Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Làm thế nào để tạo danh sách 10 hoặc n đầu động trong Excel?

Một danh sách hàng đầu được sử dụng để xếp hạng các công ty hoặc cá nhân dựa trên các giá trị. Giả sử, bạn có một danh sách các điểm học sinh của một lớp, bây giờ, bạn muốn tạo một danh sách 10 học sinh hàng đầu năng động như hình minh họa bên dưới. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một số công thức để tạo danh sách 10 hoặc n hàng đầu trong một trang tính Excel.


Tạo danh sách 10 động hàng đầu trong Excel

Trong Excel 2019 và các phiên bản trước đó, để trích xuất danh sách 10 hàng đầu hoặc danh sách 10 hàng đầu với các tiêu chí, bạn nên áp dụng các công thức sau:

Công thức để tạo danh sách 10 động hàng đầu

1. Trước tiên, bạn nên trích xuất 10 giá trị hàng đầu từ phạm vi dữ liệu, vui lòng sử dụng công thức dưới đây vào một ô trống - G2 và kéo chốt điền xuống để nhận 10 giá trị hàng đầu, xem ảnh chụp màn hình:

=LARGE($B$2:$B$20,ROWS(B$2:B2))
Chú thích: Trong công thức này, B2: B20 là danh sách dữ liệu mà bạn muốn nhận 10 giá trị hàng đầu và B2 là ô đầu tiên của danh sách dữ liệu.

2. Sau đó, tiếp tục áp dụng công thức sau vào ô - F2, và nhấn Ctrl + Shift + Enter các phím với nhau để có kết quả đầu tiên, xem ảnh chụp màn hình:

=INDEX($A$2:$A$20,SMALL(IF($B$2:$B$20=G2,ROW($B$2:$B$20)-ROW($B$1)),COUNTIF($G$2:G2,G2)))
Chú thích: Trong công thức trên, A2: A20 là danh sách dữ liệu mà bạn muốn lấy tên của 10 giá trị hàng đầu, B2: B20 là danh sách dữ liệu chứa tất cả các giá trị, G2 là ô có giá trị lớn nhất được trích xuất từ ​​cột BB1 là ô tiêu đề của danh sách giá trị.

3. Sau khi nhận được kết quả đầu tiên, hãy chọn ô công thức và kéo chốt điền xuống để lấy các tên khác cùng một lúc, xem ảnh chụp màn hình:


Công thức để tạo danh sách 10 động hàng đầu với các tiêu chí

Đôi khi, bạn có thể cần phải có được danh sách top 10 dựa trên các tiêu chí. Ví dụ, để có được 10 tên và điểm số hàng đầu của Class1 như ảnh chụp màn hình bên dưới.

1. Để có được danh sách 10 điểm cao nhất, bạn cũng cần phải trích xuất 10 điểm hàng đầu bằng công thức sau:

=LARGE(IF($B$2:$B$25=$F$2,$C$2:$C$25),ROW(I2)-ROW(I$1))

2. Và sau đó nhấn Ctrl + Shift + Enter các phím với nhau để nhận kết quả đầu tiên, sau đó kéo công thức này xuống để hiển thị các giá trị khác, xem ảnh chụp màn hình:

3. Sau đó, vui lòng sao chép và dán công thức sau vào ô - I2, và nhấn Ctrl + Shift + Enter các phím đồng thời để trích xuất kết quả đầu tiên, sau đó kéo công thức này để điền vào các ô khác và 10 tên hàng đầu được hiển thị như ảnh chụp màn hình bên dưới:

=INDEX($A$2:$A$25,SMALL(IF(($C$2:$C$25=J2)*($B$2:$B$25=$F$2),ROW($C$2:$C$25)-ROW($C$1)),COUNTIF(J2:$J$2,J2)))

Tạo danh sách 10 động hàng đầu trong Office 365

Các công thức trên có thể khó hiểu đối với chúng tôi, nếu bạn đang sử dụng Office 365, với các hàm INDEX, SORT và SEQUENCE, bạn có thể tạo các công thức đơn giản để hoàn thành tác vụ này.

Công thức tạo danh sách 10 động hàng đầu

Để có được danh sách 10 dữ liệu, vui lòng sử dụng công thức dưới đây:

=INDEX(SORT(A2:B20,2,-1),SEQUENCE(10),{1,2})

Và sau đó, chỉ cần nhấn đăng ký hạng mục thi chìa khóa, tất cả dữ liệu của danh sách 10 hàng đầu được hiển thị cùng một lúc, xem ảnh chụp màn hình:

Lời khuyên:

Hàm SORT:

= SORT (array, [sort_index], [sort_order], [by_col])

 • mảng: Phạm vi ô mà bạn muốn sắp xếp;
 • [chỉ_số_sắp_xếp]: Số cột hoặc hàng để sắp xếp theo mảng. Ví dụ: để sắp xếp theo cột thứ hai của phạm vi dữ liệu, chỉ mục sắp xếp sẽ là 2;
 • [thứ tự sắp xếp]: Số 1 (hoặc bỏ qua) cho biết sắp xếp theo thứ tự tăng dần; số -1, sắp xếp theo thứ tự giảm dần;
 • [by_col]: Hướng sắp xếp. ĐÚNG, sắp xếp theo cột, FALSE hoặc bỏ qua, sắp xếp theo hàng.

Trong công thức, chúng tôi sử dụng hàm SORT như sau:

SORT (A2: B20,2, -1): Có nghĩa là sắp xếp phạm vi ô A2: A20 trên cột thứ hai theo thứ tự giảm dần.


Hàm SEQUENCE:

= SEQUENCE (hàng, [cột], [bắt đầu], [bước])

 • hàng: Số hàng trả về,
 • [cột]: Số cột trả về. Nếu bị bỏ qua, nó sẽ trả về một cột duy nhất.
 • [khởi đầu]: Số đầu tiên trong dãy. Nếu bị bỏ qua, nó sẽ bắt đầu từ 1.
 • [bươc]: Số gia tăng giữa mỗi số. Nếu bị loại trừ, mỗi gia số sẽ là 1.

Trong công thức này, chúng tôi sử dụng SEQUENCE (10) để tạo danh sách từ 1 đến 10.

Cuối cùng, hãy đặt cả hai hàm SORT và SEQUENCE vào hàm INDEX: =INDEX(SORT(A2:B20,2,-1),SEQUENCE(10),{1,2}), điều này sẽ trả về 10 bản ghi đầu tiên từ phạm vi dữ liệu và trả về cột 1 và 2.


Công thức tạo danh sách 10 động hàng đầu với các tiêu chí

Để hiển thị danh sách 10 tiêu chí hàng đầu, bạn nên nhúng hàm FILTER vào hàm SORT như sau:

=INDEX(SORT(FILTER(A2:C25,B2:B25=F2),3,-1),SEQUENCE(10),{1,3})

Và chỉ cần nhấn đăng ký hạng mục thi chìa khóa, tất cả dữ liệu của danh sách 10 hàng đầu dựa trên các tiêu chí đã cho được hiển thị cùng một lúc, xem ảnh chụp màn hình:

Lời khuyên:

Chức năng FILTER:

= FILTER (mảng, bao gồm, [if_empty])

 • mảng: Phạm vi ô cần lọc.
 • bao gồm: Điều kiện bạn sử dụng để lọc mảng để nhận được một mảng kết quả TRUE hoặc FALSE, để các giá trị TRUE sẽ được giữ lại trong bộ lọc.
 • [if_empty]: Giá trị được hiển thị nếu không có kết quả phù hợp nào được trả về.

Trong công thức này: =FILTER(A2:C25,B2:B25=F2) được sử dụng để lọc trong phạm vi A2: C25, trong đó các giá trị từ B2: B25 bằng với ô cụ thể F2.


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

 • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng / cột trùng lặp... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2021 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ tính năng Dùng thử miễn phí 30 ngày. Bảo đảm hoàn lại tiền trong 60 ngày.
tab kte 201905

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (0)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL