Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Tính tỷ lệ phần trăm trong Excel – với 7 ví dụ về công thức

Video: Tính phần trăm

 


Nhận tỷ lệ phần trăm của tổng số

 

Ví dụ 1: Lấy phần trăm của một tổng cho trước

Ví dụ: bạn có một số giá trị trong cột B (B2:B4) và tổng số các giá trị này nằm trong ô B5 như ảnh chụp màn hình bên dưới:

doc tính phần trăm 2

Bây giờ bạn muốn lấy tỷ lệ phần trăm của từng giá trị trong tổng số, vui lòng làm như sau:

Bước 1: Sử dụng công thức để lấy tỷ lệ phần trăm của từng giá trị trong tổng số

1. Chọn một ô trống, ở đây là ô C2, nhập công thức bên dưới, sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi chìa khóa để có được tỷ lệ phần trăm đầu tiên:

=B2/$B$5
Chú thích: Để biến mẫu số thành một tham chiếu tuyệt đối, hãy nhập ký hiệu đô la ($) theo cách thủ công hoặc nhấp vào tham chiếu ô trong thanh công thức và nhấn F4 Chìa khóa.

doc tính phần trăm 3

2. Sau đó nhấn đúp chuột tại núm điều khiển tự động điền (hình vuông nhỏ màu xanh lục ở góc bên phải của ô kết quả công thức) để điền công thức vào các ô bên dưới.

nhấp đúp chuột vào tài liệu 1

Bước 2: Định dạng kết quả dưới dạng phần trăm

Chọn các ô kết quả, sau đó nhấp vào Trang chủ và đi đến Con số nhóm, chọn Tỷ lệ phần trăm Phong cách. (Hoặc bạn có thể sử dụng phím tắt sự thay đổi + Ctrl + % để định dạng các ô theo tỷ lệ phần trăm.)

doc tính phần trăm 7

Bây giờ kết quả được hiển thị ở định dạng phần trăm.

doc tính phần trăm 4

Chú thích: Bạn có thể thay đổi số thập phân bằng cách nhấp vào Tăng số thập phân doc tăng số thập phân hoặc Giảm số thập phân doc giảm số thập phân trong nhóm Số dưới tab Trang chủ.

Ví dụ 2: Lấy phần trăm tổng chưa biết

Ví dụ, có một bảng chứa điểm của sinh viên. Bây giờ bạn muốn lấy tỷ lệ phần trăm số điểm 1 của mỗi tổng số:

doc tính phần trăm 5

Bước 1: Sử dụng công thức để lấy tỷ lệ phần trăm của từng giá trị trong tổng số

1. Chọn một ô trống, ở đây là D8, nhập công thức bên dưới, sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi chìa khóa để có được tỷ lệ phần trăm đầu tiên:

=B8/SUM(B8:C8)
Chú thíchTÓM TẮT chức năng được sử dụng để có được tổng số các số. SUM(B8:C8) lấy tổng số điểm của Lisa.

doc tính phần trăm 6

2. Sau đó nhấn đúp chuột tại núm điều khiển tự động điền (hình vuông nhỏ màu xanh lục ở góc bên phải của ô kết quả công thức) để điền công thức vào các ô bên dưới.

nhấp đúp chuột vào tài liệu 2

Bước 2: Định dạng kết quả dưới dạng phần trăm

Chọn các ô kết quả, sau đó nhấp vào Trang chủ và đi đến Con số nhóm, chọn Tỷ lệ phần trăm Phong cách. (Hoặc bạn có thể sử dụng phím tắt sự thay đổi + Ctrl + % để định dạng các ô theo tỷ lệ phần trăm.)

doc tính phần trăm 7

Bây giờ kết quả được hiển thị ở định dạng phần trăm.

doc tính phần trăm 8

Chú thích: Bạn có thể thay đổi số thập phân bằng cách nhấp vào Tăng số thập phân doc tăng số thập phân hoặc Giảm số thập phân doc giảm số thập phân trong nhóm Số dưới tab Trang chủ.

Nhận phần trăm thay đổi giữa hai số

 

Giả sử thu nhập của công ty A vào năm 2022 là 3,000,000 đô la và thu nhập của công ty A vào năm 2021 là 2,680,000 đô la, phần trăm thay đổi giữa hai năm này là bao nhiêu? Bạn có thể tính chênh lệch bằng cách trừ thu nhập mới (2022) cho thu nhập ban đầu (2021), sau đó chia kết quả cho thu nhập ban đầu (2021).

doc tính phần trăm 9

Bước 1: Sử dụng công thức để lấy tỷ lệ phần trăm của từng giá trị trong tổng số

Chọn một ô trống, đây là C9, nhập công thức bên dưới, sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi phím để nhận phần trăm thay đổi:

=(B9-A9)/A9
Chú thích: Phép tính trong ngoặc đơn sẽ được tính trước. Ô A9 chứa giá cũ hơn (2021), Ô B9 chứa giá mới hơn (2022).

doc tính phần trăm 10

Nếu bạn muốn áp dụng công thức này cho các ô bên dưới, nhấn đúp chuột tại ô điều khiển tự động điền (hình vuông nhỏ màu xanh lục ở góc bên phải của ô kết quả công thức) để điền.

Bước 2: Định dạng kết quả dưới dạng phần trăm

Chọn ô kết quả, sau đó bấm Trang chủ và đi đến Con số nhóm, chọn Tỷ lệ phần trăm Phong cách. (Hoặc bạn có thể sử dụng phím tắt sự thay đổi + Ctrl + % để định dạng các ô theo tỷ lệ phần trăm.)

doc tính phần trăm 7

Bây giờ kết quả được hiển thị ở định dạng phần trăm.

doc tính phần trăm 12

Chú ý:

Nếu kết quả chênh lệch là dương, nghĩa là giá trị cuối cùng được tăng lên so với giá trị đầu tiên. Nếu kết quả là âm, nghĩa là giá trị cuối cùng bị giảm so với giá trị đầu tiên.

Bạn có thể thay đổi số thập phân bằng cách nhấp vào Tăng số thập phân doc tăng số thập phân hoặc Giảm số thập phân doc giảm số thập phân trong nhóm Số dưới tab Trang chủ.

Chú thích: Trong công thức, nếu số chia (giá trị cũ hơn) bằng 0 hoặc để trống, thì công thức sẽ trả về lỗi #DIV/XNUMX! giá trị lỗi. Để tránh điều này, bạn có thể sử dụng công thức:

=IF(A9=0,1,(B9-A9)/A9)

Sau đó, kết quả được trả về 100%.

doc tính phần trăm 21


Nhận tổng số tiền và tỷ lệ phần trăm nhất định

 

Giả sử giá bán của một chiếc máy tính xách tay là 120 đô la, giảm 20% so với giá gốc. Câu hỏi đặt ra là giá gốc của chiếc laptop này là bao nhiêu?

doc tính phần trăm 13

Chọn một ô trống, đây là G9, nhập công thức bên dưới, sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi phím để có được tổng số:

=E9/(1-F9)
Chú thích: Phép tính trong ngoặc đơn sẽ được tính trước. Ô E9 chứa giá bán, ô F9 chứa phần trăm chiết khấu.

doc tính phần trăm 14


Nhận số tiền theo tổng số và tỷ lệ phần trăm nhất định

 

Nếu giá gốc của một chiếc áo khoác là 110 đô la, nhưng bạn cần trả thêm 12% thuế bán hàng, thì bạn cần trả bao nhiêu tiền thuế bán hàng?

doc tính phần trăm 15

Chọn một ô trống, đây là C13, nhập công thức bên dưới, sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa:

=A13*B13
Chú thích: Ô A13 chứa giá, ô B13 chứa phần trăm thuế.

doc tính phần trăm 16


Tăng hoặc giảm một số theo tỷ lệ phần trăm

 

Ví dụ 1: Tăng một số theo phần trăm

Giả sử mức lương hàng năm của bạn là 320000 đô la vào năm ngoái, công ty của bạn quyết định tăng 20% ​​tiền lương hàng năm cho bạn trong năm nay, bạn sẽ kiếm được bao nhiêu trong năm nay?

doc tính phần trăm 17

Chọn một ô trống, đây là C17, nhập công thức bên dưới, sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa:

=A17*(1+B17)
Chú thích: Thao tác trong ngoặc sẽ được tính trước. Ô A17 chứa số nguyên, ô B17 chứa phần trăm tăng.

doc tính phần trăm 18

Ví dụ 2: Giảm một số theo phần trăm

Giả sử người quản lý muốn giảm 10,000% chi phí quảng cáo $25 vào tháng tới, chi phí quảng cáo mới hàng tháng là bao nhiêu?

doc tính phần trăm 19

Chọn một ô trống, đây là C21, nhập công thức bên dưới, sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa:

=A21*(1-B21)
Chú thích: Thao tác trong ngoặc sẽ được tính trước. Ô A21 chứa số nguyên, ô B21 chứa phần trăm giảm dần.

doc tính phần trăm 20


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

 • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng / cột trùng lặp... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2021 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ tính năng Dùng thử miễn phí 30 ngày. Bảo đảm hoàn lại tiền trong 60 ngày.
tab kte 201905

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (0)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Không có bình luận nào được đăng ở đây

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL