
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  RANGYF · 4 years ago
  On formula =SUMPRODUCT(COUNTIF(range,{ "criteria";"criteria";"criteria";"criteria"…})), what if i want the content from some cell to form the criterias? Like this =SUMPRODUCT(COUNTIF(A:A,{C1;C1&",*";"*,"&C1,"*,"C1&",*"})), here i got syntax error. Seems it's illegal to use cell reference in {} array.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jesse · 4 years ago
  On formula =COUNTIFS(A2:A11,"KTE",B2:B11,">=200") above. Why can you not note cell "A2" as the criteria instead of spelling out KTE. I know in this example KTE is short but not the case in my sheet.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Stephen · 4 years ago
  In your example above, how to find order>=200 for product KTE and KTO but not using countifs(..."KTE"...) +countifs(..."KTO"...)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Lori · 4 years ago
  =COUNTIFS(B3:B109,"OPEN",I3:I109,"