Bỏ qua nội dung chính

Làm cách nào để gửi một biểu đồ cụ thể trong email bằng vba trong Excel?

Bạn có thể biết cách gửi email qua Outlook trong Excel với mã VBA. Tuy nhiên, bạn có biết cách đính kèm một biểu đồ cụ thể trong một trang tính nhất định vào phần nội dung của email không? Bài viết này sẽ chỉ cho bạn phương pháp để giải quyết vấn đề này.

Gửi một biểu đồ cụ thể trong email trong Excel với mã VBA


Gửi một biểu đồ cụ thể trong email trong Excel với mã VBA

Vui lòng thực hiện như sau để gửi biểu đồ cụ thể trong email có mã VBA trong Excel.

1. Trong trang tính có chứa biểu đồ bạn muốn đính kèm trong nội dung email, hãy nhấn Khác + F11 phím để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. bên trong Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ, vui lòng nhấp vào Chèn > Mô-đun. Sau đó sao chép mã VBA bên dưới vào cửa sổ Mã.

Mã VBA: Gửi một biểu đồ cụ thể trong email trong Excel

Sub mailHTMLsend()
'Updated by Extendoffice 2018/3/5
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xStartMsg As String
  Dim xEndMsg As String
  Dim xChartName As String
  Dim xChartPath As String
  Dim xPath As String
  Dim xChart As ChartObject
  On Error Resume Next
  xChartName = Application.InputBox("Please enter the chart name:", "KuTools for Excel", , , , , , 2)
  If xChartName = "" Then Exit Sub
  Set xChart = Sheets("Sheet1").ChartObjects(xChartName) 'Change "Sheet1" to your worksheet name
  If xChart Is Nothing Then Exit Sub
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xStartMsg = "<font size='5' color='black'> Good Day," & "<br> <br>" & "Please find the chart below: " & "<br> <br> </font>"
  xEndMsg = "<font size='4' color='black'> Many Thanks," & "<br> <br> </font>"
  xChartPath = Application.ActiveWorkbook.Path & "\" & Environ("USERNAME") & VBA.Format(VBA.Now(), "DD_MM_YY_HH_MM_SS") & ".bmp"
  xPath = "<p align='Left'><img src=" & "cid:" & Mid(xChartPath, InStrRev(xChartPath, "\") + 1) & """ width=700 height=500 > <br> <br>"
  xChart.Chart.Export xChartPath
  With xOutMail
    .To = ""
    .Subject = "Add Chart in outlook mail body"
    .Attachments.Add xChartPath
    .HTMLBody = xStartMsg & xPath & xEndMsg
    .Display
  End With
  Kill xChartPath
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub

Chú thích: Trong mã, vui lòng thay đổi địa chỉ email của người nhận và chủ đề email trong dòng .To = "" và dòng .Subject = "Thêm biểu đồ trong nội dung thư outlook" , Sheet1 là trang tính chứa biểu đồ bạn muốn gửi, vui lòng thay đổi nó thành biểu đồ của riêng bạn.

3. Nhấn nút F5 phím để chạy mã. Trong phần mở đầu Kutools cho Excel hộp thoại, nhập tên của biểu đồ bạn sẽ đính kèm trong nội dung email, sau đó bấm vào OK cái nút. Xem ảnh chụp màn hình:

Sau đó, một email được tạo tự động với biểu đồ được chỉ định hiển thị trong nội dung email như ảnh chụp màn hình bên dưới. Vui lòng nhấp vào nút Gửi để gửi email này.


Các bài liên quan:

 

 

 

Công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao   |  Xóa hàng trống   |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu   |   Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Siêu tra cứu: Nhiều tiêu chí VLookup    VLookup Nhiều Giá Trị  |   VLookup trên nhiều trang tính   |   Tra cứu mờ ....
Danh sách thả xuống nâng cao: Tạo nhanh danh sách thả xuống   |  Danh sách thả xuống phụ thuộc   |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọn ....
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  |  So sánh dãy và cột hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới   |  Chế độ xem thiết kế   |   Thanh công thức lớn    Trình quản lý sổ làm việc & trang tính   |  Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)   |  Bảng chọn ngày   |  Kết hợp các bảng tính   |  Mã hóa/Giải mã ô    Gửi email theo danh sách   |  Siêu lọc   |   Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự,...)   |   50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt,...)   |   40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh,...)   |   19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn,...)   |   12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ,...)   |   7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Chia ô,...)   |   ... và nhiều hơn nữa

Nâng cao kỹ năng Excel của bạn với Kutools for Excel và trải nghiệm hiệu quả hơn bao giờ hết. Kutools for Excel cung cấp hơn 300 tính năng nâng cao để tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.  Bấm vào đây để có được tính năng bạn cần nhất...

tab kte 201905


Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!

 

 

Comments (13)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
HELLO , I want to add space in mail body , which keyword should I use.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi pavan chougule,
The following two lines in the code contain the email body content. You can manually modify the email body by pressing the space key on your keyboard to add a space.
xStartMsg = "<font size='5' color='black'> Good Day," & "<br> <br>" & "Please find the chart below: " & "<br> <br> </font>"
xEndMsg = "<font size='4' color='black'> Many Thanks," & "<br> <br> </font>"
This comment was minimized by the moderator on the site
It includes the chart as an attachment. Do you have any idea how to include it as a picture in the mail body itself. Thank you,Youssef
This comment was minimized by the moderator on the site
Same problem, any solution?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi J,
The code has been updated. Please give it a try. Sorry for the inconvenience.


Sub mailHTMLsend()
'Updated by Extendoffice 2018/3/5
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xStartMsg As String
  Dim xEndMsg As String
  Dim xChartName As String
  Dim xChartPath As String
  Dim xPath As String
  Dim xChart As ChartObject
  On Error Resume Next
  xChartName = Application.InputBox("Please enter the chart name:", "KuTools for Excel", , , , , , 2)
  If xChartName = "" Then Exit Sub
  Set xChart = Sheets("Sheet1").ChartObjects(xChartName) 'Change "Sheet1" to your worksheet name
  If xChart Is Nothing Then Exit Sub
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xStartMsg = "<font size='5' color='black'> Good Day," & "<br> <br>" & "Please find the chart below: " & "<br> <br> </font>"
  xEndMsg = "<font size='4' color='black'> Many Thanks," & "<br> <br> </font>"
  xChartPath = Application.ActiveWorkbook.Path & "\" & Environ("USERNAME") & VBA.Format(VBA.Now(), "DD_MM_YY_HH_MM_SS") & ".bmp"
  xPath = "<p align='Left'><img src="/%20&%20"cid:" & Mid(xChartPath, InStrRev(xChartPath, "\") + 1) & """ width=700 height=500 > <br> <br>"
  xChart.Chart.Export xChartPath
  With xOutMail
    .To = ""
    .Subject = "Add Chart in outlook mail body"
    .Attachments.Add xChartPath
    .HTMLBody = xStartMsg & xPath & xEndMsg
    .Display
  End With
  Kill xChartPath
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Cześć,
mi nic sie nie załącza, czy coś tutaj należałoby wpisać jeszcze?
xPath = "co tutaj trzeba wprowadzić?"
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Kuba,
The code has been updated. The recipient can view the chart normally. Please give it a try.
Note: In the code, please change the "Chart 1" to your own chart name. And specify the email address in the To field.
Sub mailHTMLsend()
'Updated by Extendoffice 20221013
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xStartMsg As String
  Dim xEndMsg As String
  Dim xChartName 'As String
  Dim xChartPath As String
  Dim xPath As String
  Dim xChart As ChartObject
  On Error Resume Next
  xChartName = "Chart 1" 'The name of the chart in the current worksheet you want to send.
  If xChartName = "" Then Exit Sub
  Set xChart = Application.ActiveSheet.ChartObjects(xChartName)
  If xChart Is Nothing Then Exit Sub
  
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  
  xStartMsg = "<font size='5' color='black'> Good Day," & "<br> <br>" & "Please find the chart below: " & "<br> <br> </font>"
  xEndMsg = "<font size='4' color='black'> Many Thanks," & "<br> <br> </font>"
  xChartPath = Application.ActiveWorkbook.Path & "\" & Environ("USERNAME") & VBA.Format(VBA.Now(), "DD_MM_YY_HH_MM_SS") & ".bmp"
  
  xPath = "<p align='Left'><img src="/%20&%20"cid:" & Mid(xChartPath, InStrRev(xChartPath, "\") + 1) & """ width=700 height=500 > <br> <br>"
  
  xChart.Chart.Export xChartPath
  With xOutMail
    .To = "Email Address"
    .Subject = "Add Chart in outlook mail body"
    .Attachments.Add xChartPath
    .HTMLBody = xStartMsg & xPath & xEndMsg
    .Display
  End With
  Kill xChartPath
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Kuba,
Please remove the / tag in <img src="/.
The error is caused by the editor in the site.
Sorry for the inconvenience.
This comment was minimized by the moderator on the site
cześć, pełny kod działa tylko do momentu podglądu komunikatu, przy wysyłce adresat otrzymuje błąd i wykresu nie widać ("Nie można wyświetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź czy łącze wskazuje poprawny plik i lokazlizację.") Czy z Was też tak ktoś miał czy tylko u mnie taki zonk? Prosze o pomoc, tutaj kod, który dotyczy wykresum już tak mało brakuje :)

Dim xChartName As String
Dim xChartPath As String
Dim xPath As String
Dim xChart As ChartObject
On Error Resume Next
Dim wydzialy As String
wydzialy = lista.Cells(3, 75)
xChartName = Application.InputBox(wydzialy, "KuTools for Excel", , , , , , 2) 'Wykres1 '"Please enter the chart name:"
If xChartName = "" Then Exit Sub
Set xChart = Sheets("Wykresy").ChartObjects(xChartName) 'Change "Sheet1" to your worksheet name
If xChart Is Nothing Then Exit Sub
xChartPath = Application.ActiveWorkbook.Path & "\" & Environ("USERNAME") & VBA.Format(VBA.Now(), "DD_MM_YY_HH_MM_SS") & ".svg" '.bmp '.svg '.svg ma lepsza jakość
xPath = "<p align='Left'><img src="/%20&%20"cid:" & Mid(xChartPath, InStrRev(xChartPath, "\") + 1) & """ width=500 height=300 > <br> <br>"
xChart.Chart.Export xChartPath


Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With OutMail
.To = emails(b)
.CC = emails_dw(b)
.Subject = "XXXX" ' - " & lista.Cells(i, 66)
.Attachments.Add xChartPath
.HTMLBody = "treść" & xPath

Set .SendUsingAccount = OutApp.Session.Accounts.Item(1)

.Display
End With
Kill xChartPath
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
This comment was minimized by the moderator on the site
There is error in the code : "\") + 1) & """ width=700 height=50In the bold text the middle one should be a single inverted comma

This comment was minimized by the moderator on the site
hola como puede enviar por correo, una tabla dinámica, y no un gráfico
This comment was minimized by the moderator on the site
when i enter the chart name the mail doesn't generate the dialog box just closes, any idea what i have done wrong? I have followed each step
This comment was minimized by the moderator on the site
The issue is that we can not set names for Chart Objects like tables. You need to pass the integer ID to work. For instance, if you only have 1 chart in the "Sheet1", trying passing the value 1 when the msgbox shows up.

PS: sorry for the bad english :]
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations