Bỏ qua nội dung chính

Đổi chữ trong Excel – 6 cách siêu thực tế

Việc duy trì cách viết hoa văn bản nhất quán trong Excel, chẳng hạn như viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ hoặc sử dụng chữ hoa/chữ thường thống nhất, giúp nâng cao đáng kể khả năng đọc dữ liệu và tính chuyên nghiệp. Không giống như Microsoft Word, Excel không cung cấp nút Change Case để thay đổi kiểu chữ trong bảng tính, điều này làm phức tạp công việc của nhiều người dùng Excel. Bài viết này cung cấp sáu phương pháp thực tế để giúp bạn thay đổi kiểu chữ trong Excel khi cần thiết. Hãy cùng nhau làm việc để mang lại sự đồng nhất cho dữ liệu văn bản của bạn!


Video: Thay đổi kiểu chữ trong Excel


Thay đổi trường hợp văn bản trong Excel

Phần này trình bày các phương pháp khác nhau để giúp bạn chuyển đổi các giá trị văn bản trong ô thành chữ hoa, chữ thường, chữ hoa thích hợp cũng như chữ hoa chữ thường.


Đổi kiểu chữ bằng các hàm tích hợp

Giả sử bạn có một danh sách các tên trong phạm vi A2:A7 như trong ảnh chụp màn hình bên dưới và bây giờ bạn muốn thay đổi kiểu chữ hoa, chữ thường hoặc chữ hoa riêng, Microsoft Excel có các hàm tích hợp sau: có thể giúp bạn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

 • Hàm UPPER – Chuyển đổi văn bản thành chữ hoa, chẳng hạn như tổng GIÁ > TỔNG GIÁ
 • Hàm LOWER – Chuyển đổi văn bản thành chữ thường, chẳng hạn như tổng GIÁ > tổng giá
 • Chức năng PHÙ HỢP – Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi văn bản, chẳng hạn như tổng GIÁ > Tổng giá
Đổi chữ hoa sang chữ hoa bằng hàm UPPER

Để thay đổi kiểu chữ trong phạm vi A2:A7 thành chữ hoa, Hàm UPPER có thể giúp đỡ. Hãy làm như sau.

Bước 1: Áp dụng hàm UPPER

Ở đây tôi chọn ô C2, nhập công thức sau và nhấn nút đăng ký hạng mục thi phím để nhận kết quả đầu tiên.

=UPPER(A2)

Bước 2: Nhận tất cả kết quả

Chọn ô kết quả đầu tiên, kéo nó Điền vào Xử lý xuống để có được tất cả các kết quả. Bạn có thể thấy văn bản được tham chiếu được chuyển thành chữ hoa như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Đổi chữ thường sang chữ thường bằng hàm LOWER

Để thay đổi kiểu chữ trong phạm vi A2:A7 thành chữ thường, bạn có thể áp dụng Chức năng LOWER như sau.

Bước 1: Áp dụng hàm LOWER

Ở đây tôi chọn ô C2, nhập công thức sau và nhấn nút đăng ký hạng mục thi phím để nhận kết quả đầu tiên.

=LOWER(A2)

Bước 2: Nhận tất cả kết quả

Chọn ô kết quả đầu tiên, kéo nó Điền vào Xử lý xuống để có được tất cả các kết quả. Bạn có thể thấy văn bản được tham chiếu được chuyển thành chữ thường như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Thay đổi trường hợp văn bản thành trường hợp thích hợp (tiêu đề) bằng hàm PROPER

Để thay đổi kiểu chữ trong phạm vi A2:A7 thành kiểu chữ thích hợp (viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ), Hàm PROPER có thể giúp bạn một việc. Hãy làm như sau.

Bước 1: Chọn ô cần xuất kết quả và áp dụng hàm PROPER

Ở đây tôi chọn ô C2, nhập công thức sau và nhấn nút đăng ký hạng mục thi phím để nhận kết quả đầu tiên.

=PROPER(A2)

Bước 2: Nhận tất cả kết quả

Chọn ô kết quả đầu tiên, kéo nó Điền vào Xử lý xuống để có được tất cả các kết quả. Bạn có thể thấy văn bản được tham chiếu được chuyển đổi thành chữ cái thích hợp (chữ cái đầu tiên của mỗi từ được viết hoa) như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.


Thay đổi kiểu chữ bằng vài cú nhấp chuột bằng công cụ tiện dụng

Mặc dù các chức năng nói trên cho phép bạn thay đổi kiểu chữ của văn bản nhưng chúng yêu cầu cột trợ giúp để lưu trữ văn bản đã thay đổi. Điều này có thể bất tiện, đặc biệt nếu bạn cần văn bản đã thay đổi cho các thao tác tiếp theo. Tuy nhiên, Kutools cho Excel's Thay đổi trường hợp tính năng này cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh kiểu chữ trong phạm vi đã chọn để phía trên, thấp hơn, đúng, hoặc thậm chí kết án trường hợp, trực tiếp trong phạm vi. Vui lòng thử tính năng như sau.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, đi để chọn Kutools > bản văn > Thay đổi trường hợp, rồi thực hiện như sau:

 1. Chọn phạm vi chứa văn bản có kiểu chữ bạn muốn thay đổi.
 2. Trong tạp chí Thay đổi trường hợp hộp thoại, chọn tùy chọn kiểu chữ bạn cần.
 3. Nhấp chuột OK.

Kết quả

Trong trường hợp này tôi chọn Trường hợp cao hơn tùy chọn, sau khi nhấp vào OK , tất cả văn bản trong phạm vi đã chọn sẽ được đổi thành chữ hoa. Xem ảnh chụp màn hình bên dưới.

Chú ý:

Thay đổi kiểu chữ bằng Flash Fill

Bây giờ hãy chuyển sang phương pháp thứ ba, được gọi là Điền vào Flash. Được giới thiệu trong Excel 2013, Flash Fill được thiết kế để tự động điền dữ liệu của bạn khi nhận thấy một mẫu. Sử dụng tính năng Flash Fill để thay đổi kiểu chữ trong một phạm vi trong Excel tương đối đơn giản. Đây là hướng dẫn từng bước:

Bước 1: Nhập mục đầu tiên trong trường hợp mong muốn vào ô liền kề

Trong ô ngay cạnh mục nhập dữ liệu đầu tiên của bạn, hãy nhập thủ công mục nhập đầu tiên mà bạn muốn nó xuất hiện.

Ví dụ: nếu tôi muốn thay đổi kiểu chữ trong phạm vi A2: A7 thành chữ hoa, tôi sẽ đi tới ô B2 nằm liền kề với tên và nhập văn bản bằng chữ hoa theo cách thủ công.

Bước 2: Áp dụng Flash Fill để tự động điền tất cả chữ hoa

Di chuyển đến ô bên dưới B2 và nhập tên thứ hai từ A3 bằng chữ in hoa, sau đó Excel sẽ phát hiện mẫu từ dữ liệu nhập trước đó của bạn và đề xuất Flash Fill sẽ xuất hiện để tự động điền văn bản in hoa vào các ô còn lại. Sau đó bạn cần nhấn đăng ký hạng mục thi để chấp nhận bản xem trước.

Mẹo: Nếu Excel không nhận ra mẫu khi bạn điền vào ô thứ hai, hãy điền dữ liệu cho ô đó theo cách thủ công rồi tiếp tục với ô thứ ba. Mẫu sẽ được nhận dạng khi bạn bắt đầu nhập dữ liệu vào ô thứ ba liên tiếp.

Kết quả

Sau khi nhấn đăng ký hạng mục thi để chấp nhận bản xem trước, bạn sẽ nhận được danh sách văn bản viết hoa như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Chú ý:
 • Tính năng này chỉ khả dụng trong Excel 2013 và các phiên bản mới hơn.
 • Bạn có thể làm theo các bước tương tự để áp dụng Flash Fill để thay đổi kiểu chữ của văn bản thành chữ thường, trường hợp thích hợp cũng như trường hợp câu khi cần thiết
 • Nếu Excel không tự động đưa ra đề xuất Flash Fill, bạn có thể buộc nó có hiệu lực bằng một trong các phương pháp sau.
  • bằng phím tắt
   Sau khi nhập văn bản viết hoa đầu tiên vào ô B2, hãy chọn phạm vi B2:B7, nhấn Ctrl + E các phím để tự động điền phần còn lại của văn bản viết hoa.
  • Theo tùy chọn ruy băng
   Sau khi nhập văn bản viết hoa đầu tiên vào ô B2, chọn phạm vi B2:B7, nhấp vào Điền > Điền vào Flash theo Trang Chủ tab.

Đổi kiểu chữ bằng Microsoft Word

Sử dụng Microsoft Word để giúp thay đổi kiểu chữ của một phạm vi trong Excel cần một chút giải pháp. Tuy nhiên, điều này có thể có ích nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn với khả năng thay đổi trường hợp của Word. Dưới đây là các bước:

Bước 1: Sao chép dãy ô chứa văn bản muốn đổi chữ hoa chữ thường

Trong trường hợp này, tôi chọn phạm vi A2:A7 trong bảng tính Excel và nhấn Ctrl + C để sao chép nó.

Bước 2: Dán phạm vi đã chọn vào tài liệu Word

Sau đó bạn cần nhấn Ctrl + V để dán nội dung đã sao chép vào tài liệu Word mới hoặc hiện có.

Bước 3: Thay đổi văn bản đã chọn thành chữ hoa, chữ thường hoặc các trường hợp thông thường khác

 1. Chọn văn bản đã sao chép trong word.
 2. Bên dưới Trang Chủ , nhấp để mở rộng Thay đổi trường hợp trình đơn thả xuống.
 3. Chọn một trong các tùy chọn trường hợp khi bạn cần. Ở đây tôi chọn chữ thường từ trình đơn thả xuống.

Bước 4: Sao chép văn bản đã thay đổi từ word và dán lại vào Excel

Khi văn bản được thay đổi thành kiểu chữ bạn đã chỉ định (ở đây kiểu chữ được đổi thành chữ thường), bạn cần thực hiện như sau:

 1. Chọn và sao chép văn bản đã thay đổi trong Word.
 2. Quay lại bảng tính Excel của bạn.
 3. Chọn ô đầu tiên của phạm vi nơi bạn muốn đặt văn bản, sau đó nhấn Ctrl + V để dán lại nội dung vào Excel.

Thay đổi trường hợp văn bản với Power Query

Bạn cũng có thể áp dụng các Power Query Tính năng đổi chữ hoa chữ thường trong Excel. Nhược điểm của phương pháp này là phải thực hiện nhiều bước để hoàn thành giống như phương pháp Microsoft Word. Chúng ta hãy đi sâu vào để xem nó hoạt động như thế nào.

Bước 1: Chọn phạm vi dữ liệu, kích hoạt tính năng From Table/Range

Chọn các ô (bao gồm cả tiêu đề) mà bạn muốn thay đổi kiểu chữ, ở đây tôi chọn phạm vi A1:A7. Sau đó chọn Ngày > Từ Bảng / Phạm vi.

Bước 2: Chuyển đổi các ô đã chọn sang định dạng bảng

Nếu các ô được chọn không phải là định dạng bảng Excel, một Tạo bảng hộp thoại sẽ bật lên. Trong hộp thoại này, bạn chỉ cần xác minh xem Excel đã chọn đúng phạm vi ô đã chọn hay chưa, đánh dấu xem bảng của bạn có tiêu đề hay không, rồi bấm vào nút OK .

Nếu các ô được chọn là bảng Excel, hãy chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Chuyển đổi văn bản sang bất kỳ trường hợp nào bạn cần

Trong phần mở đầu Power Query cửa sổ, bạn cần:

 1. Tới Chuyển đổi tab.
 2. Nhấp vào Định dạng.
 3. Chọn một trong các tùy chọn trường hợp (chữ thường, UPPERCASE, Viết hoa từng từ) như bạn cần. Ở đây tôi chọn CHỮ HOA từ menu thả xuống.

Việc chuyển đổi bây giờ đã được thực hiện. Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới, tất cả văn bản đã được đổi thành chữ hoa trong Power Query cửa sổ trong ví dụ này.

Bước 4: Lưu và tải văn bản trở lại Excel

 1. Trong trường hợp này, vì tôi cần chỉ định đích tùy chỉnh cho dữ liệu của mình, tôi nhấp vào Đóng và tải > Đóng và tải vào theo Trang Chủ tab.
  Mẹo: Để tải văn bản vào một bảng tính mới, hãy chọn Đóng và tải tùy chọn.
 2. Trong tạp chí dữ liệu nhập khẩu hộp thoại, chọn Trang tính hiện có tùy chọn, chọn một ô để đặt văn bản đã chuyển đổi, rồi bấm vào OK.

Kết quả

Văn bản đã thay đổi thành kiểu chữ bạn chỉ định ở bước 3 hiện đã quay lại trang tính của bạn.

Chú ý:
 • sử dụng Power Query, bạn cần Excel 2016 hoặc mới hơn.
 • Nếu bạn đang sử dụng Excel 2010/2013, hãy tải xuống microsoft Power Query bổ trợ để bắt đầu.

Thay đổi trường hợp văn bản bằng mã VBA

Phương pháp này cung cấp bốn mã VBA giúp bạn thay đổi kiểu chữ trong một phạm vi được chỉ định thành chữ hoa, chữ thường, kiểu chữ thích hợp và dạng câu. Vui lòng làm như sau và chọn mã bạn cần.

Bước 1: Mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications

Nhấn Khác + F11 các phím để mở cửa sổ này.

Bước 2: Chèn một mô-đun và nhập mã VBA

Nhấp chuột Chèn > Mô-đun, sau đó sao chép và dán một trong các mã VBA sau vào Mô-đun (Mã) cửa sổ.

Trong trường hợp này mình muốn đổi kiểu chữ trong một phạm vi thành chữ hoa nên mình sẽ copy và dán đoạn bên dưới Mã VBA 1.

Mã VBA 1: Thay đổi trường hợp văn bản trong một phạm vi thành chữ hoa

Sub ChangeToUppercase()
'Updated by Extendoffice 20230913
  Dim rng As Range, cell As Range

  On Error Resume Next
  Set rng = Application.InputBox("Please select a range", "KuTools For Excel", Type:= 8)
  On Error GoTo 0

  If Not rng Is Nothing Then
    For Each cell In rng.Cells
      cell.Value = UCase(cell.Value)
    Next cell
  End If
End Sub

Mã VBA 2: Thay đổi chữ hoa chữ thường trong một phạm vi

Sub ChangeToLowercase()
'Updated by Extendoffice 20230913
  Dim rng As Range, cell As Range

  On Error Resume Next
  Set rng = Application.InputBox("Please select a range", "KuTools For Excel", Type:= 8)
  On Error GoTo 0

  If Not rng Is Nothing Then
    For Each cell In rng.Cells
      cell.Value = LCase(cell.Value)
    Next cell
  End If
End Sub

Mã VBA 3: Thay đổi kiểu chữ trong một phạm vi thành kiểu chữ thích hợp

Sub ChangeToPropercase()
'Updated by Extendoffice 20230913
  Dim rng As Range, cell As Range
  Dim vText As Variant, i As Long

  On Error Resume Next
  Set rng = Application.InputBox("Please select a range", "KuTools For Excel", Type:= 8)
  On Error GoTo 0

  If Not rng Is Nothing Then
    For Each cell In rng.Cells
      vText = Split(cell.Value, " ")
      For i = LBound(vText) To UBound(vText)
        vText(i) = Application.WorksheetFunction.Proper(vText(i))
      Next i
      cell.Value = Join(vText, " ")
    Next cell
  End If
End Sub

Mã VBA 4: Thay đổi kiểu chữ trong một phạm vi thành kiểu câu

Sub ChangeToSentenceCase()
'Updated by Extendoffice 20230913
  Dim rng As Range, cell As Range
  Dim content As String

  On Error Resume Next
  Set rng = Application.InputBox("Please select a range", "KuTools For Excel", Type:= 8)
  On Error GoTo 0

  If Not rng Is Nothing Then
    For Each cell In rng.Cells
      content = LCase(cell.Value)
      cell.Value = UCase(Left(content, 1)) & Mid(content, 2)
    Next cell
  End If
End Sub

Bước 3: Chạy mã VBA

Nhấn F5 chìa khóa để chạy mã. Sau đó, một hộp thoại sẽ xuất hiện nhắc bạn chọn các ô có văn bản bạn muốn thay đổi kiểu chữ (ở đây tôi chọn phạm vi A2:A7). Sau khi thực hiện lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào OK.

Kết quả

Văn bản trong các ô đã chọn sau đó được đổi thành chữ hoa hoặc kiểu chữ bạn đã chỉ định.


So sánh các phương pháp này

Bảng sau liệt kê so sánh các phương pháp được đề cập trong bài viết này. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm. Việc lựa chọn sử dụng cái nào phụ thuộc vào nhu cầu của bạn.

Phương pháp Sự cân nhắc Các loại trường hợp được hỗ trợ
Chức năng tích hợp sẵn
 • Chức năng bản địa.
 • Hoạt động trên tất cả các phiên bản.
 • Yêu cầu tạo một cột trợ giúp cho kết quả.
 • Chữ hoa
 • Chữ thường
 • Trường hợp thích hợp
Kutools cho Excel
 • Thân thiện với người dùng, chỉ cần vài cú nhấp chuột.
 • Có thể trực tiếp sửa đổi dữ liệu gốc.
 • Yêu cầu tải xuống và cài đặt.
 • Chữ hoa
 • Chữ thường
 • Trường hợp thích hợp
 • Trường hợp câu
Điền vào Flash
 • Tự động nhận dạng và áp dụng các mẫu.
 • Có thể không chính xác như các phương pháp khác, đặc biệt với các mẫu văn bản không đều.
 • Chữ hoa
 • Chữ thường
 • Trường hợp thích hợp
 • Trường hợp câu
Microsoft Word
 • Công cụ định dạng văn bản dễ sử dụng.
 • Liên quan đến việc di chuyển dữ liệu giữa hai chương trình, điều này có thể dẫn đến mất định dạng hoặc mất dữ liệu.
 • Chữ hoa
 • Chữ thường
 • Trường hợp thích hợp
 • Trường hợp câu
Power Query
 • Có thể xử lý lượng lớn dữ liệu cùng một lúc.
 • Thích hợp cho các nhiệm vụ chuyển đổi dữ liệu phức tạp.
 • Có thể là quá mức cần thiết cho các nhiệm vụ đơn giản.
 • Có một đường cong học tập.
 • Chữ hoa
 • Chữ thường
 • Trường hợp thích hợp
Mã VBA
 • Thích hợp cho tự động hóa và các nhiệm vụ phức tạp.
 • Yêu cầu kiến ​​thức về VBA, có thể không lý tưởng cho người dùng không rành về kỹ thuật.
 • Mã hóa sai có thể dẫn đến các vấn đề.
 • Chữ hoa
 • Chữ thường
 • Trường hợp thích hợp
 • Trường hợp câu

Tóm lại, có nhiều cách để thay đổi kiểu chữ trong Excel, mỗi cách phục vụ cho các sở thích và trình độ chuyên môn khác nhau. Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp khắc phục nhanh chóng hay một giải pháp toàn diện, điều cần thiết là phải khám phá và hiểu rõ các kỹ thuật khác nhau để tìm ra phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Đối với những người mong muốn tìm hiểu sâu hơn về các khả năng của Excel, trang web của chúng tôi tự hào có rất nhiều hướng dẫn. Khám phá thêm các mẹo và thủ thuật Excel tại đây.

Công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao   |  Xóa hàng trống   |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu   |   Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Siêu tra cứu: Nhiều tiêu chí VLookup    VLookup Nhiều Giá Trị  |   VLookup trên nhiều trang tính   |   Tra cứu mờ ....
Danh sách thả xuống nâng cao: Tạo nhanh danh sách thả xuống   |  Danh sách thả xuống phụ thuộc   |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọn ....
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  |  So sánh dãy và cột hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới   |  Chế độ xem thiết kế   |   Thanh công thức lớn    Trình quản lý sổ làm việc & trang tính   |  Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)   |  Bảng chọn ngày   |  Kết hợp các bảng tính   |  Mã hóa/Giải mã ô    Gửi email theo danh sách   |  Siêu lọc   |   Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự,...)   |   50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt,...)   |   40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh,...)   |   19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn,...)   |   12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ,...)   |   7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Chia ô,...)   |   ... và nhiều hơn nữa

Nâng cao kỹ năng Excel của bạn với Kutools for Excel và trải nghiệm hiệu quả hơn bao giờ hết. Kutools for Excel cung cấp hơn 300 tính năng nâng cao để tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.  Bấm vào đây để có được tính năng bạn cần nhất...

tab kte 201905


Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations