Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Làm cách nào để đếm số lượng từ trong một ô hoặc một ô phạm vi trong Excel?

Bạn có thể dễ dàng đếm số từ trong MS Word, nhưng Excel không có công cụ tích hợp để đếm số từ trong trang tính. Tuy nhiên, bạn có thể đếm số lượng từ trong Excel bằng các phương pháp sau:

Đếm số từ với công thức
Đếm số từ trong một ô duy nhất với các hàm do người dùng xác định
Đếm số từ trong phạm vi được chỉ định bằng mã VBA
Dễ dàng đếm số lượng từ với Kutools cho Excel (vài cú nhấp chuột)


Đếm số từ với công thức

Đây là hai công thức để bạn đếm từ trong một ô và trong một phạm vi ô.

Đếm từ trong một ô

Vui lòng nhập công thức này =IF(LEN(TRIM(A2))=0,0,LEN(TRIM(A2))-LEN(SUBSTITUTE(A2," ",""))+1) vào Thanh công thức, và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa.

Chú thích: Trong công thức, A2 là ô bạn sẽ đếm số từ bên trong.

Bạn có thể xem kết quả như ảnh chụp màn hình bên dưới:

Đếm số từ trong một dải ô với công thức mảng

Nếu bạn muốn đếm các từ trong một dải ô, vui lòng nhập công thức =SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A3))=0,0,LEN(TRIM(A2:A3))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A3," ",""))+1)) vào thanh công thức, rồi nhấn sự thay đổi + Ctrl + đăng ký hạng mục thi phím đồng thời để lấy kết quả. Xem ảnh chụp màn hình:

Chú thích: A2: A3 là phạm vi có các từ bạn sẽ đếm.

Dễ dàng đếm tổng số từ trong một ô hoặc một dải ô trong Excel:

Mô hình Đếm tổng số từ tiện ích của Kutools cho Excel có thể giúp bạn nhanh chóng đếm tổng số từ trong một ô hoặc một dải ô trong Excel như minh họa bên dưới.
Tải xuống và thử ngay bây giờ! (30-ngày đường mòn miễn phí)


Đếm số từ với các Hàm do Người dùng Xác định

Ngoài ra, bạn có thể đếm các từ trong một ô có Hàm do Người dùng Xác định, vui lòng thực hiện như sau:

1. nhấn Khác + F11 chìa khóa với nhau để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. Trong winodw, nhấp vào Chèn > Mô-đun, sau đó sao chép và dán mã VBA bên dưới vào Mô-đun. Xem ảnh chụp màn hình:

Mã VBA: Đếm số từ trong một ô.

Function intWordCount(rng As Range) As Integer
'Update by Extendoffice 2018/3/7
  intWordCount = UBound(Split(Application.WorksheetFunction.Trim(rng.Value), " "), 1) + 1
End Function

2. Nhấn nút Khác + Q chìa khóa để đóng Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng winodw. Chọn một ô trống trong trang tính của bạn, nhập công thức “=intwordcount(A2)”Vào Thanh Công thức, rồi nhấn đăng ký hạng mục thi phím để lấy kết quả. Xem ảnh chụp màn hình:

Chú thích: Trong công thức, A2 là ô bạn sẽ đếm số từ bên trong.

Nếu bạn muốn đếm số lượng từ trong một phạm vi nhất định, hãy áp dụng phương pháp sau.


Đếm số từ trong phạm vi được chỉ định bằng mã VBA

Mã VBA sau có thể giúp bạn nhanh chóng đếm số từ trong một phạm vi xác định.

1. nhấn Khác + F11 chìa khóa với nhau để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. Trong winodw, nhấp vào Chèn > Mô-đun, sau đó sao chép và dán mã VBA bên dưới vào Mô-đun. Xem ảnh chụp màn hình:

Mã VBA: Đếm số từ trong phạm vi đã chọn.

Sub CountWords()
  Dim xRg As Range
  Dim xRgEach As Range
  Dim xAddress As String
  Dim xRgVal As String
  Dim xRgNum As Long
  Dim xNum As Long
  On Error Resume Next
  xAddress = ActiveWindow.RangeSelection.Address
  Set xRg = Application.InputBox("Please select a range:", "Kutools For Excel", xAddress, , , , , 8)
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  Application.ScreenUpdating = False
  If Application.WorksheetFunction.CountBlank(xRg) = xRg.Count Then
    MsgBox "Words In Selection Is: 0", vbInformation, "Kutools For Excel"
    Exit Sub
  End If
  For Each xRgEach In xRg
    xRgVal = xRgEach.Value
    xRgVal = Application.WorksheetFunction.Trim(xRgVal)
    If xRgEach.Value <> "" Then
      xNum = Len(xRgVal) - Len(Replace(xRgVal, " ", "")) + 1
      xRgNum = xRgNum + xNum
    End If
  Next xRgEach
  MsgBox "Words In Selection Is: " & Format(xRgNum, "#,##0"), vbOKOnly, "Kutools For Excel"
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

3. Nhấn nút F5 phím để chạy mã. Trong cửa sổ bật lên Kutools cho Excel hộp thoại, vui lòng chọn phạm vi bạn sẽ đếm số từ bên trong, sau đó nhấp vào OK cái nút. Xem ảnh chụp màn hình:

Sau đó, khác Kutools cho Excel hộp thoại bật lên để hiển thị cho bạn tổng số từ trong phạm vi đã chọn. Xem ảnh chụp màn hình:


Đếm số lượng từ với Kutools cho Excel (chỉ nhấp chuột)

Ybạn có thể thử Đếm từ trong phạm vi tiện ích của Kutools cho Excel để dễ dàng đếm số từ trong một ô hoặc một phạm vi chỉ với vài cú nhấp chuột.

Trước khi áp dụng Kutools cho Excel, Xin vui lòng tải xuống và cài đặt nó trước tiên.

1. Chọn một ô để trả về kết quả, sau đó nhấp vào Kutools > Công thức trợ giúp > Công thức trợ giúp.

2. bên trong Trình trợ giúp công thức hộp thoại, vui lòng cấu hình như sau.

 • Trong tạp chí Chọn một công thức hộp, chọn Đếm tổng số từ;
  Lời khuyên: Bạn có thể kiểm tra Lọc , nhập một từ khóa để lọc nhanh công thức khi bạn cần.
 • Trong tạp chí Phạm vi , chỉ định ô hoặc phạm vi mà bạn muốn đếm tổng số từ;
 • Nhấn vào OK cái nút. Xem ảnh chụp màn hình:

Sau đó, bạn sẽ nhận được số lượng từ trong một ô hoặc phạm vi được chỉ định.

  Nếu bạn muốn dùng thử miễn phí (30-day) của tiện ích này, vui lòng nhấp để tải xuống, và sau đó đi đến áp dụng hoạt động theo các bước trên.


Dễ dàng đếm số lượng từ với Kutools cho Excel

  Kutools cho Excel bao gồm hơn 300 tính năng mạnh mẽ cho Microsoft Excel. Dùng thử miễn phí không giới hạn trong 30 ngày Tải về!


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

 • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng / cột trùng lặp... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2021 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ tính năng Dùng thử miễn phí 30 ngày. Bảo đảm hoàn lại tiền trong 60 ngày.
tab kte 201905

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (32)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
= SUM (IF (LEN (TRIM (A1: C7)) = 0,0, LEN (TRIM (A1: C7)) - LEN (SUBSTITUTE (A1: C7, "", "")) + 1)) Sẽ không Làm việc nếu một trong các ô trong phạm vi có một từ duy nhất.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Nó là chính xác nó không hoạt động. bất kỳ giải pháp..
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Công thức hoạt động tốt đối với tôi ngay cả khi một ô từ duy nhất được bao gồm trong phạm vi, tôi đang sử dụng MS 2016.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Điều này thật khủng khiếp, phải có một công thức thay thế và bạn nên cập nhật bài viết của mình
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Apelah thân mến,
Các bài viết đã được cập nhật. Cảm ơn bạn đã bình luận!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, tôi muốn biết giải pháp cho vấn đề dưới đây. "Tôi có một chuỗi từ mà tôi muốn giới hạn ở 12 Ký tự bằng cách xóa các từ cuối cùng. Ví dụ:" Xin chào, bạn đang làm gì "phải là" Xin chào ". Về cơ bản, ý tưởng đằng sau điều này là tôi muốn để lại giá trị tối đa 12 ký tự và để nó xóa các từ chạy trên 12+ để chuỗi cuối cùng có thể nhỏ hơn 12 "Xin chào, bạn làm như thế nào" sẽ trở thành "Xin chào làm thế nào" và "Con voi lớn" sẽ trở thành "Đó "not" That elephan "Vui lòng cho chúng tôi biết giải pháp, cảm ơn
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Vinay thân mến,
Bạn có thể giới hạn độ dài ký tự trong một ô trước khi nhập nội dung bằng chức năng Xác thực Dữ liệu. Hy vọng ảnh chụp màn hình dưới đây có thể giúp bạn.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
CÔNG THỨC ĐẾM WORD KIỂM TRA PPPPPPPPP TỔNG CÔNG THỨC P AAAAAAAA TỔNG CỘNG THỨC CÔNG THỨC MẶT BẰNG PLESE ID EMAIL NÀY
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Kính gửi yadav,
Vui lòng thử công thức LEN: = LEN (A1) để đếm tổng số ký tự trong một ô nhất định.
Cảm ơn bình luận của bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Ex Khác ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SRT SRT SRT SRT SRT SRT SRT SRT SRT SRT SRT SRT SRT cách đếm tổng số TRONG SRT ĐỂ CÔNG THỨC EXCEL
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Gửi BAldev,
Bạn có vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình bảng tính của mình cho thấy chính xác những gì bạn đang cố gắng thực hiện không?
Cảm ơn bạn đã bình luận của bạn.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Công thức tính độ dài từ trung bình của một đoạn văn hơn là số lượng từ hoặc ký tự sẽ là gì?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Bell thân mến,
Xin lỗi, tôi không hiểu ý bạn.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
"Chức năng do người dùng xác định" chỉ hoạt động nếu các từ cách nhau đúng một dấu cách. Nếu có nhiều hơn một khoảng trắng, hàm này sẽ thêm một từ khác vào số đếm cho mỗi khoảng trắng thừa. Tôi đã thử nó! Bạn cũng nên!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Dave thân mến,
Mã của "Chức năng do người dùng xác định" được cập nhật với sự cố đã được giải quyết. Cảm ơn bình luận của bạn.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn bạn! Công thức đầu tiên hoạt động tốt cho mục đích của tôi.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Bạn được chào đón, Matt. Vinh dự khi được giup bạn.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Trong ô + 1.2 + 0.25 + 2 + 0.8 + 06, đây là ô đếm không không phải tổng = 5, vui lòng cho tôi biết cách tính toán trong ô Excel
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
= IF (LEN (TRIM (A1)) = 0,0, LEN (TRIM (A1)) - LEN (SUBSTITUTE (A1, "+", "")) + 1), về cơ bản thay đổi "" (là khoảng trắng ) vào dấu phân tách của bạn (+) và đảm bảo cột + 1.2 + 0.25 + 2 + 0.8 + 06 là định dạng TEXT
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào và cảm ơn bạn vì điều này - công thức đầu tiên chính là thứ tôi cần, nhưng có cách nào để tự động áp dụng nó cho cùng một ô trong mỗi hàng không: D1, E1, F1, v.v.?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Điều này là tuyệt vời. Cảm ơn bạn - chỉ là những gì tôi cần !!

PS Only .... Tôi nghĩ rằng tôi đã khá quen với việc sử dụng excel và bây giờ nó khiến tôi nhận ra rằng tôi chỉ là một người mới làm quen so với một số !! :-D
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Nó đang nói với tôi: "Công thức bạn đã nhập có lỗi. Hãy đảm bảo rằng bạn đã nhập các đối số theo nhận xét của công thức!"


Mỗi ô chỉ chứa một từ. Tôi cũng đã kiểm tra lại, mọi thứ đều là "văn bản".
Có một giải pháp cho vấn đề này?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Đây chính xác là vấn đề tôi gặp phải ... :( Bạn đã tìm ra giải pháp chưa?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi cần cắt các từ từ một đoạn văn như thế này

"Đã thông báo rằng thiết bị đã hết bảo hành và không có sẵn sửa chữa, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tháo thiết bị này khỏi nhựa và thay thế nếu họ cần một thiết bị cung cấp lời nhắc bằng âm thanh. Đại diện bán hàng sẽ đến trang web của khách hàng và tư vấn cho họ về điều này .
Đang đóng trường hợp chờ đợi "
Tôi muốn chỉ định một từ và đổi lại, tôi muốn từ trước và sau đi cùng với từ mà tôi chỉ định, chẳng hạn như nếu tôi chỉ định "svc" thì đầu ra phải là "từ svc và".
Hãy giúp tôi
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Có khả năng là công thức này sẽ chỉ tính các từ duy nhất. Câu hỏi của tôi là nếu từ sẽ tồn tại 2 lần trong phạm vi sẽ đếm từ đó chỉ một lần mà không đếm trùng lặp?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Là một cơ hội mà chức năng này sẽ chỉ đếm các từ duy nhất. Ví dụ: nếu từ tồn tại trong một phạm vi hai lần sẽ chỉ tính một, sẽ không tính các từ trùng lặp
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào,
Để chỉ đếm các từ duy nhất trong một dải ô, vui lòng áp dụng công thức này (vui lòng thay A1: A9 bằng dải ô dựa trên nhu cầu của bạn): = SUMPRODUCT (1 / COUNTIF (A1: A9, A1: A9)). Cảm ơn bình luận của bạn.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Có chức năng nào sẽ đếm nếu tôi giữ các ô trong một màu không? (Ý tôi là muốn biết nếu được tô cùng một màu thì có công thức nào để đếm số ô màu không)
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Nếu ô trống sẽ hiển thị không chính xác số lượng là 1. Để sửa lỗi này, tôi đã thay đổi công thức thành:


= IF (LEN (TRIM (A1))> 0, LEN (TRIM (A1)) - LEN (SUBSTITUTE (TRIM (A1), ",", "")) + 1, 0)
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Bạn là nhất. Công thức làm việc cho tôi một cách dễ dàng. Thanh danh!!!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
OMG CẢM ƠN BẠN VỀ THÔNG TIN TỐT NÀY
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn rất nhiều vì đã chia sẻ công thức này. Tôi đã dán nó và thay đổi tham chiếu ô để vừa với trang tính của mình. Cảm ơn rất nhiều.
Không có bình luận nào được đăng ở đây

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL