Bỏ qua nội dung chính

Tôi có thể đặt một đĩa CD không và tôi có thể nhận được nó trong bao lâu?

Bạn không cần đặt một đĩa CD dự phòng.

Vì bạn luôn có thể tải xuống miễn phí phần mềm (bất kể phiên bản nào) từ chúng tôi.

Nếu bạn muốn tải các phiên bản cũ của phần mềm, vui lòng liên hệ với chúng tôi với thông tin đặt hàng của bạn.

Lưu ý: Vui lòng gửi cho tôi id đơn hàng hoặc địa chỉ email bạn sử dụng để đặt hàng. Nếu bạn đã mua phần mềm qua PayPal, vui lòng gửi cho tôi địa chỉ email của tài khoản PayPal của bạn.