Bỏ qua nội dung chính

Cách đếm ô có văn bản trong Excel

Excel có ở khắp mọi nơi. Là một công cụ hữu ích và mạnh mẽ để phân tích dữ liệu và lập tài liệu, chúng tôi thường sử dụng nó trong công việc và cuộc sống. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần hiểu rõ hơn về dữ liệu của mình để thực hiện phân tích dữ liệu. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ trình bày nhiều cách để đếm ô với văn bản trong Excel.

Hàm COUNTIF / COUNTIFS + Ký tự đại diện để đếm các ô có văn bản trong Excel

Hàm SUMPRODUCT + ISTEXT để đếm ô có văn bản trong Excel

Hàm COUNTIF để đếm các ô chứa văn bản cụ thể trong Excel

Dễ dàng đếm các ô chứa văn bản cụ thể với Kutools cho Excel


Hàm COUNTIF / COUNTIFS + Ký tự đại diện để đếm các ô có văn bản trong Excel

Hàm COUNTIF để đếm ô với bất kỳ văn bản nào

Để đếm các ô chứa bất kỳ văn bản nào, chúng tôi sử dụng biểu tượng dấu hoa thị (*) trong công thức COUNTIF. Các cú pháp của Hàm COUNTIF là như sau:

=COUNTIF(range, "*")

Vì dấu hoa thị (*) là ký tự đại diện khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào nên công thức sẽ tính tất cả các ô chứa bất kỳ văn bản nào.

Ví dụ, để đếm ô có văn bản trong phạm vi A2: A15 như được hiển thị bên dưới, hãy nhập công thức bên dưới vào một ô trống và nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận kết quả.

= COUNTIF (A2: A15, "*")

đếm ô với văn bản 1

√ Ghi chú:
 • Những gì không được tính là văn bản:
 1. Các ô có bất kỳ văn bản nào;
 2. Các ký tự đặc biệt;
 3. Các số được định dạng dưới dạng văn bản;
 4. Các ô trống trực quan có chứa chuỗi trống (= ""), dấu nháy đơn ('), dấu cách.
 • Những gì không được tính là văn bản:
 1. Các con số;
 2. Ngày;
 3. Giá trị logic của True và False;
 4. Các lỗi;
 5. Các ô trống.

Trong trường hợp này, chúng ta có thể hiểu rõ ràng tại sao có 8 ô có văn bản trong trang tính mẫu.

đếm ô với văn bản 2

Hàm COUNTIF đếm ô không có văn bản

Để đếm các ô không chứa văn bản trong một dải dữ liệu, hãy sử dụng không bằng toán tử logic (<>)biểu tượng dấu sao (*) trong công thức COUNTIF. Cú pháp như sau:

=COUNTIF(range, "<>*")

Vì không bằng toán tử logic (<>) và ký hiệu dấu hoa thị (*) có nghĩa là không bằng bất kỳ ký tự nào nên công thức sẽ tính các ô không có bất kỳ văn bản nào.

Ví dụ, để đếm ô không có văn bản trong phạm vi A2: A15, hãy nhập công thức dưới đây vào một ô trống và nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận kết quả.

= COUNTIF (A2: A15, "<> *")

đếm ô với văn bản 3

Sau đó, bạn nhận được số ô chứa các giá trị không phải văn bản.

Hàm COUNTIFS để đếm các ô có văn bản không bao gồm các ô trống trực quan

Để đếm các ô có văn bản loại trừ các ô trống trực quan, hãy sử dụng biểu tượng dấu hoa thị (*), dấu hỏi (?) Và toán tử logic không bằng (<>) trong công thức. Cú pháp như sau:

=COUNTIFS(range,"*?*", range, "<> ")

A ký hiệu dấu hỏi (?) diêm bất kỳ nhân vật duy nhấtbiểu tượng dấu hoa thị (*) diêm bất kỳ chuỗi ký tự nào. Một dấu chấm hỏi được bao quanh bởi dấu hoa thị (*? *) có nghĩa là ít nhất một ký tự phải có trong ô, vì vậy chuỗi trống và dấu nháy đơn sẽ không được tính.

Mô hình ký hiệu không bằng (<>) cộng với một khoảng trống có nghĩa không đếm các ô có ký tự khoảng trắng.

Ví dụ: để đếm các ô có văn bản không có ô trống trực quan trong phạm vi A2: A15, hãy nhập công thức dưới đây vào một ô trống và nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận kết quả.

= COUNTIFS (A2: A15, "*? *", A2: A15, "<>")

đếm ô với văn bản 4

Sau đó, bạn có thể nhận được số lượng ô chỉ chứa văn bản hiển thị.

√ Ghi chú:
 1. Hàm COUNTIFS hỗ trợ nhiều điều kiện. Trong ví dụ trên, để đếm các ô có văn bản và cũng loại trừ các ô chỉ chứa một dấu cách, chuỗi trống và dấu nháy đơn, tất cả đều làm cho các ô trông trống.
 2. Nếu bạn muốn đếm các ô có văn bản và không đếm các ô chỉ chứa một khoảng trắng, thì cú pháp sẽ trở thành = COUNTIFS (dải ô, "*", dải ô, "<>").

Hàm SUMPRODUCT + ISTEXT để đếm ô có văn bản trong Excel

Cách thứ hai để đếm các ô có giá trị văn bản là sử dụng Hàm SUMPRODUCT Cùng với Hàm ISTEXT. Các cú pháp là như sau:

=SUMPRODUCT(--ISTEXT(range))
or
=SUMPRODUCT(ISTEXT(range)*1)

Mô hình Hàm ISTEXT Trả về Đúng hay sai khi một ô chứa văn bản hoặc không phải văn bản. Và âm kép (-) trong cú pháp đầu tiên và phép nhân trong cú pháp thứ hai là hai cách để ép TRUE và FALSE vào các số 1 và 0.

Sau đó Hàm SUMPRODUCT Trả về tổng của tất cả những cái và số không trong phạm vi tìm kiếm và đưa ra một con số cuối cùng.

Trong trường hợp này, để đếm các ô có văn bản trong phạm vi A2: A15, hãy nhập công thức bên dưới vào một ô trống và nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận kết quả.

= SUMPRODUCT (- ISTEXT (A2: A15))

or

= SUMPRODUCT (ISTEXT (A2: A15) * 1)

đếm ô với văn bản 5

đếm ô với văn bản 6

Bất kể bạn sử dụng cú pháp nào, kết quả trả về sẽ là 8.

Hàm COUNTIF để đếm các ô chứa văn bản cụ thể trong Excel

Đếm các ô chứa văn bản nhất định với một kết quả khớp chính xác

Để thực hiện một kết hợp chuẩn xác của hàm COUNTIF, chỉ cần nhập toàn văn có dấu ngoặc kép vào đối số thứ hai trong công thức. Đây là cú pháp:

=COUNTIF(range, "text value")

Để thêm văn bản vào công thức trong Excel, bao quanh văn bản bằng dấu ngoặc kép ("…") là cần thiết.

Ví dụ: bạn muốn tìm có bao nhiêu ô trong phạm vi A2: A10 chứa chính xác từ “bút” hoặc “bút chì”, hãy nhập công thức dưới đây vào một ô trống và nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận kết quả.

= COUNTIF (A2: A10, "bút")

or

= COUNTIF (A2: A10, "bút chì")

đếm ô với văn bản 7

đếm ô với văn bản 8

Đếm các ô chứa văn bản nhất định với một phần đối sánh

Để đếm các ô với một trận đấu một phần, đặt văn bản giữa hai dấu hoa thị (*) và đặt chúng bằng dấu ngoặc kép (“”). Sau đó, nó cho phép COUNTIF để đếm tất cả các ô có chứa văn bản và bất kỳ thứ gì trước và sau nó. Đây là cú pháp:

=COUNTIF(range, "*text value*")

Trong trường hợp này, giả sử bạn muốn đếm có bao nhiêu ô chứa “bút” hoặc “bút chì” như một phần của nội dung của chúng ở bất kỳ vị trí nào, hãy nhập công thức dưới đây vào một ô trống và nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận kết quả.

= COUNTIF (A2: A10, "* bút *")

or

= COUNTIF (A2: A10, "* bút chì *")

đếm ô với văn bản 9

đếm ô với văn bản 10

√ Lưu ý: COUNTIF không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Dễ dàng đếm các ô chứa văn bản cụ thể với Kutools cho Excel

Bên cạnh việc sử dụng công thức để đếm các ô có văn bản, bạn có thể sử dụng Chọn các ô cụ thể tiện ích của Kutools cho Excel để nhanh chóng đếm và chọn các ô có văn bản cụ thể trong Excel.

Không có vấn đề gì bạn muốn đếm các ô chứa văn bản nhất định với kết hợp chuẩn xác hoặc với một trận đấu một phần, Kutools cho Excel của chúng tôi có thể giúp bạn đạt được mục tiêu một cách dễ dàng.

Kutools cho Excel : với hơn 300 bổ trợ Excel tiện dụng, dùng thử miễn phí không giới hạn trong 30 ngày.

Sau cài đặt miễn phí Kutools cho Excel, chúng ta hãy xem nó hoạt động như thế nào!

Đếm và chọn các ô khớp chính xác với văn bản cụ thể với Kutools

Trong trường hợp này, bạn muốn tìm bao nhiêu ô trong phạm vi A2: A10 chứa chính xác văn bản “bút”.

đếm ô với văn bản 11

1. Chọn phạm vi bạn muốn đếm các ô chứa văn bản cụ thể.

2. nhấp chuột Kutools > Chọn > Chọn các ô cụ thể.

đếm ô với văn bản 12

3. bên trong Chọn hộp thoại ô cụ thể, bạn cần phải:

 • Chọn Tùy chọn ô trong Phần loại lựa chọn;
 • Trong phần Loại cụ thể, hãy chọn equals trong danh sách thả xuống, hãy nhập bút trong hộp văn bản;
 • Nhấn vào OK cái nút. Sau đó a hộp nhắc nhở bật lên để cho bạn biết có bao nhiêu ô phù hợp với điều kiện.

đếm ô với văn bản 13

 • Nhấn vào OK trong hộp nhắc và tất cả các ô đủ điều kiện được chọn trong Excel cùng một lúc.

đếm ô với văn bản 14

Đếm và chọn các ô khớp một phần với văn bản cụ thể với Kutools

Giả sử bạn muốn đếm có bao nhiêu ô trong phạm vi A2: A10 chứa từ "bút" như một phần của nội dung ở bất kỳ vị trí nào. Thủ thuật tương tự với mẹo cuối cùng.

1. Chọn phạm vi bạn muốn đếm số ô chứa văn bản cụ thể.

2. nhấp chuột Kutools > Chọn > Chọn các ô cụ thể.

đếm ô với văn bản 12

3. bên trong Chọn hộp thoại ô cụ thể, bạn cần phải:

 • Chọn Tùy chọn ô trong Phần loại lựa chọn;
 • Trong phần Loại cụ thể, hãy chọn Thông tin trong danh sách thả xuống, nhập bút trong hộp văn bản;
 • Nhấn vào OK cái nút. Sau đó a hộp nhắc nhở bật lên để cho bạn biết có bao nhiêu ô phù hợp với điều kiện.

đếm ô với văn bản 15

 • Nhấn vào OK trong hộp nhắc và tất cả các ô đủ điều kiện được chọn trong Excel cùng một lúc.

đếm ô với văn bản 16

Nhấp để tải xuống Kutools cho Excel để dùng thử miễn phí 30 ngày.


 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột và Lưu giữ dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng trùng lặp và Tổng / Trung bình... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Yêu thích và Chèn công thức nhanh chóng, Dãy, Biểu đồ và Hình ảnh; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Nhóm bảng tổng hợp theo số tuần, ngày trong tuần và hơn thế nữa ... Hiển thị các ô đã mở khóa, đã khóa bởi các màu sắc khác nhau; Đánh dấu các ô có công thức / tênhữu ích. Cảm ơn !
tab kte 201905
 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations