Bỏ qua nội dung chính

Làm thế nào để gửi email nếu ngày đến hạn đã được đáp ứng trong Excel?

Như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới, nếu ngày đến hạn trong cột C nhỏ hơn hoặc bằng 7 ngày (ví dụ: ngày hiện tại là 2017/9/13), một email sẽ được gửi đến người nhận được chỉ định trong cột A và nội dung được chỉ định trong cột B không được hiển thị trong phần nội dung của email. Bạn có thể làm như thế nào để đạt được nó? Bài viết này cung cấp mã VBA để giúp bạn thực hiện tác vụ này.

Gửi email nếu ngày đến hạn đã được đáp ứng với mã VBA


Gửi email nếu ngày đến hạn đã được đáp ứng với mã VBA

Vui lòng làm như sau để gửi email nhắc nhở nếu ngày đến hạn đã được đáp ứng trong Excel.

1. Nhấn nút Khác + F11 các phím đồng thời để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. bên trong Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ, vui lòng nhấp vào Chèn > Mô-đun. Sau đó sao chép và dán mã VBA bên dưới vào cửa sổ Mô-đun.

Mã VBA: Gửi email nếu ngày đến hạn bị đóng trong Excel

Public Sub CheckAndSendMail()
'Updated by Extendoffice 2018/11/22
  Dim xRgDate As Range
  Dim xRgSend As Range
  Dim xRgText As Range
  Dim xRgDone As Range
  Dim xOutApp As Object
  Dim xMailItem As Object
  Dim xLastRow As Long
  Dim vbCrLf As String
  Dim xMailBody As String
  Dim xRgDateVal As String
  Dim xRgSendVal As String
  Dim xMailSubject As String
  Dim i As Long
  On Error Resume Next
  Set xRgDate = Application.InputBox("Please select the due date column:", "KuTools For Excel", , , , , , 8)
  If xRgDate Is Nothing Then Exit Sub
  Set xRgSend = Application.InputBox("Please select the recipients?email column:", "KuTools For Excel", , , , , , 8)
  If xRgSend Is Nothing Then Exit Sub
  Set xRgText = Application.InputBox("Select the column with reminded content in your email:", "KuTools For Excel", , , , , , 8)
  If xRgText Is Nothing Then Exit Sub
  xLastRow = xRgDate.Rows.count
  Set xRgDate = xRgDate(1)
  Set xRgSend = xRgSend(1)
  Set xRgText = xRgText(1)
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  For i = 1 To xLastRow
    xRgDateVal = ""
    xRgDateVal = xRgDate.Offset(i - 1).Value
    If xRgDateVal <> "" Then
    If CDate(xRgDateVal) - Date <= 7 And CDate(xRgDateVal) - Date > 0 Then
      xRgSendVal = xRgSend.Offset(i - 1).Value
      xMailSubject = xRgText.Offset(i - 1).Value & " on " & xRgDateVal
      vbCrLf = "<br><br>"
      xMailBody = "<HTML><BODY>"
      xMailBody = xMailBody & "Dear " & xRgSendVal & vbCrLf
      xMailBody = xMailBody & "Text : " & xRgText.Offset(i - 1).Value & vbCrLf
      xMailBody = xMailBody & "</BODY></HTML>"
      Set xMailItem = xOutApp.CreateItem(0)
      With xMailItem
        .Subject = xMailSubject
        .To = xRgSendVal
        .HTMLBody = xMailBody
        .Display
        '.Send
      End With
      Set xMailItem = Nothing
    End If
  End If
  Next
  Set xOutApp = Nothing
End Sub

Chú ý: Dòng Nếu CDate (xRgDateVal) - Ngày <= 7CDate (xRgDateVal) - Ngày> 0 Thì trong mã VBA có nghĩa là ngày đến hạn phải lớn hơn 1 ngày và nhỏ hơn hoặc bằng 7 ngày. Bạn có thể thay đổi nó khi bạn cần.

3. nhấn các Phím F5 để chạy mã. Trong lần xuất hiện đầu tiên Kutools cho Excel hộp thoại, vui lòng chọn phạm vi cột ngày đến hạn và sau đó nhấp vào OK cái nút. Xem ảnh chụp màn hình:

4. Sau đó, thứ hai Kutools cho Excel hộp thoại bật lên, vui lòng chọn phạm vi cột tương ứng chứa địa chỉ email của người nhận và nhấp vào OK cái nút. Xem ảnh chụp màn hình:

5. Cuối cùng Kutools cho Excel hộp thoại, chọn nội dung bạn muốn hiển thị trong nội dung email, sau đó bấm vào OK .

Sau đó, một email sẽ được tạo tự động với người nhận, chủ đề và nội dung được chỉ định được liệt kê ra nếu ngày đến hạn trong cột C nhỏ hơn hoặc bằng 7 ngày. Vui lòng nhấp vào Gửi để gửi email.

Chú ý:

1. Mỗi email được tạo tương ứng với một ngày đến hạn. Ví dụ: nếu có ba ngày đến hạn đáp ứng tiêu chí, ba thư email sẽ được tạo tự động.

2. Mã này sẽ không được kích hoạt nếu không có ngày nào đáp ứng tiêu chí.

3. Mã VBA chỉ hoạt động khi bạn sử dụng Outlook làm chương trình email của mình.


Các bài liên quan:

Công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao   |  Xóa hàng trống   |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu   |   Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Siêu tra cứu: Nhiều tiêu chí VLookup    VLookup Nhiều Giá Trị  |   VLookup trên nhiều trang tính   |   Tra cứu mờ ....
Danh sách thả xuống nâng cao: Tạo nhanh danh sách thả xuống   |  Danh sách thả xuống phụ thuộc   |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọn ....
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  |  So sánh dãy và cột hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới   |  Chế độ xem thiết kế   |   Thanh công thức lớn    Trình quản lý sổ làm việc & trang tính   |  Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)   |  Bảng chọn ngày   |  Kết hợp các bảng tính   |  Mã hóa/Giải mã ô    Gửi email theo danh sách   |  Siêu lọc   |   Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự,...)   |   50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt,...)   |   40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh,...)   |   19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn,...)   |   12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ,...)   |   7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Chia ô,...)   |   ... và nhiều hơn nữa

Nâng cao kỹ năng Excel của bạn với Kutools for Excel và trải nghiệm hiệu quả hơn bao giờ hết. Kutools for Excel cung cấp hơn 300 tính năng nâng cao để tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.  Bấm vào đây để có được tính năng bạn cần nhất...

tab kte 201905


Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
Comments (127)
Rated 4.5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Anyone can help me, I have come a long way with this topic, but I am running into 1 problem. In cell J:Y, a formula produces a value for how long the project will last. This changes every day because the deadline is getting closer and closer. Now I want him to automatically send me an email when there are 14 days left. This works if I simply enter 14 here myself, but not if there is a formula in it. Who can help me to automatically recognize that the 14-day period has been reached based on the formula?
This comment was minimized by the moderator on the site
I want to apply this macro to different sheets in my workbook, but each sheet is different. Adding a second module means the first one no longer works.

Could you advise me please?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Annie,

The code can be applied to different worksheets, not just the current one. After running the code, select the desired worksheet tab and then the cell range.
This comment was minimized by the moderator on the site
Olá, eu trabalho com calibrações de equipamentos controlados pelo inmetro, eu fiz uma planilha com a data de vencimento da calibração de cada equipamento, é possível quando a data estiver chegando próximo ao vencimento tipo uns 30 dias, o excel enviar um email automático para que eu possa lembrar?
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour , je suis nouveau sur VBA

Comment faire pour quand les dates change ?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi theo charvet,

Sorry I don't quite understand your question. For clarity, please attach a screenshot with your data and desired results.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hallo Zusammen,

ich möchte an die generierte Email immer die gleiche Datei anhägen.
Ist das irgendwie machbar? Ich bedanke mich recht herzlich vorab.

Hello all,

I would like to attach always the same file to the generated email.
Is this somehow possible? Thank you very much in advance.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Sandro,

You need to add the following line above the .Display line in the VBA code.
Please replace the file path with the file path of your own.
.Attachments.Add "D:\Work\Month\Dec\Word.docx"
This comment was minimized by the moderator on the site
Hallo Zusammen,

danke für den Code.

Ich möchte an die generierte Email, immer den gleichen Anhang setzten. Mit meinem primitiven Versuch:

.attachments.add "Pfad\Dateiname" bin ich leider nicht weiter gekommen.

Kann mir hier vielleicht wer helfen? :)
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi ,

I was using this and everything goes well but after step 5 I didn't see send button , please help. I need this very urgently.
Rated 4.5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Vani,
Does the new message window pop up? The Send button displays in the message window.
If there is no eligible date, the message will not be created.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi!
I am trialling and it seems that always need to open and run the module for the email to be created.
How do I automatically run this even if the worksheet is not open?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Mychel,
Can you describe the problem more clearly? By the way, you can't run a macro if the workbook is not open.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

Can this code be amended where it will send two lines of information to one recipient? Say i have two due dates, rather than sending two emails to the same person, can they be merged into one?

Thanks
A
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
Suppose there are two tasks are assiged to the same recipient. When the due dates of these two tasks meet the conditions, an email is generated that includes the corresponding information of the tasks in the email body. Please try the following VBA code. Hope I can help.

Public Sub CheckAndSendMail2()
'Updated by Extendoffice 2022/08/23
  Dim xRgDate As Range
  Dim xRgSend As Range
  Dim xRgText As Range
  Dim xRgDone As Range
  Dim xOutApp As Object
  Dim xMailItem As Object
  Dim xLastRow, xJ As Long
  Dim vbCrLf As String
  Dim xMailBody As String
  Dim xRgDateVal As String
  Dim xRgSendVal As String
  Dim xMailSubject As String
  Dim xStrMail, xStrFind As String
  Dim xBol As Boolean
  Dim i As Long
 ' On Error Resume Next
  Set xRgDate = Application.InputBox("Please select the due date column:", "KuTools For Excel", , , , , , 8)
  If xRgDate Is Nothing Then Exit Sub
  Set xRgSend = Application.InputBox("Please select the recipients?email column:", "KuTools For Excel", , , , , , 8)
  If xRgSend Is Nothing Then Exit Sub
  Set xRgText = Application.InputBox("Select the column with reminded content in your email:", "KuTools For Excel", , , , , , 8)
  If xRgText Is Nothing Then Exit Sub
  xLastRow = xRgDate.Rows.Count
  Set xRgDate = xRgDate(1)
  Set xRgSend = xRgSend(1)
  Set xRgText = xRgText(1)
 Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  xStrMail = ""
  For i = 1 To xLastRow
    xRgDateVal = ""
    xRgDateVal = xRgDate.Offset(i - 1).Value
    xBol = True
    If xRgDateVal <> "" Then
    If CDate(xRgDateVal) - Date <= 7 And CDate(xRgDateVal) - Date > 0 Then
      xRgSendVal = xRgSend.Offset(i - 1).Value
      xStrFind = xRgSendVal & ";"
      If InStr(xStrMail, xStrFind) > 0 Then
        xBol = False
      End If
      If xBol Then
      xStrMail = xStrMail & xStrFind
      xMailSubject = xRgText.Offset(i - 1).Value & " on " & xRgDateVal
      vbCrLf = "<br><br>"
      xMailBody = "<HTML><BODY>"
      xMailBody = xMailBody & "Dear " & xRgSendVal & vbCrLf
      xMailBody = xMailBody & "Text : " & xRgText.Offset(i - 1).Value & vbCrLf
      For xJ = i + 1 To xLastRow
        If CDate(xRgDate.Offset(xJ - 1).Value) - Date <= 7 And CDate(xRgDate.Offset(xJ - 1).Value) - Date > 0 Then
          If xRgSendVal = xRgSend.Offset(xJ - 1).Value Then
            xMailBody = xMailBody & "Text : " & xRgText.Offset(xJ - 1).Value & vbCrLf
          End If
        End If
      Next
      xMailBody = xMailBody & "</BODY></HTML>"
      Set xMailItem = xOutApp.CreateItem(0)
      With xMailItem
        .Subject = xMailSubject
        .To = xRgSendVal
        .HTMLBody = xMailBody
        .Display
        '.Send
      End With
      Set xMailItem = Nothing
    End If
    End If
  End If
  Next
  Set xOutApp = Nothing
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, I have an additional column. 'Subject' column with different subject for each mail. How do I add the Subject Loop in the above VBA Code?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Pranay,
The following code can do you a favor. Please give it a try.
Public Sub CheckAndSendMail()
'Updated by Extendoffice 20220729
  Dim xRgDate As Range
  Dim xRgSend As Range
  Dim xRgSubject As Range
  Dim xRgText As Range
  Dim xRgDone As Range
  Dim xOutApp As Object
  Dim xMailItem As Object
  Dim xLastRow As Long
  Dim vbCrLf As String
  Dim xMailBody As String
  Dim xRgDateVal As String
  Dim xRgSendVal As String
  'Dim xRgSubject As String
  Dim i As Long
  On Error Resume Next
  Set xRgDate = Application.InputBox("Please select the due date column:", "KuTools For Excel", , , , , , 8)
  If xRgDate Is Nothing Then Exit Sub
  Set xRgSend = Application.InputBox("Please select the recipients' email column:", "KuTools For Excel", , , , , , 8)
  If xRgSend Is Nothing Then Exit Sub
  Set xRgSubject = Application.InputBox("Please select the subject column:", "KuTools For Excel", , , , , , 8)
  If xRgSubject Is Nothing Then Exit Sub
  Set xRgText = Application.InputBox("Select the column with reminded content in your email:", "KuTools For Excel", , , , , , 8)
  If xRgText Is Nothing Then Exit Sub
  xLastRow = xRgDate.Rows.Count
  Set xRgDate = xRgDate(1)
  Set xRgSend = xRgSend(1)
  Set xRgSubject = xRgSubject(1)
  Set xRgText = xRgText(1)
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  For i = 1 To xLastRow
    xRgDateVal = ""
    xRgDateVal = xRgDate.Offset(i - 1).Value
    If xRgDateVal <> "" Then
    If CDate(xRgDateVal) - Date <= 7 And CDate(xRgDateVal) - Date > 0 Then
      xRgSendVal = xRgSend.Offset(i - 1).Value
      xMailSubject = xRgSubject.Offset(i - 1).Value & " on " & xRgDateVal
      vbCrLf = "<br><br>"
      xMailBody = "<HTML><BODY>"
      xMailBody = xMailBody & "Dear " & xRgSendVal & vbCrLf
      xMailBody = xMailBody & "Text : " & xRgText.Offset(i - 1).Value & vbCrLf
      xMailBody = xMailBody & "</BODY></HTML>"
      Set xMailItem = xOutApp.CreateItem(0)
      With xMailItem
        .Subject = xMailSubject
        .To = xRgSendVal
        .HTMLBody = xMailBody
        .Display
        '.Send
      End With
      Set xMailItem = Nothing
    End If
  End If
  Next
  Set xOutApp = Nothing
End Sub
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations