Bỏ qua nội dung chính

Làm cách nào để sao chép hoặc di chuyển tệp từ thư mục này sang thư mục khác dựa trên danh sách trong Excel? 

Nếu bạn có danh sách tên tệp trong một cột trong trang tính và các tệp nằm trong một thư mục trong trình biên dịch của bạn. Tuy nhiên, bây giờ, bạn cần phải di chuyển hoặc sao chép các tệp này có tên được liệt kê vào trang tính từ thư mục gốc của chúng sang một tệp khác như ảnh chụp màn hình sau. Làm cách nào bạn có thể hoàn thành công việc này nhanh nhất có thể trong Excel?

Sao chép hoặc di chuyển tệp từ thư mục này sang thư mục khác dựa trên danh sách trong Excel với mã VBA


Sao chép hoặc di chuyển tệp từ thư mục này sang thư mục khác dựa trên danh sách trong Excel với mã VBA

Để di chuyển các tệp từ thư mục này sang thư mục khác dựa trên danh sách tên tệp, mã VBA sau đây có thể giúp ích cho bạn, vui lòng thực hiện như sau:

1. Giữ Alt + F11 các phím trong Excel và nó sẽ mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán mã VBA sau vào Cửa sổ mô-đun.

Mã VBA: Di chuyển tệp từ thư mục này sang thư mục khác dựa trên danh sách trong Excel

Sub movefiles()
'Updateby Extendoffice
  Dim xRg As Range, xCell As Range
  Dim xSFileDlg As FileDialog, xDFileDlg As FileDialog
  Dim xSPathStr As Variant, xDPathStr As Variant
  Dim xVal As String
  On Error Resume Next
  Set xRg = Application.InputBox("Please select the file names:", "KuTools For Excel", ActiveWindow.RangeSelection.Address, , , , , 8)
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  Set xSFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  xSFileDlg.Title = " Please select the original folder:"
  If xSFileDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
  xSPathStr = xSFileDlg.SelectedItems.Item(1) & "\"
  Set xDFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  xDFileDlg.Title = " Please select the destination folder:"
  If xDFileDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
  xDPathStr = xDFileDlg.SelectedItems.Item(1) & "\"
  For Each xCell In xRg
    xVal = xCell.Value
    If TypeName(xVal) = "String" And xVal <> "" Then
      FileCopy xSPathStr & xVal, xDPathStr & xVal
      Kill xSPathStr & xVal
    End If
  Next
End Sub

3. Và sau đó nhấn F5 để chạy mã này và một hộp nhắc sẽ bật ra để nhắc bạn chọn các ô chứa tên tệp, xem ảnh chụp màn hình:

4. Sau đó nhấn vào OK và trong cửa sổ bật ra, vui lòng chọn thư mục chứa các tệp bạn muốn di chuyển từ đó, xem ảnh chụp màn hình:

5. Và sau đó nhấp vào OK, hãy tiếp tục chọn thư mục đích nơi bạn muốn định vị các tệp trong một cửa sổ bật ra khác, xem ảnh chụp màn hình:

6. Cuối cùng, nhấp OK để đóng cửa sổ và bây giờ, các tệp đã được chuyển vào một thư mục khác mà bạn đã chỉ định dựa trên tên tệp trong danh sách trang tính, xem ảnh chụp màn hình:

Chú thích: Nếu bạn chỉ muốn sao chép các tệp vào một thư mục khác, nhưng vẫn giữ các tệp gốc, vui lòng áp dụng mã VBA bên dưới:

Mã VBA: Sao chép tệp từ thư mục này sang thư mục khác dựa trên danh sách trong Excel

Sub copyfiles()
'Updateby Extendoffice
  Dim xRg As Range, xCell As Range
  Dim xSFileDlg As FileDialog, xDFileDlg As FileDialog
  Dim xSPathStr As Variant, xDPathStr As Variant
  Dim xVal As String
  On Error Resume Next
  Set xRg = Application.InputBox("Please select the file names:", "KuTools For Excel", ActiveWindow.RangeSelection.Address, , , , , 8)
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  Set xSFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  xSFileDlg.Title = "Please select the original folder:"
  If xSFileDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
  xSPathStr = xSFileDlg.SelectedItems.Item(1) & "\"
  Set xDFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  xDFileDlg.Title = "Please select the destination folder:"
  If xDFileDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
  xDPathStr = xDFileDlg.SelectedItems.Item(1) & "\"
  For Each xCell In xRg
    xVal = xCell.Value
    If TypeName(xVal) = "String" And xVal <> "" Then
      FileCopy xSPathStr & xVal, xDPathStr & xVal
    End If
  Next
End Sub

 

Công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao   |  Xóa hàng trống   |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu   |   Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Siêu tra cứu: Nhiều tiêu chí VLookup    VLookup Nhiều Giá Trị  |   VLookup trên nhiều trang tính   |   Tra cứu mờ ....
Danh sách thả xuống nâng cao: Tạo nhanh danh sách thả xuống   |  Danh sách thả xuống phụ thuộc   |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọn ....
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  |  So sánh dãy và cột hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới   |  Chế độ xem thiết kế   |   Thanh công thức lớn    Trình quản lý sổ làm việc & trang tính   |  Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)   |  Bảng chọn ngày   |  Kết hợp các bảng tính   |  Mã hóa/Giải mã ô    Gửi email theo danh sách   |  Siêu lọc   |   Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự,...)   |   50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt,...)   |   40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh,...)   |   19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn,...)   |   12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ,...)   |   7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Chia ô,...)   |   ... và nhiều hơn nữa

Nâng cao kỹ năng Excel của bạn với Kutools for Excelvà trải nghiệm hiệu quả hơn bao giờ hết. Kutools for Excel Cung cấp hơn 300 tính năng nâng cao để tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.  Bấm vào đây để có được tính năng bạn cần nhất...

tab kte 201905


Office Tab Mang giao diện theo thẻ vào Office và giúp công việc của bạn dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!

 

Comments (73)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hy skyyang and hy everybody!
I have found this page and the macro that copies files from folder and subfolder was really amazing!!
I would like to ask, if possible, how to change this macro to have the possibility to digit only the first 10 characters of the file name (and no extension).
For example:
my input for search would be “+AE704706P” and the folder, or subfolders, could contain “+AE704706P_03.pdf” “+AE704706P_03.dwg”.
I would need to copy all files starting with those 10 characters.
Thank you in advance for your attention, I hope I was clear enough...;-)

The macro that I am currently using for which I am asking your help is the following one:

Sub Copyfiles()
'Updateby Extendoffice
Dim xRg As Range, xCell As Range
Dim xSFileDlg As FileDialog, xDFileDlg As FileDialog
Dim xSPathStr As Variant, xDPathStr As Variant
Dim xVal As String
Dim fso As Object, folder1 As Object
Set xRg = Application.InputBox("Please select the file names:", "KuTools For Excel", ActiveWindow.RangeSelection.Address, , , , , 8)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
Set xSFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xSFileDlg.Title = " Please select the original folder:"
If xSFileDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
xSPathStr = xSFileDlg.SelectedItems.Item(1) & "\"
Set xDFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xDFileDlg.Title = " Please select the destination folder:"
If xDFileDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
xDPathStr = xDFileDlg.SelectedItems.Item(1) & "\"
Call sCopyFiles(xRg, xSPathStr, xDPathStr)
End Sub

Sub sCopyFiles(xRg As Range, xSPathStr As Variant, xDPathStr As Variant)
Dim xCell As Range
Dim xVal As String
Dim xFolder As Object
Dim fso As Object
Dim xF As Object
Dim xStr As String
Dim xFS As Object
Dim xI As Integer
On Error Resume Next
If Dir(xDPathStr, vbDirectory) = "" Then
MkDir (xDPathStr)
End If
For xI = 1 To xRg.Count
Set xCell = xRg.Item(xI)
xVal = xCell.Value
If TypeName(xVal) = "String" And Not (xVal = "") Then
On Error GoTo E1
If Dir(xSPathStr & xVal, 16) <> Empty Then
FileCopy xSPathStr & xVal, xDPathStr & xVal
End If
End If
E1:
Next xI
On Error Resume Next
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set xFS = fso.GetFolder(xSPathStr)
For Each xF In xFS.SubFolders
xStr = xDPathStr '& "\" & xF.Name
Call sCopyFiles(xRg, xF.ShortPath & "\", xStr & "\")
If (CreateObject("scripting.FileSystemObject").GetFolder(xStr).Files.Count = 0) _
And (CreateObject("scripting.FileSystemObject").GetFolder(xStr).SubFolders.Count = 0) Then
RmDir xStr
End If
Next
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Good afternoon!
In this topic, I found a script that moves folders, subfolders along with files based on the list of folder names in Excel, but is there a script that does not move, but simply copies folders and subfolders along with files?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Serg,
To copy the files from the folder and subfolders, please apply the below code:


Sub movefiles()
'Updateby Extendoffice
Dim xRg As Range, xCell As Range
Dim xSFileDlg As FileDialog, xDFileDlg As FileDialog
Dim xSPathStr As Variant, xDPathStr As Variant
Dim xVal As String
Dim fso As Object, folder1 As Object
' On Error Resume Next
Set xRg = Application.InputBox("Please select the file names:", "KuTools For Excel", ActiveWindow.RangeSelection.Address, , , , , 8)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
Set xSFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xSFileDlg.Title = " Please select the original folder:"
If xSFileDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
xSPathStr = xSFileDlg.SelectedItems.Item(1) & "\"
Set xDFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xDFileDlg.Title = " Please select the destination folder:"
If xDFileDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
xDPathStr = xDFileDlg.SelectedItems.Item(1) & "\"
Call sMoveFiles(xRg, xSPathStr, xDPathStr)
End Sub

Sub sMoveFiles(xRg As Range, xSPathStr As Variant, xDPathStr As Variant)
Dim xCell As Range
Dim xVal As String
Dim xFolder As Object
Dim fso As Object
Dim xF As Object
Dim xStr As String
Dim xFS As Object
Dim xI As Integer
On Error Resume Next
If Dir(xDPathStr, vbDirectory) = "" Then
MkDir (xDPathStr)
End If
For xI = 1 To xRg.Count
Set xCell = xRg.Item(xI)
xVal = xCell.Value
If TypeName(xVal) = "String" And Not (xVal = "") Then
On Error GoTo E1
If Dir(xSPathStr & xVal, 16) <> Empty Then
FileCopy xSPathStr & xVal, xDPathStr & xVal
'Kill xSPathStr & xVal
End If
End If
E1:
Next xI
On Error Resume Next
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set xFS = fso.GetFolder(xSPathStr)
For Each xF In xFS.SubFolders
xStr = xDPathStr & "\" & xF.Name ' Replace(xF.ShortPath, xSPathStr, xDPathStr)
Call sMoveFiles(xRg, xF.ShortPath & "\", xStr & "\")
If (CreateObject("scripting.FileSystemObject").GetFolder(xStr).Files.Count = 0) _
And (CreateObject("scripting.FileSystemObject").GetFolder(xStr).SubFolders.Count = 0) Then
RmDir xStr
End If
Next
End SubPlease have a try, thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Good afternoon!
In this topic, I found a script that moves folders, subfolders along with files based on the list of folder names in Excel, but is there a script that does not move files and folders, but simply copies folders and subfolders along with files?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello! I came here by accident looking for a file copy macro. Thank you for what I found! This macro is amazing! However, I would like to modify them a bit - is it possible to change something in the code so that the files to be transferred are always taken from the same lohalization?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Łukasz
To fix the folder locations, please apply the below code:
Sub movefiles()
'Updateby Extendoffice
  Dim xRg As Range, xCell As Range
  Dim xSPathStr As Variant, xDPathStr As Variant
  Dim xVal As String
  On Error Resume Next
  Set xRg = Application.InputBox("Please select the file names:", "KuTools For Excel", ActiveWindow.RangeSelection.Address, , , , , 8)
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  xSPathStr = "C:\Users\AddinsVM001\Desktop\Folder-1\" 'Original folder
  xDPathStr = "C:\Users\AddinsVM001\Desktop\Folder-2\" 'destination folder
  For Each xCell In xRg
    xVal = xCell.Value
    If TypeName(xVal) = "String" And xVal <> "" Then
      FileCopy xSPathStr & xVal, xDPathStr & xVal
      Kill xSPathStr & xVal
    End If
  Next
End Sub


Please have a try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
ad ơi mình k chuyển đc file pdf, excel hoặc các file khác vẫn chuyển đc, giúp mình vs ạ.T_T
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Huong,
The code works well in my workbook. Did you add the file extension after the file name in your list?
Or you can upload your screenshot here, so that, we can check where the problem is.
Thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello! Can anybody help me to fix this code to use it for copy .pdf files. This code works greate for .png or .jpg files, but doesn't work with pdf.

Sub Copyfiles()
'Updateby Extendoffice
Dim xRg As Range, xCell As Range
Dim xSFileDlg As FileDialog, xDFileDlg As FileDialog
Dim xSPathStr As Variant, xDPathStr As Variant
Dim xVal As String
Dim fso As Object, folder1 As Object
' On Error Resume Next
Set xRg = Application.InputBox("Please select the file names:", "KuTools For Excel", ActiveWindow.RangeSelection.Address, , , , , 8)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
Set xSFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xSFileDlg.Title = " Please select the original folder:"
If xSFileDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
xSPathStr = xSFileDlg.SelectedItems.Item(1) & "\"
Set xDFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xDFileDlg.Title = " Please select the destination folder:"
If xDFileDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
xDPathStr = xDFileDlg.SelectedItems.Item(1) & "\"
Call sCopyFiles(xRg, xSPathStr, xDPathStr)
End Sub

Sub sCopyFiles(xRg As Range, xSPathStr As Variant, xDPathStr As Variant)
Dim xCell As Range
Dim xVal As String
Dim xFolder As Object
Dim fso As Object
Dim xF As Object
Dim xStr As String
Dim xFS As Object
Dim xI As Integer
On Error Resume Next
If Dir(xDPathStr, vbDirectory) = "" Then
MkDir (xDPathStr)
End If
For xI = 1 To xRg.Count
Set xCell = xRg.Item(xI)
xVal = xCell.Value
If TypeName(xVal) = "String" And Not (xVal = "") Then
On Error GoTo E1
If Dir(xSPathStr & xVal, 16) <> Empty Then
FileCopy xSPathStr & xVal, xDPathStr & xVal
End If
End If
E1:
Next xI
On Error Resume Next
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set xFS = fso.GetFolder(xSPathStr)
For Each xF In xFS.SubFolders
xStr = xDPathStr '& "\" & xF.Name ' Replace(xF.ShortPath, xSPathStr, xDPathStr)
Call sCopyFiles(xRg, xF.ShortPath & "\", xStr & "\")
If (CreateObject("scripting.FileSystemObject").GetFolder(xStr).Files.Count = 0) _
And (CreateObject("scripting.FileSystemObject").GetFolder(xStr).SubFolders.Count = 0) Then
RmDir xStr
End If
Next
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
I like this solution but my case is, I want to move the sub-folder to destination folders not the file. Has anyone figure this out?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Senthil
To move subfolders from one one to another, please apply the below VBA code:
Sub movefolders()
'Updateby Extendoffice
Dim xRg As Range, xCell As Range
Dim xSFileDlg As FileDialog
Dim xSPathStr As Variant, xDPathStr As Variant
Dim xVal As String
Dim xFs

On Error Resume Next
Set xRg = Application.InputBox("Please select the folder names:", "KuTools For Excel", ActiveWindow.RangeSelection.Address, , , , , 8)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub

Set xSFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xSFileDlg.Title = "Select the original folder:"
If xSFileDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
xSPathStr = xSFileDlg.SelectedItems.Item(1) & "\"

Set xSFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xSFileDlg.Title = "Select the destination folder:"
If xSFileDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
xDPathStr = xSFileDlg.SelectedItems.Item(1) & "\"

Set xFs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

For Each xCell In xRg
xVal = xCell.Value
If TypeName(xVal) = "String" And xVal <> "" Then
xFs.MoveFolder xSPathStr & xVal, xDPathStr & xVal
End If
Next
End Sub


Please have a try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Actuallly i want move folder from one loction to another Based On A List In Excel, but i m not able do it that one.
Kindly help on this please.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Suhas,
Have you add the file extensions at the end of of the file names? Please check it.
If you still have the problem, please comment here. Or you can insert your data screenshot here.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

I want to ask is it possible if I want to change the set xRg = Application.InputBox to directly check the file name in the column A1?

Set xRg = Application.InputBox("Please select the file names:", "KuTools For Excel", ActiveWindow.RangeSelection.Address, , , , , 8)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, botAlu

If you don't want to pop out the first promp box,
you just need to change the script "Set xRg = Application.InputBox("Please select the file names:", "KuTools For Excel", ActiveWindow.RangeSelection.Address, , , , , 8)" to "Set xRg = Range("A1:A10")".
Note: A1:A10 is the list of cells contain the file name, you can change the cell reference to your own.

Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Alguém conseguiu adaptar para não precisar de extensão?


Has anyone managed to adapt so that it is not necessary to use the extension?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Raphael
Copying the files from one folder to another without considering the file extension, you should apply the following code:
Sub copyfiles2()
'Updateby Extendoffice
  Dim xRg As Range, xCell As Range
  Dim xSFileDlg As FileDialog, xDFileDlg As FileDialog
  Dim xSPathStr As Variant, xDPathStr As Variant
  Dim xVal, xStrPath As String
  On Error Resume Next
  Set xRg = Application.InputBox("Please select the file names:", "KuTools For Excel", ActiveWindow.RangeSelection.Address, , , , , 8)
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  Set xSFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  xSFileDlg.Title = " Please select the original folder:"
  If xSFileDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
  xSPathStr = xSFileDlg.SelectedItems.Item(1) & "\"
  Set xDFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  xDFileDlg.Title = " Please select the destination folder:"
  If xDFileDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
  xDPathStr = xDFileDlg.SelectedItems.Item(1) & "\"
  For Each xCell In xRg
    xVal = xCell.Value
    If TypeName(xVal) = "String" And xVal <> "" Then
      xStrPath = xSPathStr
      xStrTmp = Dir(xStrPath & xVal & ".*", vbDirectory)
      Do While xStrTmp <> ""
        Debug.Print xStrPath & xStrTmp
        FileCopy xSPathStr & xStrTmp, xDPathStr & xStrTmp
        xStrTmp = Dir
      Loop
    End If
  Next
End Sub

Please try, hope it can help you!
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations