Bỏ qua nội dung chính
Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Tính ngày giữa hai ngày trong Excel (7 ví dụ)

Là người dùng Excel, bạn có thể gặp phải tình huống cần biết có bao nhiêu ngày nằm giữa hai ngày trong Excel. Hoặc bạn muốn đếm ngày giữa hôm nay và một ngày cụ thể. Hoặc bạn muốn lấy số ngày làm việc giữa hai ngày. Hướng dẫn này sẽ giới thiệu một số phương pháp dễ dàng và nhanh chóng để tính số ngày giữa hai ngày trong tất cả ba kịch bản.
Tính ngày giữa hai ngày
Sử dụng phép trừ
Sử dụng Kutools to count days, weeks...
Sử dụng hàm DAYS
Sử dụng hàm DATEDIF
Đếm ngày giữa hôm nay và một ngày
Đếm ngày làm việc giữa hai ngày
không bao gồm các ngày cuối tuần
Không bao gồm cuối tuần và ngày lễ

doc tính ngày giữa hai ngày 01

doc tính ngày giữa các ngày 02

doc tính ngày giữa hai ngày 05

Tải xuống tệp mẫu

Ví dụ tính ngày giữa các ngày


Video: Đếm ngày giữa các ngày


Tính ngày giữa hai ngày

Giả sử bạn có Ngày bắt đầu trong phòng giam C2Ngày kết thúc trong phòng giam C3, bạn muốn tìm ra số ngày giữa hai ngày. Trong phần này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn bốn cách để đạt được mục tiêu của bạn.

doc tính ngày giữa hai ngày 04

Sử dụng phép trừ

Để đếm số ngày giữa hai ngày, chỉ cần trừ ngày bắt đầu từ ngày kết thúc. Đây là công thức chung:

=End_date - Start_date
Bước 1: Nhập công thức trừ

Trong phòng giam C6, áp dụng công thức sau, rồi nhấn phím đăng ký hạng mục thi .

=C3-C2
Kết quả

Như bạn có thể thấy, có 180 ngày giữa hai ngày trong ô C3 và C2.

doc tính ngày giữa hai ngày 05

Chú ý:
 1. Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số seri bắt đầu vào ngày 1/1/1900, được biểu thị bằng số 1. Vì vậy, khi bạn trừ ngày này với ngày khác, bạn thực sự đang trừ các giá trị số của ngày.
 2. Nếu End_date cũ hơn Start_date, kết quả trả về sẽ là một tiêu cực số nguyên. Nếu bạn muốn luôn có được một tích cực kết quả, bạn có thể sử dụng công thức dưới đây:
  =ABS(End_date - Start_date)

Sử dụng Kutools to count days, weeks, months, and years between dates

Với Trình trợ giúp ngày & giờ tính năng của Kutools for Excel, bạn cũng có thể tính ngày giữa các ngày. Hơn nữa, tính năng này mạnh hơn vì nó cung cấp nhiều lựa chọn hơn, như tính toán tuần, tháng, năm, v.v. giữa hai ngày. Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy cách đếm ngày giữa các ngày từng bước, và nhiều lựa chọn hơn bạn cũng có thể tính toán.

doc tính ngày giữa hai ngày 07

Sau khi bật tính năng này bằng cách nhấp vào Kutools > Công thức trợ giúp > Trình trợ giúp ngày & giờ, vui lòng làm như sau:

 1. Chọn Sự khác biệt trong Kiểu phần;
 2. Chọn ô C2 và tế bào C3 riêng biệt trong Date1Date2 hộp văn bản;
 3. Chọn ngày từ Loại kết quả đầu ra danh sách thả xuống ;
 4. Nhấp chuột OK.
Chú ý:
 1. Để áp dụng Trình trợ giúp ngày & giờ tính năng, bạn nên cài đặt Kutools for Excel đầu tiên. Kutools for Excel cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày không giới hạn, hãy truy cập tải xuống và cài đặt nó ngay bây giờ!
 2. Ngoài việc tính toán sự khác biệt giữa hai ngày, Trình trợ giúp ngày & giờ tính năng này cũng hỗ trợ tính toán ngày giờ khác. ĐẾN thêm ngày giờ, kiểm tra Thêm tùy chọn trong phần Loại. ĐẾN tính tuổi dựa trên một ngày nhất định, hãy kiểm tra Độ tuổi tùy chọn trong phần Loại.

Sử dụng hàm DAYS

Một cách khác để lấy số ngày giữa hai ngày là sử dụng NGÀY chức năng, được giới thiệu trong excel2013. Đây là công thức chung of các NGÀY chức năng:

=DAYS(end_date, start_date)
Bước 1: Nhập công thức DAYS

Trong phòng giam C6, áp dụng công thức sau, rồi nhấn phím đăng ký hạng mục thi .

=DAYS(C3,C2)
Kết quả

180 ngày nằm giữa hai ngày trong ô C3 và C2.

doc tính ngày giữa hai ngày 11

Chú thích: Nếu Ngày cuối lớn hơn ngày bắt đầu, kết quả trả về sẽ là một tiêu cực số nguyên. Nếu bạn muốn luôn có được một tích cực kết quả, bạn có thể sử dụng công thức dưới đây:
=ABS(DAYS(end_date, start_date))

Sử dụng hàm DATEDIF

Phương pháp thứ tư đếm số ngày giữa hai ngày là sử dụng NGÀY chức năng. Đây là công thức chung để tính chênh lệch ngày giữa hai ngày:

= DATEDIF(start_date, end_date, "d")
Bước 1: Nhập công thức DATEDIF

Trong phòng giam C6, áp dụng công thức sau, rồi nhấn phím đăng ký hạng mục thi .

=DATEDIF(C2,C3,"d")
Kết quả

180 ngày nằm giữa hai ngày trong ô C3 và C2.

doc tính ngày giữa hai ngày 12

Chú ý:
 1. Không giống như 3 phương pháp còn lại, phương pháp NGÀY công thức không hỗ trợ trừ một ngày mới hơn từ một ngày cũ hơn. Khi mà Ngày cuối lớn hơn ngày bắt đầu, Một # MỘT! lỗi sẽ được trả lại.
 2. Khác với công thức trừ và NGÀY chức năng chỉ có thể đếm ngày giữa các ngày, NGÀY cũng có thể tính toán tháng or năm giữa hai ngày.
 3. NGÀY không được bao gồm trong danh sách các hàm trong Excel, có nghĩa là nó là một không có giấy tờ chức năng. Điều này yêu cầu bạn phải nhập tất cả các đối số theo cách thủ công để tạo một NGÀY công thức trong bảng tính của bạn.

Đếm ngày giữa hôm nay và một ngày

Nếu bạn muốn tính số ngày giữa ngày hôm nay và một ngày cụ thể, hàm tích hợp sẵn của Excel TODAY chức năng có thể giúp bạn hoàn thành công việc một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sau đây là hai công thức chung để đếm ngày giữa hôm nay và một ngày khác với TODAY chức năng:

Để tính số ngày giữa một ngày trong quá khứbây giờ:

=TODAY() - past_date

Để tính số ngày giữa một ngày trong tương laibây giờ:

=Future_date - TODAY()

Trong trường hợp này, bạn có một Ngày trong tương lai trong phòng giam C2, và hôm nay là ngày 15 tháng 2023 năm XNUMX. Bạn cần tính số ngày từ hôm nay đến ngày này, vui lòng thực hiện như sau.

doc tính ngày giữa hai ngày 13

Bước 1: Nhập công thức

Trong phòng giam C5, áp dụng công thức sau, rồi nhấn phím đăng ký hạng mục thi .

=C2-TODAY()

doc tính ngày giữa hai ngày 14

Bước 2: Định dạng kết quả là chung

Chọn ô kết quả, bấm vào Trang chủ , chuyển đến Numbenhóm r, sau đó chọn Tổng Quát từ Định dạng số danh sách thả xuống.

doc tính ngày giữa hai ngày 12

Chú thích: Hoặc trên Trang chủ tab, nhấp vào Trình khởi chạy Hộp thoại doc tính ngày giữa hai ngày 13 bên cạnh Số. Sau đó nhấn vào Tổng Quát trong Phân loại cái hộp.

Kết quả

Như bạn có thể thấy, có 108 ngày giữa ngày hôm nay và ngày trong ô C2.

doc tính ngày giữa hai ngày 17

Chú thích: Các TODAY chức năng sẽ cung cấp cho ngày hiện tại chính xác. Vì vậy, khi một ngày cụ thể được cố định, bạn sẽ thấy rằng số ngày được trả về trong trang tính thay đổi vì TODAY chức năng thay đổi từ ngày này sang ngày khác.


Đếm ngày làm việc giữa hai ngày

Thỉnh thoảng, chúng ta có thể cần tính số ngày không có cuối tuần. Ở đây chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách đếm số ngày làm việc giữa hai ngày với sự trợ giúp của NETWORKDAYS chức năng trong hai tình huống. Một tình huống là đếm ngày làm việc không có ngày nghỉ bổ sung được cung cấp. Tình hình còn lại là đếm ngày công với các ngày lễ bổ sung được cung cấp.

Đây là công thức chung của NETWORKDAYS chức năng:

=NETWORKDAYS(start_date, end_date, [holidays])

không bao gồm các ngày cuối tuần

Ví dụ, bạn có Ngày bắt đầu trong ô C2 và Ngày kết thúc trong ô C3, bạn muốn tìm số ngày làm việc giữa hai ngày bất kể ngày nghỉ.

doc tính ngày giữa hai ngày 18

Bước 1: Nhập công thức NETWORKDAYS

Trong phòng giam C6, áp dụng công thức sau, rồi nhấn phím đăng ký hạng mục thi .

=NETWORKDAYS(C2,C3)
Kết quả

Bạn có thể thấy có 130 ngày làm việc giữa hai ngày, không tính ngày nghỉ.

doc tính ngày giữa hai ngày 19

Không bao gồm cuối tuần và ngày lễ

Không giống như ví dụ trên, bạn cũng có ngày lễ bổ sung được liệt kê trong phạm vi dữ liệu C5: C8, và bạn cần tính số ngày làm việc giữa hai ngày với các ngày lễ được cung cấp.

doc tính ngày giữa hai ngày 20

Bước 1: Nhập công thức NETWORKDAYS

Trong phòng giam C6, áp dụng công thức sau, rồi nhấn phím đăng ký hạng mục thi .

=NETWORKDAYS(C2,C3, E3:E7)
Kết quả

Bạn có thể thấy có 125 ngày làm việc giữa hai ngày, xem xét các ngày lễ được cung cấp.

doc tính ngày giữa hai ngày 21

Chú thích: Ở hầu hết các nơi trên thế giới, cuối tuần là Thứ BảyChủ Nhật. Sau đó, NETWORKDAYS chức năng là chức năng chính xác mà bạn cần. Nhưng nếu cuối tuần của bạn không phải là thứ bảy và chủ nhật (như Chỉ chủ nhật), bạn nên sử dụng NETWORKDAYS.INTL chức năng cho phép bạn chỉ định ngày nào trong tuần sẽ được coi là ngày cuối tuần.


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools for Excel Giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

 • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng / cột trùng lặp... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2021 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ tính năng Dùng thử miễn phí 30 ngày. Bảo đảm hoàn lại tiền trong 60 ngày.
tab kte 201905

Office Tab Mang giao diện theo thẻ vào Office và giúp công việc của bạn dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (0)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Không có bình luận nào được đăng ở đây