Bỏ qua nội dung chính
Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Tôi phải làm gì nếu thông tin giấy phép không hợp lệ?

Có những khả năng sau đây gây ra lỗi:


Đảm bảo phần mềm bạn đang đăng ký là phần mềm bạn đã mua

Làm thế nào để kiểm tra xem bạn đang đăng ký có phải là phần mềm bạn đã mua không?

Đối với Menu Cổ điển cho Văn phòng: Vui lòng khởi chạy Trình quản lý menu cổ điển bằng cách nhấp chuột Khởi đầu > Tất cả các chương trình > Menu cổ điển cho văn phòng > Trình quản lý menu cổ điển, và nhấp vào Tổng quan tab.

Nếu bạn đã mua Menu cổ điển cho Office Enterprise 2010 và 2013, vui lòng sử dụng thông tin giấy phép để đăng ký phần mềm, và nếu không, vui lòng tải xuống và cài đặt phần mềm phù hợp từ trang web của chúng tôi: https://www.addintools.com.

Trong Office Tab: Vui lòng khởi chạy Office Tab Trung tâm bằng cách nhấp chuột Khởi đầu > Tất cả các chương trình > Office Tab > Office Tab Trung tâm, và nhấp vào Tổng quan tab.

Nếu bạn đã mua Office Tab Doanh nghiệp, sau đó bạn có thể sử dụng thông tin cấp phép của mình để đăng ký phần mềm, và nếu không có, vui lòng tải xuống và cài đặt phần mềm phù hợp từ trang web của chúng tôi: https: // www.extendofficeCom.

Trong Kutools for Excel: Vui lòng khởi chạy Trung tâm thiết lập KTE bằng cách nhấp chuột Khởi đầu > Tất cả các chương trình > Kutools for Excel > Trung tâm thiết lập KTE, và nhấp vào Tổng quan tab.

Nếu bạn đã mua Kutools for Excel, sau đó bạn có thể sử dụng thông tin cấp phép của mình để đăng ký phần mềm, và nếu không có, vui lòng tải xuống và cài đặt phần mềm phù hợp từ trang web của chúng tôi: https: // www.extendofficeCom.

Trong Kutools for Word: Vui lòng khởi chạy Từ Kutools Quản Lý bằng cách nhấp chuột Khởi đầu > Tất cả các chương trình > Kutools for Word > Từ Kutools Quản Lý, và nhấp vào Tổng quan tab.

Nếu bạn đã mua Kutools for Word, sau đó bạn có thể sử dụng thông tin cấp phép của mình để đăng ký phần mềm, và nếu không có, vui lòng tải xuống và cài đặt phần mềm phù hợp từ trang web của chúng tôi: https: // www.extendofficeCom.


Sai chính tả của cả tên giấy phép và mã giấy phép

Hãy cố gắng sao chép cả tên giấy phép và mã giấy phép từ email đăng ký của bạn và dán chúng vào các hộp văn bản thích hợp trong cửa sổ đăng ký. Nếu tên giấy phép giống như "Tony Jim-1", hãy đảm bảo rằng bạn đã nhập"Tony Jim"Và"-1"trong hộp tên giấy phép.

Chú thích"-1"sẽ không hiển thị như một phần của tên giấy phép của bạn, nhưng bạn phải nhập cả tên của mình và"-1"trong hộp tên giấy phép.

Nếu tất cả những điều trên đều đúng mà bạn vẫn không thể đăng ký thành công chương trình, vui lòng gửi E-mail đến bộ phận bán hàng #extendoffice.com (Thay # bằng @) bằng ảnh chụp màn hình của Tổng quan cửa sổ của phần mềm.