Bỏ qua nội dung chính

Tôi phải làm gì nếu không nhận được thông tin giấy phép sau khi đặt hàng?

Tác giả: Hỗ trợ kỹ thuật Sửa đổi lần cuối: 2022-05-06

1. Nếu bạn chọn mua phần mềm của chúng tôi qua MyCommerce, chúng tôi khuyên bạn nên xác nhận xem đơn đặt hàng của bạn đã được xử lý thành công hay chưa bằng cách kiểm tra:

MyCommerce: https://www.mycommerce.com/shopper-support/

Về lý thuyết, sau khi đơn đặt hàng của bạn được xác thực, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn một e-mail đăng ký có chứa URL tải xuống. Nếu bạn không nhận được nó đúng hạn, có thể nó được gắn thẻ là SPAM hoặc do sự chậm trễ của Internet hoặc hệ thống trục trặc. Hoặc, có thể đơn đặt hàng không được xử lý.


2. Nếu bạn chọn mua phần mềm của chúng tôi qua PayPal, vui lòng kiểm tra tài khoản email PayPal của bạn. Nếu bạn có nhiều địa chỉ email trong tài khoản PayPal của mình, vui lòng kiểm tra địa chỉ email đầu tiên / chính của tài khoản PayPal.


3. Bạn cũng có thể gửi một biểu mẫu có thông tin đặt hàng của mình để lấy thông tin giấy phép của bạn từ tại đây.