Bỏ qua nội dung chính

Làm cách nào để chạy macro cùng lúc trên nhiều tệp sổ làm việc?

Bài viết này, tôi sẽ nói về cách chạy macro trên nhiều tệp sổ làm việc cùng một lúc mà không cần mở chúng. Phương pháp sau đây có thể giúp bạn giải quyết công việc này trong Excel.

Chạy một macro cùng lúc trên nhiều sổ làm việc với mã VBA


Chạy một macro cùng lúc trên nhiều sổ làm việc với mã VBA

Để chạy macro trên nhiều sổ làm việc mà không cần mở chúng, vui lòng áp dụng mã VBA sau:

1. Giữ ALT + F11 phím để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán macro sau vào Mô-đun Cửa sổ.

Mã VBA: Chạy cùng một macro trên nhiều sổ làm việc cùng một lúc:

Sub LoopThroughFiles()
  Dim xFd As FileDialog
  Dim xFdItem As Variant
  Dim xFileName As String
  Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  If xFd.Show = -1 Then
    xFdItem = xFd.SelectedItems(1) & Application.PathSeparator
    xFileName = Dir(xFdItem & "*.xls*")
    Do While xFileName <> ""
      With Workbooks.Open(xFdItem & xFileName)
        'your code here
      End With
      xFileName = Dir
    Loop
  End If
End Sub

Chú thích: Trong mã trên, vui lòng sao chép và dán mã của riêng bạn mà không có Sub tiêu đề và End Sub chân trang giữa Với Workbooks.Open (xFdItem & xFileName) Kết thúc với tập lệnh. Xem ảnh chụp màn hình:

doc chạy macro nhiều tệp 1

3. Sau đó nhấn F5 phím để thực thi mã này và Xem cửa sổ hiển thị, vui lòng chọn một thư mục chứa các sổ làm việc mà bạn muốn áp dụng macro này, xem ảnh chụp màn hình:

doc chạy macro nhiều tệp 2

4. Và sau đó nhấp vào OK , macro mong muốn sẽ được thực thi cùng một lúc từ một sổ làm việc sang các sổ làm việc khác.

 

Công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao   |  Xóa hàng trống   |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu   |   Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Siêu tra cứu: Nhiều tiêu chí VLookup    VLookup Nhiều Giá Trị  |   VLookup trên nhiều trang tính   |   Tra cứu mờ ....
Danh sách thả xuống nâng cao: Tạo nhanh danh sách thả xuống   |  Danh sách thả xuống phụ thuộc   |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọn ....
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  |  So sánh dãy và cột hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới   |  Chế độ xem thiết kế   |   Thanh công thức lớn    Trình quản lý sổ làm việc & trang tính   |  Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)   |  Bảng chọn ngày   |  Kết hợp các bảng tính   |  Mã hóa/Giải mã ô    Gửi email theo danh sách   |  Siêu lọc   |   Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự,...)   |   50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt,...)   |   40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh,...)   |   19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn,...)   |   12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ,...)   |   7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Chia ô,...)   |   ... và nhiều hơn nữa

Nâng cao kỹ năng Excel của bạn với Kutools for Excel và trải nghiệm hiệu quả hơn bao giờ hết. Kutools for Excel cung cấp hơn 300 tính năng nâng cao để tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.  Bấm vào đây để có được tính năng bạn cần nhất...

tab kte 201905


Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!

 

Comments (43)
Rated 4.5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there,

Hoping you can help me further. I am using this VBA, I used a recorded macro. It is just formatting workbooks and running a vlookup. but it is getting hung up on reopening the active sheet. I am assuming because it is referencing the file name??? It is giving me a runtime error for being out of range. Also, if I delete all of this scrolling it recorded, will it break it? thankyou for posting this, it will be an awesome help!

I have attached the full script below:

ub LoopThroughFiles()
Dim xFd As FileDialog
Dim xFdItem As Variant
Dim xFileName As String
Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If xFd.Show = -1 Then
xFdItem = xFd.SelectedItems(1) & Application.PathSeparator
xFileName = Dir(xFdItem & "*.xls*")
Do While xFileName <> ""
With Workbooks.Open(xFdItem & xFileName)
Cells.Select
Cells.EntireColumn.AutoFit
Range("C2").Select
Selection.ClearContents
Range("D2").Select
Selection.ClearContents
Range("C1").Select
Selection.ClearContents
Range("D1").Select
Selection.ClearContents
Range("C2").Select
Workbooks.Open Filename:= _
"S:\C_Sain\PPS Reports\New PPS Reports\Final Files\Connection folders\PY Totals .xlsm"
ActiveSheet.ListObjects("Table1").Range.AutoFilter Field:=2
Windows("**.xlsxm").Activate
Application.CutCopyMode = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-2],'[PY Totals .xlsm]Sheet1'!C1:C3,3,0)"
Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:C174")
Range("C2:C174").Select
Selection.Style = "Currency"
Range("C1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Wage Adj PY Per Diem"
Range("D4").Select
Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit
Range("D2").Select
Application.CutCopyMode = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-3],'[PY Totals .xlsm]Sheet1'!C1:C4,4,0)"
Selection.AutoFill Destination:=Range("D2:D174")
Range("D2:D174").Select
Selection.Style = "Currency"
Range("D1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "PY Total Est Payment"
Range("E3").Select
Columns("D:D").EntireColumn.AutoFit
Columns("G:G").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=3
Columns("M:M").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("O:O").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("P:P").Select
Selection.NumberFormat = "mmmm"
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=5
Columns("W:W").Select
Selection.Style = "Currency"
Columns("Y:Y").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=4
Columns("AA:AA").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("AC:AC").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("AE:AE").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=3
Columns("AG:AG").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("AI:AI").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=5
Columns("AK:AK").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("AM:AM").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("AO:AO").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("AQ:AQ").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("AS:AS").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("AU:AU").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("AW:AW").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
ActiveWindow.ScrollColumn = 34
ActiveWindow.ScrollColumn = 36
ActiveWindow.ScrollColumn = 38
ActiveWindow.ScrollColumn = 40
ActiveWindow.ScrollColumn = 42
ActiveWindow.ScrollColumn = 44
ActiveWindow.ScrollColumn = 42
ActiveWindow.ScrollColumn = 40
ActiveWindow.ScrollColumn = 38
ActiveWindow.ScrollColumn = 36
ActiveWindow.ScrollColumn = 34
ActiveWindow.ScrollColumn = 32
ActiveWindow.ScrollColumn = 30
ActiveWindow.ScrollColumn = 28
ActiveWindow.ScrollColumn = 26
ActiveWindow.ScrollColumn = 24
ActiveWindow.ScrollColumn = 23
ActiveWindow.ScrollColumn = 22
ActiveWindow.ScrollColumn = 23
ActiveWindow.ScrollColumn = 24
ActiveWindow.ScrollColumn = 26
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=2
Columns("AX:BC").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Range("BH1").Select
Selection.Style = "Currency"
Selection.Style = "Currency"
Columns("BH:BH").Select
Selection.Style = "Currency"
ActiveWindow.ScrollColumn = 46
ActiveWindow.ScrollColumn = 44
ActiveWindow.ScrollColumn = 42
ActiveWindow.ScrollColumn = 40
ActiveWindow.ScrollColumn = 38
ActiveWindow.ScrollColumn = 36
ActiveWindow.ScrollColumn = 34
ActiveWindow.ScrollColumn = 32
ActiveWindow.ScrollColumn = 30
ActiveWindow.ScrollColumn = 28
ActiveWindow.ScrollColumn = 26
ActiveWindow.ScrollColumn = 24
ActiveWindow.ScrollColumn = 23
ActiveWindow.ScrollColumn = 22
ActiveWindow.ScrollColumn = 21
ActiveWindow.ScrollColumn = 20
ActiveWindow.ScrollColumn = 19
ActiveWindow.ScrollColumn = 18
ActiveWindow.ScrollColumn = 17
ActiveWindow.ScrollColumn = 16
ActiveWindow.ScrollColumn = 14
ActiveWindow.ScrollColumn = 12
ActiveWindow.ScrollColumn = 11
ActiveWindow.ScrollColumn = 10
ActiveWindow.ScrollColumn = 9
ActiveWindow.ScrollColumn = 8
ActiveWindow.ScrollColumn = 6
ActiveWindow.ScrollColumn = 5
ActiveWindow.ScrollColumn = 4
ActiveWindow.ScrollColumn = 3
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
ActiveWindow.ScrollColumn = 3
ActiveWindow.ScrollColumn = 4
ActiveWindow.ScrollColumn = 5
ActiveWindow.ScrollColumn = 6
ActiveWindow.ScrollColumn = 8
ActiveWindow.ScrollColumn = 9
ActiveWindow.ScrollColumn = 10
ActiveWindow.ScrollColumn = 11
ActiveWindow.ScrollColumn = 12
ActiveWindow.ScrollColumn = 14
ActiveWindow.ScrollColumn = 16
ActiveWindow.ScrollColumn = 17
ActiveWindow.ScrollColumn = 18
ActiveWindow.ScrollColumn = 19
ActiveWindow.ScrollColumn = 20
ActiveWindow.ScrollColumn = 21
ActiveWindow.ScrollColumn = 22
ActiveWindow.ScrollColumn = 23
ActiveWindow.ScrollColumn = 24
ActiveWindow.ScrollColumn = 26
ActiveWindow.ScrollColumn = 28
ActiveWindow.ScrollColumn = 30
Range("BD1").Select
Columns("BD:BD").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
ActiveWindow.ScrollColumn = 32
ActiveWindow.ScrollColumn = 34
ActiveWindow.ScrollColumn = 36
ActiveWindow.ScrollColumn = 38
ActiveWindow.ScrollColumn = 40
ActiveWindow.ScrollColumn = 42
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=1
End With
xFileName = Dir
Loop
End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
your code works very well.. Is there a way to run a macro on every excel file in a folder and skip the one's which are already completed? Attached is the code i am using..
TIA
This comment was minimized by the moderator on the site
your code works very well! thank you.. is there a way to run this code across all the excel files in a folder without prompting to select? and if certain excel files are already ran by macro need to exclude those files and continue with other files.
This comment was minimized by the moderator on the site
your code works very well! thank you.. is there a way to run this code across all the excel files in a folder without prompting to select? and if certain excel files are already ran by macro need to exclude those files and continue with other files.
This comment was minimized by the moderator on the site
Is there a way to run a macro on every sheet on every file in a folder? I tried to plug in your "Run Or Execute The Same Macro On Multiple Worksheets At Same Time With VBA Code" into this one and I got an "unexpected end sub" error. Is there a different way to do this? Thanks in advance.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Neil,
To run the same code in all sheets of the workbooks, please apply the below code:
Sub LoopThroughFiles()
  Dim xFd As FileDialog
  Dim xFdItem As Variant
  Dim xFileName As String
  Dim xWShs As Sheets
  Dim xWSh As Worksheet
  
  Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  If xFd.Show = -1 Then
    xFdItem = xFd.SelectedItems(1) & Application.PathSeparator
    xFileName = Dir(xFdItem & "*.xls*")
    Do While xFileName <> ""
      With Workbooks.Open(xFdItem & xFileName)
        Set xWShs = .Worksheets
        For xF = 1 To xWShs.Count
        On Error GoTo FORNEXT
        Set xWSh = xWShs.Item(xF)
        'your code here
        
FORNEXT:
        Next
      End With
      xFileName = Dir
    Loop
  End If
End Sub

Please have a try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Is there a way to run this across every sheet on every file? I tried combining the code you provided for running across multiple sheets with this one and I get an unexpected sub end error. Any guidance on this? Thanks in advance.
This comment was minimized by the moderator on the site
I am running the code and I get an error on this line

If xFd.Show = -1 Then

IT says:
Run-time error '91':
Object Variable or With block variable not set

Can anyone help with this? Thank you in advance.
Rated 4.5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Jonathan
The code works well in my Excel, could you upload your Excel file here if you don't mind, so that we can check where the problem.
Thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi skyyang ! Thanks in advance

Would it affect I'm working on Mac Excel, it's an uptodate version.

https://drive.google.com/drive/folders/1z5-ylALa261C62EE2BdmTLmYODXRE43E?usp=sharing
I made a sample folder from the 200+ documents I need to loop this through. It contains 3 documents.

I wanted to loop this code.

Sub Clean_add()
Sheets("tmp_tmp_0202").Select
Sheets("tmp_tmp_0202").Name = "Sheet1"
Worksheets("Sheet1").Activate
Set Rng = ActiveSheet.UsedRange
Blank_Cells_Column = 1
For I = Rng.Rows.Count To 1 Step -1
If Rng.Cells(I, Blank_Cells_Column) = "" Then
Rng.Cells(I, Blank_Cells_Column).EntireRow.Delete
End If
Next I
Rows("1:4").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Columns("A:A").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Columns("A:A").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("C10").Select
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ActiveWorkbook.Name
Selection.TextToColumns Destination:=Range("B1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 4), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Range("B1").Select
Range("B1").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Range("B2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B1:B2").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.AutoFill Destination:=Range("B1:B2:B" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range("C1").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("C1:C" & Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Columns("A:A").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Jonathan

I have tested your workbooks, the code works well. Maybe this code is only available for Microsoft Excel.
Sorry for the inconvenient.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/comment-skyyang/doc-test.png
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks skyyang . I tried it on Microsoft and had no issues! Thanks for checking!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, is it possible to run the macro only in the sheets of different workbooks with a specific name? Thanks!!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Sara,
Sorry, there is no good solution to the problem you raised.
Thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Sub LoopThroughFiles()
Dim xFd As FileDialog
Dim xFdItem As Variant
Dim xFileName As String
Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If xFd.Show = -1 Then
xFdItem = xFd.SelectedItems(1) & Application.PathSeparator
xFileName = Dir(xFdItem & "*.xls*")
Do While xFileName <> ""
With Workbooks.Open(xFdItem & xFileName)
' ActiveCell.Offset(0, 1).Columns("A:A").EntireColumn.Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight
ActiveCell.Select
End With
xFileName = Dir
Loop
End If
End Sub,  please help . BTW, my excel files extension is (.csv - "comma delimited") . and I have 500 excel files in a folder with each row average of approx to 500000 number of rows .. Please Help . I just want to insert columnin each workbook
This comment was minimized by the moderator on the site
did you ever get an answer to your question? I am trying to do the same thing to over 3700 csv files. I just need to add 1 column (A).
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, needy and Carly,For solving your problem, to run the code for multiple CSV files, you just need to change the .xls file extension to .csv as below code shown:<div data-tag="code">Sub LoopThroughFiles()
Dim xFd As FileDialog
Dim xFdItem As Variant
Dim xFileName As String
Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If xFd.Show = -1 Then
xFdItem = xFd.SelectedItems(1) & Application.PathSeparator
xFileName = Dir(xFdItem & "*.csv*")
Do While xFileName <> ""
With Workbooks.Open(xFdItem & xFileName)
ActiveCell.Offset(0, 1).Columns("A:A").EntireColumn.Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight
ActiveCell.Select
End With
xFileName = Dir
Loop
End If
End SubPlease try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
This is my favorite website with the absolute clearest instructions (more so than any YouTube video) and I keep coming back to it time and again. Thank you so much for these tutorials - you are a sad grad student's lifesaver.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations