Bỏ qua nội dung chính

Làm thế nào để tính tổng 3 hoặc n giá trị hàng đầu dựa trên tiêu chí trong Excel?

Thông thường, chúng ta có thể tính tổng n giá trị hàng đầu từ một dải ô bằng cách sử dụng một công thức đơn giản, nhưng bạn đã bao giờ thử tính tổng giá trị n hàng đầu dựa trên một số tiêu chí chưa. Bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một số công thức tính tổng các giá trị n đầu với tiêu chí cụ thể trong Excel.

Tính tổng 3 hoặc n giá trị hàng đầu dựa trên một điều kiện với công thức

Tính tổng 3 hoặc n giá trị hàng đầu dựa trên nhiều tiêu chí với công thức


Tính tổng 3 hoặc n giá trị hàng đầu dựa trên một điều kiện với công thức

Để tính tổng 3 hoặc n giá trị hàng đầu với một điều kiện, bạn có thể áp dụng các công thức dưới đây:

Công thức chung là:

=SUMPRODUCT(LARGE((range=criteria)*(values),{1,2,3,N}))
 • range=criteria is the range of cells that matches with specific criteria.
 • values is the list of numbers values which contain the top values to be summed.
 • N represents the Nth top value.

1. Vui lòng áp dụng công thức này vào một ô trống:

=SUMPRODUCT(LARGE(($A$2:$A$15=D2)*($B$2:$B$15),{1,2,3}))
 • Lời khuyên: Trong công thức này:
 • $ A $ 2: $ A $ 15 = D2: là phạm vi phù hợp với tiêu chí cụ thể.
 • $ B $ 2: $ B $ 15: là danh sách các giá trị chứa các giá trị hàng đầu mà bạn muốn tính tổng.
 • 1,2,3: cho biết 3 giá trị hàng đầu mà bạn muốn tính tổng.

2. Sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi để lấy kết quả tổng giá trị của 3 giá trị hàng đầu, xem ảnh chụp màn hình:

Chú thích: Chấp nhận công thức trên, bạn cũng có thể sử dụng công thức mảng để giải quyết công việc này:

=SUM(IFERROR(LARGE(IF(($A$2:$A$15=D2),$B$2:$B$15),{1,2,3}),0))

Nhớ bấm Ctrl + Shift + Enter chốt với nhau để có kết quả chính xác.


Tính tổng 3 hoặc n giá trị hàng đầu dựa trên nhiều tiêu chí với công thức

Ví dụ: nếu bạn cần tính tổng n giá trị hàng đầu dựa trên hai hoặc nhiều tiêu chí, tôi muốn tính tổng 3 đơn đặt hàng hàng đầu của sản phẩm KTE mà nhân viên bán hàng là Kerry như ảnh chụp màn hình sau:

Để giải quyết công việc này, công thức chung là:

=SUMPRODUCT(LARGE((range1=criteria1)*(range2=criteria2)*(values),{1,2,3,N}))
 • range1=criteria1 is the first range of cells that matches with specific criteria1.
 • range2=criteria2 is the second range of cells that matches with specific criteria2.
 • values is the list of numbers values which contain the top values to be summed.
 • N represents the Nth top value.

1. Vui lòng áp dụng công thức dưới đây vào một ô trống:

=SUMPRODUCT(LARGE(($A$2:$A$15=E2)*( $B$2:$B$15=F2)*($C$2:$C$15),{1,2,3}))

2. Và sau đó, nhấn đăng ký hạng mục thi chìa khóa, bạn sẽ nhận được kết quả như bạn cần:

Chú thích: Bạn cũng có thể sử dụng công thức mảng để giải quyết công việc này:

=SUM(IFERROR(LARGE(IF(($A$2:$A$15=E2)*( $B$2:$B$15=F2), $C$2:$C$15),{1,2,3}),0))

Các bạn nhớ bấm Ctrl + Shift + Enter chốt với nhau để có kết quả chính xác.


Các bài viết về giá trị sumif tương đối hơn:

 • Tổng hợp với nhiều tiêu chí trong một cột
 • Trong Excel, hàm SUMIF là một hàm hữu ích để chúng ta tính tổng các ô có nhiều tiêu chí trong các cột khác nhau, nhưng với hàm này, chúng ta cũng có thể tính tổng các ô dựa trên nhiều tiêu chí trong một cột. Trong bài báo này. Tôi sẽ nói về cách tính tổng các giá trị có nhiều hơn một tiêu chí trong cùng một cột.
 • Sumif với một hoặc nhiều tiêu chí trong Excel
 • Trong Excel, tính tổng các giá trị dựa trên một hoặc nhiều tiêu chí là một công việc phổ biến đối với hầu hết chúng ta, hàm SUMIF có thể giúp chúng ta nhanh chóng tính tổng các giá trị dựa trên một điều kiện và hàm SUMIFS giúp chúng ta tính tổng các giá trị với nhiều tiêu chí. Bài viết này, tôi sẽ mô tả cách tính tổng với một hay nhiều tiêu chí trong Excel?
 • Ô liền kề Sumif có văn bản bằng nhau, trống hoặc chứa văn bản trong Excel
 • Trong khi sử dụng Microsoft Excel, bạn có thể cần tính tổng các giá trị mà ô liền kề bằng một tiêu chí trong một phạm vi nhất định hoặc tính tổng các giá trị mà ô liền kề trống hoặc chứa văn bản. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các công thức để giải quyết những vấn đề này.
 • Tính tổng dựa trên đối sánh từng phần trong Excel
 • Lấy dữ liệu dưới đây làm ví dụ, tôi muốn tính tổng các giá trị ô trong cột B khi có chứa một phần văn bản “KTE” trong cột A. Làm thế nào để đạt được nó? Bài viết này, tôi sẽ nói về cách tính tổng các giá trị ô dựa trên khớp một phần trong trang tính Excel.
 • Tổng giá trị ô giữa hai ngày nhất định trong Google Trang tính
 • Trong trang tính Google của tôi, tôi có hai cột chứa cột ngày và cột đơn hàng, bây giờ, tôi muốn tính tổng các ô của cột thứ tự dựa trên cột ngày. Ví dụ: tổng các giá trị từ 2018/5/15 đến 2018/5/22 như ảnh chụp màn hình sau. Làm thế nào bạn có thể giải quyết công việc này trong Google trang tính?

 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột và Lưu giữ dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng trùng lặp và Tổng / Trung bình... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Yêu thích và Chèn công thức nhanh chóng, Dãy, Biểu đồ và Hình ảnh; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Nhóm bảng tổng hợp theo số tuần, ngày trong tuần và hơn thế nữa ... Hiển thị các ô đã mở khóa, đã khóa bởi các màu sắc khác nhau; Đánh dấu các ô có công thức / tênhữu ích. Cảm ơn !
tab kte 201905
 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations