Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Đăng nhập  \/ 
x
or
x
Đăng ký  \/ 
x

or

Làm cách nào để chuyển phần mềm từ máy tính này sang máy tính khác?

Nếu bạn muốn chuyển phần mềm từ máy tính này sang máy tính khác, vui lòng truy cập gỡ cài đặt hoàn toàn phần mềm từ máy tính trước đó, sau đó tải xuống và cài đặt phần mềm từ trang web của chúng tôi https://www.facebook.extendofficeCom.