Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Ba cách dễ dàng để tự động điền hàm VLOOKUP trong Excel?

Hàm VLOOKUP rất hữu ích trong Excel, nhưng khi bạn kéo nút điều khiển tự động điền để điền dải ô bằng công thức VLOOKUP, có thể xuất hiện một số lỗi. Bây giờ, hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách chính xác để tự động điền hàm VLOOKUP trong Excel.

Tự động điền hàm VLOOKUP trong Excel với tham chiếu tuyệt đối

Tự động điền hàm VLOOKUP trong Excel với tên dải ô

Tự động điền hàm VLOOKUP trong Excel với tiện ích nâng cao của Kutools cho Excel

Tệp mẫu


Ví dụ

Có một bảng chứa điểm và điểm tương đối, bây giờ bạn muốn tra cứu điểm trong B2: B5 và trả lại điểm tương đối trong C2: C5 như ảnh chụp màn hình bên dưới:
tài liệu tự động điền vlookup 1


Tự động điền hàm VLOOKUP trong Excel với tham chiếu tuyệt đối

Nói chung, bạn có thể sử dụng công thức VLOOKUP như thế này = VLOOKUP (B2, F2: G8,2) sau đó bạn kéo chốt điều khiển tự động điền vào phạm vi bạn cần, bạn có thể nhận được kết quả sai như hình ảnh chụp màn hình dưới đây:
tài liệu tự động điền vlookup 2

Nhưng nếu bạn sử dụng tham chiếu tuyệt đối thay vì tham chiếu tương đối trong phần mảng bảng của công thức, thì kết quả tự động điền sẽ chính xác.

Kiểu

=VLOOKUP(B2,$F$2:$G$8,2)

vào ô bạn cần và kéo chốt tự động điền đến phạm vi bạn cần, bạn sẽ nhận được kết quả chính xác. Xem ảnh chụp màn hình:
tài liệu tự động điền vlookup 3

Mẹo:

Cú pháp của hàm VLOOKUP trên: VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num), ở đây B2 là giá trị tra cứu, phạm vi $ F $ 2: $ G $ 8 là bảng, 2 cho biết trả về giá trị trong cột thứ hai của bảng.


Giá trị LOOKUP trên Nhiều Trang tính

Hàm VLOOKUP thường được sử dụng trong các công việc hàng ngày trên Excel của chúng tôi, đây là LOOKUP trên nhiều trang tính tiện ích của Kutools cho Excel, có thể tra cứu giá trị trong các trang tính và sổ làm việc khác nhau và trả về các giá trị tương đối, đồng thời nó cũng hỗ trợ lưu phạm vi dữ liệu đã thêm dưới dạng kịch bản để sử dụng lần sau.   Nhấp để 30 ngày dùng thử miễn phí!
tra cứu trang tính acroos
 
Kutools cho Excel: với hơn 300 bổ trợ Excel tiện dụng, dùng thử miễn phí không giới hạn về số lượng 30 ngày

Tự động điền hàm VLOOKUP trong Excel với tên phạm vi

Ngoài việc sử dụng tham chiếu tuyệt đối trong công thức, bạn cũng có thể sử dụng tên phạm vi thay vì tham chiếu tương đối trong phần mảng bảng của công thức.

1. Chọn phạm vi mảng bảng, sau đó chuyển đến Hộp tên (bên cạnh thanh công thức) và nhập Điểm (hoặc bất kỳ tên nào bạn muốn) và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Xem ảnh chụp màn hình:
tài liệu tự động điền vlookup 4

Phạm vi mảng bảng là phạm vi chứa tiêu chí bạn cần sử dụng trong hàm Vlookup.

2. Trong một ô, nhập công thức này

=VLOOKUP(B2,Marks,2)

sau đó kéo chốt tự động điền vào phạm vi bạn cần áp dụng công thức này và kết quả nhận được chính xác.
tài liệu tự động điền vlookup 5


Tự động điền hàm VLOOKUP trong Excel với tiện ích nâng cao của Kutools cho Excel

Nếu công thức gây rắc rối cho bạn, bạn có thể thử SIÊU NHÌN nhóm của Kutools cho Excel, trong đó có một số tiện ích LOOKUP nâng cao và tất cả chúng đều hỗ trợ tự động điền vào hàm Vlookup, bạn có thể tìm một tiện ích để áp dụng khi cần. Trong trường hợp này, tôi lấy LOOKUP trên nhiều trang tính tiện ích làm ví dụ.

Kutools cho Excel, với hơn 300 chức năng tiện dụng, giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. 

Sau cài đặt miễn phí Kutools cho Excel, vui lòng làm như sau:

1. nhấp chuột Kutools > SIÊU NHÌN > LOOKUP trên nhiều trang tính.
tài liệu tự động điền vlookup 6

2. bên trong LOOKUP trên nhiều trang tính hãy làm như sau:

1) Chọn phạm vi tra cứu và phạm vi đầu ra.
tài liệu tự động điền vlookup 7

2) Trong phần Phạm vi dữ liệu, hãy nhấp vào Thêm nút nút thêm tài liệu để thêm phạm vi dữ liệu bạn sử dụng vào danh sách, bạn có thể chỉ định cột khóa và cột trả về trong khi thêm.
tài liệu tự động điền vlookup 8

3. Sau khi thêm dải dữ liệu, hãy nhấp vào OK, một hộp thoại bật ra để hỏi bạn có lưu kịch bản hay không, hãy nhấp vào Có để đặt tên cho kịch bản, nhấp vào Không để đóng. Bây giờ hàm VLOOKUP đã được tự động điền vào phạm vi đầu ra.
tài liệu tự động điền vlookup 9
tài liệu tự động điền vlookup 10


Kết hợp các hàng dựa trên một giá trị cột khác trong Excel

Đây là một bảng có hai cột, một cột là tên học sinh, một cột là ký tự lớp, công việc là kết hợp các tên dựa trên cùng một ký tự lớp. Trong Excel, không có hàm tích hợp nào có thể giải quyết nhanh chóng, trong khi Kutools cho Excecủa tôi Các hàng kết hợp nâng cao tiện ích có thể giúp bạn một việc. Bạn có thể kết hợp các hàng dựa trên một cột chính, cũng có thể kết hợp các hàng dựa trên cột.   Nhấp để 30 ngày dùng thử miễn phí!
doc chuyển đổi lớp thành số 5
 
Kutools cho Excel: với hơn 300 bổ trợ Excel tiện dụng, dùng thử miễn phí không giới hạn về số lượng 30 ngày

Tệp mẫu

Nhấp để tải xuống tệp mẫu


Hoạt động khác (Bài báo)

Làm cách nào để tự động điền hàm VLOOKUP trong Excel?
Hàm VLOOKUP rất hữu ích trong Excel, nhưng khi bạn kéo nút điều khiển tự động điền để điền dải ô bằng công thức VLOOKUP, có thể xuất hiện một số lỗi. Bây giờ, hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách chính xác để tự động điền hàm VLOOKUP trong Excel.

Áp dụng vlookup phủ định để trả về giá trị bên trái của trường khóa trong Excel? L
Thông thường, hàm Vlookup có thể giúp bạn trả về giá trị ở các cột bên phải. Nếu dữ liệu được trích xuất của bạn ở cột bên trái, bạn có thể cân nhắc nhập số cột âm trong công thức: = Vlookup (F2, D2: D13, -3,0), nhưng ...

Áp dụng định dạng có điều kiện dựa trên hàm VLOOKUP trong Excel
bài viết của anh ấy sẽ hướng dẫn bạn áp dụng định dạng có điều kiện cho một phạm vi dựa trên kết quả VLOOKUP trong Excel.

Nhóm tuổi trong phạm vi bằng hàm VLOOKUP trong Excel
Trong trang tính của tôi, tôi có một số tên và tuổi, và một số nhóm tuổi, bây giờ tôi muốn nhóm các độ tuổi dựa trên các nhóm tuổi nhất định như hình minh họa bên dưới. Làm thế nào tôi có thể nhanh chóng giải quyết nó?


 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột và Lưu giữ dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng trùng lặp và Tổng / Trung bình... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Yêu thích và Chèn công thức nhanh chóng, Dãy, Biểu đồ và Hình ảnh; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Nhóm bảng tổng hợp theo số tuần, ngày trong tuần và hơn thế nữa ... Hiển thị các ô đã mở khóa, đã khóa bởi các màu sắc khác nhau; Đánh dấu các ô có công thức / tênhữu ích. Cảm ơn !
tab kte 201905
 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (2)
Xếp hạng 5 trong 5 · xếp hạng 1
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn bạn! Tham chiếu tuyệt đối so với tham chiếu tương đối bit sẽ giúp tôi tiết kiệm hàng giờ làm việc.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn bạn rất nhiều!! 😄
Xếp hạng 5 trong 5
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL