Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Đăng nhập  \/ 
x
or
x
Đăng ký  \/ 
x

or

Làm cách nào để đếm số trang của tệp Pdf trong Excel?

Nếu có nhiều tệp Pdf trong một thư mục cụ thể, bây giờ, bạn muốn hiển thị tất cả các tên tệp này trong một trang tính và lấy số trang của mỗi tệp. Làm thế nào bạn có thể giải quyết công việc này trong Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng?

Đếm số trang của tệp Pdf từ một thư mục trong trang tính có mã VBA


Đếm số trang của tệp Pdf từ một thư mục trong trang tính có mã VBA

Có thể mã VBA sau đây có thể giúp bạn hiển thị tất cả các tên tệp Pdf và số trang từng trang của chúng trong một trang tính, vui lòng làm như sau:

1. Mở trang tính mà bạn muốn lấy tệp Pdf và số trang.

2. Giữ ALT + F11 chìa khóa và nó mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

3. Nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán macro sau vào Mô-đun Cửa sổ.

Mã VBA: Liệt kê tất cả tên tệp Pdf và số trang trong trang tính:

Sub Test()
  Dim I As Long
  Dim xRg As Range
  Dim xStr As String
  Dim xFd As FileDialog
  Dim xFdItem As Variant
  Dim xFileName As String
  Dim xFileNum As Long
  Dim RegExp As Object
  Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  If xFd.Show = -1 Then
    xFdItem = xFd.SelectedItems(1) & Application.PathSeparator
    xFileName = Dir(xFdItem & "*.pdf", vbDirectory)
    Set xRg = Range("A1")
    Range("A:B").ClearContents
    Range("A1:B1").Font.Bold = True
    xRg = "File Name"
    xRg.Offset(0, 1) = "Pages"
    I = 2
    xStr = ""
    Do While xFileName <> ""
      Cells(I, 1) = xFileName
      Set RegExp = CreateObject("VBscript.RegExp")
      RegExp.Global = True
      RegExp.Pattern = "/Type\s*/Page[^s]"
      xFileNum = FreeFile
      Open (xFdItem & xFileName) For Binary As #xFileNum
        xStr = Space(LOF(xFileNum))
        Get #xFileNum, , xStr
      Close #xFileNum
      Cells(I, 2) = RegExp.Execute(xStr).Count
      I = I + 1
      xFileName = Dir
    Loop
    Columns("A:B").AutoFit
  End If
End Sub

4. Sau khi dán mã, rồi nhấn F5 phím để chạy mã này và Xem cửa sổ hiện ra, vui lòng chọn thư mục chứa các tệp Pdf bạn muốn liệt kê và đếm số trang, xem ảnh chụp màn hình:

doc đếm số trang pdf 1

5. Và sau đó, nhấp vào OK , tất cả tên tệp Pdf và số trang được liệt kê trong trang tính hiện tại, xem ảnh chụp màn hình:

doc đếm số trang pdf 2


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

 • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Super Formula Bar (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng / cột trùng lặp... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2019 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ các tính năng dùng thử miễn phí 30 ngày. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày.
tab kte 201905

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  sum-accounting@mcustudios.com · 4 days ago
  It doesn't work very well for me. It gives 0 pages for half of the files. Any idea why?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Wing · 1 months ago
  This is awesome, Thank you for 
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Daniel · 1 months ago
  Hi everyone. Thanks for the code! This saved me so much time.

  I'm a bit new to writing VBA code, so I apologize if this is a dumb question. But is there a way to adapt this to use with Excel on a Mac? I've spent several hours trying to figure it out, but I just don't have the technical expertise. Unfortunately my entire office uses Mac, and this code would be very useful for my team, but the way it's currently written seems to only work on Windows.

  If anyone knows if this would be possible, I would really appreciate your advice!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  brent balkwill · 2 months ago
  Thanks all this code was very useful saved me a few hours of work to get the result manually.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  LHH · 9 months ago
  Good day, I had the problem that for some versions of PDF with Word, this code gave me sometimes a multiple (like 4x) of the actual page numbers. My solution was to search a string in the PDF file that actually states the page numbers and if it can be of help for anyone, this is the sub I used:
  Function GetPDFpag(File1 As String) As Long

  Const ForReading = 1, ForWriting = 2
  Dim FSO As Object
  Dim FileIn, FileOut, strTmp, strOut, Scheck As String
  Dim Nstart, Nstop As Long
  Dim K As Long

  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set FileIn = FSO.OpenTextFile(File1, ForReading, False, 0)

  'we search for the first line with string "/Kids[" in which the number of pages is
  Scheck = "no"
  K = 1
  Do Until FileIn.AtEndOfStream Or Scheck = "yes"
  K = K + 1
  strTmp = FileIn.readline
  If Len(strTmp) > 0 Then
  If InStr(1, strTmp, "/Count", vbTextCompare) > 0 And InStr(1, strTmp, "/Kids[", vbTextCompare) > 0 Then
  strOut = strTmp
  Scheck = "yes"
  End If
  End If
  Loop

  If Scheck = "no" Then
  strOut = 0
  Else
  Nstart = InStr(strOut, "/Count") + 7
  Nstop = InStr(strOut, "/Kids")
  Nstop = Nstop - Nstart
  strOut = Mid(strOut, Nstart, Nstop)
  End If

  FileIn.Close
  'FileOut.Close

  GetPDFpag = Val(strOut)
  Set FSO = Nothing
  End Function
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Robbie · 9 months ago
  Any chance this could be expanded to pull a Bates number from the first page of each pdf?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Steco · 11 months ago
  Hi Skyyang,
  First I'd like to thank you for that incredible work you do, and the time you take...
  I'm searching for a while for a VBA code :
  I Have an Excelsheet with in column "J" a list of pdf, xlsx and elm files located in a data room directory (with subdirectory's)
  File name are complete with type X:\Data_Room\Sub_directory_1\file.pdf
  The code should fill the column "I" with the number of pages of each .pdf and .xls files (no need for other, cels should stay blank)
  Could you please help me?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  John · 1 years ago
  is there a way to include .doc I noticed that it works for .docx but not .doc
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 11 months ago
   Hi, John,
   To count the pages of .doc and .docx as well as the PDF files, please apply the following code:
   Sub StatisticsPage() Dim I As Long Dim xRg As Range Dim xStr As String Dim xFd As FileDialog Dim xFdItem As Variant Dim xFileName As String Dim xFileNum As Long Dim RegExp As Object Dim xWdApp Dim xWd Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) If xFd.Show = -1 Then Application.ScreenUpdating = False xFdItem = xFd.SelectedItems(1) & Application.PathSeparator xFileName = Dir(xFdItem & "*.pdf", vbDirectory) Set xRg = Range("A1") Range("A:B").ClearContents Range("A1:B1").Font.Bold = True xRg = "File Name" xRg.Offset(0, 1) = "Pages" I = 2 xStr = "" Do While xFileName <> "" Cells(I, 1) = xFileName Set RegExp = CreateObject("VBscript.RegExp") RegExp.Global = True RegExp.Pattern = "/Type\s*/Page[^s]" xFileNum = FreeFile Open (xFdItem & xFileName) For Binary As #xFileNum xStr = Space(LOF(xFileNum)) Get #xFileNum, , xStr Close #xFileNum Cells(I, 2) = RegExp.Execute(xStr).Count I = I + 1 xFileName = Dir Loop xFileName = Dir(xFdItem & "*.docx", vbDirectory) Set xWdApp = CreateObject("Word.Application") Do While xFileName <> "" Cells(I, 1) = xFileName xFileNum = FreeFile Set xWd = GetObject(xFdItem & xFileName) Cells(I, 2) = xWd.ActiveWindow.Panes(1).Pages.Count xWd.Close False I = I + 1 xFileName = Dir Loop xFileName = Dir(xFdItem & "*.doc", vbDirectory) Set xWdApp = CreateObject("Word.Application") Do While xFileName <> "" Cells(I, 1) = xFileName xFileNum = FreeFile Set xWd = GetObject(xFdItem & xFileName) Cells(I, 2) = xWd.ActiveWindow.Panes(1).Pages.Count xWd.Close False I = I + 1 xFileName = Dir Loop Columns("A:B").AutoFit End If Application.ScreenUpdating = True End Sub
   Please try, hope it can help you!

   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Vidyadhar · 3 months ago
    Thanks this helps a lots.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  ThomasB · 1 years ago
  Hello,

  Is het possible to also get the dimensions of the pages and the creator of the pdf in this macro?

  can someone help me with this?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  shivdin · 1 years ago
  Hello, this works really well thanks!, is it possible to get the page size for the first page of the PDF document?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  shivdin@hotmail.com · 1 years ago
  Hello, this really works well, thank you. Is it possible to get the page size of the first page in a new column? example 8.5 x 11, 11 x 17 etc.

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  deepak · 1 years ago
  I have opened a pdf file who's path and name is mention in excel cell column "C9". I just want to get last page number in excel vba please help me


 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  sroczeto@gmail.com · 1 years ago
  Hello, works great, thank you for sharing this. One question, is it possible to add that also counts microsoft word .doc and .docx files?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 1 years ago
   Hi, sroczeto,
   To count the page number of .doc and .docx as well as the PDF files, please apply the following code:
   Sub Test()
   Dim I As Long
   Dim xRg As Range
   Dim xStr As String
   Dim xFd As FileDialog
   Dim xFdItem As Variant
   Dim xFileName As String
   Dim xFileNum As Long
   Dim RegExp As Object
   Dim xWdApp
   Dim xWd
   Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
   If xFd.Show = -1 Then
   Application.ScreenUpdating = False
   xFdItem = xFd.SelectedItems(1) & Application.PathSeparator
   xFileName = Dir(xFdItem & "*.pdf", vbDirectory)
   Set xRg = Range("A1")
   Range("A:B").ClearContents
   Range("A1:B1").Font.Bold = True
   xRg = "File Name"
   xRg.Offset(0, 1) = "Pages"
   I = 2
   xStr = ""
   Do While xFileName <> ""
   Cells(I, 1) = xFileName
   Set RegExp = CreateObject("VBscript.RegExp")
   RegExp.Global = True
   RegExp.Pattern = "/Type\s*/Page[^s]"
   xFileNum = FreeFile
   Open (xFdItem & xFileName) For Binary As #xFileNum
   xStr = Space(LOF(xFileNum))
   Get #xFileNum, , xStr
   Close #xFileNum
   Cells(I, 2) = RegExp.Execute(xStr).Count
   I = I + 1
   xFileName = Dir
   Loop
   xFileName = Dir(xFdItem & "*.docx", vbDirectory)
   Set xWdApp = CreateObject("Word.Application")
   Do While xFileName <> ""
   Cells(I, 1) = xFileName
   xFileNum = FreeFile
   Set xWd = GetObject(xFdItem & xFileName)
   Cells(I, 2) = xWd.ActiveWindow.Panes(1).Pages.Count
   xWd.Close False
   I = I + 1
   xFileName = Dir
   Loop
   Columns("A:B").AutoFit
   End If
   Application.ScreenUpdating = True
   End Sub
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    sroczeto@gmail.com · 1 years ago
    Thanks mate! It works on pdf and docx, but not on doc files. And one question more, can yo uadd that this will count in subfolders too?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Asela · 1 years ago
  Thank you so much
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Viviane · 1 years ago
  Awesome code! I cant get it to work in subfolders. Can anyone help me pleas?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  JuleZz_St · 1 years ago
  Hello.

  Is there a way to also add the page number of the documents and also I get an error and this is the message:
  xStr = Space(LOF(xFileNum))


  Thank you very much.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Aleca Tesseris Sulli · 2 years ago
  oh i see, this is the whole code. I tried to add to the original and was getting an error. Thank you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Daphne · 2 years ago
  wow. subfolders works great. can you share how to add "file path" and "file size" too?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 1 years ago
   Hello, Daphne,
   For solving your problem, please apply the below code, please try, hope it can help you!

   Sub Test()
   Dim I As Long
   Dim xRg As Range
   Dim xStr As String
   Dim xFd As FileDialog
   Dim xFdItem As Variant
   Dim xFileName As String
   Dim xFileNum As Long
   Dim RegExp As Object
   Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
   If xFd.Show = -1 Then
   xFdItem = xFd.SelectedItems(1) & Application.PathSeparator
   Set xRg = Range("A1")
   Range("A:B").ClearContents
   Range("A1:B1").Font.Bold = True
   xRg = "File Name"
   xRg.Offset(0, 1) = "Pages"
   xRg.Offset(0, 2) = "Path"
   xRg.Offset(0, 3) = "Size(b)"
   I = 2
   Call SunTest(xFdItem, I)
   End If
   End Sub

   Sub SunTest(xFdItem As Variant, I As Long)
   Dim xRg As Range
   Dim xStr As String
   Dim xFd As FileDialog
   Dim xFileName As String
   Dim xFileNum As Long
   Dim RegExp As Object
   Dim xF As Object
   Dim xSF As Object
   Dim xFso As Object
   xFileName = Dir(xFdItem & "*.pdf", vbDirectory)
   xStr = ""
   Do While xFileName <> ""
   Cells(I, 1) = xFileName
   Set RegExp = CreateObject("VBscript.RegExp")
   RegExp.Global = True
   RegExp.Pattern = "/Type\s*/Page[^s]"
   xFileNum = FreeFile
   Open (xFdItem & xFileName) For Binary As #xFileNum
   xStr = Space(LOF(xFileNum))
   Get #xFileNum, , xStr
   Close #xFileNum
   Cells(I, 2) = RegExp.Execute(xStr).Count
   Cells(I, 3) = xFdItem & xFileName
   Cells(I, 4) = FileLen(xFdItem & xFileName)
   I = I + 1
   xFileName = Dir
   Loop
   Columns("A:B").AutoFit
   Set xFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   Set xF = xFso.GetFolder(xFdItem)
   For Each xSF In xF.SubFolders
   Call SunTest(xSF.Path & "\", I)
   Next
   End Sub
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Daphne · 1 years ago
    This is so great. Thanks!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mat · 2 years ago
  Wov! so many thanks for sharing, this VBA code is a killer!! It works flawlessly with Excel O365
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Prashant Narayankar · 2 years ago
  What if I want to run through subfolders too?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 2 years ago
   Hello, Prashant,
   To get the number of all the PDF files from folder and subfolders, please apply the below code:

   Sub Test()
   Dim I As Long
   Dim xRg As Range
   Dim xStr As String
   Dim xFd As FileDialog
   Dim xFdItem As Variant
   Dim xFileName As String
   Dim xFileNum As Long
   Dim RegExp As Object
   Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
   If xFd.Show = -1 Then
   xFdItem = xFd.SelectedItems(1) & Application.PathSeparator
   Set xRg = Range("A1")
   Range("A:B").ClearContents
   Range("A1:B1").Font.Bold = True
   xRg = "File Name"
   xRg.Offset(0, 1) = "Pages"
   I = 2
   Call SunTest(xFdItem, I)
   End If
   End Sub

   Sub SunTest(xFdItem As Variant, I As Long)
   Dim xRg As Range
   Dim xStr As String
   Dim xFd As FileDialog
   Dim xFileName As String
   Dim xFileNum As Long
   Dim RegExp As Object
   Dim xF As Object
   Dim xSF As Object
   Dim xFso As Object
   xFileName = Dir(xFdItem & "*.pdf", vbDirectory)
   xStr = ""
   Do While xFileName <> ""
   Cells(I, 1) = xFileName
   Set RegExp = CreateObject("VBscript.RegExp")
   RegExp.Global = True
   RegExp.Pattern = "/Type\s*/Page[^s]"
   xFileNum = FreeFile
   Open (xFdItem & xFileName) For Binary As #xFileNum
   xStr = Space(LOF(xFileNum))
   Get #xFileNum, , xStr
   Close #xFileNum
   Cells(I, 2) = RegExp.Execute(xStr).Count
   I = I + 1
   xFileName = Dir
   Loop
   Columns("A:B").AutoFit
   Set xFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   Set xF = xFso.GetFolder(xFdItem)
   For Each xSF In xF.SubFolders
   Call SunTest(xSF.Path & "\", I)
   Next
   End Sub

   Please try, hope it can help you!
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    ThomasB · 1 years ago
    Can you help me to also get the creator and dimensions of the file?
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Aleca Tesseris Sulli · 2 years ago
    This is wonderful, thank you. I would like to run through subfolders too. Where/how in the above code do I add these additional commands? what would the whole thing look like?
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Mat · 2 years ago
    Your subfolder code works fine! thanks
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  pedrohmc1@gmail.com · 2 years ago
  Regards

  There is a problem with the program, I am using version 2019 of Office, and the pages seem to be counting badly the first 9 accumulated pages I get zero, in the ninth accumulated page I get 10.

  Can you please help me with that inconvenience?

  Beforehand thank you very much.

  Atte.

  Pedro
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Rob Haughey · 2 years ago
   The code is good structure for how to do this kind of thing but that regexp will give unreliable results for many pdfs. The regexp being searched for (/Type\s*/Page[^s]), will not work in SECURED pdfs (count will be zero). Also pdfs tools and versions vary in how they mark pages. It could be accurate if you know that all your pdfs are created using the same structure (version and tools).
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Pedro Marza · 1 years ago
    Thank you very much for your answer, I solved the problem by saving the files as: "Optimized PDF"
    • To post as a guest, your comment is unpublished.
     Dave · 9 months ago
     100% agree with Pedro, I was having the same problem as Rob where some PDF page counts were wrong. But if you make sure that all files are saved as "Optimized PDF" in the folder it will get all the pages correct. This worked for me on over 100 separate PDF files. You can bulk optimize as well with Acrobat Pro. Overall great code, worked right out of the box if you will.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Suzie · 2 years ago
  HOLY! This is awesome! Thank you so much! I'm a printer and have been doing printit.txt and filling in by hand! This is going to make quoting and checking jobs SO MUCH EASIER! Thanks again!!!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Pedro · 2 years ago
  Saludos


  Hay algún problema con el programa, yo estoy usando la versión 2019 de Office, y las páginas parece que las va contando de mal las primeras 9 páginas acumuladas me sale cero, en la novena página acumulada me sale 10.

  ¿Por favor me puedes ayudar con ese inconveniente?

  De antemano muchas gracias.

  Atte.

  Pedro
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Fawaz · 2 years ago
  Not working properly, for some pdfs, for some pdfs it shows 0 and for some incorrect page numbers
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 2 years ago
   Hi, Fawaz,
   The code works well in my Excel, which Excel version do you use?
   Or you can send your detailed problem or pdf files to my Email: skyyang@extendoffice.com.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    JC · 2 years ago
    Hi skyyang,

    I've the same problem as Fawaz. I use MS Office Professional Plus 2013.

    Thanks for your help!

    Best regards
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Chase C · 2 years ago
  Works great! Many thanks!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Merlin · 1 years ago
   Thank you very much for posting such informative message