Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Đăng nhập  \/ 
x
or
x
Đăng ký  \/ 
x

or

Kutools cho Outlook: Các tính năng và công cụ mạnh mẽ cho Outlook

Kutools cho Outlook là một bổ trợ Outlook mạnh mẽ giúp giải phóng bạn khỏi các thao tác tốn thời gian mà phần lớn người dùng Outlook phải thực hiện hàng ngày! Nó chứa các nhóm công cụ để tiết kiệm thời gian của bạn! Bạn có thể nhận các hướng dẫn chi tiết về tính năng về Kutools cho Outlook từ đây. Đối với Outlook 2010, 2013, 2016 và 2019 / Office 365, tất cả 32 bit và 64 bit. Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32/64), XP, Vista (32/64), Server 2003, 2008 và 2012

Cập nhật mới nhất: Kutools cho Outlook 15.00
Ngày: tháng 7 23, 2021
Chúng tôi hoan nghênh tất cả các câu hỏi, phản hồi và báo cáo lỗi. Chúng tôi thường cần những thông tin sau: Liên hệ
 • Mô tả ngắn gọn về vấn đề và cách nó có thể được tái tạo (nếu có).
 • Hệ điều hành của bạn (Windows 8, Windows 7, v.v.) và thông tin phiên bản Microsoft Office của bạn.
 • Ảnh chụp màn hình minh họa sự cố - Làm cách nào để chụp ảnh màn hình? http://www.take-a-screenshot.org

Theo dõi bản tin:


Bạn có thể nhanh chóng truy cập các hướng dẫn tính năng bằng cách nhập tên tính năng vào hộp tìm kiếm sau. Ví dụ: nếu bạn muốn biết cách sử dụng Chuyển tiếp nhiều email, bạn chỉ cần nhập Forward từ khóa trong hộp.

Thư mục:

Go To: Tìm kiếm và đi đến một thư mục dựa trên tên thư mục
Thư mục Temp: Mở nhanh thư mục tạm thời an toàn trong Outlook
Hợp nhất các thư mục: Kết hợp nhiều thư mục cùng loại từ các tài khoản khác nhau vào một thư mục
Hợp nhất Hộp thư đến: Hợp nhất hoặc kết hợp các thư mục hộp thư đến của nhiều tài khoản

Nhiều thư:

đáp lại Nhiều Email: Dễ dàng trả lời hàng loạt cho nhiều email đã nhận cùng một lúc
Forward Nhiều Email: Dễ dàng chuyển tiếp nhiều email riêng lẻ cùng một lúc
Lưu dưới dạng Txt: Nhanh chóng xuất nhiều email sang các tệp văn bản riêng biệt

Bài báo cáo:

Thống kê học: Hiển thị nhanh chóng số liệu thống kê và đếm email / mục
Báo cáo nhanh: Xuất thông tin danh sách email hoặc công việc sang tệp Excel từ Outlook
Trình phân tích tiêu đề thư: Dễ dàng xem và phân tích tiêu đề đầy đủ của một email

Tìm kiếm:

Email chứa người gửi: Tìm kiếm nhanh tất cả các Email của một người gửi Email
Email từ người gửi: Nhanh chóng tìm kiếm hoặc tìm thấy tất cả các Email từ một người cụ thể
Email cho người gửi: Tìm kiếm nhanh tất cả các Email được gửi đến người gửi Email đã chọn
Tìm kiếm Miền người gửi: Tìm kiếm tất cả các email thuộc miền người gửi của email đã chọn
Tìm kiếm Liên hệ này: Tìm kiếm tất cả các email bằng cách chỉ định một số liên lạc trong sổ địa chỉ

Đáp ứng:

Lựa chọn trả lời: Dễ dàng trả lời email chỉ với văn bản đã chọn
Trả lời với Đính kèm: Trả lời tin nhắn với các tệp đính kèm ban đầu
Trả lời tất cả bằng Đính kèm: Trả lời tất cả các tin nhắn với tệp đính kèm ban đầu
Cảnh báo khi trả lời tất cả: Đặt cảnh báo hoặc xác nhận khi trả lời tất cả trong Outlook

Xóa thư:

Xóa bỏ bởi Người gửi: Xóa tất cả email từ người gửi cùng một lúc
Xóa bỏ theo Chủ đề: Xóa tất cả các email có cùng chủ đề
Xóa bỏ Thư trùng lặp: Xóa hoặc loại bỏ các email trùng lặp
Xóa bỏ Địa chỉ liên hệ trùng lặp: Xóa hoặc xóa các liên hệ trùng lặp khỏi sổ địa chỉ
Xóa bỏ Nhiệm vụ trùng lặp: Xóa hoặc loại bỏ các nhiệm vụ trùng lặp khỏi danh sách nhiệm vụ
Xóa tiền tố chủ đề: Loại bỏ các tiền tố như FW / RE khỏi các chủ đề email đã chọn
Xóa tin nhắn bị mắc kẹt: Xóa email bị mắc kẹt trong hộp thư đi của Outlook
Xóa lịch sử tìm kiếm: Nhấp để xóa lịch sử tìm kiếm gần đây

Tự động:

Tự động CC / BCC: Tự động cc hoặc bcc trong Outlook khi gửi email
Tự động Forward: Tự động chuyển tiếp tất cả hoặc một số email nhất định khi nhận được email
Tự động đáp lại: Tạo trả lời tự động mà không cần máy chủ trao đổi khi không có mặt tại văn phòng
Chặn người gửi: Chặn / lọc email dưới dạng rác từ những người gửi cụ thể (địa chỉ email)
Chặn miền người gửi: Chặn / lọc email dưới dạng rác từ các miền của người gửi cụ thể (miền của địa chỉ email)
Chủ đề khối: Chặn / lọc email dưới dạng rác nếu chủ đề chứa các cụm từ hoặc từ khóa cụ thể
Khối cơ thể: Chặn / lọc email dưới dạng rác khi nội dung email chứa các cụm từ hoặc từ khóa cụ thể
Không bao giờ chặn người gửi: Không bao giờ chặn / lọc tất cả các email từ các địa chỉ email này dưới dạng rác
Không bao giờ chặn miền của người gửi: Không bao giờ chặn / lọc tất cả các email từ các miền địa chỉ email này dưới dạng rác
Không bao giờ chặn chủ đề: Không bao giờ chặn các email lọc dưới dạng rác nếu chủ đề của chúng chứa các cụm từ hoặc từ khóa cụ thể
Không bao giờ chặn cơ thể: Không bao giờ chặn / lọc email dưới dạng rác nếu nội dung email của họ chứa các cụm từ hoặc từ khóa cụ thể
Đánh dấu các mục đã xóa là đã đọc: Đánh dấu tất cả các mục đã xóa là đã đọc từ thư mục mục đã xóa
Định dạng trả lời đã sửa: Luôn tự động trả lời tin nhắn ở định dạng cố định
Cảnh báo BCC: Cảnh báo về BCC khi bạn trả lời tất cả
Kiểm tra độc hại: Cảnh báo lừa đảo khi nhận được email
Hiển thị các liên kết ẩn: Dễ dàng hiển thị các liên kết ẩn trong tin nhắn

File đính kèm:

Trình quản lý tệp đính kèm: Lưu / Xóa / Nén / Tách tất cả các tệp đính kèm
Nén: Nén hoặc giải nén các tệp đính kèm đã chọn của tin nhắn hiện tại
Nén tất cả: Nén tất cả hình ảnh và tệp đính kèm của email
Giải nén tất cả: Giải nén tất cả hình ảnh và tệp đính kèm của email
Đổi tên: Dễ dàng đổi tên một tệp đính kèm của email
Đổi tên tất cả: Đổi tên tất cả các tệp đính kèm của một tin nhắn
Tách tất cả: Dễ dàng tách các tệp đính kèm khỏi email
Bộ tách phục hồi: Cập nhật hàng loạt liên kết giữa các tệp đính kèm tách rời và email

Bộ lịch:

Xóa lời nhắc sinh nhật: Nhanh chóng xóa hoặc khôi phục tất cả lời nhắc sinh nhật khỏi lịch

Liên Hệ:

Liên hệ trùng lặp: Dễ dàng kết hợp các liên hệ trùng lặp trong thư mục liên hệ đã chỉ định
Thêm từ Tin nhắn: Thêm nhiều người gửi và người nhận email từ danh sách email vào danh bạ
Thêm vào nhóm: Nhanh chóng thêm nhiều người nhận hoặc người gửi từ email vào nhóm liên hệ
Nhóm liên hệ:
Chia thành Nhóm liên hệ:Dễ dàng chia nhóm liên hệ (danh sách phân phối)
Phá vỡ:Nhanh chóng thêm hoặc chuyển đổi các thành viên trong danh sách phân phối thành các địa chỉ liên hệ riêng lẻ
Chữ ký để Liên hệ: Dễ dàng chuyển đổi chữ ký sang danh bạ

Lượt xem:

Đóng để thu nhỏ:
Thu nhỏ Outlook thay vì đóng khi nhấp vào nút đóng
Thông báo Nhắc nhở:
Nhắc nhở khi nhận được email quan trọng
Múi giờ của người gửi:
Hiển thị thời gian đã gửi và thời gian hiện tại trong múi giờ của người gửi

In:

In nâng cao:
Dễ dàng in liên hệ với ghi chú hoặc nhóm liên hệ trên một trang trong Outlook
In nhanh email mà không có tiêu đề hoặc bao gồm trường bcc trong Outlook
In nhanh danh sách những người tham dự cuộc họp và phản hồi trong Outlook
Lựa chọn in: Chỉ in lựa chọn hoặc một phần của email hoặc tin nhắn

mũi tên màu xanh bong bóng bên phải Tùy chọn:

Thay đổi thu phóng văn bản mặc định: Nhanh chóng đặt / thay đổi thu phóng văn bản mặc định
Tự động thêm lời chào: Tự động thêm lời chào khi trả lời email
Tự động chèn ngày vào chữ ký hoặc chủ đề: Tự động chèn ngày vào chữ ký hoặc chủ đề khi soạn email
Lưu thư mục cho tệp đính kèm: Thay đổi thư mục lưu mặc định cho tệp đính kèm
Thay đổi kích thước tệp đính kèm tối đa: Tăng hoặc thay đổi giới hạn kích thước tệp đính kèm tối đa
Luôn trả lời massage bằng tài khoản mặc định: Luôn trả lời massage bằng tài khoản mặc định
Bật trình tạo truy vấn: Bật trình tạo truy vấn cho các bộ lọc và tìm kiếm nâng cao
Định cấu hình các loại tệp đính kèm: Dễ dàng bỏ chặn (truy cập vào) các loại tệp đính kèm không an toàn
Tất cả các thư mục Hiển thị tổng số mục / Tất cả thư mục Hiển thị số lượng mục chưa đọc:
Hiển thị nhanh tổng số mục hoặc số lượng mục chưa đọc trong tất cả các thư mục Outlook
Văn bản tự động Bánh mì: Khi soạn email, AutoText Pane giúp bạn không phải gõ lặp lại một số cụm từ nhất định
Tên trùng lặp: Xóa tất cả người nhận trùng lặp khỏi các trường Tới / Cc / Bcc
Tên của tôi: Xóa / loại trừ bản thân tôi khỏi trả lời tất cả
Đếm số thành viên nhóm liên hệ: Nhanh chóng đếm tổng số thành viên danh sách phân phối
Bình luận mới: Nhanh chóng chèn / thêm nhận xét vào email
Xóa nhận xét: Xóa nhanh một nhận xét hoặc tất cả các nhận xét khỏi nội dung email
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  desilu · 1 months ago
  schedule recurring email

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Somebody · 1 months ago
  Looking through all these comments for the last couple of years and I notice that not one of them has a reply...
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sal · 2 months ago
  In FORWARD/RULE MANAGER it will be a very good plus to add a command DELETE ALL RULES in AUTO FORWARD SETTING because to delete one by one the rules is very stressful.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  laaubin · 6 months ago
  How do I disable the SPAM feature on Kutools for Outlook? I already have a SPAM app installed and it's only causing confusion on what's picking up SPAM mails.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  jfjoyner3 · 7 months ago
  I need to email via outlook 100 personalized statements, The personalized statements are in pdf form. The email address for each statement is in an excel list. Does your outlook add-in have a feature that will allow me to merge the personalized statement and the email address?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  tannaalok · 8 months ago
  I need to delete all the empty folders in a shared mailbox. Issue is that I have like 100 main folders in the shared mailbox and there are sub folders below them. How can I delete empty  folders ?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mihail Boyadzhiev · 1 years ago
  i tried to set up automatic download of attachments from Outlook but it simply does not work.
  i need this functionality and decided to try it if its working before purchasing the product.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Circenn · 1 years ago
  Is this tool able to schedule when Outlook rules are run?

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kenneth Binda · 1 years ago
  I receive an excel spreadsheet with hundreds of orders and each order has multiple product sales. I tried Kutools to make automatic page breaks using distinguishable differences using the members name and that was quite successful. Each order may have a good number of product purchases and I need to have a compilation of the total number of units for that particular order. I select "repeat rows for each page and I want to know if you can give me a formula that I can put in the last box in the Spreadsheet first row so that when a new page begins to print, the computer will compile all units in the new page and put a figure in the last repeat row box for that page in print preview.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  James · 1 years ago
  I am using a trial version to eliminate duplicates. A few days ago I used Kutools Plus to remove duplicates from my contacts list using the default settings and saving deleted addresses to an iCloud Archive folder. I did not create a backup. When I finished about half of my emails were gone - not just duplicates - and I cannot find the deleted files in the named folder. I am trying again on another contact list and trying to set a backup. The backup option takes me nowhere, and it tells me there are 0 files in the entire jhf1420 folder!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jill.Pleau · 1 years ago
  Is there a way to save attachments sent only to a specific recipient? (my alias).
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dock Reed · 1 years ago
  Edit in reading should highlight and delete all junk emails at one time, mine did yesterday, today a blank square pops up under edit
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  JosR · 1 years ago
  Hi, I would like to download automatically the pictures inside the emails included in the list "never block senders" (as it happens with the standard option of outlook "never block sender"). It's possible to do this with Kutools?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ralph Sims · 1 years ago
  I want to delete all email items more than 60 days
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dan · 1 years ago
  When I delete an email from my INBOX that I have detached a file from, does the file get deleted?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Asto · 1 years ago
  Hi,

  1) Is there a way for Kutools to help sort unread mail on top of any folder (including Inbox) I'm in?
  2) Is there a way so that Kutools shows new mail count even when new mail is coming into (with help of a rule) a subfolder?
  3) Does Kutool also help manage / make filters that allow to use only the @domainname.com ending?
  For example >
  To/From/Cc/Bcc > from @dhl.com > are sent to subfolder TRANSPORT / DHL / en (this being the sub-sub folder).

  Best regards,
  Asto
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Bazinet · 2 years ago
  Hi,

  We would like to send a questionnaire (Survey) by mail and ask addressees to easily reply by just checking a ChekBox.
  I did'nt find how to build such questionnaire with Kutools.

  Our Outlook version : Outlook 365.

  We would greatly appreciate your help.

  Regards

  Jean-Pierre Bazinet
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  EDURUMOS · 2 years ago
  I can't print a a email and include BCC recipients
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  MNGuy · 2 years ago
  I'm wondering if it's possible to use the Kutools Query Builder for the following type of mailbox search.

  Find all emails containing:
  "Name" OR "USA" OR "EUROPE" OR "ASIA" AND:
  1) "Phone" /s "Bank" /s "Vacat!"; OR
  2) "Phone" /p "Bank" /s "Vacat!"; OR
  3) "Phone" and/or "Bank" and/or "Vacat!"
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Alex · 2 years ago
  I recently purchased Kutools for Outlook (using them in Outlook in 2016) and the add ons are causing Outlook to start slowly and occasionally freeze. The primary issue is with Kutools for Outlook (not Kutools for Outlook Checker). Disabling the add on takes care of any problems. How can this be resolved?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Gee · 2 years ago
  Hi All can I use this tool to move emails from one mailbox to another based on time

  e.g if an email is 10 minutes old move the email to the inbox.

  the reason is that ATP for outlook365 takes approx. 1 minutes to scan files and the email attachments cannot be

  processed in the meantime. If it can do this then I am sold.

  Thank you
  geesangha@gmail.com
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Roberto · 2 years ago
  Hola Me gustaria saber como cambiar el idioma a español. Gracias
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  DWH · 2 years ago
  The pop-up dialog boxes are not sized properly on a multi-monitor display. It looks like they are trying to span monitors, but the box extends very far past the monitor window. There is no resizing bar or functionality on the box, so it is very annoying to have to scroll around just to see the entire box. If you can't make the box re-sizable, then I suggest making the box dimension equal to the content block or something that kills the huge blank space to the edge of the box. Thank you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jan · 2 years ago
  Is a Dutch-language package possible?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mona · 2 years ago
  with outlook for kutools, will it let you print calendar in a list view with certain date range at a bigger font like 18-20, and would show all data in it? Will it let you print with and without details?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Shajahan Shahariar · 2 years ago
  i have just downloaded and installed kutools for office 2003 but i cannot find the toolbar
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  denhez · 2 years ago
  outlook 2019 calendrier: comment supprimer les rv futurs d'une série sans modifier les rv passés
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Pierre ABADIE · 2 years ago
  how cancel duplicate email automatically (when received)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  d.gaertner · 2 years ago
  Hallo,
  I would like to add a greeting when reply.
  the greeting should add Mr. or Ms. from the contact.
  It should be like 'Dear Mr. John Miller'
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  furkanipe06@gmail.com · 2 years ago
  kutools outlook not loaded a runtime error occurred during the loading of the com add-in
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  skbryan · 3 years ago
  Whenever I create a custom folder (within Customize Ribbon) under Kutools, and place it in the position I want it to appear in the ribbon, it always places to the far left. How do I get it to stay where I placed in the the customization screen?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  James Wall · 3 years ago
  I have tried it three or four times with the same results. I
  Outlook experienced a serious problem with Kutools for outlook add in. If you have seen this message multiple times, you should disable this add-in and check to see if an update is available. Do you want to disable this add-in? YES NO
  Environment:
  Windows 10
  Outlook 2010
  10,000 plus emails
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  hyuda.noe31@gmail.com · 3 years ago
  bagaimana caranya untuk impor file seperti * pic * berikut ke dalam inbox outlook secara bersamaan tidak satu persatu
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  pam · 3 years ago
  Can you print a Calendar search in Table format in Outlook 2016?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Me · 3 years ago
  How do you send a recurring email with kutools?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Bill · 3 years ago
  Need original send/receive dates in directory for sorting of emails saved and transformed into a Word format. How can this be accomplished?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mona · 4 years ago
  when i select custom for auto forward, the dialog box is too small and it can't be resized or scrolled to select the options on the right side of the box. outlook 2016
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  tdaly1 · 4 years ago
  Purchased because Outlook 2016 was not catching junk mail effectively. After recreating all 6 of my email accounts in Outlook with identical settings, Kutools filters junk effectively for 3 of 6 accounts. I've used "Block Sender" and/or "Block Sender Domain" for hundreds of emails with no success. Any suggestions?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Paul Hillman · 4 years ago
  MAPI server closed connection
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  rreily · 4 years ago
  I also downloaded the trial version today so I can always have my default account be the "reply to" address. But Kutools isn't working with that set in options. Per Mark's post, I can't find where to set the defautl account in Kutools. For me it is only set in "Account Settings". I am using outlook 2016(365) and have two accounts ...@outlook.com & ...@gmail.com ...gmail is set as the default account but the reply to comes up as ...@outook.com Whats wrong with the program?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  mark · 4 years ago
  I installed trail version for the primary purpose of replying with a default account. it is not working. i definitely have the default email set in both Outlook as well as your add-in app. still replies from the account that the email lives in. any ideas? this is Outlook 2016 365
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="mark"]I installed trail version for the primary purpose of replying with a default account. it is not working. i definitely have the default email set in both Outlook as well as your add-in app. still replies from the account that the email lives in. any ideas? this is Outlook 2016 365[/quote]
   Please try to take some screenshots to demonstrate the issue.

   Please contact us via jaychivo@extendoffice.com
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  John · 4 years ago
  Hi - Can I use the detach option with rules so that I can detach specific attachments to a specific folder?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="John"]Hi - Can I use the detach option with rules so that I can detach specific attachments to a specific folder?[/quote]
   Sorry, you cannot access the function of the Kutools for Outlook with rules. :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Terri · 4 years ago
  Is there a way to auto-fill something in the subject line of every email I send in Outlook so I don't always have to type it in?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Terri"]Is there a way to auto-fill something in the subject line of every email I send in Outlook so I don't always have to type it in?[/quote]
   You can auto fill date into the subject right now.
   We may consider to enhance this feature in upcoming versions.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  terri · 4 years ago
  I downloaded Kutool outlook free trial.
  I set up add-in in my MS outlook. It doesn't show Kutool bar in MS outlook.
  Operating system : Window 10
  Outlook version: MS office 365
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="terri"]I downloaded Kutool outlook free trial.
   I set up add-in in my MS outlook. It doesn't show Kutool bar in MS outlook.
   Operating system : Window 10
   Outlook version: MS office 365[/quote]
   Please try to download from: https://www.extendoffice.com/downloads/OutlookKutools.exe
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  John · 4 years ago
  KuTools displays a pop-up "found junk" notice that interferes with my work. I can't do my work until I've deleted it. I don't want to see when junk is found. I just want it gone. I'll check it later.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="John"]KuTools displays a pop-up "found junk" notice that interferes with my work. I can't do my work until I've deleted it. I don't want to see when junk is found. I just want it gone. I'll check it later.[/quote]
   Please make sure you have installed the latest version.

   Please click Kutools > Options > Show tab (uncheck the Show hint dialog).
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nancy B · 7 years ago
  How do I turn off the Kutools for Outlook popup that notifies me of a blocked email? The little purple window on the left. This is too annoying. I'm getting dozens of them, one after another.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Nancy B"]How do I turn off the Kutools for Outlook popup that notifies me of a blocked email? The little purple window on the left. This is too annoying. I'm getting dozens of them, one after another.[/quote]
   You can disable it as follows:

   Click > Kutools > Help > Uncheck Show Hint.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    John · 4 years ago
    I don't find a "undo show hint" button. Where to find?
    • To post as a guest, your comment is unpublished.
     Admin_jay · 4 years ago
     [quote name="John"]I don't find a "undo show hint" button. Where to find?[/quote]
     Please make sure you have installed the latest version.

     Please click Kutools > Options > Show tab (uncheck the Show hint dialog).
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  James Rhodes · 7 years ago
  Is there a way to manage the settings from a central enterprise system? Will it read configuration information from registry settings, or group policy settings?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Adnan Bahsoon · 7 years ago
  I installed and re-installed the program several time but still does not show on my Outlook 2007
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Adnan Bahsoon"]I installed and re-installed the program several time but still does not show on my Outlook 2007[/quote]

   Sorry, it's not compatible with Outlook 2007.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Daniel H. Villa · 7 years ago
  Good day, I got a question:
  How this tool (Kutools)could setup predeterminated and different emails templates, one for each following subjects: INFORM:, ACTION:, APPROVAL:, REQUEST:, URGENT:, NRN (Non Response Necessary), etc.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Russell Watson · 7 years ago
  I am looking for a tool to Auto CC & BCC myself on all outgoing e-mails using Outlook 2010. I have tried "rules" and other utilities & thought yours might work but it does not. Is this something that is no longer possible in Outlook?