Bỏ qua nội dung chính

Làm cách nào để chuyển phần mềm từ máy tính này sang máy tính khác?

Tác giả: Hỗ trợ kỹ thuật Sửa đổi lần cuối: 2023-09-12

Nếu bạn muốn chuyển phần mềm từ máy tính này sang máy tính khác, vui lòng truy cập gỡ bỏ cài đặt hoàn toàn phần mềm từ máy tính trước đó, sau đó tải xuống và cài đặt phần mềm từ trang web của chúng tôi https://www.extendofficeCom.