Bỏ qua nội dung chính

Làm thế nào để thay đổi màu hình dạng dựa trên giá trị ô trong Excel?

Thay đổi màu hình dạng dựa trên một giá trị ô cụ thể có thể là một nhiệm vụ thú vị trong Excel, ví dụ: nếu giá trị ô trong A1 nhỏ hơn 100, màu hình dạng là màu đỏ, nếu A1 lớn hơn 100 và nhỏ hơn 200, màu hình dạng là màu vàng và khi A1 lớn hơn 200, màu hình dạng là màu xanh lục như hình minh họa sau. Để thay đổi màu sắc của hình dạng dựa trên giá trị ô, bài viết này sẽ giới thiệu phương pháp cho bạn.

doc thay đổi màu hình dạng 1

Thay đổi màu hình dạng dựa trên giá trị ô với mã VBA


mũi tên màu xanh bong bóng bên phải Thay đổi màu hình dạng dựa trên giá trị ô với mã VBA

Mã VBA dưới đây có thể giúp bạn thay đổi màu hình dạng dựa trên giá trị ô, vui lòng thực hiện như sau:

1. Bấm chuột phải vào tab trang tính mà bạn muốn thay đổi màu hình dạng, sau đó chọn Mã Chế độ xem từ menu ngữ cảnh, trong cửa sổ bật ra Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ, vui lòng sao chép và dán đoạn mã sau vào chỗ trống Mô-đun cửa sổ.

Mã VBA: Thay đổi màu hình dạng dựa trên giá trị ô:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updateby Extendoffice 20160704
  If Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then Exit Sub
  If IsNumeric(Target.Value) Then
    If Target.Value < 100 Then
      ActiveSheet.Shapes("Oval 1").Fill.ForeColor.RGB = vbRed
    ElseIf Target.Value >= 100 And Target.Value < 200 Then
      ActiveSheet.Shapes("Oval 1").Fill.ForeColor.RGB = vbYellow
    Else
      ActiveSheet.Shapes("Oval 1").Fill.ForeColor.RGB = vbGreen
    End If
  End If
End Sub

doc thay đổi màu hình dạng 2

2. Và sau đó khi bạn nhập giá trị vào ô A1, màu hình dạng sẽ được thay đổi với giá trị ô như bạn đã xác định.

Chú thích: Trong đoạn mã trên, A1 là giá trị ô mà màu hình dạng của bạn sẽ được thay đổi dựa trên, và Hình bầu dục 1 là tên hình dạng của hình dạng đã chèn của bạn, bạn có thể thay đổi chúng theo nhu cầu của mình.

Công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao   |  Xóa hàng trống   |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu   |   Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Siêu tra cứu: Nhiều tiêu chí VLookup    VLookup Nhiều Giá Trị  |   VLookup trên nhiều trang tính   |   Tra cứu mờ ....
Danh sách thả xuống nâng cao: Tạo nhanh danh sách thả xuống   |  Danh sách thả xuống phụ thuộc   |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọn ....
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  |  So sánh dãy và cột hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới   |  Chế độ xem thiết kế   |   Thanh công thức lớn    Trình quản lý sổ làm việc & trang tính   |  Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)   |  Bảng chọn ngày   |  Kết hợp các bảng tính   |  Mã hóa/Giải mã ô    Gửi email theo danh sách   |  Siêu lọc   |   Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự,...)   |   50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt,...)   |   40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh,...)   |   19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn,...)   |   12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ,...)   |   7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Chia ô,...)   |   ... và nhiều hơn nữa

Nâng cao kỹ năng Excel của bạn với Kutools for Excel và trải nghiệm hiệu quả hơn bao giờ hết. Kutools for Excel cung cấp hơn 300 tính năng nâng cao để tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.  Bấm vào đây để có được tính năng bạn cần nhất...

tab kte 201905


Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
Comments (21)
Rated 4 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Como faço para para variar as cores da forma se minha opções for em formato de texto, como "Sim" e "Não"?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Emilly
To solve your problem, please apply the below code:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Range("A1") = "Yes" Then
ActiveSheet.Shapes("Oval 1").Fill.ForeColor.RGB = vbRed
Else
If Range("A1") = "No" Then
ActiveSheet.Shapes("Oval 1").Fill.ForeColor.RGB = vbGreen
End If
End If
End Sub


Please have a try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Skyyang,

I tried the original VBA code and got it to work, although it would not activate actively when the cell changed. Today the code is not working and I also tried your more simplistic code and still did not work. The only thing that changed is that I copied the worksheet which contained the code that worked. Would this then result in it not working?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hola, excelente ejemplo.
Pero como seria si tengo una forma y quiero ir coloreado poco a poco dependiendo del valor ejemplo:
Si el valor es 50%
Seia mitad roja y mitad verde
Pero que se vaya llenando según el porcentaje vaya aumentando
Rated 4 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
I am new to VBAs and am struggling with something. I need to have 9 different cells A1-A9 change the colour of 9 different objects. Objects are cubes 1-9. Just to clarify, each cell is to change just one object A1-Cube 1, etc. Red if it fails to meet the value and green if it exceeds the value. The pass/fail value can change so instead of having the value in the VBA I need it to reference cell A10 which has the pass/fail value. Any chance someone could through out a sample code for me to work with.

Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Great solution! How can I do if I have more than 1 oval in the worksheet which the colors change according to the value input say in A1, B1,C1? Thanks in advance for your reply! 
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello mnsosa,Glad to help. Please copy and paste the below VBA code into the blank Module window.
Sub TestMacro2()
Dim dblHt As Double
Dim rngC As Range
Dim lngr As Long
Dim dblMargin As Double
Dim lngSR As Long

lngSR = 2 'Row where the data starts

dblMargin = 6 ' Distance between shapes

'On Error Resume Next
ActiveSheet.Shapes.SelectAll
Selection.Delete
On Error GoTo 0


dblHt = Rows(lngSR).Height * 4

For lngr = lngSR To Cells(lngSR, "A").End(xlDown).Row
ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, _
Cells(lngSR, "D").Left + ((lngr - lngSR) Mod 4) * dblHt + dblMargin, _
Cells(lngSR, "D").Top + Int((lngr - lngSR) / 4) * dblHt + dblMargin, _
dblHt - 2 * dblMargin, _
dblHt - 2 * dblMargin).Select
Selection.Name = "Round" & Cells(lngr, "A").Address
Selection.ShapeRange.TextFrame2.VerticalAnchor = msoAnchorMiddle
Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = Cells(lngr, "A").Value
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 2).ParagraphFormat
.FirstLineIndent = 0
.Alignment = msoAlignCenter
End With
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 2).Font
.Bold = msoTrue
.Fill.Visible = msoTrue
.Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorText1
.Fill.ForeColor.TintAndShade = 0
.Fill.ForeColor.Brightness = 0
.Fill.Transparency = 0
.Fill.Solid
.Size = 12
End With
With Selection.ShapeRange.Fill
.Visible = msoTrue
If Cells(lngr, "A").Value > 70 Then
.ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 80)
ElseIf Cells(lngr, "A").Value >= 40 Then
.ForeColor.RGB = RGB(255, 255, 70)
Else
.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
End If
.Transparency = 0
.Solid
End With
Next lngr
Range("A1").Select
End Sub

After you run the VBA code above, you will see multiple shapes are generated, and the colors of these shapes are changed according to the VBA.Please see my screenshot. Hope it can help. Have a nice day.Sincerely,Mandy
This comment was minimized by the moderator on the site
¿Cómo hacemos si tenemos más de 1 Oval en la hoja de trabajo cuyos colores cambian de acuerdo con el valor ingresado, por ejemplo, en A1, B1, C1...? Mil gracias por su ayuda!

This comment was minimized by the moderator on the site
Hello María Noel,
Glad to help. Please copy and paste the below VBA code into the blank Module window.

Sub TestMacro2()
Dim dblHt As Double
Dim rngC As Range
Dim lngr As Long
Dim dblMargin As Double
Dim lngSR As Long

lngSR = 2 'Row where the data starts

dblMargin = 6 ' Distance between shapes

'On Error Resume Next
ActiveSheet.Shapes.SelectAll
Selection.Delete
On Error GoTo 0


dblHt = Rows(lngSR).Height * 4

For lngr = lngSR To Cells(lngSR, "A").End(xlDown).Row
ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, _
Cells(lngSR, "D").Left + ((lngr - lngSR) Mod 4) * dblHt + dblMargin, _
Cells(lngSR, "D").Top + Int((lngr - lngSR) / 4) * dblHt + dblMargin, _
dblHt - 2 * dblMargin, _
dblHt - 2 * dblMargin).Select
Selection.Name = "Round" & Cells(lngr, "A").Address
Selection.ShapeRange.TextFrame2.VerticalAnchor = msoAnchorMiddle
Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = Cells(lngr, "A").Value
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 2).ParagraphFormat
.FirstLineIndent = 0
.Alignment = msoAlignCenter
End With
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 2).Font
.Bold = msoTrue
.Fill.Visible = msoTrue
.Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorText1
.Fill.ForeColor.TintAndShade = 0
.Fill.ForeColor.Brightness = 0
.Fill.Transparency = 0
.Fill.Solid
.Size = 12
End With
With Selection.ShapeRange.Fill
.Visible = msoTrue
If Cells(lngr, "A").Value > 70 Then
.ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 80)
ElseIf Cells(lngr, "A").Value >= 40 Then
.ForeColor.RGB = RGB(255, 255, 70)
Else
.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
End If
.Transparency = 0
.Solid
End With
Next lngr
Range("A1").Select
End Sub

After you run the VBA code above, you will see multiple shapes are generated, and the colors of these shapes are changed according to the VBA.
Please see my screenshot. Hope it can help. Have a nice day.
Sincerely,
Mandy
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi... excellent solution... but how do I apply it to multiple shapes based on the corresponding values of a range of cells. Many thanks in advance for your help.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Ryan,
Glad to help. Please copy and paste the below VBA code into the blank Module window.

Sub TestMacro2()
Dim dblHt As Double
Dim rngC As Range
Dim lngr As Long
Dim dblMargin As Double
Dim lngSR As Long

lngSR = 2 'Row where the data starts

dblMargin = 6 ' Distance between shapes

'On Error Resume Next
ActiveSheet.Shapes.SelectAll
Selection.Delete
On Error GoTo 0


dblHt = Rows(lngSR).Height * 4

For lngr = lngSR To Cells(lngSR, "A").End(xlDown).Row
ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, _
Cells(lngSR, "D").Left + ((lngr - lngSR) Mod 4) * dblHt + dblMargin, _
Cells(lngSR, "D").Top + Int((lngr - lngSR) / 4) * dblHt + dblMargin, _
dblHt - 2 * dblMargin, _
dblHt - 2 * dblMargin).Select
Selection.Name = "Round" & Cells(lngr, "A").Address
Selection.ShapeRange.TextFrame2.VerticalAnchor = msoAnchorMiddle
Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = Cells(lngr, "A").Value
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 2).ParagraphFormat
.FirstLineIndent = 0
.Alignment = msoAlignCenter
End With
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 2).Font
.Bold = msoTrue
.Fill.Visible = msoTrue
.Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorText1
.Fill.ForeColor.TintAndShade = 0
.Fill.ForeColor.Brightness = 0
.Fill.Transparency = 0
.Fill.Solid
.Size = 12
End With
With Selection.ShapeRange.Fill
.Visible = msoTrue
If Cells(lngr, "A").Value > 70 Then
.ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 80)
ElseIf Cells(lngr, "A").Value >= 40 Then
.ForeColor.RGB = RGB(255, 255, 70)
Else
.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
End If
.Transparency = 0
.Solid
End With
Next lngr
Range("A1").Select
End Sub

After you run the VBA code above, you will see multiple shapes are generated, and the colors of these shapes are changed according to the VBA.
Please see my screenshot. Hope it can help. Have a nice day.
Sincerely,
Mandy
This comment was minimized by the moderator on the site
How do I make the private sub to read the result from the AVERAGE(C1,C5,C9) calculation?

Sub only works with numeric values; any thoughts and suggestions are greatly appreciated.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Cesare,How are you? I notice that the VBA code can work with the AVERAGE(number, number...) calculation. But the trick is that every time you change the values in the calculation, you need to double-click the formula in the cell to make the VBA work again. 
For example, In cell A1, after we input the formula is =AVERAGE(C2:D3), the VBA works and changes the color of the shape accordingly. Please see screenshot 1. <span style="letter-spacing: 0.2px; color: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">C2:D3, the returned result in cell A1 changes, but the shape color hasn't been changed yet. In this case, we need to double click the formula in cell A1 to make the VBA work. Then the shape color will be changed accordingly. Please see screenshots 2 and 3.</span>
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks for this which is really useful.

I now want to use it with a pivot table on another worksheet which controls the data on the sheet with the shapes that I want to change colour. However, when I change the selection on the pivot table the data on the worksheet with the shapes is updated but the code does not run so the shapes do not change colour

If I manually change the values the code runs and the colour of the shapes is updated.

Question: what do i need to add to the code above to allow it to run automatically?
This comment was minimized by the moderator on the site
How can this be applied if you have multiple shape in the same worksheet?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Yasir,
Glad to help. Please copy and paste the below VBA code into the blank Module window.

Sub TestMacro2()
Dim dblHt As Double
Dim rngC As Range
Dim lngr As Long
Dim dblMargin As Double
Dim lngSR As Long

lngSR = 2 'Row where the data starts

dblMargin = 6 ' Distance between shapes

'On Error Resume Next
ActiveSheet.Shapes.SelectAll
Selection.Delete
On Error GoTo 0


dblHt = Rows(lngSR).Height * 4

For lngr = lngSR To Cells(lngSR, "A").End(xlDown).Row
ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, _
Cells(lngSR, "D").Left + ((lngr - lngSR) Mod 4) * dblHt + dblMargin, _
Cells(lngSR, "D").Top + Int((lngr - lngSR) / 4) * dblHt + dblMargin, _
dblHt - 2 * dblMargin, _
dblHt - 2 * dblMargin).Select
Selection.Name = "Round" & Cells(lngr, "A").Address
Selection.ShapeRange.TextFrame2.VerticalAnchor = msoAnchorMiddle
Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = Cells(lngr, "A").Value
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 2).ParagraphFormat
.FirstLineIndent = 0
.Alignment = msoAlignCenter
End With
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 2).Font
.Bold = msoTrue
.Fill.Visible = msoTrue
.Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorText1
.Fill.ForeColor.TintAndShade = 0
.Fill.ForeColor.Brightness = 0
.Fill.Transparency = 0
.Fill.Solid
.Size = 12
End With
With Selection.ShapeRange.Fill
.Visible = msoTrue
If Cells(lngr, "A").Value > 70 Then
.ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 80)
ElseIf Cells(lngr, "A").Value >= 40 Then
.ForeColor.RGB = RGB(255, 255, 70)
Else
.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
End If
.Transparency = 0
.Solid
End With
Next lngr
Range("A1").Select
End Sub

After you run the VBA code above, you will see multiple shapes are generated, and the colors of these shapes are changed according to the VBA.
Please see my screenshot. Hope it can help. Have a nice day.
Sincerely,
Mandy
This comment was minimized by the moderator on the site
Great vba solution.

It is possible to also use conditional formatting to colour the shapes.

Set the name of each shape as the cell value. Using a With Each Shape then set the shape colour as the cell colour for all named shapes.

The cell colour may be changed using conditional formatting based on numerical values.

For example the colour of a semi transparent overlap on a city map can be used to graphically indicate population density per block with a graduated colour scheme.
This comment was minimized by the moderator on the site
Can you share an example of the code?
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations