Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Làm cách nào để so sánh hai cột và trả về giá trị từ cột thứ ba trong Excel?

Ví dụ, tôi có hai cột sau, cột A là một số dự án, và cột B là tên tương ứng. Và đây, tôi có một số dự án ngẫu nhiên trong cột D, bây giờ, tôi muốn trả lại tên tương ứng từ cột B dựa trên các dự án trong cột D. Làm thế nào bạn có thể so sánh hai cột A và D và trả về giá trị tương đối từ cột B trong Excel?


So sánh hai cột và trả về giá trị từ cột thứ ba với hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP có thể giúp bạn so sánh hai cột và trích xuất các giá trị tương ứng từ cột thứ ba, vui lòng thực hiện như sau:

1. Nhập bất kỳ công thức nào trong hai công thức dưới đây vào ô trống bên cạnh cột được so sánh, E2 cho trường hợp này:

=VLOOKUP(D2,$A$2:$B$16,2,FALSE)   (if the value not found, an #N/A error is displayed)
= IFERROR (VLOOKUP (D2, $ A $ 2: $ B $ 16,2, FALSE), "")    (nếu giá trị không được tìm thấy, một ô trống sẽ được hiển thị)

LƯU Ý Trong các công thức trên: D2 là ô tiêu chí mà bạn muốn trả về giá trị dựa trên, A2: A16 là cột bao gồm các tiêu chí được so sánh với, A2: B16 phạm vi dữ liệu mà bạn muốn sử dụng.

2. Sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận giá trị tương ứng đầu tiên, sau đó chọn ô công thức và kéo chốt điền xuống các ô mà bạn muốn áp dụng công thức này và tất cả các giá trị tương ứng đã được trả lại cùng một lúc, xem ảnh chụp màn hình:


So sánh hai cột và trả về giá trị từ cột thứ ba với các hàm INDEX và MATCH

Trong Excel, hàm INDEX và MATCH cũng có thể giúp bạn giải quyết công việc này, vui lòng thực hiện như sau:

1. Nhập bất kỳ công thức nào trong hai công thức dưới đây vào ô trống mà bạn muốn trả về kết quả:

=INDEX($B$2:$B$16, MATCH(D2,$A$2:$A$16,0))    (if the value not found, an #N/A error is displayed)
=IFERROR(INDEX($B$2:$B$16, MATCH(D2,$A$2:$A$16,0)), "")    (nếu giá trị không được tìm thấy, một ô trống sẽ được hiển thị)

LƯU Ý Trong các công thức trên: D2 là giá trị mà bạn muốn trả về thông tin tương đối của nó, A2: A16 là danh sách chứa giá trị bạn muốn trả về, B2: B16 là cột mà bạn đang tìm kiếm.

2. Sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận giá trị tương ứng đầu tiên, sau đó chọn ô công thức và sao chép vào các ô còn lại bạn cần và tất cả các giá trị tương ứng đã được trả về, xem ảnh chụp màn hình:


Nếu bạn quan tâm đến hàm Vlookup trong Excel, Kutools cho Excel's SIÊU NHÌN hỗ trợ một số công thức Vlookup mạnh mẽ cho bạn, bạn có thể nhanh chóng thực hiện hàm Vlookup mà không cần nhớ bất kỳ công thức nào. Nhấp để tải xuống Kutools cho Excel!

Kutools cho Excel: với hơn 300 bổ trợ Excel tiện dụng, dùng thử miễn phí không giới hạn trong 30 ngày. Tải xuống và dùng thử miễn phí ngay!


Vlookup nhiều cột và trả về các giá trị tương ứng với các hàm INDEX và MATCH

Đôi khi, bạn có thể có một dải dữ liệu chứa ba cột, bây giờ bạn muốn tra cứu trên bảng để khớp với hai giá trị tiêu chí, nếu cả hai giá trị trùng khớp, nó sẽ trả về dữ liệu từ cột thứ ba C.

doc trả về giá trị từ cột thứ ba 9

Để hoàn thành công việc này, vui lòng áp dụng công thức sau:

=INDEX($C$2:$C$16,MATCH(E2&F2, $A$2:$A$16&$B$2:$B$16,0))

LƯU Ý Trong các công thức trên: E2, F2 là các ô tiêu chí mà bạn muốn trả về giá trị dựa trên, C2: C16 là cột chứa các giá trị bạn muốn trả về, A2: A16, B2: B16 là các cột bạn đang tìm kiếm.

Sau đó nhấn Ctrl + Shift + Enter các phím với nhau để có kết quả đầu tiên, xem ảnh chụp màn hình

Và sau đó sao chép và điền chính thức mảng này vào các ô khác, và bạn sẽ nhận được kết quả dưới đây:


So sánh hai cột và trả về giá trị ở cột thứ ba với một tính năng hữu ích

Kutools cho Excel'S Tìm kiếm một giá trị trong danh sách cũng có thể giúp bạn trả về dữ liệu tương ứng từ một dải dữ liệu khác.

LƯU Ý Để áp dụng điều này Tìm kiếm một giá trị trong danh sách, trước tiên, bạn nên tải xuống Kutools cho Excel, và sau đó áp dụng tính năng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, hãy làm như sau:

1. Bấm vào ô mà bạn muốn đặt kết quả phù hợp.

2. Sau đó nhấn vào Kutools > Công thức trợ giúp > Công thức trợ giúp, xem ảnh chụp màn hình:

3. Trong Trình trợ giúp công thức hộp thoại, vui lòng thực hiện các thao tác sau:

 • Trong tạp chí Loại công thức danh sách thả xuống, vui lòng chọn Tra cứu Tùy chọn;
 • Sau đó, chọn Tìm kiếm một giá trị trong danh sách tùy chọn trong Chọn một công thức hộp danh sách;
 • Và sau đó, trong Đầu vào đối số hộp văn bản, chọn phạm vi dữ liệu, ô tiêu chí và cột mà bạn muốn trả về giá trị phù hợp một cách riêng biệt.

4. Sau đó nhấn vào Okvà dữ liệu phù hợp đầu tiên dựa trên một giá trị cụ thể đã được trả về. Bạn chỉ cần kéo chốt điền để áp dụng công thức này cho các ô khác mà bạn cần, xem ảnh chụp màn hình:

Tải xuống và dùng thử miễn phí Kutools cho Excel ngay!


Các bài viết về VLOOKUP tương đối khác:

 • Vlookup và kết hợp nhiều giá trị tương ứng
 • Như chúng ta đã biết, hàm Vlookup trong Excel có thể giúp chúng ta tra cứu một giá trị và trả về dữ liệu tương ứng trong một cột khác, nhưng nói chung, nó chỉ có thể lấy giá trị tương đối đầu tiên nếu có nhiều dữ liệu trùng khớp. Trong bài viết này, tôi sẽ nói về cách vlookup và nối nhiều giá trị tương ứng chỉ trong một ô hoặc một danh sách dọc.
 • Vlookup và trả lại giá trị phù hợp cuối cùng
 • Nếu bạn có một danh sách các mục được lặp lại nhiều lần và bây giờ, bạn chỉ muốn biết giá trị khớp cuối cùng với dữ liệu đã chỉ định của mình. Ví dụ: tôi có dải dữ liệu sau, có tên sản phẩm trùng lặp trong cột A nhưng tên khác trong cột C và tôi muốn trả lại Cheryl mục trùng khớp cuối cùng của sản phẩm Apple.
 • Giá trị Vlookup trên nhiều trang tính
 • Trong excel, chúng ta có thể dễ dàng áp dụng hàm vlookup để trả về các giá trị phù hợp trong một bảng của trang tính. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ nghĩ rằng làm thế nào để vlookup giá trị trên nhiều trang tính chưa? Giả sử tôi có ba trang tính sau với phạm vi dữ liệu và bây giờ, tôi muốn nhận một phần của các giá trị tương ứng dựa trên tiêu chí từ ba trang tính này.
 • Vlookup và trả lại nhiều giá trị theo chiều dọc
 • Thông thường, bạn có thể sử dụng hàm Vlookup để nhận giá trị tương ứng đầu tiên, nhưng đôi khi, bạn muốn trả về tất cả các bản ghi phù hợp dựa trên một tiêu chí cụ thể. Bài viết này, tôi sẽ nói về cách vlookup và trả về tất cả các giá trị phù hợp theo chiều dọc, chiều ngang hoặc vào một ô duy nhất.

Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

 • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng / cột trùng lặp... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2021 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ tính năng Dùng thử miễn phí 30 ngày. Bảo đảm hoàn lại tiền trong 60 ngày.
tab kte 201905

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (36)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
KIẾN THỨC TỐT CHIA SẺ CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn bạn rất nhiều nó rất hữu ích. Cần thêm thông tin, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi có giá trị trùng lặp trong Cột B, làm thế nào để trả lại giá trị cho điều đó.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Bạn vừa giúp tôi tiết kiệm hàng tháng trời đầy căng thẳng với bài đăng này. Tôi rất biết ơn! Thanks.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
wow, quá tuyệt vời! chia sẻ tốt cảm ơn bạn! nó rất hữu ích cho tôi.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Người anh tuyệt vời! Công thức đầu tiên của tôi đang hoạt động. Nhưng công thức thứ 2 không hoạt động. Tôi đã thử nhiều lần. Nhưng tôi không thể ...
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi đã sử dụng công thức này và nó hầu như hoạt động nhưng dữ liệu từ trang tính khác không nằm trên cùng một hàng để khớp với ô Tiêu chí tham chiếu.


Đây là công thức của tôi. bạn có thể nhìn vào nó và xem có điều gì sai không

=IF(ISNA(MATCH(DPU!C2,$A$2:$A$100,0)),"",VLOOKUP(DPU!C2,DPU!C2:AP100,2,FALSE))
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, Ardi,
Nếu bạn muốn vlookup từ một trang tính khác, bạn nên áp dụng công thức sau:
=IF(ISNA(MATCH(A2,Sheet1!$A$2:$A$10,0)),"",VLOOKUP(A2,Sheet1!$A$2:$B$10,2,FALSE))

Lưu ý: Sheet1 là trang tính chứa dữ liệu gốc mà bạn muốn vlookup và bạn nên sắp xếp các tham chiếu ô theo nhu cầu của mình.

Hãy thử nó! Cảm ơn bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi cần so sánh và lấy dữ liệu đưa vào như bên dưới:

Trang tính 1 chứa Cột A & B, B trống. Trang tính 2 chứa Cột C & D.


Toàn bộ mục Cột C trong Trang tính 2 sẽ được so sánh với mục hàng đầu tiên trong Cột A và nếu có bất kỳ giá trị / dữ liệu tương ứng nào ở Cột A, thì Cột B sẽ được điền dữ liệu tương ứng với mục hàng trong Cột D.

Cột C sẽ có một từ duy nhất. Cột D có thể có hoặc không có dữ liệu trong đó. Cột A sẽ có nhiều văn bản hơn.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào bạn,
Bạn có thể đưa ra một ví dụ chi tiết cho vấn đề của bạn?
Bạn có thể chèn ảnh chụp màn hình hoặc tệp đính kèm.
Cảm ơn bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào Ngài, và cảm ơn vì các công thức được cung cấp. Mặc dù tôi đã sử dụng công thức nếu nó mang lại cho tôi N / A, theo tôi có thể hiểu là do không khớp với tiêu chí giữa Cột D và A theo ví dụ của bạn. Bây giờ để bạn có thể hiểu rõ hơn, trong sổ làm việc của tôi, A2 là ô tiêu chí mà bạn muốn trả về giá trị dựa trên, G1: G15359 là cột bao gồm các tiêu chí được so sánh với, A1: N15359 là phạm vi dữ liệu mà bạn muốn sử dụng.

The formula is: =IF(ISNA(MATCH(Sheet2!A2,Sheet3!$G$1:$G$15359,0)),"",VLOOKUP(Sheet2!A2,Sheet3!$A$1:$N$15359,7,FALSE))


Như bạn đã nhận thấy, tôi đang sử dụng dữ liệu từ hai trang tính khác nhau, mặc dù tôi không nghĩ rằng đây là vấn đề thực sự, vì khi nhấp vào lỗi NA, nó chỉ ra ô Sheet2 A2 và lỗi được đưa ra là: Ô hiện tại được đánh giá chứa một hằng số. (Tôi đã kiểm tra và xác nhận rằng các định dạng được đặt chung). Không chắc đó là vì văn bản thông tin là email hay vì trong một số ô không có gì.


Sẽ rất mong nhận được phản hồi của bạn.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, Andresa,

Tôi đã thử công thức của bạn và nó hoạt động tốt trong sổ làm việc excel của tôi. Bạn có thể cung cấp tệp đính kèm hoặc ảnh chụp màn hình, để tôi có thể hiểu rõ.

Cảm ơn bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi có một danh sách tổng thể các tựa phim theo thứ tự nhất định phải theo thứ tự đó. Tôi sao chép danh sách đó vào một bảng tính khác để có thể thao tác với nó và nó không theo thứ tự vì tôi cần phải nhóm nó theo những gì đã hoàn thành hay chưa. Trên danh sách trùng lặp đó, tôi thêm số ID vào cột bên cạnh tiêu đề. Sau khi đã hoàn thành mọi việc cần làm, tôi phải thêm các số ID đó vào danh sách chính trong khi vẫn giữ thứ tự tiêu đề trên danh sách chính đó. Làm cách nào để khớp các ID đó với danh sách mà không cần phải thêm chúng theo thứ tự chính xác theo cách thủ công?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, Hailey,

Có thể là công thức sau đây có thể giúp bạn:

= VLOOKUP (A2, mới! $ A $ 2: $ B $ 13,2, FALSE)

trong công thức trên, mới là tên trang tính trùng lặp của bạn, vui lòng thay thế nó thành tên của riêng bạn.

Hãy thử nó, hy vọng nó có thể giúp bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi có 3 cột excel có các giá trị như thế này,
Col_A Col_B Col_C
----- ----- -----
400 600
500 800
400 300
300 200
700 900
800 700
500 100
Tôi muốn các giá trị được sao chép trong Cột C từ Cột B, không phải là Mache có giá trị Cột A.
Ý tôi là chỉ sao chép các giá trị từ Cột B, những giá trị này không có sẵn trong Cột A.
Như bên dưới
Col_C
-----
600
200
100
Có bất kỳ công thức excel nào sử dụng mà tôi có thể đạt được điều này không?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, Hamid,

Có thể bài viết sau đây có thể giúp bạn:
https://www.extendoffice.com/documents/excel/3041-excel-compare-two-columns-and-list-differences.html

Hãy thử nó, cảm ơn bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào Skyyang,


Xin vui lòng bạn có thể giúp tôi với câu hỏi của tôi về trợ giúp với một công thức ở trên?
Bạn có thể giúp tôi không, tôi cần thực hiện một công thức excel cho một bảng tính tiền mặt nhỏ, trong đó nó tìm kiếm đầu vào số tài khoản trong Col_C, phải được tìm kiếm trong danh sách các số tài khoản trong Col_L và nếu FALSE cần trả lại giá trị đầu vào trong COL_F
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tuyệt quá. Cảm ơn. Đây là một giải pháp tốt
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Bạn có thể giúp tôi không, tôi cần thực hiện một công thức excel cho một bảng tính tiền mặt nhỏ, trong đó nó tìm kiếm đầu vào số tài khoản trong Col_C, phải được tìm kiếm trong danh sách các số tài khoản trong Col_L và nếu FALSE cần trả lại giá trị đầu vào trong COL_F

Lấy mẫu bên dưới
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi đang đấu tranh với điều này và chỉ nhận được khoảng trống trở lại.

Muốn cho biết nếu ô Shhet1! ED1 khớp với một ô trong cột Sheet2! C: C thì cung cấp dữ liệu cho ô liền kề trong Sheet2! A: A
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi có 3 cột, ABC, tôi muốn lấy giá trị của A trong đó giá trị trong Cột C khớp với giá trị trong cột B có được không?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, .
Bạn có thể giải thích vấn đề của mình chi tiết hơn hoặc bạn có thể chèn ảnh chụp màn hình vào đây?
Cảm ơn bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Bạn có thể giúp tôi được không, tôi đang đối mặt với vấn đề tương tự?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi đang gặp phải vấn đề tương tự, bạn có thể cung cấp bất kỳ công thức nào cho kiểu tính toán này không, tôi muốn kết quả trong một cột khác.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào các cậu,
Bạn có thể cung cấp cho vấn đề của mình chi tiết hơn hoặc bạn có thể chèn ảnh chụp màn hình vào đây?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi muốn so sánh dữ liệu 2 cột trên một trang tính với một dải ô trên trang tính khác và trả lại dữ liệu trong cột thứ 3 từ trang tính thứ 2
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã lặp lại giá trị trong cột d tức là với cùng tên Q !, Q2, Q3, Q4 bây giờ nếu tôi sử dụng công thức của bạn, tôi chỉ nhận được giá trị Q1, tôi cũng cần giá trị thứ 2, 3, 4, cũng khớp
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi nghĩ rằng ví dụ VLOOKUP đầu tiên có lỗi trong đó. Giá trị đầu tiên phải là D2, không phải D3. Đây có thể là lý do tại sao một số người đang gặp vấn đề. Chỉ nghĩ rằng tôi nên chỉ ra điều đó. Công việc xuất sắc, mặc dù, cảm ơn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, Jason, Cảm ơn bạn đã nhận xét, vâng, như bạn đã nói, ô tham chiếu nên D2, không phải D3, tôi đã cập nhật công thức. Cảm ơn một lần nữa!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi có phạm vi dữ liệu, trong đó tôi có ngày, Số máy & Trang web (dưới trang web, tôi đã đề cập đến máy hiện đang ở đâu và nếu có sửa chữa nào chưa). Vì vậy, những gì tôi cần bây giờ là ngày sửa chữa cuối cùng của chiếc máy đó không. Bạn có thể vui lòng giúp đỡ?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
= INDEX ($ C $ 2: $ C $ 16, MATCH (E2 & F2, $ A $ 2: $ A $ 16 & $ B $ 2: $ B $ 16,0)) không hoạt động
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào Nhóm, tôi muốn So sánh cột A và cột B nếu chúng tôi tìm thấy một giá trị trong cột A, sau đó in kết quả trong Cột C, nếu không kiểm tra trong cột B nếu tìm thấy giá trị trong Cột B, sau đó in trong Cột C, nếu chúng tôi không tìm thấy bất kỳ giá trị nào trong cột A hoặc B, sau đó in kết quả trong Cột C là không tìm thấy giá trị nào bằng MS Excel
So sánh giá trị của Cột A và B được tìm thấy ở cả hai cột A và B, sau đó, In Giá trị Cột A trong Cột C
So sánh Cột A và B Giá trị được tìm thấy trong A, sau đó pint Giá trị của Cột A trong Cột CC So sánh Giá trị của Cột A và B không được tìm thấy trong A và Giá trị được tìm thấy trong Cột B, sau đó in giá trị cột trong Cột CC So sánh giá trị của cột A và B không được tìm thấy trong cả hai các cột A và B, sau đó in các cột C với Không tìm thấy giá trị nào 
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi muốn lấy một giá trị từ cột thứ ba bất kể thứ tự được trình bày. Vì vậy, ở đây bạn có BB-112: Sarah: Đã hoàn thành. Tôi muốn nó nói Đã hoàn thành ngay cả khi các giá trị bị đảo ngược, tức là Sarah: BB-112: Đã hoàn thành. Làm thế nào tôi có thể làm cho đơn đặt hàng không liên quan?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào Jotari, Rất vui được giúp đỡ. Trên thực tế, cách phục hưng để đạt được mục tiêu của bạn là sử dụng hàm XLOOKUP mới. Ví dụ: để biết quốc gia và abr của quốc gia áp dụng cho Mã điện thoại, chúng ta có thể sử dụng công thức = XLOOKUP (F2, $ C $ 2: $ C $ 11, $ A $ 2: $ B $ 11), quốc gia và abr của quốc gia bất kể thứ tự của các giá trị. Vui lòng xem trang chủ mà tôi đã tải lên ở đây. Và xin lưu ý rằng XLOOKUP chỉ khả dụng trong Excel 2020, Excel cho web và Microsoft 365.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi đang sử dụng GoogleSheets, nó dường như không có chức năng XLOOKUP.
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Tải thêm
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL