Bỏ qua nội dung chính

Làm thế nào để lấy lại thông tin giấy phép?

  • Nếu bạn bị mất mã cấp phép hoặc chưa nhận được mã cấp phép sau khi mua, vui lòng gửi biểu mẫu sau tại đây!
  • Nếu bạn không thể đăng ký thành công phần mềm, vui lòng đọc bài viết này.