Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Đăng nhập  \/ 
x
or
x
Đăng ký  \/ 
x

or

Tạo nhanh biểu đồ thanh âm dương trong Excel

Nếu bạn muốn hiển thị cách nhiều đơn vị so sánh với nhau dựa trên cùng một tiêu chí rõ ràng, bạn có thể sử dụng biểu đồ thanh âm tích cực có thể hiển thị sự phát triển tích cực và tiêu cực rất tốt như ảnh chụp màn hình bên dưới.

doc biểu đồ âm dương 1

Tạo biểu đồ thanh âm dương từng bước (15 bước)
Sắp xếp dữ liệu
Tạo biểu đồ
Điều chỉnh biểu đồ

Tạo biểu đồ thanh âm dương bằng một công cụ tiện dụng (3 bước)

Tải xuống tệp mẫu

3 bước để tạo biểu đồ âm dương trong Excel

Dưới đây là hàng chục công cụ biểu đồ trong Kutools cho Excel có thể giúp bạn tạo một số biểu đồ phức tạp một cách nhanh chóng. Một trong số đó là Biểu đồ thanh âm dương, nó có thể tạo một biểu đồ đẹp và có thể chỉnh sửa cho bạn trong 3 bước. Nhấp để tải xuống miễn phí công cụ này.
biểu đồ âm dương

Tạo biểu đồ thanh âm dương từng bước (15 bước)

Dữ liệu mạng

Giả sử dữ liệu gốc được hiển thị như sau:
doc dương thanh âm 2

Đầu tiên, hãy thêm một số cột trợ giúp:

1. Tính toán sự khác biệt giữa hai cột (Cột C và Cột B)

Trong ô D2, nhập công thức này

= C2-B2

Kéo chốt điền xuống để tính toán sự khác biệt.
doc dương thanh âm 3

2. Tính tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm

Trong ô E2, nhập công thức này

= D2 / B2

Kéo chốt điền xuống để điền vào các ô có công thức này
doc dương thanh âm 4

Sau đó, giữ các ô được chọn, nhấp vào Trang chủ và chuyển đến Con số nhóm, chọn Phần trăm kiểu để định dạng các ô được hiển thị dưới dạng phần trăm.
doc dương thanh âm 5

3. Tính giá trị dương và giá trị âm

Trong ô F2, nhập công thức này

= IF (E2> 0, E2, NA ())

E2 là ô phần trăm, kéo chốt điền xuống để điền vào các ô có công thức này.
doc dương thanh âm 6

Trong Ô G2, nhập công thức này

= IF (E2 <0, E2, NA ())

E2 là ô phần trăm, kéo chốt điền xuống để điền vào các ô có công thức này.
doc dương thanh âm 7

Bây giờ, chọn F2: G9, nhấp vào Trang chủ > Phần trăm kiểu để định dạng các ô này dưới dạng tỷ lệ phần trăm.
doc dương thanh âm 8

Tạo biểu đồ

Bây giờ hãy tạo biểu đồ thanh âm dương dựa trên dữ liệu.

1. Chọn một ô trống và nhấp vào Chèn > Chèn biểu đồ cột hoặc thanh > Thanh cụm.
doc dương thanh âm 9

2. Nhấp chuột phải vào biểu đồ trống, trong menu ngữ cảnh, chọn Chọn Dữ liệu.
doc dương thanh âm 10

3. bên trong Chọn nguồn dữ liệu thoại, bấm Thêm để mở Chỉnh sửa chuỗi hộp thoại. bên trong Tên dòng hộp văn bản, chọn Tỷ lệ phần trăm tiêu đề, sau đó trong Giá trị dòng hộp văn bản, chọn E2: E9 có chứa phần trăm tăng và giảm, hãy nhấp vào OK.
doc dương thanh âm 11
doc dương thanh âm 12

4. Quay lại Chọn nguồn dữ liệu thoại, bấm Thêm đi đến Chỉnh sửa chuỗi hộp thoại lại, chọn F1 như tên bộ truyện, và F2: F9 như các giá trị của chuỗi. F2: F9 là các giá trị dương, Nhấp vào OK.
doc dương thanh âm 13

5. Một lần nữa, Nhấp vào Thêm trong Chọn nguồn dữ liệu hộp thoại để đi đến Chỉnh sửa chuỗi hộp thoại, chọn G1 như tên bộ truyện, G2: G9 dưới dạng giá trị chuỗi. Nhấp chuột OK.
doc dương thanh âm 14

6. Quay lại Chọn chuỗi dữ liệu thoại, bấm Chỉnh sửa nút trong Nhãn Trục ngang (Danh mục) và chọn A2: A9 như tên nhãn trục trong Nhãn trục thoại, bấm OK > OK để hoàn thành dữ liệu đã chọn.
doc dương thanh âm 15
doc dương thanh âm 16

Bây giờ biểu đồ được hiển thị như dưới đây:
doc dương thanh âm 17

Sau đó, chọn chuỗi màu xanh lam, thể hiện các giá trị phần trăm tăng và giảm, nhấp vào Xóa bỏ để loại bỏ chúng.
doc dương thanh âm 18

Điều chỉnh biểu đồ

Sau đó điều chỉnh biểu đồ.

1. Nhấp chuột phải vào nhãn trục, sau đó chọn Định dạng trục từ menu ngữ cảnh và trong cửa sổ bật lên Định dạng trục ngăn, kiểm tra Các danh mục theo thứ tự ngược lại hộp kiểm trong Tùy chọn trục và cuộn xuống phần Nhãn phần, chọn Thấp từ danh sách thả xuống bên cạnh Vị trí nhãn.
doc dương thanh âm 19
doc dương thanh âm 20

2. Xóa đường lưới và trục X (ngang).
doc dương thanh âm 21

3. Nhấp chuột phải vào một loạt để chọn Định dạng điểm dữ liệu từ menu ngữ cảnh và trong Định dạng điểm dữ liệu ngăn, điều chỉnh Chồng chéo chuỗi đến 0%, Chiều rộng khoảng cách đến 25%.
doc dương thanh âm 22

4. Nhấp chuột phải vào chuỗi bên trái và nhấp vào Thêm nhãn dữ liệu > Thêm nhãn dữ liệu.
doc dương thanh âm 23
doc dương thanh âm 24

5. Xóa lần lượt các nhãn # N / A.
doc dương thanh âm 25

6. Chọn biểu đồ để hiển thị Thiết kế tab và dưới Thiết kế tab, nhấp vào Thêm phần tử biểu đồ > Gridlines > Chính ngang chính.
doc dương thanh âm 26

Bạn có thể thay đổi màu chuỗi và thêm tiêu đề biểu đồ khi cần.

Cách thông thường này có thể tạo ra biểu đồ thanh âm dương, nhưng rất phiền phức và mất nhiều thời gian. Đối với người dùng muốn xử lý nhanh chóng và dễ dàng công việc này, bạn có thể thử phương pháp dưới đây.


Tạo biểu đồ thanh âm dương bằng một công cụ tiện dụng (3 bước)

Với Biểu đồ thanh phủ định tích cực công cụ của Kutools cho Excel, chỉ cần 3 bước để giải quyết công việc này trong Excel.

1. nhấp chuột Kutools > Bảng xếp hạng > Biểu đồ thanh phủ định tích cực.
kutools 1

2. Trong hộp thoại bật lên, chọn một loại biểu đồ bạn cần, chọn nhãn trục, hai giá trị chuỗi riêng biệt. Sau đó nhấp vào Ok.
doc kutools 2

3. Sau đó một hộp thoại hiện ra để nhắc bạn nó sẽ tạo một trang tính mới để lưu trữ một số dữ liệu, nếu bạn muốn tiếp tục tạo biểu đồ, hãy nhấp vào .
doc kutools 3

Bây giờ một biểu đồ âm dương đã được tạo, đồng thời, một trang tính ẩn được tạo để đặt dữ liệu đã tính toán.

Loại 1
doc kutools 4

Loại 2
doc kutools 5

Bạn có thể định dạng biểu đồ đã tạo trong tab Thiết kế và Định dạng khi cần.


Tệp mẫu

Nhấp để tải xuống tệp mẫu


Hoạt động khác (Bài báo)

Làm thế nào để tạo biểu đồ mục tiêu nhiệt kế trong Excel?
Bạn đã bao giờ bắt chước để tạo biểu đồ mục tiêu nhiệt kế trong Excel chưa? Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn các bước chi tiết để tạo biểu đồ mục tiêu nhiệt kế trong Excel.

Thay đổi màu biểu đồ dựa trên giá trị trong Excel
Đôi khi, khi bạn chèn biểu đồ, bạn có thể muốn hiển thị các phạm vi giá trị khác nhau dưới dạng các màu khác nhau trong biểu đồ. Ví dụ: khi giá trị chuỗi (giá trị Y trong trường hợp của chúng tôi) trong phạm vi giá trị 10-30, hiển thị màu chuỗi là màu đỏ; khi trong phạm vi giá trị 30-50, hiển thị màu là xanh lục; và khi trong phạm vi giá trị 50-70, hiển thị màu là màu tím. Bây giờ hướng dẫn này sẽ giới thiệu cách để bạn thay đổi màu biểu đồ dựa trên giá trị trong Excel.

Biểu đồ thanh xếp chồng định dạng có điều kiện trong Excel
Hướng dẫn này giới thiệu cách tạo biểu đồ thanh xếp chồng theo định dạng có điều kiện như ảnh chụp màn hình dưới đây được hiển thị từng bước trong Excel.

Tạo biểu đồ tương tác với hộp kiểm chọn chuỗi trong Excel
Trong Excel, chúng tôi thường chèn một biểu đồ để hiển thị dữ liệu tốt hơn, đôi khi, biểu đồ có nhiều lựa chọn chuỗi. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn hiển thị chuỗi bằng cách chọn các hộp kiểm. Giả sử có hai chuỗi trong biểu đồ, hãy chọn hộp kiểm1 để hiển thị chuỗi 1, hộp kiểm 2 để hiển thị chuỗi 2 và cả hai được chọn, hiển thị hai chuỗi • Super Formula Bar (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột và Lưu giữ dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng trùng lặp và Tổng / Trung bình... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Yêu thích và Chèn công thức nhanh chóng, Dãy, Biểu đồ và Hình ảnh; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Nhóm bảng tổng hợp theo số tuần, ngày trong tuần và hơn thế nữa ... Hiển thị các ô đã mở khóa, đã khóa bởi các màu sắc khác nhau; Đánh dấu các ô có công thức / tênhữu ích. Cảm ơn !
tab kte 201905
 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.