Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Dữ liệu ngẫu nhiên trong Excel: tạo số, văn bản, ngày tháng, thời gian ngẫu nhiên trong Excel

Nói chung, dữ liệu ngẫu nhiên là một chuỗi số, chuỗi văn bản hoặc các ký hiệu khác được sử dụng trong lấy mẫu thống kê, mã hóa dữ liệu, xổ số, thử nghiệm hoặc đào tạo hoặc các lĩnh vực khác mà các kết quả không thể đoán trước được mong muốn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các phương pháp khác nhau để tạo số ngẫu nhiên, chuỗi văn bản, ngày và giờ trong Excel thông thường và Excel 365.

Mục lục:

1. Tạo số, văn bản, ngày tháng, thời gian ngẫu nhiên trong Excel

2. Tạo số, văn bản, ngày tháng ngẫu nhiên trong Excel 365/2021

3. Ngăn các kết quả ngẫu nhiên thay đổi


Tạo số, văn bản, ngày, giờ ngẫu nhiên trong Excel

Phần này sẽ nói về các loại giải pháp khác nhau để tạo số, chuỗi văn bản, ngày và giờ trong trang tính Excel.

1.1 Tạo số ngẫu nhiên trong Excel

Để tạo hoặc chèn nhiều số ngẫu nhiên trong một trang tính, hàm RAND hoặc RANDBETWEEN thông thường có thể giúp bạn rất nhiều. Bên cạnh các công thức, có những mã và công cụ dễ dàng khác cũng có thể giúp bạn.

 Hàm RAND để tạo số ngẫu nhiên

Tạo số thập phân ngẫu nhiên giữa hai số

Hàm RAND có thể được sử dụng để tạo các số thập phân ngẫu nhiên từ 0 đến 1, giữa 0 và bất kỳ số nào khác hoặc giữa hai số cụ thể.

Công thức Mô tả
= RAND () Tạo số thập phân ngẫu nhiên từ 0 đến 1.
= RAND () * N Tạo số thập phân ngẫu nhiên từ 0 đến N.
= RAND () * (BA) + A Tạo số thập phân ngẫu nhiên giữa hai số bất kỳ mà bạn đã chỉ định. (A là giá trị giới hạn dưới và B là giá trị giới hạn trên.)

Vui lòng sao chép công thức trên mà bạn cần và áp dụng công thức cho bao nhiêu ô tùy thích, sau đó bạn sẽ nhận được kết quả như ảnh chụp màn hình dưới đây:

= RAND () = RAND () * 50 = RAND () * (100-50) +50

Tạo số nguyên ngẫu nhiên giữa hai số

Để tạo một số số nguyên ngẫu nhiên, bạn nên kết hợp các hàm RNAD và INT với nhau như bảng dưới đây:

Công thức Mô tả
= INT (RAND () * N) Tạo số nguyên ngẫu nhiên từ 0 đến N.
= INT (RAND () * (BA) + A) Tạo số nguyên ngẫu nhiên giữa hai số bất kỳ mà bạn đã chỉ định. (A là giá trị giới hạn dưới và B là giá trị giới hạn trên.)

Vui lòng áp dụng công thức trên mà bạn cần, sau đó kéo và sao chép công thức vào các ô khác khi bạn cần, và sau đó bạn sẽ nhận được kết quả như ảnh chụp màn hình dưới đây:

= INT (RAND () * 100) = INT (RAND () * (500-200) +200)

 Hàm RANDBETWEEN để tạo số ngẫu nhiên

Trong Excel, có một hàm RNDBETWEEN cũng có thể giúp bạn tạo các số ngẫu nhiên một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tạo số nguyên ngẫu nhiên giữa hai số

=RANDBETWEEN(bottom, top)
 • dưới cùng, hàng đầu: Số thấp nhất và cao nhất của dãy số ngẫu nhiên mà bạn muốn lấy.

Ví dụ: nếu bạn muốn tạo số nguyên ngẫu nhiên từ 100 đến 200, vui lòng áp dụng công thức dưới đây vào một ô trống, sau đó kéo và sao chép công thức vào các ô khác mà bạn muốn, xem ảnh chụp màn hình:

=RANDBETWEEN(100, 200)

Lời khuyên: Hàm RANDBETWEEN này cũng có thể tạo cả số dương và số âm. Để chèn các số ngẫu nhiên từ -100 đến 100, bạn chỉ cần thay đổi giá trị dưới cùng thành -100, xem công thức dưới đây:

=RANDBETWEEN(-100, 100)


Tạo số ngẫu nhiên với các vị trí thập phân được chỉ định giữa hai số

Để tạo các số ngẫu nhiên với các vị trí thập phân được chỉ định, bạn cần thay đổi công thức RANDBETWEEN như sau:

 • Số ngẫu nhiên có một chữ số thập phân: = RANDBETWEEN (dưới cùng * 10, trên cùng * 10) / 10
 • Số ngẫu nhiên có hai chữ số thập phân: = RANDBETWEEN (dưới cùng * 100, trên cùng * 100) / 100
 • Số ngẫu nhiên có ba chữ số thập phân: = RANDBETWEEN (dưới cùng * 1000, trên cùng * 1000) / 1000
 • hữu ích. Cảm ơn !

Ở đây, tôi muốn nhận danh sách các số ngẫu nhiên từ 10 đến 50 với hai chữ số thập phân, vui lòng áp dụng công thức bên dưới, sau đó kéo và sao chép công thức vào các ô khác khi bạn cần, xem ảnh chụp màn hình:

=RANDBETWEEN(10*100, 50*100)/100


 Chức năng do người dùng xác định để tạo số ngẫu nhiên giữa hai giá trị

Hàm sau do người dùng xác định cũng có thể giúp bạn tạo số nguyên ngẫu nhiên hoặc số có vị trí thập phân cụ thể trong một phạm vi trang tính. Vui lòng làm như sau:

1. Nhấn giữ ALT + F11 phím để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán mã sau vào Mô-đun cửa sổ.

Mã VBA: Tạo số ngẫu nhiên

Public Function RandomNumbers(Num1 As Long, Num2 As Long, Optional Decimals As Integer)
'Updateby Extendoffice
Application.Volatile
Randomize
If IsMissing(Decimals) Or Decimals = 0 Then
  RandomNumbers = Int((Num2 + 1 - Num1) * Rnd + Num1)
Else
  RandomNumbers = Round((Num2 - Num1) * Rnd + Num1, Decimals)
End If
End Function

3. Sau đó, đóng mã và quay lại trang tính, trong một ô trống, hãy nhập công thức này = Số ngẫu nhiên (X, Y, Z).

Chú thích: Trong công thức trên, X cho biết giới hạn dưới của các con số, Y cho biết giới hạn trên của các con số và Z là vị trí thập phân được chỉ định của các số ngẫu nhiên, vui lòng thay đổi chúng thành các số cần thiết của bạn.

1.) Để tạo các số nguyên ngẫu nhiên từ 50 đến 200, vui lòng sử dụng công thức sau:

=RandomNumbers(50,200,0)

2.) Để chèn các số ngẫu nhiên từ 50 đến 200 với 2 chữ số thập phân, vui lòng áp dụng công thức dưới đây:

=RandomNumbers(50,200,2)

4. Cuối cùng, kéo và sao chép công thức vào các ô khác tùy thích, bạn sẽ nhận được kết quả như ảnh chụp màn hình dưới đây:


 Một tính năng tiện dụng để tạo số ngẫu nhiên giữa hai số

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với việc ghi nhớ và nhập công thức, thì đây, tôi sẽ giới thiệu một tính năng hữu ích - Chèn dữ liệu ngẫu nhiên of Kutools cho Excel. Với tính năng này, bạn có thể tạo số nguyên hoặc số thập phân ngẫu nhiên mà không cần bất kỳ công thức nào.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Chọn một dải ô mà bạn muốn tạo số ngẫu nhiên, sau đó bấm Kutools > Chèn > Chèn dữ liệu ngẫu nhiên, xem ảnh chụp màn hình:

2. Trong Chèn dữ liệu ngẫu nhiên hộp thoại:

1.) Tạo số nguyên ngẫu nhiên:

Bên dưới Số nguyên tab, trong TừĐến , nhập phạm vi số mà bạn sẽ tạo các số nguyên ngẫu nhiên giữa các ô, sau đó bấm Ok or Đăng Nhập để lấy các số nguyên ngẫu nhiên như hình minh họa bên dưới:

2.) Tạo số ngẫu nhiên với các chữ số thập phân cụ thể:

Bên dưới số thập phân , chỉ định hai số riêng biệt trong TừĐến các hộp mà bạn muốn tạo các số thập phân ngẫu nhiên ở giữa. Và sau đó chọn vị trí thập phân trong số thập phân đặt hộp văn bản và nhấp vào Ok or Đăng Nhập nút để tạo số thập phân ngẫu nhiên. Xem ảnh chụp màn hình:

Lời khuyên: Để tạo các số thập phân ngẫu nhiên không trùng lặp, vui lòng kiểm tra Giá trị duy nhất tùy chọn.


1.2 Tạo số ngẫu nhiên không trùng lặp (số ngẫu nhiên duy nhất)

Khi sử dụng các công thức hoặc mã để tạo số ngẫu nhiên, một số số trùng lặp cũng sẽ được tạo ra. Nếu bạn muốn tạo danh sách các số ngẫu nhiên không trùng lặp, phần này sẽ trình bày một số phương pháp cho bạn.

 Tạo số ngẫu nhiên không trùng lặp với công thức mảng

Ví dụ: tôi muốn tạo các số ngẫu nhiên từ 100 đến 200 mà không có số trùng lặp, đây là công thức mảng phức hợp có thể giúp bạn, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Chỉ định giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên trong hai ô. Trong ví dụ này, tôi sẽ nhập 100 và 200 vào ô B2 và B3, xem ảnh chụp màn hình:

2. Sau đó, sao chép công thức sau vào ô trống, ví dụ D3, (không đặt công thức vào ô của hàng đầu tiên), rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter các phím với nhau để lấy các số đầu tiên, xem ảnh chụp màn hình:

=IFERROR(LARGE(ROW(INDIRECT($B$1&":"&$B$2))*NOT(COUNTIF($D$2:D2,ROW(INDIRECT($B$1&":"&$B$2)))),RANDBETWEEN(1,$B$2-$B$1-ROW(A1)+2)),"")

Chú thích: Trong công thức trên, B1 là giá trị thấp hơn và B2 là giá trị trên mà bạn muốn trả về các số ngẫu nhiên ở giữa. D2 là ô phía trên công thức.

3. Sau đó, kéo và sao chép công thức này sang các ô khác khi bạn muốn tạo các số ngẫu nhiên từ 100 đến 200:


 Tạo số ngẫu nhiên không trùng lặp với mã VBA

Nếu công thức trên hơi khó hiểu đối với bạn, bạn có thể áp dụng mã VBA bên dưới, vui lòng thực hiện như sau:

1. Nhấn giữ ALT + F11 phím để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán mã sau vào Mô-đun cửa sổ.

Mã VBA: Tạo số ngẫu nhiên không trùng lặp

Sub Range_RandomNumber()
'Updateby Extendoffice
Dim xStrRange As String
Dim xRg, xCell, xRg1 As Range
Dim xArs As Areas
Dim xNum_Lowerbound As Integer
Dim xNum_Upperbound As Integer
Dim xI, xJ, xS, xR As Integer
xStrRange = "A1:B20"
xNum_Lowerbound = 100
xNum_Upperbound = 200
Set xRg = Range(xStrRange)
Set xArs = xRg.Areas
xRgCount = 0
For xI = 1 To xArs.Count
  Set xCell = xArs.Item(xI)
  xRgCount = xCell.Count + xRgCount
Next xI
xS = (xNum_Upperbound - xNum_Lowerbound + 1)
If xRgCount > xS Then
  MsgBox ("Number of cells greater than the number of unique random numbers!")
  Exit Sub
End If
  xRg.Clear
For xI = 1 To xArs.Count
  Set xCell = xArs.Item(xI)
  For xJ = 1 To xCell.Count
    Set xRg1 = xCell.Item(xJ)
    xR = Int(xS * Rnd + xNum_Lowerbound)
    Do While Application.WorksheetFunction.CountIf(xRg, xR) >= 1
      xR = Int(xS * Rnd + xNum_Lowerbound)
    Loop
    xRg1.Value = xR
  Next
Next
End Sub

Chú thích: Trong đoạn mã trên, xStrRange = "A1: B20" cho biết rằng bạn muốn tạo các số ngẫu nhiên trong phạm vi A1: B20. xNum_Lowerbound = 100xNum_Upperbound = 200 chỉ ra rằng các giá trị dưới và trên để tạo các số ngẫu nhiên từ 100 đến 200. Vui lòng thay đổi chúng theo nhu cầu của bạn.

3. Sau đó nhấn F5 để chạy mã này và các số ngẫu nhiên duy nhất sẽ được chèn vào phạm vi được chỉ định.


 Tạo các số ngẫu nhiên không trùng lặp với một tính năng mạnh mẽ

Để nhanh chóng và tạo nhiều số ngẫu nhiên duy nhất, Kutools cho Excel'S Chèn dữ liệu ngẫu nhiên tính năng hỗ trợ một tùy chọn thông minh - Giá trị duy nhất. Bằng cách chọn tùy chọn nhỏ này, bạn sẽ giải quyết công việc này một cách dễ dàng.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Chọn một dải ô mà bạn muốn tạo số ngẫu nhiên.

2. Và sau đó nhấp vào Kutools > Chèn > Chèn dữ liệu ngẫu nhiên. Trong hộp thoại bật ra, vui lòng thực hiện các thao tác dưới đây:

 • Bên dưới Số nguyên tab, trong TừĐến , hãy nhập phạm vi số mà bạn sẽ tạo ra các số ngẫu nhiên giữa;
 • Kiểm tra Giá trị duy nhất Tùy chọn;
 • Sau đó nhấn vào Ok or Đăng Nhập để nhận các số ngẫu nhiên duy nhất như hình ảnh chụp màn hình bên dưới.


1.3 Tạo số chẵn hoặc lẻ ngẫu nhiên trong Excel

Nếu bạn muốn tạo một số số chẵn hoặc lẻ ngẫu nhiên trong một phạm vi ô, bạn chỉ cần đặt hàm RANDBETWEE bên trong hàm EVEN hoặc ODD, các cú pháp chung là:

Công thức Mô tả
= NGAY CẢ (RANDBETWEEN (dưới cùng, trên)) Tạo số chẵn ngẫu nhiên giữa hai số đã cho.
= ODD (RANDBETWEEN (dưới cùng, trên)) Tạo số lẻ ngẫu nhiên giữa hai số đã cho.

Ví dụ: để tạo các số chẵn hoặc lẻ ngẫu nhiên từ 10 đến 100, vui lòng áp dụng các công thức sau:

=EVEN(RANDBETWEEN(10,100))             (Generate random even numbers)
=ODD(RANDBETWEEN(10,100))             
 (Generate random odd numbers)

Và sau đó, sao chép công thức vào các ô khác mà bạn muốn bằng cách kéo chốt điền, sau đó, bạn sẽ nhận được kết quả như ảnh chụp màn hình dưới đây:


1.4 Tạo các số ngẫu nhiên có giá trị được chỉ định

Đôi khi, bạn có thể cần tạo một tập hợp các số ngẫu nhiên cộng lại với một giá trị được xác định trước. Ví dụ: tôi muốn tạo 5 hoặc n số ngẫu nhiên từ 10 đến 50 với tổng số là 100 như hình minh họa bên dưới. Để giải câu đố này trong Excel, tôi sẽ giới thiệu hai phương pháp cho bạn.

 Tạo các số ngẫu nhiên có giá trị cụ thể bằng các công thức

Ở đây, các công thức sau đây có thể giúp bạn. Vui lòng làm theo hướng dẫn từng bước vì chúng hơi phức tạp:

1. Trước tiên, bạn nên tạo dữ liệu cần thiết của mình: tổng giá trị được xác định trước, số bắt đầu, số kết thúc và số lượng ngẫu nhiên bạn muốn tạo như hình minh họa bên dưới:

2. Sau đó, vui lòng sao chép công thức dưới đây vào một ô trống mà bạn muốn tạo các số. Trong ví dụ này, tôi sẽ đặt công thức vào ô A4 và nhấn đăng ký hạng mục thi phím để lấy số ngẫu nhiên đầu tiên, xem ảnh chụp màn hình:

=RANDBETWEEN(MAX($B$2,$A$2-(($D$2-ROWS($A$4:$A4))*$C$2)),MIN($C$2,$A$2-(($D$2-ROWS($A$4:$A4))*$B$2)))

Chú thích: Trong công thức trên: A2 là tổng giá trị đã cho; B2C2 là các giá trị dưới cùng và trên cùng mà bạn muốn tạo các số ngẫu nhiên giữa các giá trị đó; D2 cho biết số lượng các số ngẫu nhiên bạn muốn tạo; A4 là ô mà bạn nhập công thức này.

3. Tiếp tục sao chép công thức sau vào ô A5 và nhấn đăng ký hạng mục thi phím để lấy số ngẫu nhiên thứ hai, xem ảnh chụp màn hình:

=IF(ROW()=$D$2+3,$A$2-SUM($A$4:$A4),IF(ROW()>$D$2+3,"",RANDBETWEEN(MAX($B$2,$A$2-(SUM($A$4:$A4)+($D$2-ROWS($A$4:$A5))*$C$2)),MIN($C$2,$A$2-(SUM($A$4:$A4)+($D$2-ROWS($A$4:$A5))*$B$2)))))

Chú thích: Trong công thức trên: A2 là tổng giá trị đã cho; B2 C2 là các giá trị dưới cùng và trên cùng mà bạn muốn tạo các số ngẫu nhiên giữa các giá trị đó; D2 cho biết số lượng các số ngẫu nhiên bạn muốn tạo; A4 là ô để đặt công thức đầu tiên; và A5 là ô để đặt công thức thứ hai.

4. Sau đó, chọn số được tạo thứ hai, kéo xuống để sao chép công thức này vào ba ô bên dưới. Và bây giờ, bạn sẽ nhận được 5 số ngẫu nhiên như ảnh chụp màn hình bên dưới:

5. Để kiểm tra kết quả, bạn có thể cộng các số này để kiểm tra xem tổng có phải là 100 hay không và bạn có thể nhấn F9 để làm mới động các số ngẫu nhiên và tổng của chúng luôn là 100.


 Tạo các kết hợp số ngẫu nhiên bổ sung đến một giá trị cụ thể với một tính năng tuyệt vời

Chúng ta có thể sử dụng các công thức trên để tạo ra các số ngẫu nhiên đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Tuy nhiên, nếu bạn muốn liệt kê tất cả các kết hợp số có thể có bao gồm các số bạn đã chỉ định với tổng cụ thể, thì ở đây, tôi sẽ giới thiệu một công cụ dễ dàng - Kutools cho Excel. Với nó Tạo thành một con số tính năng, bạn có thể nhận được tất cả các bộ kết hợp số ngẫu nhiên với cùng một tổng cụ thể.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Đầu tiên, bạn nên liệt kê các số bạn đã chỉ định. Ở đây, chúng tôi đã liệt kê tất cả các số từ 10 đến 50 như ảnh chụp màn hình bên dưới:

2. Sau đó nhấn vào Kutools > Nội dung > Tạo thành một con số, xem ảnh chụp màn hình:

3. Trong cửa sổ bật ra Tạo một số hộp thoại, vui lòng thực hiện các thao tác sau:

 • Trong tạp chí Nguồn dữ liệu hộp, chọn danh sách số để tìm những số nào cộng với 100;
 • Bên dưới Các lựa chọn, nhập tổng giá trị vào hộp văn bản Tổng. Ở đây chúng tôi đã gõ 100 vào hộp văn bản;
 • kiểm tra Lưu trong một trang tính mới tùy chọn nếu bạn muốn liệt kê các kết quả trong một trang tính mới;
 • Nhấn vào OK cái nút. Xem ảnh chụp màn hình:

4. Sau khi xử lý, bạn sẽ thấy tất cả các bộ số ngẫu nhiên có tổng là 100 bao gồm các số từ 10 đến 50 được liệt kê như sau.

Lời khuyên: Bạn có thể tùy ý chỉ định số lượng kết hợp và số lượng các số ngẫu nhiên trong mỗi kết hợp. Ví dụ: để tạo 10 kết hợp và mỗi kết hợp chứa 5 số ngẫu nhiên, bạn có thể đặt các thao tác trong hộp thoại bên dưới Cài đặt nâng cao như sau:

Và bạn sẽ nhận được kết quả như sau:


1.5 Tạo các chữ cái và chuỗi văn bản ngẫu nhiên bằng các công thức

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo các chữ cái ngẫu nhiên trong Excel, chẳng hạn như chữ hoa từ A đến Z, chữ thường từ a đến z hoặc một số ký tự đặc biệt (! "# $% & '() * +, -. /).

 Tạo các chữ cái và chuỗi văn bản ngẫu nhiên bằng các công thức

Trong Excel, bạn có thể kết hợp các hàm CHAR và RANDBETWEEN với một số mã ký tự ANSI để tạo một số công thức như được hiển thị bên dưới:

Công thức Mô tả
= CHAR (RANDBETWEEN (65, 90)) Tạo các chữ cái hoa ngẫu nhiên giữa A và Z.
= CHAR (RANDBETWEEN (97, 122)) Tạo chữ thường ngẫu nhiên giữa a và z.
= CHAR (RANDBETWEEN (33, 47)) Tạo các ký tự đặc biệt ngẫu nhiên, chẳng hạn như:! "# $% & '() * +, -. /

Vui lòng áp dụng bất kỳ công thức nào ở trên mà bạn cần và sao chép công thức vào bao nhiêu ô tùy thích, sau đó bạn sẽ nhận được kết quả như ảnh chụp màn hình dưới đây:

= CHAR (RANDBETWEEN (65, 90)) = CHAR (RANDBETWEEN (97, 122)) = CHAR (RANDBETWEEN (33, 47))

Lời khuyên: Nếu bạn muốn tạo chuỗi văn bản ngẫu nhiên với nhiều chữ cái, bạn chỉ cần sử dụng ký tự & để nối các chữ cái khi bạn cần.

1.) Để tạo chuỗi ngẫu nhiên có bốn chữ hoa, vui lòng áp dụng công thức dưới đây:

=CHAR(RANDBETWEEN(65,90))& CHAR(RANDBETWEEN(65,90)) & CHAR(RANDBETWEEN(65,90)) & CHAR(RANDBETWEEN(65,90))

2.) Để tạo chuỗi ngẫu nhiên có bốn chữ cái thường, vui lòng áp dụng công thức dưới đây:

=CHAR(RANDBETWEEN(97,122))& CHAR(RANDBETWEEN(97,122)) & CHAR(RANDBETWEEN(97,122)) & CHAR(RANDBETWEEN(97,122))

3.) Để tạo chuỗi ngẫu nhiên có hai chữ cái đầu tiên và hai chữ cái viết thường cuối cùng, vui lòng sử dụng công thức sau:

=CHAR(RANDBETWEEN(65,90))& CHAR(RANDBETWEEN(65,90)) & CHAR(RANDBETWEEN(97,122)) & CHAR(RANDBETWEEN(97,122))

Bạn có thể sử dụng các công thức và ký tự đơn giản để tạo các kết hợp khác nhau đáp ứng nhu cầu của bạn.


 Tạo các chữ cái và chuỗi văn bản ngẫu nhiên với một tính năng tiện dụng

Nếu bạn đã cài đặt Kutools cho Excel, bạn có thể tạo các chữ cái và chuỗi ngẫu nhiên một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần nhớ bất kỳ công thức nào.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Chọn một dải ô để chèn các chữ cái hoặc chuỗi.

2. Và sau đó nhấp vào Kutools > Chèn > Chèn dữ liệu ngẫu nhiên, trong hộp thoại bật ra, vui lòng thực hiện các thao tác sau:

 • Nhấn vào Chuỗi chuyển hướng;
 • kiểm tra AZ or AZ hoặc cả hai mà bạn muốn chèn;
 • Sau đó, chỉ định độ dài của chuỗi bạn muốn trong Chiều dài chuỗi hộp văn bản;
 • Cuối cùng, hãy nhấp vào Ok or Đăng Nhập để chèn các chuỗi như hình ảnh chụp màn hình bên dưới.


1.6 Tạo mật khẩu ngẫu nhiên với các ký tự chữ và số trong Excel

Khi bạn tạo mật khẩu, mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự và chứa hỗn hợp chữ hoa, chữ thường, số và một số ký tự đặc biệt. Trong phần này, tôi sẽ giới thiệu một số thủ thuật để tạo mật khẩu ngẫu nhiên trong Excel.

 Tạo mật khẩu ngẫu nhiên với các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng công thức

Ví dụ, ở đây, tôi sẽ tạo mật khẩu ngẫu nhiên với độ dài 8 ký tự. Bạn chỉ cần kết hợp ba công thức được cung cấp trong Tạo các chữ cái và chuỗi văn bản ngẫu nhiên bằng các công thức phần.

Vui lòng sao chép công thức dưới đây vào một ô trống:

=CHAR(RANDBETWEEN(65,90))&CHAR(RANDBETWEEN(97,122))&CHAR(RANDBETWEEN(97,122))&CHAR(RANDBETWEEN(65,90))&RANDBETWEEN(100,999)&CHAR(RANDBETWEEN(33,47))

Chú thích: Trong công thức trên, hàm CHAR và RANDBETWEEN đầu tiên sẽ tạo ra một ký tự hoa ngẫu nhiên, biểu thức thứ hai và thứ ba sẽ tạo ra hai chữ cái thường, biểu thức thứ tư được sử dụng để tạo ra một ký tự hoa, biểu thức thứ năm tạo ra một số có 3 chữ số từ 100 đến 999 và biểu thức cuối cùng được sử dụng để tạo một ký tự đặc biệt, bạn có thể sửa đổi hoặc điều chỉnh thứ tự của chúng theo nhu cầu của mình.


 Tạo mật khẩu ngẫu nhiên với các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng chức năng do người dùng xác định

Để chèn mật khẩu ngẫu nhiên trong Excel, Hàm do Người dùng Xác định sau cũng có thể giúp bạn, vui lòng thực hiện như sau:

1. Giữ ALT + F11 chìa khóa và nó mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán macro sau vào Mô-đun cửa sổ.

Mã VBA: Tạo mật khẩu ngẫu nhiên trong Excel

Function RandomizeF(Num1 As Integer, Num2 As Integer)
'Updateby Extendoffice
Dim Rand As String
Application.Volatile
getLen = Int((Num2 + 1 - Num1) * Rnd + Num1)
Do
  i = i + 1
  Randomize
  Rand = Rand & Chr(Int((85) * Rnd + 38))
Loop Until i = getLen
RandomizeF = Rand
End Function

3. Sau đó, đóng mã và quay lại trang tính. Trong một ô, hãy nhập công thức này = RandomizeF (8,10) để tạo một chuỗi văn bản ngẫu nhiên có độ dài tối thiểu là 8 ký tự và độ dài tối đa là 10 ký tự.

4. Sau đó kéo và sao chép công thức sang các ô khác như bạn muốn. Các chuỗi ngẫu nhiên có chữ và số và các ký tự cụ thể có độ dài từ 8 đến 10 sẽ được tạo. Xem ảnh chụp màn hình:


 Tạo mật khẩu ngẫu nhiên với các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng một tính năng dễ dàng

Có cách nào nhanh chóng và dễ dàng để tạo nhiều mật khẩu ngẫu nhiên trong excel không? Kutools cho Excel cung cấp một tính năng tuyệt vời - Chèn dữ liệu ngẫu nhiên. Với tính năng này, bạn có thể chèn mật khẩu ngẫu nhiên chỉ với vài cú nhấp chuột.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Chọn một dải ô để chèn mật khẩu.

2. Sau đó nhấn vào Kutools > Chèn > Chèn dữ liệu ngẫu nhiên. Trong hộp thoại bật ra, vui lòng thực hiện các thao tác sau:

 • Nhấn vào Chuỗi chuyển hướng;
 • Kiểm tra loại ký tự khi bạn cần;
 • Sau đó, chỉ định độ dài của mật khẩu bạn muốn trong Chiều dài chuỗi hộp văn bản;
 • Cuối cùng, hãy nhấp vào Ok or Đăng Nhập để tạo mật khẩu như hình minh họa bên dưới.


1.7 Tạo văn bản cụ thể ngẫu nhiên trong Excel

Bạn đã bao giờ cố gắng hiển thị hoặc liệt kê một số giá trị văn bản cụ thể một cách ngẫu nhiên trong Excel chưa? Ví dụ, để liệt kê một số văn bản đã cho (item1, itme2, item3, item4, item5) ngẫu nhiên trong danh sách các ô, hai thủ thuật sau có thể giúp bạn giải quyết công việc này.

 Tạo các văn bản cụ thể ngẫu nhiên với một công thức

Trong Excel, bạn có thể tạo một công thức dựa trên các hàm CHOOSE và RANDBETWEEN để liệt kê ngẫu nhiên các văn bản cụ thể, cú pháp chung là:

=CHOOSE(RANDBETWEEN(1,n),"Value_1","Value_2","Value_3",…"Value_n")
 • Giá trị_1, Giá trị 2, Giá trị_3, Giá trị_n : Đại diện cho các giá trị văn bản mà bạn muốn liệt kê một cách ngẫu nhiên;
 • n : Số lượng giá trị văn bản bạn muốn sử dụng.

Vui lòng áp dụng công thức dưới đây vào một ô trống, sau đó kéo chốt điền xuống để điền vào các ô mà bạn muốn liệt kê các giá trị cụ thể một cách ngẫu nhiên, xem ảnh chụp màn hình:

=CHOOSE(RANDBETWEEN(1,5),"Chemistry","Physics","Geography","Biology","Economics")


 Tạo các văn bản cụ thể ngẫu nhiên bằng một phương pháp nhanh chóng

Nếu bạn có Kutools cho ExcelCủa nó, Chèn dữ liệu ngẫu nhiên tính năng này cũng có thể giúp bạn chèn các giá trị văn bản tùy chỉnh một cách ngẫu nhiên trong một phạm vi ô.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Chọn một dải ô để chèn các văn bản cụ thể.

2. Sau đó nhấn vào Kutools > Chèn > Chèn dữ liệu ngẫu nhiên, trong hộp thoại bật ra, vui lòng thực hiện các thao tác sau:

 • Nhấn vào Danh sách khách hàng chuyển hướng;
 • Sau đó nhấn vào nút để mở một cái khác Kutools cho Excel hộp nhắc nhở, nhập hoặc chọn các giá trị văn bản tùy chỉnh của riêng bạn mà bạn muốn liệt kê ngẫu nhiên. (Các mục nhập phải được phân tách bằng dấu phẩy khi nhập chúng theo cách thủ công.)

3. Sau đó nhấn vào Ok để trở về Chèn dữ liệu ngẫu nhiên , danh sách văn bản tùy chỉnh của riêng bạn đã được hiển thị trong hộp danh sách. Bây giờ, chọn các mục danh sách mới, nhấp vào Ok or Đăng Nhập để chèn các giá trị vào các ô đã chọn một cách ngẫu nhiên.

Lời khuyên: Để liệt kê ngẫu nhiên các văn bản được chỉ định không trùng lặp, vui lòng kiểm tra Giá trị duy nhất tùy chọn.


1.8 Tạo hoặc chọn các giá trị ngẫu nhiên từ một danh sách trong Excel

Giả sử, bạn có một danh sách dài các tên, hãy chọn một số tên ngẫu nhiên từ danh sách đó làm tên may mắn hoặc đối tượng nghiên cứu như hình minh họa bên dưới. Làm thế nào bạn có thể giải quyết vấn đề này trong excel?

 Tạo các giá trị ngẫu nhiên từ một danh sách với các hàm INDEX, RANDBETWEEN và ROWS

Trong Excel, không có cách nào trực tiếp để chúng tôi lấy ra các giá trị ngẫu nhiên từ danh sách, nhưng bạn có thể tạo công thức dựa trên các hàm INDEX, RANDBETWEEN và ROWS để trích xuất một số giá trị ngẫu nhiên.

1. Vui lòng sao chép công thức dưới đây vào một ô trống mà bạn muốn đặt giá trị được trích xuất:

=INDEX($A$2:$A$12,RANDBETWEEN(1,ROWS($A$2:$A$12)),1)

Chú thích: Trong công thức trên, A2: A12 là danh sách các giá trị mà bạn muốn lấy các giá trị ngẫu nhiên.

2. Sau đó, kéo chốt điền xuống một số ô mà bạn muốn hiển thị các giá trị ngẫu nhiên và bạn sẽ nhận được kết quả như ảnh chụp màn hình sau:


 Tạo các giá trị ngẫu nhiên từ danh sách mà không có bản sao bằng các hàm INDEX, RANK.EQ

Khi sử dụng công thức trên, một số giá trị trùng lặp sẽ được hiển thị. Để bỏ qua các giá trị trùng lặp, trước tiên bạn nên tạo cột trợ giúp, sau đó áp dụng công thức dựa trên hàm INDEX và RANK.EQ. Vui lòng làm như sau:

1. Nhập công thức dưới đây vào một ô trống để nhận danh sách các số ngẫu nhiên, xem ảnh chụp màn hình:

=RAND()

2. Sau đó, sao chép công thức bên dưới vào một ô của cột khác mà bạn muốn trích xuất một số giá trị ngẫu nhiên, rồi kéo và sao chép công thức này vào các ô bên dưới để hiển thị một số giá trị ngẫu nhiên không lặp lại, xem ảnh chụp màn hình:

=INDEX($A$2:$A$12,RANK.EQ($B2,$B$2:$B$12))

Chú thích: Trong công thức trên, A2: A12 là danh sách các giá trị bạn muốn tạo một số giá trị ngẫu nhiên từ đó, B2 là ô đầu tiên của cột trợ giúp, B2: B12 là các ô công thức trợ giúp mà bạn được tạo ở bước 1.


 Chọn các ô, hàng, cột ngẫu nhiên từ một phạm vi với một tính năng tuyệt vời

Ở đây tôi sẽ giới thiệu một tính năng hữu ích - Sắp xếp / Chọn phạm vi một cách ngẫu nhiên of Kutools cho Excel. Với tính năng này, bạn có thể chọn một số ô, hàng hoặc cột ngẫu nhiên khi cần.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Chọn danh sách các ô mà bạn muốn chọn một số giá trị ngẫu nhiên.

2. Và sau đó, nhấp vào Kutools > Phạm vi > Sắp xếp / Chọn phạm vi một cách ngẫu nhiên, xem ảnh chụp màn hình:

3. Trong Sắp xếp / Chọn phạm vi một cách ngẫu nhiên hộp thoại, vui lòng thực hiện các thao tác sau:

 • Nhấp chuột Chọn chuyển hướng;
 • Sau đó, nhập số ô bạn muốn chọn ngẫu nhiên trong Số ô để chọn cái hộp;
 • Trong tạp chí Chọn loại , hãy chọn một thao tác như bạn muốn. Trong trường hợp này, tôi sẽ chọn Chọn các ô ngẫu nhiên tùy chọn.
 • Và sau đó, nhấp vào Ok or Đăng Nhập , năm ô sẽ được chọn ngẫu nhiên cùng một lúc, xem ảnh chụp màn hình:

4. Sau khi chọn các ô, bạn có thể sao chép và dán chúng vào các ô khác khi cần.


1.9 Gán dữ liệu cho các nhóm một cách ngẫu nhiên trong Excel

Giả sử rằng bạn có một danh sách tên, bây giờ, bạn muốn chia tên thành ba nhóm (Nhóm A, Nhóm B, Nhóm C) một cách ngẫu nhiên như hình minh họa bên dưới. Trong phần này, tôi sẽ thảo luận về một số công thức để giải quyết công việc này trong Excel.

 Gán dữ liệu vào nhóm ngẫu nhiên với một công thức

Để chỉ định ngẫu nhiên mọi người vào các nhóm được chỉ định, bạn có thể sử dụng chức năng CHỌN kết hợp với chức năng RANDBETWEEN.

1. Vui lòng sao chép hoặc nhập công thức sau vào ô mà bạn muốn tạo nhóm:

=CHOOSE(RANDBETWEEN(1,3),"Group A","Group B","Group C")

Chú thích: Trong công thức trên, Nhóm A, Nhóm BNhóm C cho biết tên nhóm bạn muốn chỉ định và số 3 cho biết bạn muốn phân phối bao nhiêu nhóm.

2. Sau đó, kéo chốt điều khiển điền để điền công thức này vào các ô khác và các tên sẽ được chia thành ba nhóm như hình minh họa bên dưới:


 Gán dữ liệu cho nhóm với số lượng bằng nhau một cách ngẫu nhiên bằng một công thức

Nếu bạn muốn tất cả các nhóm có số lượng tên bằng nhau, công thức trên sẽ không hoạt động chính xác đối với bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo cột trợ giúp với các giá trị ngẫu nhiên bằng hàm RAND, sau đó áp dụng công thức dựa trên các hàm INDEX, RANK và ROUNDUP.

Ví dụ, tôi liệt kê các tên nhóm mà bạn muốn gán dựa trên trong các ô F2: F4. Để chỉ định mọi người vào các nhóm (Nhóm A, Nhóm B, Nhóm C) và mỗi nhóm có 4 người tham gia, vui lòng thực hiện như sau:

1. Nhập công thức này: = RAND () vào một ô trống để nhận danh sách các số ngẫu nhiên, xem ảnh chụp màn hình:

2. Sau đó, trong cột tiếp theo, ví dụ, trong ô D2, hãy sao chép hoặc nhập công thức dưới đây:

=INDEX($F$2:$F$4, ROUNDUP(RANK(C2,$C$2:$C$13)/4,0))

Chú thích: Trong công thức trên, C2 là ô đầu tiên của cột trợ giúp, C2: C13 là ô công thức trợ giúp mà bạn đã tạo ở bước 1, số 4 cho biết bạn muốn mỗi nhóm chứa bao nhiêu tên, F2: F4 là phạm vi ô chứa tên nhóm mà bạn muốn gán cho dữ liệu.

3. Kéo chốt điền xuống để tạo các nhóm ngẫu nhiên cho danh sách dữ liệu và các tên sẽ được chia thành các nhóm bằng nhau, xem ảnh chụp màn hình:


1.10 Tạo ngày ngẫu nhiên trong Excel

Để tạo ra một số ngày tùy ý giữa hai ngày nhất định, ở đây, tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp cho bạn.

 Tạo các ngày ngẫu nhiên giữa hai ngày nhất định bằng các công thức

Ví dụ: tôi muốn tạo một số ngày từ 2021-5-1 và 2021-10-15 một cách ngẫu nhiên. Thông thường, trong Excel, bạn có thể hoàn thành tác vụ bằng cách sử dụng kết hợp các hàm RANDBETWEEN và DATE, vui lòng thực hiện như sau:

1. Chọn một ô mà bạn muốn chèn một ngày ngẫu nhiên, rồi nhập công thức sau:

=RANDBETWEEN(DATE(2021, 5, 1),DATE(2021, 10, 15))

Chú thích: Trong công thức này, 2021, 5, 1 là ngày bắt đầu, và 2021, 10, 15 là ngày kết thúc, bạn có thể thay thế chúng khi bạn cần.

2. Sau đó, kéo và sao chép công thức này sang các ô khác mà bạn muốn điền vào công thức này, các số có năm chữ số sẽ được hiển thị trong các ô như hình minh họa bên dưới:

3. Và sau đó, bạn nên định dạng các số thành định dạng ngày tháng. Vui lòng chọn các ô công thức và nhấp chuột phải, chọn Format Cells từ trình đơn ngữ cảnh.

4. Trong Format Cells hộp thoại, nhấn Con số Tab, và chọn Ngày từ Phân loại , sau đó chọn một định dạng ngày bạn cần từ Kiểu danh sách thả xuống. Xem ảnh chụp màn hình:

5. Nhấp chuột OK để đóng hộp thoại. Bây giờ, các con số đã được chuyển đổi sang ngày bình thường. Xem ảnh chụp màn hình:

Lời khuyên: Nếu bạn muốn tạo các ngày làm việc ngẫu nhiên không bao gồm các ngày cuối tuần, công thức dưới đây có thể giúp bạn:

=WORKDAY(RANDBETWEEN(DATE(2021, 5, 1),DATE(2021, 10, 15))-1,1)

 Tạo các ngày ngẫu nhiên giữa hai ngày nhất định với một tính năng tuyệt vời

Kutools cho Excel'S Chèn dữ liệu ngẫu nhiên cũng cung cấp một tùy chọn để giúp bạn tạo các ngày ngẫu nhiên, ngày làm việc, ngày cuối tuần giữa hai ngày nhất định.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Chọn một dải ô để chèn ngày tháng ngẫu nhiên.

2. Sau đó nhấn vào Kutools > Chèn > Chèn dữ liệu ngẫu nhiên, trong hộp thoại bật ra, vui lòng thực hiện các thao tác sau:

 • Nhấn vào Ngày chuyển hướng;
 • Sau đó, chỉ định phạm vi ngày. Trong ví dụ này, tôi sẽ chọn từ 5 / 1 / 2021 đến 10 / 15 / 2021.
 • Và sau đó, chọn loại ngày - ngày làm việc ngày, cuối tuần hẹn hò hoặc cả hai khi bạn cần.
 • Cuối cùng, hãy nhấp vào Ok or Đăng Nhập để tạo ngày ngẫu nhiên như ảnh chụp màn hình bên dưới.

Lời khuyên: Để tạo một số ngày khác biệt ngẫu nhiên, vui lòng kiểm tra Giá trị duy nhất tùy chọn.


1.11 Tạo thời gian ngẫu nhiên trong Excel

Sau khi chèn số ngẫu nhiên, chuỗi văn bản và ngày tháng, trong phần này, tôi sẽ nói về một số thủ thuật để tạo thời gian ngẫu nhiên trong Excel.

 Tạo thời gian ngẫu nhiên với các công thức

Tạo thời gian ngẫu nhiên với một công thức

Để tạo thời gian ngẫu nhiên trong một phạm vi ô, công thức dựa trên hàm TEXT và RAND có thể giúp bạn.

Vui lòng nhập công thức dưới đây vào một ô trống, sau đó kéo và sao chép công thức vào các ô khác mà bạn muốn lấy thời gian, xem ảnh chụp màn hình:

=TEXT(RAND(),"HH:MM:SS")


Tạo thời gian ngẫu nhiên giữa hai thời điểm nhất định với một công thức

Nếu bạn cần chèn một số thời điểm ngẫu nhiên giữa hai thời điểm cụ thể, chẳng hạn như thời gian từ 10 giờ đến 18 giờ, vui lòng áp dụng công thức dưới đây:

=TEXT(RAND()*(18-10)/24+10/24,”HH:MM:SS”)

Chú thích: Trong công thức trên, số 18 là thời gian kết thúc, và 10 là viết tắt của thời gian bắt đầu. Bạn có thể thay đổi chúng để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Và sau đó, kéo và sao chép công thức vào các ô khác mà bạn muốn tạo thời gian ngẫu nhiên giữa hai phạm vi thời gian nhất định, xem ảnh chụp màn hình:


Tạo thời gian ngẫu nhiên trong các khoảng thời gian cụ thể với một công thức

Giả sử, bạn muốn đưa ra thời gian ngẫu nhiên trong các khoảng thời gian cụ thể trong Excel, chẳng hạn như chèn thời gian ngẫu nhiên vào khoảng thời gian 15 phút. Để giải quyết công việc này, bạn có thể sử dụng hàm RAND và FLOOR trong hàm TEXT.

Sao chép hoặc nhập công thức dưới đây vào một ô trống, sau đó kéo và sao chép công thức này vào các ô mà bạn muốn lấy thời gian ngẫu nhiên, xem ảnh chụp màn hình:

=TEXT(FLOOR(RAND(),"0:15"),"HH:MM:SS")

Chú thích: Trong công thức, số 15 là khoảng thời gian, nếu bạn cần thời gian ngẫu nhiên cách nhau 30 phút, chỉ cần thay 15 bằng 30.


 Tạo thời gian ngẫu nhiên giữa hai thời điểm nhất định với một tính năng tiện dụng

Nếu bạn có Kutools cho ExcelCủa nó, Chèn dữ liệu ngẫu nhiên tính năng cũng có thể giúp bạn tạo thời gian ngẫu nhiên giữa các thời điểm nhất định trong một trang tính.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Chọn một phạm vi ô để tạo thời gian.

2. Sau đó nhấn vào Kutools > Chèn > Chèn dữ liệu ngẫu nhiên, trong hộp thoại bật ra, vui lòng thực hiện các thao tác sau:

 • Nhấn vào Thời gian chuyển hướng;
 • Sau đó, chỉ định phạm vi thời gian. Trong ví dụ này, tôi sẽ chọn từ 9: 00 AM đến 16: 30 PM.
 • Cuối cùng, hãy nhấp vào Ok or Đăng Nhập để tạo thời gian ngẫu nhiên như ảnh chụp màn hình bên dưới.


 Tạo ngày và giờ ngẫu nhiên giữa hai lịch hẹn ngày bằng một công thức

Nếu bạn muốn tạo ngày và giờ ngẫu nhiên cùng nhau, công thức dưới đây có thể giúp bạn.

1. Nhập hoặc sao chép công thức sau vào ô mà bạn muốn tạo ngày giờ ngẫu nhiên:

=TEXT(RAND()*("2021-10-15 12:00:00"-"2021-1-1 9:00")+"2021-1-1 9:00:00","YYYY-MM-DD HH:MM:SS")

Chú thích: Trong công thức này, 2021-10-15 12:00:00 là ngày và giờ kết thúc, và 2021-1-1 9:00:00 là ngày và giờ bắt đầu, bạn có thể sửa đổi chúng theo nhu cầu của mình.

2. Sau đó, kéo và sao chép công thức này vào các ô khác mà bạn muốn ngày giờ ngẫu nhiên được hiển thị, xem ảnh chụp màn hình:


Tạo số, văn bản, ngày tháng ngẫu nhiên trong Excel 365/2021

Phần này sẽ chỉ ra cách tạo số, ngày tháng ngẫu nhiên, chọn ngẫu nhiên và gán dữ liệu cho các nhóm một cách ngẫu nhiên trong Excel 365 hoặc Excel 2021 với một chức năng mảng động mới - RANDARRAY.

Hàm RANDARRAY được sử dụng để trả về một mảng số ngẫu nhiên giữa hai số bất kỳ mà bạn chỉ định.

Cú pháp của hàm RANDARRAY là:

=RANDARRAY([rows],[columns],[min],[max],[integer])
 • hàng (tùy chọn): Số hàng của số ngẫu nhiên để trả về; (Nếu bỏ qua, mặc định = 1)
 • cột (tùy chọn): Số cột của các số ngẫu nhiên để trả về; (Nếu bỏ qua, mặc định = 1)
 • phút (tùy chọn): Số lượng tối thiểu được trả lại; (Nếu bỏ qua, mặc định = 0)
 • tối đa (tùy chọn): Số lượng tối đa được trả lại; (Nếu bỏ qua, mặc định = 1)
 • số nguyên (tùy chọn): Trả về một số nguyên hoặc một giá trị thập phân. ĐÚNG đối với số nguyên, Sai đối với số thập phân. (Nếu bỏ qua, mặc định = FALSE)
Ghi chú:
 • 1. Có năm đối số trong hàm RANDARRAY, tất cả chúng đều là tùy chọn, nếu không có đối số nào được chỉ định, hàm RANDARRAY sẽ trả về giá trị thập phân từ 0 đến 1.
 • 2. Nếu các đối số hàng hoặc cột là số thập phân, chúng sẽ bị cắt ngắn thành số nguyên trước dấu thập phân (ví dụ: 3.9 sẽ được coi là 3).
 • 3. Số tối thiểu phải nhỏ hơn số tối đa, nếu không nó sẽ trả về lỗi #VALUE! lỗi.
 • 4. RANDARRAY này trả về một mảng, khi RANDARRAY trả về nhiều kết quả trong một trang tính, kết quả sẽ tràn sang các ô liền kề.

2.1 Tạo số ngẫu nhiên trong Excel 365/2021

Để tạo số nguyên hoặc số thập phân ngẫu nhiên trong Excel 365 hoặc Excel 2021, bạn có thể sử dụng hàm RANDARRAY mới này.

 Tạo số ngẫu nhiên giữa hai số bằng công thức

Để tạo danh sách các số ngẫu nhiên trong một phạm vi cụ thể, vui lòng áp dụng các công thức sau:

Vui lòng nhập bất kỳ công thức nào dưới đây khi bạn cần, sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận kết quả, xem ảnh chụp màn hình:

=RANDARRAY(6, 4, 50, 200, TRUE)               (Generate random integers between 50 and 200)
=RANDARRAY(6, 4, 50, 200, FALSE)           
 (Generate random decimals between 50 and 200)
LƯU Ý Trong các công thức trên:
 • 6: Cho biết để trả về 6 hàng số ngẫu nhiên;
 • 4: Cho biết trả về 4 cột số ngẫu nhiên;
 • 50, 200: Giá trị tối thiểu và lớn nhất bạn muốn tạo số giữa;
 • TRUE: Cho biết để trả về các số nguyên;
 • KHÔNG ĐÚNG: Cho biết để trả về số thập phân.

 Tạo các số ngẫu nhiên không trùng lặp với các công thức

Khi sử dụng hàm RANDARRAY thông thường để tạo số ngẫu nhiên, một số số trùng lặp cũng sẽ được tạo. Để tránh trùng lặp, ở đây, tôi sẽ nói về một số công thức để giải quyết nhiệm vụ này.

Tạo danh sách các số ngẫu nhiên không lặp lại

Để tạo một cột hoặc danh sách các số duy nhất một cách ngẫu nhiên, các cú pháp chung là:

Số nguyên ngẫu nhiên không trùng lặp:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(n^2, 1, min, max, TRUE)), SEQUENCE(n))

Số thập phân ngẫu nhiên không trùng lặp:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(n^2, 1, min, max, FALSE)), SEQUENCE(n))
 • n: Số lượng giá trị bạn muốn tạo;
 • phút: Giá trị nhỏ nhất;
 • tối đa: Giá trị lớn nhất.

Ví dụ, ở đây, tôi sẽ chèn một danh sách 8 số ngẫu nhiên từ 50 đến 100 không lặp lại, vui lòng áp dụng công thức bên dưới bất kỳ công thức nào bạn cần, rồi nhấn đăng ký hạng mục thi chìa khóa để nhận kết quả:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(8^2, 1, 50, 100, TRUE)), SEQUENCE(8))          (Unique random integers)
=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(8^2, 1, 50, 100, FALSE)), SEQUENCE(8))         
(Unique random decimals)
LƯU Ý Trong các công thức trên:
 • 8: Cho biết trả về 8 số ngẫu nhiên;
 • 50, 100: Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất mà bạn muốn tạo các số giữa.
 • TRUE: Cho biết để trả về các số nguyên;
 • KHÔNG ĐÚNG: Cho biết để trả về số thập phân.

Tạo một loạt các số ngẫu nhiên không lặp lại

Nếu bạn muốn tạo số ngẫu nhiên không lặp lại trong một phạm vi ô, bạn chỉ cần xác định số hàng và cột vào hàm SEQUENCE, cú pháp chung là:

Để tạo một cột hoặc danh sách các số duy nhất một cách ngẫu nhiên, các cú pháp chung là:

Số nguyên ngẫu nhiên không trùng lặp:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(n^2, 1, min, max, TRUE)), SEQUENCE(rows, columns))

Số thập phân ngẫu nhiên không trùng lặp:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(n^2, 1, min, max, FALSE)), SEQUENCE(rows, columns))
 • n: Số ô để chèn số, bạn có thể cung cấp nó dưới dạng số hàng * số cột; Ví dụ: để điền vào 8 hàng và 3 cột, hãy sử dụng 24 ^ 2.
 • hàng: Số hàng cần điền;
 • cột: Số cột cần điền;
 • phút: Giá trị thấp nhất;
 • tối đa: Giá trị cao nhất.

Ở đây, tôi sẽ điền vào một phạm vi 8 hàng và 3 cột với các số ngẫu nhiên duy nhất từ ​​50 đến 100, vui lòng áp dụng bất kỳ công thức nào dưới đây mà bạn cần:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(24^2, 1, 50, 100, TRUE)), SEQUENCE(8,3))          (Unique random integers)
=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(24^2, 1, 50, 100, FALSE)), SEQUENCE(8,3))         
(Unique random decimals)
LƯU Ý Trong các công thức trên:
 • 24: Cho biết trả về 24 số ngẫu nhiên, tích của 8 và 3 (hàng * cột);
 • 50, 100: Giá trị tối thiểu và lớn nhất bạn muốn tạo số giữa;
 • TRUE: Cho biết để trả về các số nguyên;
 • KHÔNG ĐÚNG: Cho biết để trả về số thập phân.

2.2 Tạo ngày ngẫu nhiên trong Excel 365/2021

Bằng cách sử dụng hàm RANDARRAY mới này, bạn cũng có thể tạo nhiều ngày hoặc ngày làm việc ngẫu nhiên trong Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng.

 Tạo ngày ngẫu nhiên giữa hai ngày bằng công thức

Để tạo danh sách các ngày ngẫu nhiên giữa hai ngày cụ thể, bạn có thể áp dụng công thức dưới đây:

1. Nhập công thức sau vào ô trống để tạo ngày ngẫu nhiên và nhấn đăng ký hạng mục thi phím để nhận danh sách các số có năm chữ số, xem ảnh chụp màn hình:

=RANDARRAY(10, 1, B1, B2, TRUE)
LƯU Ý Trong các công thức trên:
 • 10: Cho biết để trả về 10 hàng ngày ngẫu nhiên;
 • 1: Cho biết trả về 1 cột ngày ngẫu nhiên;
 • B1, B2: Các ô chứa ngày bắt đầu và ngày kết thúc mà bạn muốn tạo ra giữa các ngày.

2. Sau đó, bạn nên định dạng các số thành định dạng ngày bình thường: Chọn các số, sau đó nhấp chuột phải, sau đó chọn Format Cells từ menu ngữ cảnh. trong những điều sau đây Format Cells hộp thoại, vui lòng làm như sau:

 • Nhấp chuột Con số chuyển hướng;
 • Sau đó nhấn vào Ngày từ Phân loại ngăn;
 • Và sau đó, chọn một định dạng ngày bạn thích từ Kiểu hộp danh sách.

3. Và sau đó, nhấp vào OK , các số sẽ được định dạng theo định dạng ngày bạn đã chỉ định, xem ảnh chụp màn hình:

Lời khuyên: Tất nhiên, bạn cũng có thể nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc trực tiếp vào công thức như sau:

=RANDARRAY(10, 1, "5/1/2021", "12/31/2021", TRUE)

 Tạo các ngày làm việc ngẫu nhiên giữa hai ngày bằng một công thức

Để tạo ra các ngày làm việc ngẫu nhiên trong một phạm vi ô, bạn chỉ cần nhúng hàm RANDARRAY vào hàm WORKDAY.

1. Nhập hoặc sao chép công thức dưới đây vào một ô trống, sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi phím để nhận danh sách các số như hình ảnh chụp màn hình bên dưới:

=WORKDAY(RANDARRAY(10, 1, B1, B2, TRUE), 1)

2. Sau đó, định dạng các số thành một định dạng ngày cụ thể như bạn cần trong Format Cells hộp thoại và bạn sẽ nhận được định dạng ngày bình thường như hình ảnh chụp màn hình bên dưới:

Lời khuyên: Bạn cũng có thể nhập trực tiếp ngày bắt đầu và ngày kết thúc vào công thức như sau:

=WORKDAY(RANDARRAY(10, 1, "5/1/2021", "12/31/2021", TRUE), 1)

2.3 Tạo hoặc nhận các giá trị ngẫu nhiên từ một danh sách trong Excel 365/2021

Trong Excel 365 hoặc 2021, nếu bạn muốn tạo hoặc trả về một số giá trị ngẫu nhiên từ danh sách ô, phần này sẽ giới thiệu một số công thức cho bạn.

 Tạo hoặc nhận các giá trị ngẫu nhiên từ danh sách có công thức

Để trích xuất các giá trị ngẫu nhiên từ danh sách các ô, hàm RANDARRY với hàm INDEX này có thể giúp bạn. Cú pháp chung là:

=INDEX(data, RANDARRAY(n, 1, 1, ROWS(data), TRUE))
 • dữ liệu: Danh sách các giá trị mà bạn muốn trích xuất các mục ngẫu nhiên;
 • n: Số lượng vật phẩm ngẫu nhiên mà bạn muốn trích xuất.

Ví dụ, để trích xuất 3 tên từ danh sách tên A2: A12, vui lòng sử dụng các công thức dưới đây:

=INDEX(A2:A12, RANDARRAY(C2, 1, 1, ROWS(A2:A12), TRUE))             (Use a cell reference)
=INDEX(A2:A12, RANDARRAY(3, 1, 1, ROWS(A2:A12), TRUE))                 
(Type a number directly)

Sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi và bạn sẽ nhận được 3 tên ngẫu nhiên cùng một lúc, xem ảnh chụp màn hình:


 Tạo hoặc nhận các giá trị ngẫu nhiên từ danh sách mà không có bản sao với công thức

Với công thức trên, bạn có thể tìm thấy các bản sao trong kết quả. Để thực hiện một lựa chọn ngẫu nhiên từ một danh sách không có lặp lại, cú pháp chung là:

=INDEX(SORTBY(data, RANDARRAY(ROWS(data))), SEQUENCE(n))
 • dữ liệu: Danh sách các giá trị mà bạn muốn trích xuất các mục ngẫu nhiên;
 • n: Số lượng vật phẩm ngẫu nhiên mà bạn muốn trích xuất.

Nếu bạn cần trả lại 5 tên từ danh sách tên A2: A12 một cách ngẫu nhiên, vui lòng nhập hoặc sao chép một trong các công thức dưới đây:

=INDEX(SORTBY(A2:A12, RANDARRAY(ROWS(A2:A12))), SEQUENCE(C2))             (Use a cell reference)
=INDEX(SORTBY(A2:A12, RANDARRAY(ROWS(A2:A12))), SEQUENCE(5))             
(Type a number directly)

Sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi phím để lấy 5 tên ngẫu nhiên từ danh sách A2: A12 không lặp lại, xem ảnh chụp màn hình:


2.4 Tạo hoặc chọn các hàng ngẫu nhiên từ một phạm vi trong Excel 365/2021

Đôi khi, bạn có thể cần chọn một số hàng ngẫu nhiên từ một dải ô trong Excel. Để đạt được nhiệm vụ này, ở đây, tôi sẽ nói về một số công thức.

 Tạo hoặc chọn các hàng ngẫu nhiên từ một dải ô có công thức

Cú pháp chung để tạo các hàng ngẫu nhiên từ một dải ô là:

=INDEX(data, RANDARRAY(n, 1, 1, ROWS(data), TRUE), {1,2,3…})
 • dữ liệu: Phạm vi ô mà bạn muốn trích xuất các hàng ngẫu nhiên;
 • n: Số hàng ngẫu nhiên bạn muốn trích xuất;
 • {1,2,3…}: Các số cột cần trích xuất.

Để trích xuất 3 hàng dữ liệu từ phạm vi A2: C12, vui lòng sử dụng bất kỳ công thức nào sau đây:

=INDEX(A2:C12, RANDARRAY(E2, 1, 1, ROWS(A2:C12), TRUE), {1,2,3})               (Use a cell reference)
=INDEX(A2:C12, RANDARRAY(3, 1, 1, ROWS(A2:C12), TRUE), {1,2,3})                 
(Type a number directly)

Sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi để lấy 3 hàng dữ liệu ngẫu nhiên từ phạm vi A2: C12, xem ảnh chụp màn hình:


 Tạo hoặc chọn các hàng ngẫu nhiên từ một phạm vi không có bản sao bằng công thức

Tương tự, công thức trên cũng có thể tạo ra dữ liệu trùng lặp. Để ngăn các hàng trùng lặp xảy ra, bạn có thể sử dụng cú pháp chung bên dưới:

=INDEX(SORTBY(data, RANDARRAY(ROWS(data))), SEQUENCE(n), {1,2,3…})
 • dữ liệu: Phạm vi ô mà bạn muốn trích xuất các hàng ngẫu nhiên;
 • n: Số hàng ngẫu nhiên bạn muốn trích xuất;
 • {1,2,3…}: Các số cột cần trích xuất.

Ví dụ: để chọn 5 hàng dữ liệu từ phạm vi A2: C12, vui lòng sử dụng bất kỳ công thức nào dưới đây:

=INDEX(SORTBY(A2:C12, RANDARRAY(ROWS(A2:C12))), SEQUENCE(E2), {1,2,3})            (Use a cell reference)
=INDEX(SORTBY(A2:C12, RANDARRAY(ROWS(A2:C12))), SEQUENCE(5), {1,2,3})             
(Type a number directly)

Và sau đó, nhấn đăng ký hạng mục thi khóa, 5 hàng ngẫu nhiên không có bản sao sẽ được trích xuất từ ​​phạm vi A2: C12 như hình minh họa bên dưới:


Ngăn các kết quả ngẫu nhiên thay đổi

Có thể, bạn đã nhận thấy rằng tất cả các hàm ngẫu nhiên trong bài viết này, chẳng hạn như RAND, RANDBETWEEN và RANDARRAY đều không ổn định. Kết quả tạo sẽ được tính toán lại mỗi khi thay đổi trang tính và các giá trị mới ngẫu nhiên sẽ được tạo ra sau đó. Để ngăn các giá trị ngẫu nhiên tự động thay đổi, đây là hai thủ thuật nhanh dành cho bạn.

 Ngăn các kết quả ngẫu nhiên thay đổi bằng cách sử dụng sao chép và dán

Thông thường, bạn có thể áp dụng Sao chép và dán tính năng sao chép và dán các công thức động dưới dạng giá trị, vui lòng thực hiện như sau:

1. Chọn các ô có công thức ngẫu nhiên của bạn, sau đó nhấn Ctrl + C để sao chép chúng.

2. Sau đó, nhấp chuột phải vào phạm vi đã chọn và nhấp vào Giá Trị tùy chọn từ Tùy chọn dán , xem ảnh chụp màn hình:

Lời khuyên: Bạn cũng có thể nhấn Shift + F10 và sau đó V để kích hoạt tùy chọn này.

3. Và tất cả các ô công thức sẽ được chuyển đổi thành giá trị, các giá trị ngẫu nhiên sẽ không thay đổi nữa.


 Ngăn các kết quả ngẫu nhiên thay đổi bằng cách sử dụng một tính năng tiện dụng

Nếu bạn đã cài đặt Kutools cho Excel, Các Thực tế tính năng này có thể giúp bạn chuyển đổi tất cả các ô công thức đã chọn thành các giá trị chỉ với một cú nhấp chuột.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Chọn các ô có công thức ngẫu nhiên, sau đó bấm Kutools > Thực tế, xem ảnh chụp màn hình:

2. Và bây giờ, tất cả các công thức được chọn đã được chuyển đổi thành giá trị.


 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột và Lưu giữ dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng trùng lặp và Tổng / Trung bình... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Yêu thích và Chèn công thức nhanh chóng, Dãy, Biểu đồ và Hình ảnh; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Nhóm bảng tổng hợp theo số tuần, ngày trong tuần và hơn thế nữa ... Hiển thị các ô đã mở khóa, đã khóa bởi các màu sắc khác nhau; Đánh dấu các ô có công thức / tênhữu ích. Cảm ơn !
tab kte 201905
 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (0)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Không có bình luận nào được đăng ở đây

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL