Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Báo cáo lỗi


Những ô có dấu * là bắt buộc
Cập nhật dử liệu... Số tệp còn lại: 10

Files:

  Hình ảnh CAPTCHATải lại hình ảnh xác thực thách thức
  Chúng tôi hoan nghênh tất cả các câu hỏi, phản hồi và báo cáo lỗi. Nếu bạn đang gặp sự cố, chúng tôi thường cần thông tin sau:

  • Mô tả ngắn gọn về vấn đề và cách nó có thể được tái tạo (nếu có), chẳng hạn như các bước bạn đã thực hiện, tùy chọn bạn đã chọn, hộp bạn đã chọn, thông báo bạn đã thấy, v.v.
  • Hệ điều hành của bạn (Windows 10, Windows 8, Windows 7, v.v.) và thông tin phiên bản Microsoft Office của bạn.
  • Ảnh chụp màn hình minh họa sự cố - Làm cách nào để chụp ảnh màn hình? http://www.take-a-screenshot.org.

  Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi trở nên tốt hơn!