Bỏ qua nội dung chính

Làm cách nào để di chuyển toàn bộ hàng xuống cuối trang tính hiện hoạt dựa trên giá trị ô trong Excel?

Để di chuyển toàn bộ hàng xuống cuối trang tính hiện hoạt dựa trên giá trị ô trong Excel, vui lòng thử mã VBA trong bài viết này.

Di chuyển toàn bộ hàng xuống cuối trang tính hiện hoạt dựa trên giá trị ô có mã VBA


Di chuyển toàn bộ hàng xuống cuối trang tính hiện hoạt dựa trên giá trị ô có mã VBA

Ví dụ: như ảnh chụp màn hình bên dưới được hiển thị, nếu một ô trong cột C chứa một giá trị nhất định “Xong”, thì hãy di chuyển toàn bộ hàng xuống cuối trang tính hiện tại. Hãy làm như sau.

1. nhấn Khác+ F11 các phím đồng thời để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. bên trong Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ, nhấp Chèn > Mô-đun. Sau đó sao chép và dán mã VBA bên dưới vào cửa sổ.

Mã VBA: Di chuyển toàn bộ hàng xuống cuối trang tính hiện hoạt dựa trên giá trị ô

Sub MoveToEnd()
  Dim xRg As Range
  Dim xTxt As String
  Dim xCell As Range
  Dim xEndRow As Long
  Dim I As Long
  On Error Resume Next
  If ActiveWindow.RangeSelection.Count > 1 Then
   xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.AddressLocal
  Else
   xTxt = ActiveSheet.UsedRange.AddressLocal
  End If
lOne:
  Set xRg = Application.InputBox("Select range:", "Kutools for Excel", xTxt, , , , , 8)
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  If xRg.Columns.Count > 1 Or xRg.Areas.Count > 1 Then
    MsgBox " Multiple ranges or columns have been selected ", vbInformation, "Kutools for Excel"
    GoTo lOne
  End If
  xEndRow = xRg.Rows.Count + xRg.Row
  Application.ScreenUpdating = False
  For I = xRg.Rows.Count To 1 Step -1
    If xRg.Cells(I) = "Done" Then
      xRg.Cells(I).EntireRow.Cut
      Rows(xEndRow).Insert Shift:=xlDown
    End If
  Next
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Chú thích: Trong mã VBA, “Thực hiện”Là giá trị ô mà bạn sẽ di chuyển toàn bộ hàng dựa trên. Bạn có thể thay đổi nó khi bạn cần.

3. Nhấn nút F5 phím để chạy mã, sau đó trong cửa sổ bật lên Kutools cho Excel hộp thoại, chọn phạm vi cột có giá trị nhất định, sau đó nhấp vào OK .

Sau khi nhấp vào OK , toàn bộ hàng có chứa giá trị “Xong” trong cột được chỉ định sẽ tự động được chuyển xuống cuối dải dữ liệu.


Các bài liên quan:

Công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao   |  Xóa hàng trống   |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu   |   Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Siêu tra cứu: Nhiều tiêu chí VLookup    VLookup Nhiều Giá Trị  |   VLookup trên nhiều trang tính   |   Tra cứu mờ ....
Danh sách thả xuống nâng cao: Tạo nhanh danh sách thả xuống   |  Danh sách thả xuống phụ thuộc   |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọn ....
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  |  So sánh dãy và cột hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới   |  Chế độ xem thiết kế   |   Thanh công thức lớn    Trình quản lý sổ làm việc & trang tính   |  Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)   |  Bảng chọn ngày   |  Kết hợp các bảng tính   |  Mã hóa/Giải mã ô    Gửi email theo danh sách   |  Siêu lọc   |   Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự,...)   |   50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt,...)   |   40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh,...)   |   19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn,...)   |   12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ,...)   |   7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Chia ô,...)   |   ... và nhiều hơn nữa

Nâng cao kỹ năng Excel của bạn với Kutools for Excel và trải nghiệm hiệu quả hơn bao giờ hết. Kutools for Excel cung cấp hơn 300 tính năng nâng cao để tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.  Bấm vào đây để có được tính năng bạn cần nhất...

tab kte 201905


Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
Comments (30)
Rated 4.75 out of 5 · 2 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
How can you automatically move the rows in an online excel sheet?
This comment was minimized by the moderator on the site
Is there any way I can do this in an online excel sheet?
This comment was minimized by the moderator on the site
Is there a way to move rows back to the original place when the status of the input changes? For example if someone changes it from "Done" to "incomplete", is there a way to program excel to move it back?
Also, is this change permanent ? I've noticed after working the first time, it stopped working after that.

Thank you for your help and post!
Rated 4.5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi zoe,

Thank you for your comment.
1. For the first question:
The row that was moved can't be moved back to its original place;
2. For the second question:
This VBA code needs to be run manually each time you need to move rows. If you want to move the row automatically when the cell value matches the condition, you can try the following VBA code.
Notes: You need to put this code in the Sheet (Code) editor (Right click the sheet tab and select View Code to open the editor). And change the column range B2:B12 to your own range.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
'Updated Extendoffice 20230111
  Dim xRg As Range
  Dim xTxt As String
  Dim xCell As Range
  Dim xEndRow As Long
  Dim I As Long
  On Error Resume Next
  If ActiveWindow.RangeSelection.Count > 1 Then
   xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.AddressLocal
  Else
   xTxt = ActiveSheet.UsedRange.AddressLocal
  End If
lOne:
  Set xRg = Range("B2:B12")
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  If xRg.Columns.Count > 1 Or xRg.Areas.Count > 1 Then
    MsgBox " Multiple ranges or columns have been selected ", vbInformation, "Kutools for Excel"
    GoTo lOne
  End If
  xEndRow = xRg.Rows.Count + xRg.Row
  Application.ScreenUpdating = False
  For I = xRg.Rows.Count To 1 Step -1
    If xRg.Cells(I) = "Done" Then
      xRg.Cells(I).EntireRow.Cut
      Rows(xEndRow).Insert Shift:=xlDown
    End If
  Next
  Application.ScreenUpdating = True

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,

Thank you for all of the great codes. Is there a way to do this without the Kutools? I also don't see a dialog box to select a cell range, it isn't popping up for me.

Thank you,
Jaz
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jaz,
You can specify the cell range directly in the code without having to pop up the Kutools dialog box to select the range.
In the code, please replace the following line:
Set xRg = Application.InputBox("Select range:", "Kutools for Excel", xTxt, , , , , 8)

with:
Set xRg = Range("C2:C13")
This comment was minimized by the moderator on the site
me again! I figured the code out. I had manually copied and pasted the code rather than use the copy button on the top right of the screen. I changed "done" to "x". I have run the code in each of the worksheets. As I start entering in "x" in those cells within the selected cell ranges from the dialog box, nothing happens (rows do not automatically move down to the bottom). I am VERY NEW to this....thanks for your help!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
If you want to automatically move the row to bottom when entering the specified word, please try the following VBA code.
Note: you need to enter the code into the Worksheet code window (right click the sheet tab and select View Code from the context menu).

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 20220520
  Dim xRg As Range
  Dim xTxt As String
  Dim xCell As Range
  Dim xEndRow As Long
  Dim I As Long
  On Error Resume Next
  If ActiveWindow.RangeSelection.Count > 1 Then
   xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.AddressLocal
  Else
   xTxt = ActiveSheet.UsedRange.AddressLocal
  End If
lOne:
  Set xRg = Range("C2:C18")
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  If xRg.Columns.Count > 1 Or xRg.Areas.Count > 1 Then
    MsgBox " Multiple ranges or columns have been selected ", vbInformation, "Kutools for Excel"
    GoTo lOne
  End If
  xEndRow = xRg.Rows.Count + xRg.Row
  Application.ScreenUpdating = False
  For I = xRg.Rows.Count To 1 Step -1
    If xRg.Cells(I) = "Done" Then
      xRg.Cells(I).EntireRow.Cut
      Rows(xEndRow).Insert Shift:=xlDown
    End If
  Next
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi! I just purchased kutools so that I could *** this vba code to my excel sheet, as it will be an excellent feature to use! The instructions above are simple and helpful; however, once I get to the step where the code is copied and pasted in the window and press F5, it sent me to a box to name and create the macro. I did that but now it won't take me to the dialog box so I can select cell range. A compile error of "invalid outside procedure" pops up. Please help!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
I'm sorry to have misled you. The code can be used on its own and does not require the purchase of Kutools. If you don't need it, please email to to ask for a refund.
For the code to work smoothly, you need to make sure that your cursor is in the code window (click on any word in the code), then press the F5 key to run the code. Then the dialog box to select a cell range will pop up.
Sorry again for the inconvenience.
This comment was minimized by the moderator on the site
I have a list with check boxes that when one column is checked I need it to go to one section of the spreadsheet and if the other is checked instead it goes to the end. I have tried a hundred diff ways to do this can anyone help with this?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,
Thanks for you help, the code works great but rather than move the row to the bottom of a page how to I move it to another tab i.e. a "Closed" tab?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
Sorry for replying so late.
In the code, you just need to change the line "If xRg.Cells(I) = "Done" Then" to If xRg.Cells(I) Like "*Done*" Then to get it done.
This comment was minimized by the moderator on the site
How do it if "Done" is only a part of a column string. Suppose my Columns contains value like - XYZDone, ABCDone, 123Done etc, can I just filter out based on partial string "Done"?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, I have a task my boss has given me. It seemed simple enough at first but now I am confused as how to proceed. We have a Forecast sheet of the possible jobs and they have a "Order Probability" column by %. He wants me to set up 3 different sheets with 100-70%, 69%-41, and 40-0%. The idea is that as the information is typed inot the master sheet, when the percentage is entered in, it automatically gets copied into the proceeding sheet matching that percentile rage. I did this with a simple IF(and formula. However i need to sort inorder to loose the empty cells and make it look cleaner. Then when i sort , if i add a new Oder Probability offer to the master sheet, it does not automatically show it, without unsorting then sorting again. I apologize if this question does not belong her. But is there a string of code i could put in that would handle this issue easier? The only value that determines if the whole row gets moved is the K column. seems simple, but however complex for this excel beginner. Thanks in advance for your help.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations