Bỏ qua nội dung chính

Làm thế nào để trở thành người bán lại và nhận chiết khấu dành cho người bán lại?

Bạn có thể trở thành chi nhánh hoặc đại lý bán lẻ của chúng tôi từ các liên kết sau.

Vui lòng thông báo cho các đối tác theo đường dẫn sau để họ có thể đăng ký làm chi nhánh:

https://cp.shareit.com/shareit/affiliates/signup.html?publisherid=200280773&md5=4b2ec675bc8e226cb8ed0dbb1b58d33b

Vui lòng sử dụng liên kết sau trên trang web của bạn. Người bán lại có thể sử dụng liên kết này để truy cập vào biểu mẫu đăng ký của bạn.

https://cp.shareit.com/shareit/reseller/signup.html?publisherid=200280773&md5=b3ce31a47e30f73d8d082309c863e6f0

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua .