Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Làm thế nào để loại bỏ các ký tự X đầu tiên, cuối cùng hoặc các ký tự vị trí nhất định khỏi văn bản trong Excel?

Đối với hầu hết người dùng Excel, đôi khi, bạn cần xóa n ký tự đầu tiên khỏi đầu chuỗi văn bản hoặc xóa ký tự x cuối cùng khỏi cuối chuỗi văn bản như hình minh họa bên dưới. Bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một số thủ thuật hữu ích để giải quyết công việc này một cách nhanh chóng và dễ dàng trong Excel.
 

doc xóa x ký tự đầu tiên 1


Phương pháp 1: Xóa ký tự x đầu tiên hoặc cuối cùng khỏi chuỗi văn bản bằng công thức

 Xóa x ký tự đầu tiên khỏi đầu chuỗi văn bản:

Trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm RIGHT và LEFT để xóa một số ký tự nhất định từ đầu hoặc cuối chuỗi, vui lòng thực hiện như sau:

1. Nhập hoặc sao chép công thức sau vào ô trống C4 nơi bạn muốn đặt kết quả:

=RIGHT(A4, LEN(A4)-2)

và báo chí đăng ký hạng mục thi phím để nhận kết quả đầu tiên. Xem ảnh chụp màn hình:

doc xóa x ký tự đầu tiên 2

Chú thích: Trong công thức trên:

 • A4 là giá trị ô mà bạn muốn xóa các ký tự;
 • Số 2 nghĩa là số ký tự bạn muốn xóa khỏi đầu chuỗi văn bản.

2. Sau đó, chọn ô C4 và kéo chốt điền xuống các ô mà bạn muốn áp dụng công thức này và tất cả 2 ký tự đầu tiên đã bị xóa khỏi chuỗi văn bản, xem ảnh chụp màn hình:

doc xóa x ký tự đầu tiên 3


 Xóa các ký tự x cuối cùng khỏi cuối chuỗi văn bản:

Nếu bạn cần loại bỏ một số ký tự cuối cùng, bạn có thể sử dụng hàm LEFT giống như hàm RIGHT.

Vui lòng nhập hoặc sao chép công thức này vào một ô trống:

=LEFT(A4, LEN(A4)-9)

và sau đó kéo chốt điền xuống các ô bạn muốn áp dụng công thức này và 9 ký tự cuối cùng đã bị xóa khỏi chuỗi văn bản cùng một lúc, xem ảnh chụp màn hình:

doc xóa x ký tự đầu tiên 4

Chú thích: Trong công thức trên:

 • A4 là giá trị ô mà bạn muốn xóa các ký tự;
 • Số 9 nghĩa là số ký tự bạn muốn xóa khỏi phần cuối của chuỗi văn bản.

Phương pháp 2: Xóa ký tự x đầu tiên hoặc cuối cùng khỏi chuỗi văn bản bằng Hàm do người dùng xác định

Đây là một hàm do người dùng xác định cũng có thể giúp bạn xóa n ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng khỏi chuỗi văn bản, vui lòng thực hiện như sau:

 Xóa x ký tự đầu tiên khỏi đầu chuỗi văn bản:

1. Giữ Alt + F11 phím để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán mã sau vào Cửa sổ mô-đun.

Public Function removeFirstx(rng As String, cnt As Long)
removeFirstx = Right(rng, Len(rng) - cnt)
End Function

3. Sau đó, quay lại trang tính, rồi nhập công thức này: =removefirstx(A4,2) vào một ô trống, sau đó kéo chốt điền xuống để nhận kết quả như bạn cần, xem ảnh chụp màn hình:

doc xóa x ký tự đầu tiên 5

Chú thích: Trong công thức trên:

 • A4 là ô mà bạn muốn xóa các ký tự;
 • Số 2 cho biết số ký tự bạn muốn xóa khỏi đầu chuỗi văn bản.

 Xóa các ký tự x cuối cùng khỏi cuối chuỗi văn bản:

Để xóa n ký tự cuối cùng khỏi chuỗi văn bản, vui lòng áp dụng Hàm do Người dùng Xác định sau:

Public Function removeLastx(rng As String, cnt As Long)
removeLastx = Left(rng, Len(rng) - cnt)
End Function

Và sau đó áp dụng công thức này: =removelastx(A4,9) để nhận được kết quả như bạn cần, hãy xem ảnh chụp màn hình:

doc xóa x ký tự đầu tiên 6

Chú thích: Trong công thức trên:

 • A4 là ô mà bạn muốn xóa các ký tự;
 • Số 9 cho biết số ký tự bạn muốn xóa khỏi phần cuối của chuỗi văn bản.

Phương pháp 3: Xóa các ký tự x đầu tiên, cuối cùng hoặc các ký tự vị trí nhất định mà không có bất kỳ công thức nào

Việc sử dụng các hàm Excel để xóa các ký tự nhất định không trực tiếp như nó được. Chỉ cần xem qua cách được cung cấp trong phương pháp này, không quá hai hoặc ba lần nhấp chuột. Với Xóa theo vị trí tiện ích của phần bổ trợ bên thứ ba Kutools cho Excel, bạn có thể dễ dàng xóa các ký tự đầu tiên, cuối cùng hoặc một số ký tự nhất định khỏi chuỗi văn bản. Nhấp để tải xuống Kutools cho Excel! Vui lòng xem demo dưới đây:

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, Làm ơn áp dụng Xóa theo vị trí theo các bước sau:

1. Chọn phạm vi mà bạn muốn xóa các ký tự nhất định. Sau đó nhấp vào Kutools > bản văn > Xóa theo vị trí. Xem ảnh chụp màn hình:

2. Chỉ định các thao tác sau trong cửa sổ bật lên Xóa theo vị trí hộp thoại.

 • (1.) Chỉ định số ký tự sẽ bị xóa.
 • (2.) Chọn Từ trái tùy chọn theo Chức vụ để xóa n ký tự đầu tiên, xem ảnh chụp màn hình:

doc xóa x ký tự đầu tiên 8

Lời khuyên: Mô hình Xóa theo vị trí tiện ích cũng có thể giúp bạn xóa n ký tự cuối cùng hoặc các ký tự nhất định khỏi vị trí cụ thể.

Phương pháp 4: Xóa cả ký tự x đầu tiên và x cuối cùng khỏi chuỗi văn bản với công thức

Đôi khi, bạn muốn xóa các ký tự khỏi chuỗi văn bản ở cả hai bên, chẳng hạn như bạn cần xóa 2 ký tự đầu tiên và 9 ký tự cuối cùng một lúc. Ở đây, chức năng MID có thể giúp bạn.

1. Vui lòng nhập hoặc sao chép công thức này vào một ô trống:

=MID(A4,3,LEN(A4)-11)

và báo chí đăng ký hạng mục thi phím để nhận kết quả đầu tiên. Xem ảnh chụp màn hình:

doc xóa x ký tự đầu tiên 11

Chú thích: Trong công thức trên:

 • A4 là giá trị ô mà bạn muốn xóa các ký tự;
 • Số 3 là một nhiều hơn số ký tự bạn muốn xóa từ phía bên trái;
 • Số 11 là tổng số ký tự bạn muốn xóa.

2. Sau đó, chọn ô C4 và kéo chốt điền xuống các ô mà bạn muốn áp dụng công thức này và tất cả 2 ký tự đầu tiên và 9 ký tự cuối cùng đã bị xóa ngay lập tức khỏi chuỗi văn bản, xem ảnh chụp màn hình:

doc xóa x ký tự đầu tiên 12Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

 • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng / cột trùng lặp... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2021 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ tính năng Dùng thử miễn phí 30 ngày. Bảo đảm hoàn lại tiền trong 60 ngày.
tab kte 201905

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (134)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
việc sử dụng nó đầy đủ để làm cho dữ liệu dễ dàng hơn nhiều Cảm ơn
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin lỗi, nhưng không hiệu quả với tôi. Cho tôi thấy một lỗi.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
In mục này để giúp xóa ký tự.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
cảm ơn bạn thân yêu vì sự giúp đỡ này
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn vì đã đăng tải điều này!! :-)
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
đây là những gì tôi đang tìm kiếm .. Tôi cần một điều nữa: Tôi muốn sao chép các giá trị nằm trong ngoặc vào một ô khác, trong trường hợp của bạn- Mã bưu điện (ZIP): 211230, muốn sao chép ZIP vào một ô khác.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
[quote] đây là những gì tôi đang tìm kiếm .. Tôi cần một điều nữa: Tôi muốn sao chép các giá trị nằm trong ngoặc vào một ô khác, trong trường hợp của bạn- Mã bưu điện (ZIP): 211230, muốn sao chép ZIP vào một ô khác .Bởi hạnh phúc[/ quote] Chào bạn, Chúc bạn vui vẻ. Bạn đã bao giờ nhận được câu trả lời? Nếu không, cách dễ nhất là sử dụng lệnh Mid. Ví dụ: nếu Mã bưu điện (ZIP): 211230 nằm trong Ô A1, lệnh sẽ là = MID (A1,11,3) - tức là lấy 3 ký tự ở giữa bắt đầu bằng ký tự thứ 11 từ bên trái.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi có 275 cái tên nhưng theo cách lặp đi lặp lại. Tôi muốn trích xuất từng tên từ danh sách đó sẽ chỉ xuất hiện một lần.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào Zedd, Đối với nhiệm vụ mà bạn đã đề cập. Chúng ta có thể sử dụng kết hợp IF và COUNT IF Ví dụ: = IF (COUNTIF ($ A $ 1: $ A $ 275, A1) = 1, A1, FALSE) Trân trọng, Umakanth Ramineedi
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
chọn cột cụ thể và trong bảng "dữ liệu" .. nhấp vào "loại bỏ các bản sao"
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn vì đã giúp tôi
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Mẹo tuyệt vời! Các bạn chỉ làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn rất nhiều :)
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn rất nhiều thực sự hữu ích!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Mẹo hay! Rất hữu ích cho người mới bắt đầu như tôi! Thanks!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn nhóm .... thực sự hữu ích
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi có một nhóm các con số. Một số người trong số họ có số XNUMX ở đầu. Tôi không thể có số XNUMX là số đầu tiên. Các con số không có cùng độ dài nhưng tôi chỉ muốn số XNUMX biến mất. Có cách nào làm được việc này không.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
@kn: bạn có thể sử dụng như sau, coi ô nguồn là A1 Trong công thức dưới đây, if sẽ đánh giá ký tự đầu tiên là gì và nếu là 1,1, nó sẽ loại bỏ nó, nếu không phải là 0, nó sẽ vẫn còn như hiện tại. = IF ((LEFT (A1) = "1"), RIGHT (A1, (LEN (A1) -XNUMX)), AXNUMX) hy vọng điều này sẽ hữu ích, cổ vũ!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào! Mong các bạn giúp mình cách xóa các ký tự sau dấu phẩy đầu tiên khỏi Left và thêm vào
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào #Ray, Câu hỏi của bạn có vẻ như thiếu một số chi tiết ở cuối, nhưng để xóa bất kỳ thứ gì sau lần hôn mê đầu tiên, bạn có thể sử dụng như sau: giả sử dữ liệu nguồn của bạn ở A1. Về cơ bản, lấy mọi thứ còn lại của điểm hôn mê đầu tiên mà nó tìm thấy trong chuỗi (vị trí của điểm hôn mê trừ đi 1) = LEFT (A1, (TÌM KIẾM (",", A1) -1)) nếu A1 là abcdef, ghijkl thì bạn sẽ nhận được abcdef
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào các bạn, thiết lập một danh sách có 3 cột và khoảng 500 hàng, trong mỗi ô tôi có một dấu "#" cần phải loại bỏ. Tôi thực sự không hiểu làm thế nào để loại bỏ nó và không tiếp tục với công thức ở trên. Có thể là do tôi đang sử dụng thiết bị mac?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
chỉ cần tìm và thay thế. Tìm "#" thay thế bằng "" trống. Bằng cách đó, bạn thậm chí không cần công thức, vì chỉ có một "#" bạn muốn xóa trong mỗi ô. chúc mừng!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
nhưng nếu các ký tự trong một ô có màu phông chữ khác nhau và tôi muốn giữ lại màu của chúng thì sao?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Sử dụng họa sĩ định dạng trong trường hợp đó. Giả sử dữ liệu ban đầu của bạn nằm trong 'cột A' (được định dạng bằng màu) và dữ liệu sau khi áp dụng công thức nằm trong 'cột B' (chưa được định dạng) thì hãy làm theo các bước sau: 1) Nhấp vào 'Định dạng Họa sĩ' từ 'Trang chủ' menu 2) Nhấp vào tên cột 'A' (nên chọn cột hoàn chỉnh) 3) Nhấp vào tên cột 'B' Bạn sẽ có cùng định dạng cho cột B như cột nguồn của bạn (cột A). Hi vọng điêu nay co ich.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Mẹo hay đấy các bạn. Lời khuyên rất hữu ích
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn bạn! Công thức phù hợp với nhu cầu của tôi! :-)
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
cảm ơn, đây là một bài viết tuyệt vời. Tôi đang cố gắng kéo chữ cái đầu tiên của hai tên để tự động hóa vào nhật ký hành động? Bạn có thể giúp tôi với công thức này? Chắc chắn đó là LEN. Nhưng không thể chỉ lấy nó .... vd. Brian Adams = BA Cảm ơn Craig
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
@Craig, bạn có thể làm điều này: = CONCATENATE ((MID (A2,1,1)), (MID (A2, (FIND ("", A2) +1), 1))) xem xét dữ liệu nguồn của bạn nằm trong ô A2. Tuy nhiên, điều này sẽ không hiệu quả nếu bạn có nhiều hơn 2 tên riêng biệt được phân tách bằng dấu cách. Bạn có thể giải thích điều đó trong câu lệnh IF để giải quyết các trường hợp bạn có 3 tên và muốn lấy ra 3 chữ cái (tức là John Bon Jovi .... JBJ).
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
hãy thử cái này người anh em A1 = Brian Adams B2 = CONCATENATE (LEFT (A1,1), LEFT (RIGHT (A1, SEARCH ("", A1) -1), 1))
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tuyệt vời! Điều này rất hữu ích, cảm ơn !!!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
thực sự hữu ích Cảm ơn bạn đã đăng bài này
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
tương lai rất hữu ích và vì điều này, tôi có thể tiết kiệm lượng thời gian chậm trễ hơn
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Tải thêm
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL