Bỏ qua nội dung chính

Làm thế nào để lấy lại thông tin giấy phép?

  • Nếu bạn bị mất mã cấp phép hoặc chưa nhận được mã cấp phép sau khi mua, vui lòng gửi biểu mẫu sau tại đây!
  • Nếu bạn không thể đăng ký thành công phần mềm, vui lòng đọc bài viết này.

Những ô có dấu là bắt buộc
Thông tin cần thiết để khôi phục chi tiết giấy phép của bạn.
Thông tin cần thiết để truy xuất thông tin giấy phép:
  • Nếu bạn đã mua phần mềm qua MyCommerce, hãy cho chúng tôi biết Order ID hoặc là Địa chỉ email mà bạn sử dụng để đặt hàng.
  • Nếu bạn đã mua phần mềm qua PayPal, sau đó vui lòng cho chúng tôi biết Địa chỉ email tài khoản PayPal của bạn.
  • Nếu tài khoản PayPal của bạn có nhiều địa chỉ email, vui lòng cho chúng tôi biết địa chỉ email mặc định.