Bỏ qua nội dung chính

Tôi có thể sử dụng những hình thức thanh toán nào?

Chúng tôi đang bán phần mềm của mình qua MyCommerce Platfrom, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên mua qua MyCommerce. Các tùy chọn đặt hàng có sẵn: Thẻ tín dụng, PayPal, Ngân hàng / Chuyển khoản, Kiểm tra / Money Order, Fax - Thẻ tín dụng, Hóa đơn, Đơn đặt hàngĐiện thoại.

Lưu ý: Các tùy chọn đặt hàng có sẵn có thể khác nhau đối với các quốc gia khác nhau.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trung tâm chăm sóc khách hàng của MyCommerce.


Bạn cũng có thể đến mua trực tiếp qua PayPal.