Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Làm thế nào để chọn giá trị cao nhất hoặc thấp nhất trong Excel?

Đôi khi, bạn có thể cần phải tìm hiểu và chọn các giá trị cao nhất hoặc thấp nhất trong bảng tính hoặc một lựa chọn, chẳng hạn như số tiền bán hàng cao nhất, giá thấp nhất, v.v. làm thế nào để bạn đối phó với nó? Bài viết này mang đến cho bạn một số mẹo nhỏ để tìm ra và chọn giá trị cao nhất và giá trị thấp nhất trong các lựa chọn.


Tìm ra giá trị cao nhất hoặc thấp nhất trong một lựa chọn bằng các công thức


Để nhận số lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một phạm vi:

Chỉ cần nhập công thức dưới đây vào ô trống mà bạn muốn nhận được kết quả:

Get the largest value: =Max (B2:F10)
Get the smallest value: =Min (B2:F10)

Và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi để lấy số lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong phạm vi, xem ảnh chụp màn hình:


Để nhận 3 số lớn nhất hoặc 3 số nhỏ nhất trong một dãy:

Đôi khi, bạn có thể muốn tìm 3 số lớn nhất hoặc nhỏ nhất từ ​​một trang tính, phần này, tôi sẽ giới thiệu công thức để bạn giải quyết vấn đề này, vui lòng làm như sau:

Vui lòng nhập công thức dưới đây vào một ô:

Get the largest 3 values: =LARGE(B2:F10,1)&", "&LARGE(B2:F10,2)&", "&LARGE(B2:F10,3)
Get the smallest 3 values: =SMALL(B2:F10,1)&", "&SMALL(B2:F10,2)&", "&SMALL(B2:F10,3)

 • Lời khuyên: Nếu bạn muốn tìm 5 số lớn nhất hoặc nhỏ nhất, bạn chỉ cần sử dụng & tham gia vào hàm LARGE hoặc SMALL như sau:
 • =LARGE(B2:F10,1)&", "&LARGE(B2:F10,2)&", "&LARGE(B2:F10,3)&","&LARGE(B2:F10,4) &","&LARGE(B2:F10,5)

Lời khuyên: Quá khó để nhớ những công thức này, nhưng nếu bạn có Văn bản tự động tính năng của Kutools cho Excel, nó giúp bạn lưu tất cả các công thức bạn cần và sử dụng lại chúng ở mọi nơi, mọi lúc tùy thích.     Nhấp để tải xuống Kutools cho Excel!


Tìm và đánh dấu giá trị cao nhất hoặc thấp nhất trong vùng chọn với Định dạng có điều kiện

Thông thường, Định dạng có điều kiện Tính năng cũng có thể giúp tìm và chọn giá trị n lớn nhất hoặc nhỏ nhất từ ​​một dải ô, vui lòng thực hiện như sau:

1. Nhấp chuột Trang chủ > Định dạng có điều kiện > Quy tắc Trên cùng / Dưới cùng > 10 mặt hàng hàng đầu, xem ảnh chụp màn hình:

2. Trong 10 mặt hàng hàng đầu hộp thoại, nhập số lượng giá trị lớn nhất mà bạn muốn tìm, sau đó chọn một định dạng cho chúng và n giá trị lớn nhất đã được đánh dấu, xem ảnh chụp màn hình:

 • Lời khuyên: Để tìm và đánh dấu n giá trị thấp nhất, bạn chỉ cần nhấp vào Trang chủ > Định dạng có điều kiện > Quy tắc Trên cùng / Dưới cùng > 10 mục dưới cùng.

Chọn tất cả giá trị cao nhất hoặc thấp nhất trong một lựa chọn với một tính năng mạnh mẽ

Mô hình Kutools cho Excel's Chọn các ô có giá trị tối đa & nhỏ nhất sẽ giúp bạn không chỉ tìm ra các giá trị cao nhất hoặc thấp nhất mà còn chọn tất cả chúng cùng nhau trong các lựa chọn.

Lời khuyên:Để áp dụng điều này Chọn các ô có giá trị tối đa & nhỏ nhất , trước tiên, bạn nên tải xuống Kutools cho Excel, và sau đó áp dụng tính năng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Chọn phạm vi mà bạn sẽ làm việc, sau đó nhấp vào Kutools > Chọn > Chọn các ô có Giá trị Tối đa & Tối thiểu…, xem ảnh chụp màn hình:

3. Trong Chọn các ô có giá trị tối đa & nhỏ nhất hộp thoại:

 • (1.) Chỉ định loại ô cần tìm kiếm (công thức, giá trị hoặc cả hai) trong Nhìn vào cái hộp;
 • (2.) Sau đó kiểm tra Gia trị lơn nhât or Giá trị tối thiểu như bạn cần;
 • (3.) Và chỉ định phạm vi lớn nhất hoặc nhỏ nhất dựa trên, tại đây, vui lòng chọn Pin.
 • (4.) Và sau đó nếu bạn muốn chọn ô phù hợp đầu tiên, chỉ cần chọn Chỉ ô đầu tiên tùy chọn, để chọn tất cả các ô phù hợp, vui lòng chọn Tất cả các ô tùy chọn.

4. Và sau đó nhấp vào OK, nó sẽ chọn tất cả các giá trị cao nhất hoặc giá trị thấp nhất trong vùng lựa chọn, hãy xem ảnh chụp màn hình sau:

Chọn tất cả các giá trị nhỏ nhất

Chọn tất cả các giá trị lớn nhất

Tải xuống và dùng thử miễn phí Kutools cho Excel ngay!


Chọn giá trị cao nhất hoặc thấp nhất trong mỗi hàng hoặc cột với một tính năng mạnh mẽ

Nếu bạn muốn tìm và chọn giá trị cao nhất hoặc thấp nhất trong mỗi hàng hoặc cột, Kutools cho Excel cũng có thể giúp bạn, vui lòng làm như sau:

1. Chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn chọn giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Sau đó nhấp vào Kutools > Chọn > Chọn các ô có giá trị tối đa & nhỏ nhất để kích hoạt tính năng này.

2. Trong Chọn các ô có giá trị tối đa & nhỏ nhất hộp thoại, thiết lập các hoạt động sau khi bạn cần:

4. Sau đó nhấn vào Ok , tất cả giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong mỗi hàng hoặc cột được chọn cùng một lúc, xem ảnh chụp màn hình:

Giá trị lớn nhất trong mỗi hàng

Giá trị lớn nhất trong mỗi cột

Tải xuống và dùng thử miễn phí Kutools cho Excel ngay!


Chọn hoặc đánh dấu tất cả các ô có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một phạm vi ô hoặc mỗi cột và hàng

Với Kutools cho Excel's Chọn các ô có giá trị tối đa và tối thiểu tính năng, bạn có thể nhanh chóng chọn hoặc đánh dấu tất cả các giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất từ ​​một phạm vi ô, mỗi hàng hoặc mỗi cột khi bạn cần. Vui lòng xem bản demo dưới đây.    Nhấp để tải xuống Kutools cho Excel!


Các bài báo có giá trị tương đối lớn nhất hoặc nhỏ nhất:

 • Tìm và nhận giá trị lớn nhất thứ N không trùng lặp trong Excel
 • Trong trang tính Excel, chúng ta có thể nhận được giá trị lớn nhất, lớn thứ hai hoặc lớn thứ n bằng cách áp dụng hàm Large. Nhưng, nếu có các giá trị trùng lặp trong danh sách, hàm này sẽ không bỏ qua các giá trị trùng lặp khi trích xuất giá trị lớn thứ n. Trong trường hợp này, làm thế nào bạn có thể nhận được giá trị lớn thứ n mà không có bản sao trong Excel?
 • Tìm giá trị duy nhất lớn nhất / nhỏ nhất thứ N trong Excel
 • Nếu bạn có danh sách các số chứa một số trùng lặp, để nhận giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất thứ n trong số các số này, hàm Large and Small thông thường sẽ trả về kết quả bao gồm cả các số trùng lặp. Làm thế nào bạn có thể trả về giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất thứ n bỏ qua các bản sao trong Excel?
 • Đánh dấu giá trị lớn nhất / thấp nhất trong mỗi hàng hoặc cột
 • Nếu bạn có nhiều cột và dữ liệu hàng, làm cách nào bạn có thể đánh dấu giá trị lớn nhất hoặc thấp nhất trong mỗi hàng hoặc cột? Sẽ thật tẻ nhạt nếu bạn xác định từng giá trị một trong mỗi hàng hoặc cột. Trong trường hợp này, tính năng Định dạng có Điều kiện trong Excel có thể giúp bạn. Vui lòng đọc thêm để biết chi tiết.
 • Tổng 3 giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong danh sách Excel
 • Chúng ta thường cộng một dải số bằng cách sử dụng hàm SUM, nhưng đôi khi, chúng ta cần tính tổng 3, 10 hoặc n số lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một dải, đây có thể là một nhiệm vụ phức tạp. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một số công thức để giải bài toán này.

Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

 • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng / cột trùng lặp... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2021 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ tính năng Dùng thử miễn phí 30 ngày. Bảo đảm hoàn lại tiền trong 60 ngày.
tab kte 201905

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (39)
Xếp hạng 5 trong 5 · xếp hạng 1
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Thưa ông, tôi đang tìm một formulea có thể tìm kiếm sản phẩm một cách khôn ngoan. Giả sử trong cột A, bạn có 10 sản phẩm A và trong cột B bạn có một số giá cho cùng một sản phẩm A. Xem ví dụ dưới đây: GIÁ SẢN PHẨM Sản phẩm A 12 Sản phẩm A 19 Sản phẩm A 11 Sản phẩm A 21 Sản phẩm A 10 Sản phẩm B 16 Prooduct B 21 Prooduct B 13 Prooduct B 12 Prooduct C 21 Prooduct C 14 Prooduct C 10 Tìm kiếm formulea có thể tìm kiếm theo sản phẩm (product-khôn ngoan). Trân trọng cảm ơn,
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn chọn 3 giá trị thấp nhất hoặc 3 giá trị lớn nhất, hoặc giá trị 1/3 thấp nhất hoặc giá trị tối đa 2/3, v.v. Có cách nào để thực hiện việc này không? Thanks!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Đầu tiên sử dụng = counta để đếm số ô không trống (x) Sau đó = x / 3 * 2 (y) Sau đó = small (range, y) = small (range, y-1) và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi bạn nhận được y -1 = 1
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
dear sir,
cách tìm MAX và MIN trong hình ảnh này (thay cho 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)Phạm vi tối đa
1 = 7.00 giờ.
2 = 132.88Kv
3 = -222.40Amp
4 = -43MW
5 = -27.07Mvar

Phạm vi tối thiểu


6 = 14.00 giờ
7 = 136.32Kv
8 = -119.20 giờ
9 = -2MW
10 = -27.84Mvar
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Làm cách nào để định dạng các số được trả về?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Làm cách nào để định dạng các số được trả về?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi có một bảng excel với các cột khác nhau - Ngày - Tên mặt hàng - Số lượng - Giá - Tổng giá. Mặt hàng này được mua vào nhiều ngày với nhiều mức giá khác nhau. Làm thế nào để tìm ra giá tối đa cho từng mặt hàng?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, R NAGARAJAN,
Để tìm giá trị lớn nhất dựa trên tiêu chí, công thức dưới đây có thể giúp bạn: (vui lòng thay đổi tham chiếu ô theo nhu cầu của bạn)

= MAX (($ A $ 2: $ A $ 10 = E2) * $ C $ 2: $ C $ 10) (nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để có kết quả chính xác.)
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
chào skyyang
cảm ơn vì công thức của bạn, nó hoạt động. cuối cùng bạn có thể giúp tôi để có được Giá trị tối thiểu với các tiêu chí?
tôi đã sử dụng {= MIN (($ F $ 3: $ F $ 1240 = I3) * ($ H $ 3: $ H $ 1240))} với ctrl + shift + enter và cung cấp phép tính sai, nó hiển thị tất cả giá trị 0.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, Azad,
Để nhận được giá trị nhỏ nhất dựa trên tiêu chí, vui lòng áp dụng công thức dưới đây:
=MIN(IF(A2:A11=D2,B2:B11))
Hãy nhớ nhấn tổ hợp phím ctrl + shift + enter. Và thay đổi các tham chiếu ô theo nhu cầu của bạn.

Hãy cố gắng, hy vọng nó có thể giúp bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào thân mến cảm ơn bạn rất nhiều nó hoạt động.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
chào mọi người

tôi cần trích xuất dữ liệu trong một phạm vi, công thức này đang hoạt động tốt nhưng nó không hiển thị các giá trị trùng lặp. có cơ hội nào mà tôi cũng nhận được giá trị trùng lặp không?

=INDEX($B$36:$V$36,MATCH(1,INDEX(($B$36:$V$36=LARGE($B$36:$V$36,ROWS(AB$7:AB13)))*(COUNTIF(AB$7:AB13,$B$36:$V$36)=0),),0))
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, Arslan,
Bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về vấn đề của mình không, hoặc bạn có thể chèn ảnh chụp màn hình vào đây. Cảm ơn bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Điều này có thể rất cụ thể, nhưng có cách nào để hiển thị tiêu đề nằm ở phía bên trái của giá trị cao nhất không?
Vì vậy, như thế này:

Ví dụ1: 3 | Ví dụ 3 có giá trị cao nhất.
Ví dụ2: 2 | -
Ví dụ3: 4 | -
Ví dụ4: 1 | -
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào, Dirk,
Để giải quyết vấn đề của bạn, vui lòng áp dụng công thức sau:
= INDEX (A1: A7, MATCH (MAX (B1: B7), B1: B7, FALSE),) & "có giá trị cao nhất:" & MAX (B1: B7)
xem ảnh chụp màn hình bên dưới.

Hãy cố gắng, hy vọng nó có thể giúp bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
cần trích xuất số lượng nhỏ hơn từ hai hàng chẳng hạn
51000
5000
số lượng nhỏ hơn nên cắt và dán vào dòng tiếp theo.
nó sẽ tiếp tục toàn bộ trang tính .. điểm chung là 0 sau mỗi hai số tiền và nó sẽ bỏ qua nếu chỉ có một số (0, 250, 0) như ví dụ thổi dưới đây
51000
5000
0
10000
1000
0250031003000300000
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Ik heb cellen waarin een aantal waarden opgeteld worden, dus = 4,25 + 1,5 +, 25. Ik zoek een formule die het tối đa / tối thiểu uit die cel haalt. Dat mogelijk? Ik gebruik Excel 2010.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi đang cố gắng tạo một công cụ đo điểm chuẩn giá trên một trang tính riêng biệt từ bảng dữ liệu của mình. Bảng dữ liệu có khách hàng ở trên cùng, lướt qua bên cạnh và giá của họ tại các giao lộ (có quá nhiều SKU để đưa những SKU lên trên cùng và tôi có quá nhiều chức năng khác chạy khỏi bảng này để thay đổi hướng đi). Tôi đang sử dụng các hàm lớn và nhỏ để lấy 3 giá trị cao nhất và thấp nhất, đồng thời tính trực tiếp các giá trị đó vào bảng dữ liệu của tôi. Tôi đang kéo chúng vào trang tính khác bằng cách sử dụng vlookup trên bảng đó tham chiếu đến số sku và các cột cụ thể đó. Tôi có thể trả về số hàng nơi các giá trị đó được tìm thấy bằng cách sử dụng hàm Đối sánh tham chiếu đến SKU, nhưng không thể tìm ra cách trả về cột trong đó giá thực tế cụ thể cho giá trị trả về đó cho hàng. Nghĩ rằng có một cách đơn giản hơn để làm điều này mà tôi không biết hoặc đang thiếu.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Làm cách nào để viết công thức tìm phần trăm nhỏ nhất trong 3 cột này và trả về giá trị là LAG Alt hoặc GDF hoặc DEL?
LAG ALT -5% GDF -32% DEL 28%

Trong ví dụ trên LAG ALT là phần trăm / Lựa chọn nhỏ nhất mà tôi muốn
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, giá trị được so sánh và chuỗi văn bản phải nằm trong hai ô để excel tuân thủ. Tôi đã viết một công thức để có được kết quả bạn muốn: =INDEX(A2:C2,MATCH(MIN(ABS(A3:C3)),ABS(A3:C3),0)) Vui lòng tham khảo ảnh chụp màn hình để xem nó hoạt động như thế nào. Để biết thêm chi tiết về công thức, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới. Tôi chỉ thêm chức năng ABS (để lấy giá trị tuyệt đối) vào công thức được liệt kê trong bài viết: https://www.extendoffice.com/excel/formulas/excel-get-information-corresponding-to-minimum-value.html
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào buổi ngày
Tôi gặp khó khăn với excel và không biết tên chính xác của những gì tôi muốn nhưng sẽ thử?

1. Tôi có 4 Colom's A, B, C, D, = MAX ()
9, 2, 4, 1,
Tôi muốn một công thức bao gồm A, B, C, D, chẳng hạn, muốn công thức bao gồm "A" và "9" cũng như A9?


2 A, B, C, D,
9, 8, 9, 2,
Tôi cũng cần một công thức nếu có 2 (hoặc 3 hoặc thậm chí 4) bằng mức cao, nơi tôi có thể chọn "A9" và "C9" là cao nhất?

3 Dựa trên thông tin này, làm cách nào để tạo báo cáo tự động cho người dùng đăng nhập khi họ đã chọn giá trị cao nhất?

4. Có thể đây không phải là nơi để hỏi, nhưng làm thế nào tôi có thể tạo giới hạn thời gian sử dụng sổ làm việc excel hết hạn sau 30 phút và tự động gửi báo cáo qua email
cho người dùng đăng nhập?

5. cuối cùng báo cáo mà người dùng sẽ nhận được ở định dạng word

Cảm ơn bạn rất nhiều
Chúc một ngày tốt lành
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Bonjour,
En premier lieu merci pour tout ça j'y airouvé plein plein de soluces.
Ma question est la suivante
J'ai une colonne avec des chiffres

26.56250
25.10400
26.29101
27.66667

Et je voudrais en parallèle une formule qui va me dire non seulement le nombre le plus élevé (ça j'ai domainsvé dans vos explication) mais que cette colonne indque 1 pour le chiffre le plus élevé.
đây là một ví dụ

26.56250 = 0
25.10400 = 0
26.29101 = 0
27.66667 = 1

Pensez-vous que cela soit can et si oui qua quelle formule?

Je vous remercie encore et par avance en + 😄

Biên cordialement
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào bạn,

Giả sử bốn giá trị nằm trong phạm vi A1:A4, bạn có thể nhập công thức bên dưới vào B1:
=IF(A1=MAX($A$1:$A$4),1,0)
Và sau đó kéo chốt điền xuống để áp dụng công thức cho các ô bên dưới.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/ljy-picture/return-1-if-max.png

Amanda
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chúc mừng Amandine
Tout d'abord merci pour cette réponse.
Malheureusement cela ne fonctionne pas 😞

J'ai le message d'erreur thói quen
Pouvez-vous m'aider encore une fois ?

Merci
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào bạn,

Có thể cho tôi biết đó là lỗi gì không? Tôi nhận thấy rằng bạn đang sử dụng tiếng Pháp, vì vậy vui lòng thử SI thay vì IF: =SI(A1=MAX($A$1:$A$4),1,0)

Amanda
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chúc mừng Amanda

Ne pouvons joindre de fichier sur le site, j'ai répondu au mail que vous m'avez messengeré et j'y ai joins le fichier excel
Vous pourrez voir ainsi que cela me mets en erreur.

Merci encore de votre aide

Biên cordialement
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào bạn,

Bạn có gửi file excel cho amanda không @extendoffice.với?
Tôi không nhận được bất kỳ tin nhắn nào về vấn đề này. Bạn có thể vui lòng gửi nó một lần nữa?
Ngoài ra, tôi nghĩ rằng tệp .xlsx được hỗ trợ để tải lên ở đây. Nếu bạn muốn, bạn chỉ có thể tải nó lên đây trong một bình luận.

Amanda
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chúc mừng Amanda,

Je vous ai renvoyé le fichier à l'adresse mail indiquée : amanda@extendoffice.com à l'instant

Merci encore une fois de votre aide.

Biên cordialement
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào bạn,

Tôi đã thử tệp excel của bạn trong môi trường Pháp, vui lòng sử dụng =IF(A1=MAX($A$1:$A$4);1;0).
Dấu phân cách phải là ";" thay vì "," 😅
(Nếu công thức không hoạt động, hãy sử dụng SI thay vì IF)

Amanda
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chúc mừng Amanda

Ca hành khúc!!!! 😀 🤩 👌
thực tế

Puis-je vous requester de nouveau votre aide ?
Voici la formule que je recherche

A1 A2 A3 A4
Chiến Colibri Renard OK
Trò chuyện Renard Chiến OK
Chua Chua Chua Non
Colibri Ecureuil Marmotte Non
Eléphant Colibri Trò chuyện OK

Si en A3 on retrouve les mots des colonnes A1 et A2 alors la colonne A4 indique OK
Si en A3 on ne retrouve pas les mots des colonnes A1 et A2 alors la colonne A4 indique Non

Merci encore pour votre aide très précieuse pour une débutante en excel

Bonne journée
Xếp hạng 5 trong 5
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, tôi không hiểu tại sao bạn lại gán OK cho hàng đầu tiên và hàng thứ hai, vì tôi không thấy rằng giá trị thứ ba giống với giá trị thứ nhất hoặc thứ hai.

Amanda
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi có một bảng và tôi cần tính tổng các cột (tôi đã làm) sau đó tôi cần tìm giá trị thấp nhất (tôi đã làm) làm cách nào để hiển thị tiêu đề cột có giá trị thấp nhất?

Cảm ơn
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, bạn có thể vui lòng cho tôi xem ảnh chụp màn hình dữ liệu của bạn không?

Amanda
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào,

Potrzebuje poznać sposób na rozbudowanie komendy max/min by w docelowej komórce pokazywała wartość wraz z kolorem komórki.

thí dụ
mam 3 dostawców z różnymi cenami tych samych produktów (produkty pionowo, dostawcy poziomo)
Dostawcy są przykładowo w kolumnach E,F,G i każdemu przydzieliłem inny color, który obowiązuje również ceny danego dostawcy.
W komórkach H chciałbym bởi pokazała się najniższa cena wraz z kolorem danego dostawcy.

dzięki!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào bạn,

Giả sử bảng như hình bên dưới, bạn có thể sử dụng Định dạng có điều kiện của Excel để nhận được kết quả mong muốn:
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/ljy-picture/example.png

1. vào =MIN(E1:G1,I1) trong ô H1, sau đó sao chép công thức xuống các ô bên dưới.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/ljy-picture/get-min.png
2. Chọn danh sách H1:H5, sau đó trên tab Trang chủ, nhấp vào Định dạng có điều kiện > Quy tắc mới.
3. Trong hộp thoại, chọn Sử dụng công thức để xác định ô cần định dạng; đi vào =$H1=$E1; Và sau đó bấm vào Định dạng để chọn màu nền của ô E1.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/ljy-picture/create-rule.png
4. Lặp lại bước 3 để tạo quy tắc cho các màu nền khác: =$H1=$F1 > ánh sáng màu xanh; =$H1=$G1 > màu xanh lợt; ...

Bây giờ, bảng của bạn sẽ trông như thế này:
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/ljy-picture/result.png

Amanda
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, bạn có thể giúp tôi không. tôi gặp một số vấn đề về cách truy xuất cửa hàng nào có tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất vì tỷ lệ phần trăm có giá trị trùng lặp

ví dụ

PEN001 -83.33%
PEN002 -83.33%
PEN003 -92.31%
PEN004 -100.00%
PEN005 -100.00%

Tôi đang sử dụng đối sánh chỉ mục tối thiểu (thấp nhất) & nhỏ (đối với thấp thứ 2), nhưng kết quả sẽ trả về PEN004 cho cả hai điều kiện là thấp nhất và thấp thứ 2
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào,

Để bỏ qua các giá trị trùng lặp và chỉ tính các giá trị duy nhất, bạn có thể sử dụng công thức bên dưới:
=INDEX(A1:A6,MATCH(SMALL(IF(ISNUMBER(B1:B6),IF(ROW(B1:B6)=MATCH(B1:B6,B1:B6,0),B1:B6)),2),B1:B6,0))

Trong công thức trên, A1: A6 là danh sách PEN00N, B1: B6 là danh sách phần trăm, 2 có nghĩa là để có được giá trị thấp thứ 2.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/ljy-picture/2nd_unique_lowest_value.png

Lưu ý rằng công thức này chỉ hoạt động với các giá trị duy nhất, có nghĩa là nó sẽ chỉ trả về giá trị đầu tiên nếu có giá trị trùng lặp.

Amanda
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Tải thêm
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL