Bỏ qua nội dung chính

Làm thế nào để so sánh hai chuỗi để biết sự giống nhau hoặc đánh dấu sự khác biệt trong Excel?

Trong một số trường hợp, bạn có thể chỉ cần so sánh hai ô liền kề của chuỗi và đánh dấu các điểm tương đồng hoặc khác biệt của chúng trong Excel. Bài viết này cung cấp hai phương pháp để bạn đạt được nó.

So sánh hai chuỗi với công thức
So sánh hai chuỗi về sự giống nhau hoặc đánh dấu sự khác biệt với mã VBA


So sánh hai chuỗi với công thức

Như ảnh chụp màn hình bên dưới được hiển thị, nếu bạn chỉ muốn biết liệu các chuỗi được so sánh có khớp hay không, bạn có thể áp dụng công thức sau.

1. Chọn một ô trống C2, nhập công thức = CHÍNH XÁC (A2, B2) vào Thanh công thức, rồi nhấn phím Đi vào. Xem ảnh chụp màn hình:

Chú thích: Trong công thức, A2 và B2 là các ô chứa các chuỗi so sánh.

2. Tiếp tục chọn ô kết quả, sau đó kéo Fill Handle đến các ô cho đến khi nhận được tất cả các kết quả được so sánh.

Kết quả FALSE có nghĩa là các chuỗi được so sánh là khác nhau và kết quả TRUE cho biết hai chuỗi được so sánh là khớp. Xem ảnh chụp màn hình:


So sánh hai chuỗi về sự giống nhau hoặc đánh dấu sự khác biệt với mã VBA

Nếu bạn muốn so sánh hai chuỗi và làm nổi bật sự giống nhau hoặc khác nhau giữa chúng. Mã VBA sau đây có thể giúp bạn.

1. nhấn Khác + F11 các phím đồng thời để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. bên trong Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ, nhấp Chèn > Mô-đun. Sau đó sao chép và dán đoạn mã sau vào cửa sổ Mã.

Mã VBA: So sánh hai chuỗi cột để biết sự giống nhau hoặc đánh dấu sự khác biệt

Sub highlight()
  Dim xRg1 As Range
  Dim xRg2 As Range
  Dim xTxt As String
  Dim xCell1 As Range
  Dim xCell2 As Range
  Dim I As Long
  Dim J As Integer
  Dim xLen As Integer
  Dim xDiffs As Boolean
  On Error Resume Next
  If ActiveWindow.RangeSelection.Count > 1 Then
   xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.AddressLocal
  Else
   xTxt = ActiveSheet.UsedRange.AddressLocal
  End If
lOne:
  Set xRg1 = Application.InputBox("Range A:", "Kutools for Excel", xTxt, , , , , 8)
  If xRg1 Is Nothing Then Exit Sub
  If xRg1.Columns.Count > 1 Or xRg1.Areas.Count > 1 Then
    MsgBox "Multiple ranges or columns have been selected ", vbInformation, "Kutools for Excel"
    GoTo lOne
  End If
lTwo:
  Set xRg2 = Application.InputBox("Range B:", "Kutools for Excel", "", , , , , 8)
  If xRg2 Is Nothing Then Exit Sub
  If xRg2.Columns.Count > 1 Or xRg2.Areas.Count > 1 Then
    MsgBox "Multiple ranges or columns have been selected ", vbInformation, "Kutools for Excel"
    GoTo lTwo
  End If
  If xRg1.CountLarge <> xRg2.CountLarge Then
    MsgBox "Two selected ranges must have the same numbers of cells ", vbInformation, "Kutools for Excel"
    GoTo lTwo
  End If
  xDiffs = (MsgBox("Click Yes to highlight similarities, click No to highlight differences ", vbYesNo + vbQuestion, "Kutools for Excel") = vbNo)
  Application.ScreenUpdating = False
  xRg2.Font.ColorIndex = xlAutomatic
  For I = 1 To xRg1.Count
    Set xCell1 = xRg1.Cells(I)
    Set xCell2 = xRg2.Cells(I)
    If xCell1.Value2 = xCell2.Value2 Then
      If Not xDiffs Then xCell2.Font.Color = vbRed
    Else
      xLen = Len(xCell1.Value2)
      For J = 1 To xLen
        If Not xCell1.Characters(J, 1).Text = xCell2.Characters(J, 1).Text Then Exit For
      Next J
      If Not xDiffs Then
        If J <= Len(xCell2.Value2) And J > 1 Then
          xCell2.Characters(1, J - 1).Font.Color = vbRed
        End If
      Else
        If J <= Len(xCell2.Value2) Then
          xCell2.Characters(J, Len(xCell2.Value2) - J + 1).Font.Color = vbRed
        End If
      End If
    End If
  Next
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

3. Nhấn nút F5 phím để chạy mã. Trước hết Kutools for Excel hộp thoại, chọn cột đầu tiên của chuỗi văn bản bạn cần so sánh, sau đó bấm vào OK .

4. Sau đó, thứ hai Kutools for Excel hộp thoại bật lên, vui lòng chọn chuỗi cột thứ hai và nhấp vào OK .

5. Cuối cùng Kutools for Excel hộp thoại, nếu bạn muốn so sánh các chuỗi để tìm sự giống nhau, hãy nhấp vào cái nút. Và để làm nổi bật sự khác biệt của các chuỗi được so sánh, hãy nhấp vào Không cái nút. Xem ảnh chụp màn hình:

Sau đó, bạn có thể xem kết quả so sánh như hình ảnh chụp màn hình bên dưới.


Các bài liên quan:

Công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao   |  Xóa hàng trống   |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu   |   Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Siêu tra cứu: Nhiều tiêu chí VLookup    VLookup Nhiều Giá Trị  |   VLookup trên nhiều trang tính   |   Tra cứu mờ ....
Danh sách thả xuống nâng cao: Tạo nhanh danh sách thả xuống   |  Danh sách thả xuống phụ thuộc   |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọn ....
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  |  So sánh dãy và cột hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới   |  Chế độ xem thiết kế   |   Thanh công thức lớn    Trình quản lý sổ làm việc & trang tính   |  Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)   |  Bảng chọn ngày   |  Kết hợp các bảng tính   |  Mã hóa/Giải mã ô    Gửi email theo danh sách   |  Siêu lọc   |   Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự,...)   |   50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt,...)   |   40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh,...)   |   19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn,...)   |   12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ,...)   |   7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Chia ô,...)   |   ... và nhiều hơn nữa

Nâng cao kỹ năng Excel của bạn với Kutools for Excelvà trải nghiệm hiệu quả hơn bao giờ hết. Kutools for Excel Cung cấp hơn 300 tính năng nâng cao để tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.  Bấm vào đây để có được tính năng bạn cần nhất...

tab kte 201905


Office Tab Mang giao diện theo thẻ vào Office và giúp công việc của bạn dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
Comments (21)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Is there an idiot's guide to Kutools anywhere?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Sandy,

You can find the guide for each Kutools feature on this page: Kutools for Excel All Features Tutorial
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
How can i edit the code such that it will compare 2 columns and highlight the differences in both columns?
Eg:
Column 1
A1,A2,A3,A4: Highlight A1 & A3
Column 2
A2,A4,A5,A6,A7: Highlight A5,A6,A7
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Lala,
It would be nice if you could upload a screenshot of your data and the result you want to get.
This comment was minimized by the moderator on the site
Confrontando la cella VIA ROMA 1 con la cella VIA RROMA 1 il programma evidenzia in rosso sia RROMA che 1. Non si può fare in modo che evidenzi solo la lettera diversa e quindi R? Grazie
This comment was minimized by the moderator on the site
in your example, words "lets try" is similar but your code can't highlight it.
This comment was minimized by the moderator on the site
To avoid any trouble of this code with the spaces which should be in ASCII value 32 or 160 (especially if the string comes from HTML) you need to include the test line 46 in a if endif loop as below:
If Not ((Asc(xCell1.Characters(J, 1).Text) = 32 Or Asc(xCell1.Characters(J, 1).Text) = 160) And (Asc(xCell2.Characters(J, 1).Text) = 32 Or Asc(xCell2.Characters(J, 1).Text) = 160)) Then
( line 46 If Not xCell1.Characters(J, 1).Text = xCell2.Characters(J, 1).Text Then Exit For)
End If

Nevertheless thanks for the code.
This comment was minimized by the moderator on the site
How do I add this properly? I am getting an error when I tried to replace line 46. Thank you
This comment was minimized by the moderator on the site
THANK YOU! this is just what i needed!
This comment was minimized by the moderator on the site
I was so hoping this would work. It appears to compare whole cells and not characters within the cells. Simply comparing Candy in one cell to Andy in another finds no similarities. And when I compare for differences the entire name Andy is highlighted in red.
This comment was minimized by the moderator on the site
First off..THANKS Extend Office folks for the good code!!

Try this modification. It simply expands the per character checking loop to include the font color formatting, adds a default "Black", and also compares characters out to the longest of the two cells being compared.

Sub highlight()
  Dim xRg1 As Range
  Dim xRg2 As Range
  Dim xTxt As String
  Dim xCell1 As Range
  Dim xCell2 As Range
  Dim I As Long
  Dim J As Integer
  Dim xLen As Integer
  Dim xDiffs As Boolean
  On Error Resume Next
  If ActiveWindow.RangeSelection.Count > 1 Then
   xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.AddressLocal
  Else
   xTxt = ActiveSheet.UsedRange.AddressLocal
  End If
lOne:
  Set xRg1 = Application.InputBox("Range A:", "Kutools for Excel", xTxt, , , , , 8)
  If xRg1 Is Nothing Then Exit Sub
  If xRg1.Columns.Count > 1 Or xRg1.Areas.Count > 1 Then
    MsgBox "Multiple ranges or columns have been selected ", vbInformation, "Kutools for Excel"
    GoTo lOne
  End If
lTwo:
  Set xRg2 = Application.InputBox("Range B:", "Kutools for Excel", "", , , , , 8)
  If xRg2 Is Nothing Then Exit Sub
  If xRg2.Columns.Count > 1 Or xRg2.Areas.Count > 1 Then
    MsgBox "Multiple ranges or columns have been selected ", vbInformation, "Kutools for Excel"
    GoTo lTwo
  End If
  If xRg1.CountLarge <> xRg2.CountLarge Then
    MsgBox "Two selected ranges must have the same numbers of cells ", vbInformation, "Kutools for Excel"
    GoTo lTwo
  End If
  xDiffs = (MsgBox("Click Yes to highlight similarities, click No to highlight differences ", vbYesNo + vbQuestion, "Kutools for Excel") = vbNo)
  Application.ScreenUpdating = False
  xRg2.Font.ColorIndex = xlAutomatic
  For I = 1 To xRg1.Count
    Set xCell1 = xRg1.Cells(I)
    Set xCell2 = xRg2.Cells(I)
    If xCell1.Value2 = xCell2.Value2 Then
      If Not xDiffs Then xCell2.Font.Color = vbRed
    Else
      xLen = Application.WorksheetFunction.Max(Len(xCell1.Value2), Len(xCell2.Value2))
      For J = 1 To xLen
        xCell2.Characters(J, Len(xCell2.Value2) - J + 1).Font.Color = vbBlack
        If Not xCell1.Characters(J, 1).Text = xCell2.Characters(J, 1).Text Then
          If Not xDiffs Then
            If J <= Len(xCell2.Value2) And J > 1 Then
              xCell2.Characters(1, J - 1).Font.Color = vbRed
            End If
          Else
            If J <= Len(xCell2.Value2) Then
              xCell2.Characters(J, Len(xCell2.Value2) - J + 1).Font.Color = vbRed
            End If
          End If
        End If
      Next J
    End If
  Next
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
just want to say thanks!
This comment was minimized by the moderator on the site
How can I get difference number between two strings?

Example: "123456" and "213456" ==> 2 difference
This comment was minimized by the moderator on the site
Very useful script! thanks
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations