Bỏ qua nội dung chính

Làm cách nào để lặp lại hoặc lặp lại một Macro sau mỗi X phút trong Excel?

Trong khi làm việc với Microsoft Excel, bạn có thể cần tạo Macro để đạt được một số hoạt động. Ví dụ: bạn muốn tạo Macro để tự động sao chép một loạt dữ liệu sang một nơi mới. Vì dữ liệu sẽ được thay đổi thường xuyên, bạn cần Macro này tự động chạy 5 phút một lần mà không cần kích hoạt thủ công để đồng bộ hóa hai dải dữ liệu này. Làm thế nào để đạt được nó? Phương pháp trong bài viết này có thể giúp bạn.

Lặp lại hoặc lặp lại một Macro sau mỗi X phút trong Excel


Lặp lại hoặc lặp lại một Macro sau mỗi X phút trong Excel

Mã VBA sau có thể giúp bạn lặp lại Macro sau mỗi X phút trong Excel. Hãy làm như sau.

1. nhấn Khác + F11 chìa khóa cùng một lúc để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. bên trong Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ, vui lòng nhấp vào Chèn > Mô-đun. Sau đó sao chép và dán mã VBA bên dưới vào cửa sổ. Xem ảnh chụp màn hình:

Mã VBA: Lặp lại hoặc lặp lại một Macro sau mỗi X phút trong Excel

Sub ReRunMacro()
Dim xMin As String

'Insert your code here
  xMin = GetSetting(AppName:="Kutools", Section:="Macro", Key:="min", Default:="")
  If xMin = "Exit" Then
  SaveSetting "Kutools", "Macro", "min", "False"
  Exit Sub
  End If
  If (xMin = "") Or (xMin = "False") Then
   xMin = Application.InputBox(prompt:="Please input the interval time you need to repeat the Macro", Title:="Kutools for Excel", Type:=2)
   SaveSetting "Kutools", "Macro", "min", xMin
  End If
  If (xMin <> "") And (xMin <> "False") Then
   Application.OnTime Now() + TimeValue("0:" + xMin + ":0"), "ReRunMacro"
  Else
   Exit Sub
  End If
End Sub

Chú thích: Trong mã, vui lòng thay thế dòng này 'Chèn mã của bạn ở đây với mã bạn sẽ chạy X phút một lần.

3. Nhấn nút F5 phím để chạy mã. Trong cửa sổ bật lên Kutools cho Excel hộp thoại, vui lòng nhập khoảng thời gian bạn sẽ lặp lại macro dựa trên, sau đó nhấp vào OK cái nút. Xem ảnh chụp màn hình:

Từ bây giờ, Macro nhất định sẽ chạy lặp lại sau mỗi 5 phút trong sổ làm việc của bạn.

Chú thích: Nếu bạn cần dừng thực thi macro và thay đổi khoảng thời gian của chu kỳ, vui lòng sao chép mã VBA dưới đây vào cùng một Mô-đun cửa sổ và nhấn F5 phím để chạy mã. Khi đó Macro sẽ bị dừng, vui lòng chạy lại đoạn mã trên để chỉ định khoảng thời gian mới.

Mã VBA: Dừng thực thi macro

Sub ExitReRunMacro()
SaveSetting "Kutools", "Macro", "min", "Exit"
End Sub

Tab văn phòng - Duyệt theo tab, chỉnh sửa và quản lý sổ làm việc trong Excel:

Office Tab mang đến giao diện tab như được thấy trong các trình duyệt web như Google Chrome, Internet Explorer phiên bản mới và Firefox cho đến Microsoft Excel. Nó sẽ là công cụ tiết kiệm thời gian và không thể thay thế trong công việc của bạn. Xem demo dưới đây:

Nhấp để dùng thử Office Tab miễn phí!

Tab Office cho Excel


Các bài liên quan:

Công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao   |  Xóa hàng trống   |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu   |   Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Siêu tra cứu: Nhiều tiêu chí VLookup    VLookup Nhiều Giá Trị  |   VLookup trên nhiều trang tính   |   Tra cứu mờ ....
Danh sách thả xuống nâng cao: Tạo nhanh danh sách thả xuống   |  Danh sách thả xuống phụ thuộc   |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọn ....
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  |  So sánh dãy và cột hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới   |  Chế độ xem thiết kế   |   Thanh công thức lớn    Trình quản lý sổ làm việc & trang tính   |  Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)   |  Bảng chọn ngày   |  Kết hợp các bảng tính   |  Mã hóa/Giải mã ô    Gửi email theo danh sách   |  Siêu lọc   |   Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự,...)   |   50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt,...)   |   40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh,...)   |   19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn,...)   |   12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ,...)   |   7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Chia ô,...)   |   ... và nhiều hơn nữa

Nâng cao kỹ năng Excel của bạn với Kutools for Excel và trải nghiệm hiệu quả hơn bao giờ hết. Kutools for Excel cung cấp hơn 300 tính năng nâng cao để tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.  Bấm vào đây để có được tính năng bạn cần nhất...

tab kte 201905


Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
Comments (32)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
klo mengulang Makro sebanyak 3 kali, atau seberapa kali yang kita mau, itu gi mana yahh ? trima kasih sebelumny...
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Rizal,

The following VBA code can help. Please give it a try. Thank you.
Notes: In the code, you need to configure the following lines to meet your needs:
1) In this line: If Val(xNum) = 3 Then
Here the number 3 represents the number of times you want to repeat the macro. After three times looping, the macro will stop. Please change it to the number of times you need.
2) In this line: Application.OnTime Now() + TimeValue("0:" + "0" + ":10"), "ReRunMacro"
The number 10 here means that the macro will repeat every 10 seconds. You can specify the hours, minutes and seconds as you need.
Sub ReRunMacro()
'Updated by Extendoffice 20230203
Dim xMin As String
Dim xNum As String
'Insert your code here

Dim xRg As Range
  Dim xCell As Range
  Dim I As Long
  Dim J As Long
  Dim K As Long
  I = Worksheets("Sheet1").UsedRange.Rows.Count
  J = Worksheets("Sheet2").UsedRange.Rows.Count
  If J = 1 Then
  If Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Sheet2").UsedRange) = 0 Then J = 0
  End If
  Set xRg = Worksheets("Sheet1").Range("C1:C" & I)
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  For K = 1 To xRg.Count
    If CStr(xRg(K).Value) = "Done" Then
      xRg(K).EntireRow.Copy Destination:=Worksheets("Sheet2").Range("A" & J + 1)
      J = J + 1
    End If
  Next
  Application.ScreenUpdating = True

  xMin = GetSetting(AppName:="Kutools", Section:="Macro", Key:="min", Default:="")
  xNum = GetSetting(AppName:="Kutools", Section:="Macro", Key:="Num", Default:="")
  If xMin = "Exit" Then
  SaveSetting "Kutools", "Macro", "min", "False"
  Exit Sub
  End If
  
  If xNum = "" Then xNum = "1"
  If Val(xNum) = 3 Then 'Here the number 3 represents the number of times you want to repeat the macro. After three times looping, the macro will stop
    xNum = 1
    SaveSetting "Kutools", "Macro", "Num", "1"
    Application.OnTime EarliestTime:=TimeValue("17:00:00"), Procedure:="ReRunMacro", Schedule:=False
    Exit Sub
  End If
  xNum = Str(Val(xNum) + 1)
  SaveSetting "Kutools", "Macro", "Num", xNum

  If (xMin = "") Or (xMin = "False") Then
   xMin = Application.InputBox(prompt:="Please input the interval time you need to repeat the Macro", Title:="Kutools for Excel", Type:=2)
   SaveSetting "Kutools", "Macro", "min", xMin
  End If
  
  If (xMin <> "") And (xMin <> "False") Then
   Application.OnTime Now() + TimeValue("0:" + "0" + ":10"), "ReRunMacro" 'The number 10 here means that the macro will repeat every 10 seconds. You can specify the hours, minutes and seconds as you need.
  Else
   Exit Sub
  End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
please make repetitions for the following commands, thanks..

Sheets("Sisa").Select
Range("D2:D12000").Copy
Range("E2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Sheets("Input").Select
Range("A3").End(xlDown).Offset(1, 0).FormulaR1C1 = "=R[-1]C+1"
Range("A3").End(xlDown).Offset(0, 21).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IFERROR(IF(RC[-17]="""",VLOOKUP(RC[-18]&VLOOKUP(RC[-15],Kayu!C[-20]:C[-19],2,)&RC[-13]+RANDBETWEEN(1,3)&""Belum LHP"",Sisa!C[-21]:C[-14],8,),RC[-17]),"""")"
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("A3").End(xlDown).Offset(0, 22).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(RC[-1]="""",IFERROR(VLOOKUP(RC[-19]&VLOOKUP(RC[-16],Kayu!C[-21]:C[-20],2,)&RC[-14]+1&""Belum LHP"",Sisa!C[-22]:C[-15],8,),""""),RC[-1])"
Range("A3").End(xlDown).Offset(0, 23).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(RC[-1]="""",IFERROR(VLOOKUP(RC[-20]&VLOOKUP(RC[-17],Kayu!C[-22]:C[-21],2,)&RC[-15]+2&""Belum LHP"",Sisa!C[-23]:C[-16],8,),""""),RC[-1])"
Range("A3").End(xlDown).Offset(0, 24).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(RC[-1]="""",IFERROR(VLOOKUP(RC[-21]&VLOOKUP(RC[-18],Kayu!C[-23]:C[-22],2,)&RC[-16]+3&""Belum LHP"",Sisa!C[-24]:C[-17],8,),""""),RC[-1])"
Range("A3").End(xlDown).Offset(0, 25).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(RC[-1]="""",IFERROR(VLOOKUP(RC[-22]&VLOOKUP(RC[-19],Kayu!C[-24]:C[-23],2,)&RC[-17]+4&""Belum LHP"",Sisa!C[-25]:C[-18],8,),""""),RC[-1])"
Range("A3").End(xlDown).Offset(0, 26).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(RC[-1]="""",IFERROR(VLOOKUP(RC[-23]&VLOOKUP(RC[-20],Kayu!C[-25]:C[-24],2,)&RC[-18]+5&""Belum LHP"",Sisa!C[-26]:C[-19],8,),""""),RC[-1])"
Range("A3").End(xlDown).Offset(0, 4).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(RC[22]="""",IFERROR(VLOOKUP(RC[-1]&VLOOKUP(RC[2],Kayu!C[-3]:C[-2],2,)&RC[4]+0&""Belum LHP"",Sisa!C[-4]:C[3],8,),""""),RC[22])"
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
This comment was minimized by the moderator on the site
Compile error:

Expected End Sub

Mam przekopiowane dokładnie jak jest napisane wyzej i nie moge odnaleźć problemu
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Pawid,
Can you provide a screenshot of the error and the highlighted row in the vba code? The problem could not be reproduced in my case. Sorry for the inconvinience.
This comment was minimized by the moderator on the site
In Excel 365 I'm getting a Run-time error '13' Type mismatch on the following line: Application.OnTime Now() + TimeValue("0:" + "0:" + xMin), "ReRunMacro"
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Ron Franklin,I tried  it in Excel 365, but this problem could not be reproduced. 
This comment was minimized by the moderator on the site
có cách nào dừng macro khi tắt file và macro tự khởi động lại khi mở lại file không add
This comment was minimized by the moderator on the site
I am pasting the code below in which I have replaced the line to enter the code with my code. The error I am getting is- Compile error: Expected End Sub. Kindly help.

Sub ReRunMacro()
Dim xMin As String
Sub Refresh()
'
' Refresh Macro
'

'
Sheets("Sheet1").Select
ActiveWorkbook.RefreshAll
Sheets("Pivot-Dash").Select
End Sub


xMin = GetSetting(AppName:="Kutools", Section:="Macro", Key:="min", Default:="")
If xMin = "Exit" Then
SaveSetting "Kutools", "Macro", "min", "False"
Exit Sub
End If
If (xMin = "") Or (xMin = "False") Then
xMin = Application.InputBox(prompt:="Please input the interval time you need to repeat the Macro", Title:="Kutools for Excel", Type:=2)
SaveSetting "Kutools", "Macro", "min", xMin
End If
If (xMin <> "") And (xMin <> "False") Then
Application.OnTime Now() + TimeValue("0:" + xMin + ":0"), "ReRunMacro"
Else
Exit Sub
End If
This comment was minimized by the moderator on the site
Good day,You need to remove the Sub line and the End Sub line from your code.<div data-tag="code">Sub Refresh()
'
' Refresh Macro
'

'
Sheets("Sheet1").Select
ActiveWorkbook.RefreshAll
Sheets("Pivot-Dash").Select
End SubChange to:<div data-tag="code">'
' Refresh Macro
'

'
Sheets("Sheet1").Select
ActiveWorkbook.RefreshAll
Sheets("Pivot-Dash").Select
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jack,By mistake I entered 0.5 mins and it shows an error,
I mean xMin is taken as 0.5 minutes.
How to get rid and change it to 1 min?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi LIMCA,
Sorry for the inconvenience. The code does not support entering decimals.

Please stop the the looping by running the below VBA code, and then rerun the looping code and enter 1 into the popping up dialog box.

Sub ExitReRunMacro()

SaveSetting "Kutools", "Macro", "min", "Exit"

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
How to create a macro in excel with continuous loop and pressed key would be only pg up and pg down
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi very useful, however I think I messed up and set the time as 0.5 and now I cannot chage it, any ideas how to change the xMin Setting?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, I messed up and set the time as 0.5 and now I cannot chage it, any ideas how to change the xMin Setting?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi David.

As we mentioned at the end of the post, if you need to stop the execution of the macro and change the interval of the cycle, please copy the below VBA code into the same Module window and press the F5 key to run the code. Then the Macro will be stopped, please rerun the above code to specify a new interval.Sub ExitReRunMacro()

SaveSetting "Kutools", "Macro", "min", "Exit"

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hey, Thanks! but im afraid the marco doenst even run, when I press F5 excel sends me this error msgs: Run time error 13 'Type Missmatch".I deleted it, but If I try to create it again the same error msg appears, my only guess is that I set the time as 0.5 and in the code, so no idea how to modify it now.Thanks Again for your help.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Just help me out on "insert your code here". I am a novice and need help on what to fill and how ! ThanksI am not getting it right
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Padma,
The "insert your code here" indicate the VBA code you use to achieve some operation in Excel. Supposing you need to apply VBA to move a row to another sheet based on a specific value, and want to run the code every X minutes automatically, you need to place the VBA code here.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations