Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Làm cách nào để tham chiếu cùng một ô từ nhiều trang tính trong Excel?

Giả sử bạn có một sổ làm việc chứa nhiều trang tính và bây giờ bạn muốn trích xuất dữ liệu trong cùng một ô trên nhiều trang tính vào một trang tính chính. Ví dụ: kéo ô B8 từ Sheet1, Sheet2, Sheet3, Sheet4… vào một trang tính chính như hình minh họa sau. Làm cách nào bạn có thể giải quyết công việc này một cách nhanh chóng và dễ dàng trong Excel?

Tham chiếu cùng một ô từ nhiều trang tính thành một trang tính chính với công thức

Tham chiếu cùng một ô từ nhiều trang tính thành một trang tính chính với mã VBA

Tham chiếu cùng một ô từ nhiều trang tính thành một trang tính chính với một tính năng tuyệt vời


Tham chiếu cùng một ô từ nhiều trang tính thành một trang tính chính với công thức

Nếu tên trang tính của bạn là tên trang tính mặc định, chẳng hạn như Trang tính1, Trang tính2, Trang tính3 ..., bạn có thể sử dụng công thức để giải quyết công việc này một cách nhanh chóng trong Excel.

1. Đầu tiên, bạn nên tạo một danh sách các số trợ giúp, vui lòng nhập các số thứ tự 1, 2, 3, 4 ... cho biết bảng tính bạn cần tham khảo, xem ảnh chụp màn hình:

2. Sau đó, nhập công thức bên dưới vào ô mà bạn muốn trích xuất dữ liệu, rồi kéo chốt điền xuống các ô bạn muốn áp dụng công thức này và tất cả cùng một giá trị ô từ nhiều trang tính đã được trích xuất, xem ảnh chụp màn hình:

=INDIRECT("'Sheet" & E2 & "'!$B$8")

Chú thích: Trong công thức trên, E2 là số người trợ giúp mà bạn đã nhập ở bước 1 và B8 là tham chiếu ô mà bạn muốn trích xuất. Công thức này chỉ hoạt động tốt nếu tên trang tính là Sheet1, Sheet2, Sheet3 ...


Tham chiếu cùng một ô từ nhiều trang tính vào một trang tính chính

Kutools cho Excel hỗ trợ một tính năng mạnh mẽ-Tham khảo động đến Trang tính có thể giúp bạn tham chiếu cùng một giá trị ô trên nhiều trang tính vào một trang tính chính. Vui lòng xem bản demo dưới đây.    Nhấp để tải xuống Kutools cho Excel!


Tham chiếu cùng một ô từ nhiều trang tính thành một trang tính chính với mã VBA

Nếu có hàng chục trang tính mà tên trang tính là nhiều nội dung thay vì Sheet1, sheet2, trong trường hợp này, mã VBA sau có thể giúp bạn điền các tham chiếu ô giống nhau từ nhiều trang tính vào một trang tính cùng một lúc.

1. Trong trang tính Chính, hãy bấm vào ô B8 là ô bạn muốn trích xuất từ ​​các trang tính khác.

2. Giữ ALT + F11 chìa khóa và nó mở Cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

3. Nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán mã sau vào Cửa sổ mô-đun.

Mã VBA: tham chiếu cùng một ô từ nhiều trang tính

Sub AutoFillSheetNames()
'Update by Extendoffice
Dim ActRng As Range
Dim ActWsName As String
Dim ActAddress As String
Dim Ws As Worksheet
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set ActRng = Application.ActiveCell
ActWsName = Application.ActiveSheet.Name
ActAddress = ActRng.Address(False, False)
Application.ScreenUpdating = False
xIndex = 0
For Each Ws In Application.Worksheets
If Ws.Name <> ActWsName Then
ActRng.Offset(xIndex, 0).Value = "='" & Ws.Name & "'!" & ActAddress
xIndex = xIndex + 1
End If
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

4. Sau đó nhấn F5 để chạy mã này và tất cả các giá trị của ô B8 từ các trang tính khác đã được kéo vào trang tính Chính. Xem ảnh chụp màn hình:

LƯU Ý Mã VBA này được áp dụng để điền vào các ô nơi bạn nhấp vào. Ví dụ: nếu bạn bấm vào ô A1 trong một trang tính được chỉ định, tất cả các giá trị của ô A1 từ các trang tính khác sẽ được điền vào trang tính này.


Tham chiếu cùng một ô từ nhiều trang tính thành một trang tính chính với một tính năng tuyệt vời

Nếu bạn chưa quen với mã VBA, thì đây, tôi có thể giới thiệu cho bạn một công cụ hữu ích - Kutools cho Excel, Với khả Tham khảo động đến Trang tính tiện ích, bạn có thể điền các tham chiếu ô từ nhiều trang tính trong Excel một cách dễ dàng.

Lời khuyên:Để áp dụng điều này Tham khảo động đến Trang tính , trước tiên, bạn nên tải xuống Kutools cho Excel, và sau đó áp dụng tính năng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Bấm vào ô B8 trong Trang tính chính mà bạn muốn trích xuất từ ​​các trang tính khác.

2. Sau đó nhấn vào Kutools > Hơn > Tham khảo động đến Trang tính, xem ảnh chụp màn hình:

3. Trong Điền vào Tham chiếu Trang tính hộp thoại, chọn Điền vào ô theo chiều dọc sau ô từ Điền đơn đặt hàngvà nhấp vào khóa nhỏ bên cạnh hộp văn bản công thức và khóa màu xám sẽ trở thành khóa màu vàng, điều đó có nghĩa là công thức và tham chiếu ô đã bị khóa, sau đó bạn có thể nhấp vào bất kỳ ô nào để trích xuất tham chiếu ô B8 từ các trang tính khác, trong ví dụ này tôi sẽ nhấp vào ô B2. Sau đó, hãy kiểm tra các trang tính mà bạn muốn trích xuất tham chiếu ô. Xem ảnh chụp màn hình:

Chú thích: Nếu bạn không khóa khóa nhỏ này, tham chiếu ô bạn được nhấp vào sẽ được thay đổi với ô đã chọn.

4. Sau đó nhấn vào Điền Phạm vi và các giá trị ô của ô B8 từ các trang tính khác đã được liệt kê theo chiều dọc trong trang tính Chính, rồi đóng hộp thoại này. Xem ảnh chụp màn hình:

Nhấp để Tải xuống Kutools cho Excel và dùng thử miễn phí ngay!


Các bài viết khác:

 • Sao chép hàng từ nhiều trang tính dựa trên tiêu chí vào một trang tính mới
 • Giả sử, bạn có một sổ làm việc với ba trang tính có cùng định dạng như hình minh họa bên dưới. Bây giờ, bạn muốn sao chép tất cả các hàng từ các trang tính này mà cột C chứa văn bản “Đã hoàn thành” vào một trang tính mới. Làm thế nào bạn có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần sao chép và dán từng cái một theo cách thủ công?
 • Tạo một danh sách các giá trị duy nhất từ ​​nhiều trang tính
 • Có cách nào nhanh chóng để chúng tôi tạo danh sách các giá trị duy nhất từ ​​tất cả các trang tính trong sổ làm việc không? Ví dụ: tôi có bốn trang tính liệt kê một số tên chứa các bản sao trong cột A và bây giờ, tôi muốn trích xuất tất cả các tên duy nhất từ ​​các trang tính này vào một danh sách mới, làm cách nào tôi có thể hoàn thành công việc này trong Excel?
 • Countif một giá trị cụ thể trên nhiều trang tính
 • Giả sử, tôi có nhiều trang tính chứa dữ liệu sau và bây giờ, tôi muốn nhận số lần xuất hiện của một giá trị cụ thể “Excel” từ các trang tính của luận án. Làm cách nào để đếm một giá trị cụ thể trên nhiều trang tính?
 • Chèn cùng một hình ảnh vào nhiều trang tính
 • Thông thường, chúng ta có thể chèn ảnh vào trang tính một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng chức năng Chèn trong Excel, nhưng, bạn đã bao giờ cố gắng chèn cùng một ảnh vào tất cả các trang tính của sổ làm việc chưa? Bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một phương pháp hữu ích để bạn giải quyết công việc này.
 • Chạy cùng một macro trên nhiều trang tính cùng lúc trong Excel
 • Thông thường, chúng ta có thể chạy một macro trong một trang tính, nếu có nhiều trang tính cần áp dụng cùng một macro này, bạn nên kích hoạt mã từng trang một. Nếu có bất kỳ cách nhanh chóng nào khác để chạy cùng một macro trên nhiều trang tính cùng một lúc trong Excel?

Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

 • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng / cột trùng lặp... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2021 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ tính năng Dùng thử miễn phí 30 ngày. Bảo đảm hoàn lại tiền trong 60 ngày.
tab kte 201905

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (13)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
cảm ơn rất nhiều nó rất hữu ích: roll:
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
ANd điều gì xảy ra nếu tôi muốn chỉ định ô không nhấp vào nó mà viết nó? mã sẽ thay đổi như thế nào? cảm ơn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Bạn đã bỏ lỡ các dấu nháy đơn trong dòng 16 của mã VBA. Mã này đúng: Sub AutoFillSheetNames () 'Update 20131202 Dim ActRng As Range Dim ActWsName As String Dim ActAddress As String Dim Ws As Worksheet On Error Resume Next xTitleId = "KutoolsforExcel" Set ActRng = Application.ActiveCell ActWsName = Application.ActiveSheet.Name ActAddress = ActRng.Address (False, False) Application.ScreenUpdating = False xIndex = 0 For Each Ws In Application.Worksheets If Ws.Name ActWsName Thì ActRng.Offset (xIndex, 0) .Value = "= '" & Ws.Name & "'!" & ActAddress xIndex = xIndex + 1 End If Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Làm cách nào để tôi tham chiếu đến một ô cụ thể trái ngược với ô mà tôi đã chọn trong một sổ làm việc khác?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
chào Cảm ơn bạn đã viết mã của nó thực sự tuyệt vời và rất hữu ích cho chúng tôi. Trong mã VBA ở trên này, làm cách nào để loại trừ trang tính ẩn? Vì tôi có một khách hàng khác mà tôi lập hóa đơn cho họ hàng tháng bằng cách sử dụng một định dạng. Vì vậy, tôi đã tạo một vài trang tính và ẩn chúng và từ đó tôi trích xuất dữ liệu khác nhau từ trang tính ẩn này. Vì vậy, vui lòng cho tôi biết cách mã hóa để nó không chọn giá trị ô từ trang tính ẩn. Công việc của bạn được đánh giá cao và mong bạn vì sự hỗ trợ tuyệt vời của bạn! Trân trọng Abhishek
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, tôi vừa thử mã vba của bạn và sử dụng nó rất hợp lý, tuy nhiên trên bảng tính chính của tôi để điều này hoạt động, nó phức tạp hơn một chút, trước tiên tôi muốn khi chạy mã để kết quả điền theo chiều ngang thứ hai là id ô sử dụng như một tham chiếu như B6 được sử dụng không tương quan trên các bảng tính khác - vì vậy để giải thích giá trị id muốn tìm xuất hiện trong cùng một ô trên mỗi trang tính nhưng điều này không tương ứng với bảng tính chính, hy vọng điều này có ý nghĩa, vui lòng giúp đỡ !!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Có phiên bản MAcbook của công cụ này không?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Dears Vui lòng lưu ý rằng tôi đã sử dụng Tham chiếu Cùng một Ô Từ Nhiều Trang tính Với Mã VBA và nó hoạt động bình thường, nhưng tôi cần sửa đổi một số thứ trong mã và tôi cần sự giúp đỡ của bạn để làm cho các giá trị trả về trong trang tính chính theo chiều ngang thay vì chiều dọc. Trân trọng, Mohamed AbdELhady
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Các bạn ơi, Vui lòng lưu ý rằng tôi đã sử dụng Tham chiếu Cùng một Ô Từ Nhiều Trang tính Với Mã VBA và nó hoạt động bình thường với tôi, tuy nhiên, tôi cần sự giúp đỡ của bạn về cách làm thế nào để mã này truy xuất các giá trị trong trang tính chính theo chiều ngang thay vì chiều dọc. Trân trọng, :-)
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, cảm ơn nó hoạt động với một sổ làm việc tại công việc của tôi. Cảm ơn Trân trọng Luzardo
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi có một bảng tính với tất cả các tháng. Tôi muốn một số ô chuyển từ tháng đầu tiên sang tháng tiếp theo (ví dụ: ô B12 trong tháng 12 có thể được liên kết với ô BXNUMX từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX). Làm thế nào tôi sẽ làm điều này?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào bạn,


Tôi có một danh sách các học sinh trong cột A và các trường họ theo học ở G. Tôi muốn một trang tính để điền tất cả các học sinh theo học tại trường X từ các trang tính có sẵn. Làm thế nào tôi sẽ làm điều này? Cảm ơn trước!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi đã tạo một bảng kho và mở danh sách kho ở đó và tôi tạo 500 tờ cho các mặt hàng khác nhau, vậy làm cách nào để đặt kho hàng đang mở vào tất cả các trang cùng một lúc
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL