Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Làm cách nào để lấy địa chỉ email của người gửi từ một hoặc nhiều email trong Outlook?

Bạn đã bao giờ cố gắng trích xuất địa chỉ email từ trường "Từ" của một hoặc nhiều email đã nhận trong Outlook chưa? Bài viết này cung cấp mã VBA để giúp bạn xử lý tác vụ này.


Lấy địa chỉ email của người gửi từ một hoặc nhiều email trong Outlook

Vui lòng chạy mã VBA sau để trích xuất địa chỉ email từ trường "Từ" của một hoặc nhiều email đã nhận trong Outlook.

1. Mở một thư mục email, chọn một email mà bạn muốn lấy địa chỉ email của người gửi. Nhấn nút Khác + F11 phím để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

Lời khuyên: Để chọn nhiều email, vui lòng nhấn giữ Ctrl và sau đó chọn từng email một.

2. bên trong Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ, nhấp Chèn > Mô-đun, sau đó sao chép mã VBA sau vào cửa sổ Mô-đun (mã).

Mã VBA: trích xuất địa chỉ email của người gửi từ một hoặc nhiều email trong Outlook

Sub GetSmtpAddressOfSelectionEmail()
 Dim xExplorer As Explorer
 Dim xSelection As Selection
 Dim xItem As Object
 Dim xMail As MailItem
 Dim xAddress As String
 Dim xFldObj As Object
 Dim FilePath As String
 Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
 On Error Resume Next
 Set xExplorer = Application.ActiveExplorer
 Set xSelection = xExplorer.Selection
 For Each xItem In xSelection
  If xItem.Class = olMail Then
   Set xMail = xItem
   xAddress = xAddress & VBA.vbCrLf & " " & GetSmtpAddress(xMail)
  End If
 Next
 If MsgBox("Sender SMTP Address is: " & xAddress & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to export the address list to a txt file? ", vbYesNo, "Kutools for Outlook") = vbYes Then
  Set xFldObj = CreateObject("Shell.Application").BrowseforFolder(0, "Select a Folder", 0, 16)
  Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
  If xFldObj Is Nothing Then Exit Sub
  FilePath = xFldObj.Items.Item.Path & "\Address.txt"
  Close #1
  Open FilePath For Output As #1
  Print #1, "Sender SMTP Address is: " & xAddress
  Close #1
  Set xFSO = Nothing
  Set xFldObj = Nothing
  MsgBox "Address list has been exported to:" & FilePath, vbOKOnly + vbInformation, "Kutools for Outlook"
 End If
End Sub
Function GetSmtpAddress(Mail As MailItem)
 Dim xNameSpace As Outlook.NameSpace
 Dim xEntryID As String
 Dim xAddressEntry As AddressEntry
 Dim PR_SENT_REPRESENTING_ENTRYID As String
 Dim PR_SMTP_ADDRESS As String
 Dim xExchangeUser As exchangeUser
 On Error Resume Next
 GetSmtpAddress = ""
 Set xNameSpace = Application.Session
 If Mail.sender.Type <> "EX" Then
  GetSmtpAddress = Mail.sender.Address
 Else
  PR_SENT_REPRESENTING_ENTRYID = "http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x00410102"
  xEntryID = Mail.PropertyAccessor.BinaryToString(Mail.PropertyAccessor.GetProperty(PR_SENT_REPRESENTING_ENTRYID))
  Set xAddressEntry = xNameSpace.GetAddressEntryFromID(xEntryID)
  If xAddressEntry Is Nothing Then Exit Function
  If xAddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Or xAddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeRemoteUserAddressEntry Then
   Set xExchangeUser = xAddressEntry.GetExchangeUser()
   If xExchangeUser Is Nothing Then Exit Function
   GetSmtpAddress = xExchangeUser.PrimarySmtpAddress
  Else
   PR_SMTP_ADDRESS = "http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x39FE001E"
   GetSmtpAddress = xAddressEntry.PropertyAccessor.GetProperty(PR_SMTP_ADDRESS)
  End If
 End If
End Function

3. nhấp chuột CÔNG CỤ > dự án, sau đó kiểm tra Thời gian chạy tập lệnh của Microsoft hộp trong Tài liệu tham khảo - Project1 hộp thoại.

4. Nhấn nút F5 phím để chạy mã. Sau đó a Kutools cho Outlook hộp thoại bật lên, liệt kê tất cả các địa chỉ email của người gửi trong số các email đã chọn.

Lời khuyên:

Nếu bạn cần xuất danh sách địa chỉ sang tệp txt, hãy nhấp vào .
Hoặc nhấp vào Không nút để kết thúc quá trình.

5. Sau khi nhấp vào nút, một Chọn thư mục hộp thoại bật lên. Vui lòng chọn một thư mục để lưu tệp và nhấp vào OK .

6. Cuối cùng, a Kutools cho Outlook hộp thoại sẽ bật lên, cho bạn biết đường dẫn của tệp đã xuất. Nhấp chuột OK để đóng nó.

7. Chuyển đến thư mục lưu tệp đã xuất và mở tệp .txt có tên Địa Chỉ để xem địa chỉ email của người gửi trong số các email đã chọn.


Kutools cho Outlook - Cung cấp 100 Tính năng Nâng cao cho Outlook và Làm cho Công việc Dễ dàng hơn Nhiều!

 • Auto CC / BCC bởi các quy tắc khi gửi email; Tự động chuyển tiếp Nhiều Email theo tùy chỉnh; Tự động trả lời không có máy chủ trao đổi và các tính năng tự động khác ...
 • Cảnh báo BCC - hiển thị tin nhắn khi bạn cố gắng trả lời tất cả nếu địa chỉ thư của bạn có trong danh sách BCC; Nhắc nhở khi thiếu tệp đính kèmvà các tính năng nhắc nhở khác ...
 • Trả lời (Tất cả) Với Tất cả Tệp đính kèm trong cuộc trò chuyện qua thư; Trả lời nhiều email trong vài giây; Tự động thêm lời chào khi trả lời; Thêm Ngày vào chủ đề ...
 • Công cụ Tệp đính kèm: Quản lý Tất cả Tệp đính kèm trong Tất cả Thư, Tự động tách, Nén tất cả, Đổi tên tất cả, Lưu tất cả ... Báo cáo nhanh, Đếm thư đã chọnhữu ích. Cảm ơn !
 • Email rác mạnh mẽ Theo phong tục; Xóa thư và liên hệ trùng lặphữu ích. Cảm ơn ! Cho phép bạn làm việc thông minh hơn, nhanh hơn và tốt hơn trong Outlook.
shot kutools triển vọng tab kutools 1180x121
shot kutools triển vọng kutools plus tab 1180x121
 
Nhận xét (0)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Không có bình luận nào được đăng ở đây

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL