Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Làm thế nào để tạo danh sách thả xuống với nhiều hộp kiểm trong Excel?

Nhiều người dùng Excel có xu hướng tạo danh sách thả xuống với nhiều hộp kiểm để chọn nhiều mục từ danh sách mỗi lần. Trên thực tế, bạn không thể tạo danh sách có nhiều hộp kiểm với Xác thực dữ liệu. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn hai phương pháp để tạo danh sách thả xuống với nhiều hộp kiểm trong Excel.

Sử dụng Hộp Danh sách để tạo một danh sách thả xuống với nhiều hộp kiểm
A: Tạo một hộp danh sách với dữ liệu nguồn
B: Đặt tên cho ô mà bạn sẽ định vị các mục đã chọn
C: Chèn một hình dạng để giúp xuất các mục đã chọn
Dễ dàng tạo danh sách thả xuống với các hộp kiểm bằng một công cụ tuyệt vời
Các hướng dẫn khác cho danh sách thả xuống ...


Sử dụng Hộp Danh sách để tạo một danh sách thả xuống với nhiều hộp kiểm

Như ảnh chụp màn hình bên dưới được hiển thị, trong trang tính hiện tại, tất cả các tên trong phạm vi A2: A11 sẽ là dữ liệu nguồn của hộp danh sách. Nhấp vào nút trong ô C4 có thể xuất các mục đã chọn và tất cả các mục đã chọn trong hộp danh sách sẽ được hiển thị trong ô E4. Để đạt được điều này, hãy làm như sau.

A. Tạo một hộp danh sách với dữ liệu nguồn

1. nhấp chuột Nhà phát triển > Chèn > Hộp danh sách (Điều khiển X hoạt động). Xem ảnh chụp màn hình:

2. Vẽ một hộp danh sách trong trang tính hiện tại, nhấp chuột phải vào nó và sau đó chọn Bất động sản từ menu chuột phải.

3. bên trong Bất động sản hộp thoại, bạn cần cấu hình như sau.

 • 3.1 Trong ListFillRange , nhập phạm vi nguồn mà bạn sẽ hiển thị trong danh sách (ở đây tôi nhập phạm vi A2: A11);
 • 3.2 Trong ListStyle hộp, chọn 1 - fmList StyleOption;
 • 3.3 Trong MultiSelect hộp, chọn 1 - fmMultiSelectMulti;
 • 3.4 Đóng Bất động sản hộp thoại. Xem ảnh chụp màn hình:

B: Đặt tên cho ô mà bạn sẽ định vị các mục đã chọn

Nếu bạn cần xuất tất cả các mục đã chọn vào một ô cụ thể chẳng hạn như E4, vui lòng thực hiện như sau.

1. Chọn ô E4, nhập ListBoxOutput vào Tên Box và nhấn Đi vào Chìa khóa.

C. Chèn một hình dạng để giúp xuất các mục đã chọn

1. nhấp chuột Chèn > Hình dạng > Hình chữ nhật. Xem ảnh chụp màn hình:

2. Vẽ một hình chữ nhật trong trang tính của bạn (ở đây tôi vẽ hình chữ nhật trong ô C4). Sau đó nhấp chuột phải vào hình chữ nhật và chọn Chỉ định Macro từ menu chuột phải.

3. bên trong Chỉ định Macro hộp thoại, nhấp vào Mới .

4. Trong phần mở đầu Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ, vui lòng thay thế mã gốc trong Mô-đun cửa sổ với mã VBA bên dưới.

Mã VBA: Tạo danh sách với nhiều hộp kiểm

Sub Rectangle1_Click()
'Updated by Extendoffice 20200730
Dim xSelShp As Shape, xSelLst As Variant, I, J As Integer
Dim xV As String
Set xSelShp = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
Set xLstBox = ActiveSheet.ListBox1
If xLstBox.Visible = False Then
  xLstBox.Visible = True
  xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Pickup Options"
  xStr = ""
  xStr = Range("ListBoxOutput").Value
  
  If xStr <> "" Then
     xArr = Split(xStr, ";")
  For I = xLstBox.ListCount - 1 To 0 Step -1
    xV = xLstBox.List(I)
    For J = 0 To UBound(xArr)
      If xArr(J) = xV Then
       xLstBox.Selected(I) = True
       Exit For
      End If
    Next
  Next I
  End If
Else
  xLstBox.Visible = False
  xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Select Options"
  For I = xLstBox.ListCount - 1 To 0 Step -1
    If xLstBox.Selected(I) = True Then
    xSelLst = xLstBox.List(I) & ";" & xSelLst
    End If
  Next I
  If xSelLst <> "" Then
    Range("ListBoxOutput") = Mid(xSelLst, 1, Len(xSelLst) - 1)
  Else
    Range("ListBoxOutput") = ""
  End If
End If
End Sub

Lưu ý: Trong mã, Hình chữ nhật1 là tên hình dạng; ListBox1 là tên của hộp danh sách; Lựa chọn các phương ánTùy chọn nhận hàng là các văn bản hiển thị của hình dạng; và ListBoxOutput là tên phạm vi của ô đầu ra. Bạn có thể thay đổi chúng dựa trên nhu cầu của bạn.

5. nhấn Khác + Q các phím đồng thời để đóng Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

6. Nhấp vào nút hình chữ nhật sẽ gấp hoặc mở rộng hộp danh sách. Khi hộp danh sách đang mở rộng, hãy kiểm tra các mục trong hộp danh sách, sau đó bấm lại vào hình chữ nhật để xuất tất cả các mục đã chọn vào ô E4. Xem demo dưới đây:

7. Và sau đó lưu sổ làm việc dưới dạng Excel MacroEnable Workbook để sử dụng lại mã trong tương lai.


Tạo danh sách thả xuống với các hộp kiểm bằng một công cụ tuyệt vời

Phương pháp trên là quá nhiều bước để xử lý dễ dàng. Đây thực sự khuyên bạn nên Danh sách thả xuống có hộp kiểm tiện ích của Kutools cho Excel để giúp bạn dễ dàng tạo danh sách thả xuống với các hộp kiểm trong một phạm vi được chỉ định, trang tính hiện tại, sổ làm việc hiện tại hoặc tất cả các sổ làm việc đã mở dựa trên nhu cầu của bạn. Xem bản demo dưới đây:
Tải xuống và thử ngay bây giờ! (Đường mòn miễn phí 30 ngày)

Bên cạnh bản demo ở trên, chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn từng bước để chứng minh cách áp dụng tính năng này để đạt được nhiệm vụ này. Hãy làm như sau.

1. Mở trang tính mà bạn đã đặt danh sách thả xuống xác thực dữ liệu, nhấp vào Kutools > Danh sách thả xuống > Danh sách thả xuống có hộp kiểm > Cài đặt. Xem ảnh chụp màn hình:

2. bên trong Danh sách thả xuống với Cài đặt Hộp kiểm hộp thoại, vui lòng cấu hình như sau.

 • 2.1) Trong Nộp đơn , chỉ định phạm vi áp dụng nơi bạn sẽ tạo hộp kiểm cho các mục trong danh sách thả xuống. Bạn có thể chỉ định một phạm vi nhất định, bảng tính hiện tại, sổ làm việc hiện tại or tất cả các sổ làm việc đã mở dựa trên nhu cầu của bạn.
 • 2.2) Trong Chế độ , chọn kiểu mà bạn muốn xuất các mục đã chọn;
 • Đây lấy Sửa đổi làm ví dụ, nếu bạn chọn tùy chọn này, giá trị ô sẽ được thay đổi dựa trên các mục đã chọn.
 • 2.3) Trong máy phân ly , hãy nhập dấu phân cách mà bạn sẽ sử dụng để tách nhiều mục;
 • 2.4) Trong Văn bản chỉ đạo phần, chọn một hướng văn bản dựa trên nhu cầu của bạn;
 • 2.5) Nhấp vào OK .

3. Bước cuối cùng, nhấp vào Kutools > Danh sách thả xuống > Danh sách thả xuống có hộp kiểm > Bật danh sách hộp kiểm thả xuống để kích hoạt tính năng này.

Từ bây giờ, khi bạn nhấp vào các ô có danh sách thả xuống trong một phạm vi được chỉ định, một hộp danh sách sẽ bật lên, vui lòng chọn các mục bằng cách chọn các hộp kiểm để xuất thành ô như hình minh họa bên dưới (Lấy chế độ Sửa đổi làm ví dụ ).

Để biết thêm chi tiết về tính năng này, vui lòng truy cập vào đây.

  Nếu bạn muốn dùng thử miễn phí (30 ngày) tiện ích này, vui lòng nhấp để tải xuống, và sau đó đi đến áp dụng hoạt động theo các bước trên.


Các bài liên quan:

Tự động điền khi nhập trong Excel danh sách thả xuống
Nếu bạn có danh sách thả xuống xác thực dữ liệu với các giá trị lớn, bạn cần cuộn xuống danh sách chỉ để tìm giá trị phù hợp hoặc nhập trực tiếp toàn bộ từ vào hộp danh sách. Nếu có phương pháp cho phép tự động hoàn thành khi nhập ký tự đầu tiên trong danh sách thả xuống, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hướng dẫn này cung cấp phương pháp để giải quyết vấn đề.

Tạo danh sách thả xuống từ một sổ làm việc khác trong Excel
Khá dễ dàng để tạo danh sách sổ xuống xác thực dữ liệu giữa các trang tính trong sổ làm việc. Nhưng nếu dữ liệu danh sách bạn cần để xác thực dữ liệu nằm trong một sổ làm việc khác, bạn sẽ làm gì? Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo danh sách drop fown từ một sổ làm việc khác trong Excel một cách chi tiết.

Tạo danh sách thả xuống có thể tìm kiếm trong Excel
Đối với một danh sách thả xuống với nhiều giá trị, việc tìm một giá trị thích hợp không phải là một công việc dễ dàng. Trước đây, chúng tôi đã giới thiệu một phương pháp tự động hoàn thành danh sách thả xuống khi nhập ký tự đầu tiên vào hộp thả xuống. Bên cạnh chức năng tự động hoàn thành, bạn cũng có thể làm cho danh sách thả xuống có thể tìm kiếm được để nâng cao hiệu quả làm việc trong việc tìm kiếm các giá trị thích hợp trong danh sách thả xuống. Để làm cho danh sách thả xuống có thể tìm kiếm được, hãy thử phương pháp trong hướng dẫn này.

Tự động điền các ô khác khi chọn giá trị trong danh sách thả xuống của Excel
Giả sử bạn đã tạo một danh sách thả xuống dựa trên các giá trị trong phạm vi ô B8: B14. Khi bạn chọn bất kỳ giá trị nào trong danh sách thả xuống, bạn muốn các giá trị tương ứng trong phạm vi ô C8: C14 được tự động điền vào một ô đã chọn. Để giải quyết vấn đề, các phương pháp trong hướng dẫn này sẽ giúp bạn.

Các hướng dẫn khác cho danh sách thả xuống ...


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

 • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Super Formula Bar (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng / cột trùng lặp... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2019 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ các tính năng dùng thử miễn phí 30 ngày. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày.
tab kte 201905

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (67)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cái này thật tuyệt. Nhưng sẽ tốt hơn nếu nhiều lựa chọn có thể được đặt tại nơi con trỏ đang hoạt động. Không nhất thiết phải là những gì mã chỉ định.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Đây chính xác là những gì tôi đang tìm kiếm, mã có thể được sửa đổi để cho phép dữ liệu đã chọn hiển thị trong các ô riêng biệt dưới cột không? vì vậy thay vì: Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, hãy hiển thị dưới dạng. thứ hai thứ ba thứ tư
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Đây chỉ là những gì tôi đang tìm kiếm, có sự sửa đổi đối với mã sẽ đặt lựa chọn tiếp theo từ hộp danh sách ở dòng tiếp theo. ví dụ: một hai ba Thay vì: một, hai, ba
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
bạn có thể vui lòng giải thích cách bạn đã thêm ListBoxOutput vào ô E4 được không
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào Làm thế nào có thể sao chép hộp danh sách này cho nhiều ô. Chỉ cần sao chép và dán là không hoạt động. Bạn có thể vui lòng giải thích ví dụ trong mỗi ô (E5, E6, E7, E8, ...) tôi có thể đặt ô lựa chọn này như thế nào?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
bạn có thể vui lòng giải thích làm cách nào để tôi có thể dễ dàng sao chép hộp danh sách này cho 100 hàng không? (hộp danh sách riêng biệt cho mỗi 100 hàng)
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Sau khi xuất xong và nhấn lại nút, các mục đã chọn trước đó trong hộp danh sách sẽ không thể thay đổi được. Làm thế nào để giải quyết?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn bạn! Nó là tuyệt vời và nó hoạt động!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi là người mới làm việc này nhưng có ai có thể cho tôi biết cách tạo một ListBox mult-selection sẽ mở ra, ví dụ: khi tôi chọn một tên. Tôi muốn hộp danh sách vừa với một hộp duy nhất.
VÍ DỤ: Tôi có một danh sách các tên với thông tin liên hệ, v.v. Tôi muốn tạo một Listbox trùng lặp cho mỗi tên trong danh sách của mình. Tôi muốn nó tự động mở khi tôi chọn tên và thu gọn trở lại ô khi tôi chuyển đến một hàng thông tin khác. Xin hãy tư vấn. Cảm ơn trước.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Randy thân mến,
Xin lỗi không thể giải quyết vấn đề này.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Nó hoạt động hoàn hảo theo hướng dẫn, Tuy nhiên nếu tôi bảo vệ trang tính thì nó đưa ra và bị lỗi. Bất kỳ giải pháp nào cho điều này?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Hoạt động hoàn hảo theo Hướng dẫn. Nhưng, Làm thế nào tôi có thể sử dụng điều này trên trang tính được Bảo vệ. Hiện tại Nếu tôi sử dụng điều này sau khi bảo vệ trang tính Nó mang lại cho tôi và lỗi "Lỗi thời gian chạy '-2147024809 (80070057)': Giá trị được chỉ định nằm ngoài phạm vi"
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Amit Sood thân mến,
Trước khi bảo vệ trang tính, vui lòng định dạng ô Đầu ra là đã mở khóa và sau đó áp dụng mã VBA bên dưới. Cảm ơn bình luận của bạn.

Hình chữ nhật phụ2_Click ()
Làm mờ xSelShp dưới dạng hình dạng, xSelLst dưới dạng biến thể, tôi là số nguyên
On Error Resume Next
Đặt xSelShp = ActiveSheet.Shapes (Application.Caller)
Đặt xLstBox = ActiveSheet.ListBox1
Nếu xLstBox.Vosystem = False Thì
xLstBox.Vosystem = True
xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Tùy chọn nhận hàng"
Khác
xLstBox.Vosystem = False
xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Chọn Tùy chọn"
Đối với I = xLstBox.ListCount - 1 đến 0 Bước -1
Nếu xLstBox.Selected (I) = Đúng thì
xSelLst = xLstBox.List (I) & ";" & xSelLst
Cuối Nếu
Tiếp theo tôi
Nếu xSelLst <> "" Thì
Phạm vi ("ListBoxOutput") = Giữa (xSelLst, 1, Len (xSelLst) - 1)
Khác
Phạm vi ("ListBoxOutput") = ""
Cuối Nếu
Cuối Nếu
End Sub
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
"Tôi đã tạo một tệp bằng hộp danh sách ActiveX như bạn được giải thích, ở đó tôi đã nhập một số dữ liệu và cũng thêm một số thuộc tính. Tôi đã kiểm tra một số dữ liệu bằng cách sử dụng hộp kiểm trong danh sách và lưu và thoát khỏi tệp. Nhưng trong khi mở lại tệp, nó không hiển thị bất kỳ dữ liệu đã kiểm tra nào..có ai có thể cho tôi gợi ý để lưu các bản cập nhật đó không. "
Ai đó giúp tôi được không, làm ơn.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Ngày tốt,
Vui lòng đặt mã VBA bên dưới vào cửa sổ mã ThisWorkbook.
Trong mã, Sheet6 là tên mặc định của trang tính chứa Hộp danh sách mà bạn muốn giữ lại các lựa chọn như hình minh họa bên dưới. Và ListBox1 là tên của hộp danh sách. Vui lòng thay đổi chúng khi bạn cần.

Private Sub Workbook_BeforeSave (ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Lưu cuộc gọi
End Sub

Private Sub Workbook_Open ()
Khôi phục cuộc gọi
End Sub

Private Sub SaveSelices ()

Dim arr () As Variant, i As Long, j As Long

Với Sheet6.OLEObjects ("ListBox1"). Đối tượng
Nếu .ListIndex> 0 Thì
Đối với i = 0 Đến .ListCount - 1
If .Selected (i) Sau đó
j = j + 1
ReDim Bảo tồn arr (1 Đến j)
arr (j) = tôi
Cuối Nếu
Sau
Names.Add Name: = "Selices", RefersTo: = arr, Visible: = False
Cuối Nếu
Kết thúc với

End Sub

Các lựa chọn khôi phục phụ riêng tư ()

Dim arr As Variant, i As Integer

arr = [Lựa chọn]

Với Sheet6.OLEObjects ("ListBox1"). Đối tượng
Đối với i = 1 Đến UBound (arr)
.Selected (arr (i)) = True
Sau
Kết thúc với

End Sub
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn bạn đã trả lời, thưa ông, nhưng nó không hoạt động trong trường hợp tệp của tôi, bạn có thể vui lòng gửi id thư của bạn, để tôi có thể gửi tệp của tôi cho bạn qua thư.
Cảm ơn trước
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Gửi manjusha isac,
Vui lòng gửi tệp của bạn đến zxm@addin99.com. Hy vọng tôi có thể giúp đỡ.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Bên cạnh đó, bạn cần lưu sổ làm việc dưới dạng Sổ làm việc hỗ trợ Macro Excel và kích hoạt mã mỗi khi bạn thay đổi các lựa chọn của hộp danh sách.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
tôi muốn tự động cập nhật tên trong các cột khác nhau. là nó có thể nếu có thể xin vui lòng chia sẻ cho tôi mã.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
TUYỆT VỜI, nó đang hoạt động nhưng sau khi tôi đóng excel và mở lại thì dấu kiểm từ hộp kiểm đã biến mất, vì vậy nếu tôi nhấp vào nút, tất cả danh sách sẽ biến mất, bất kỳ giải pháp nào cho điều này
làm ơn ai đó giúp tôi
Cảm ơn bạn rất nhiều
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Thiên thần thân mến,
Chúng tôi đã xuất bản một bài viết "Làm thế nào để lưu hoặc giữ lại các lựa chọn của hộp danh sách ActiveX trong Excel?" trong đó giới thiệu phương pháp lưu các lựa chọn của hộp danh sách sau khi đóng và mở lại sổ làm việc.
Bạn có thể theo liên kết này để có thêm thông tin: https://www.extendoffice.com/documents/excel/5051-excel-listbox-save-selection.html
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Nó hoạt động đáng kinh ngạc nhưng tôi gặp một vấn đề sau khi tôi lưu tệp và mở lại, tất cả kiểm tra từ danh sách hộp kiểm đều biến mất
bạn có thể giúp tôi cái này cảm ơn bạn rất nhiều
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Ngoài ra, nó luôn thay đổi kích thước và hình dạng của hộp danh sách sau khi lưu và mở lại tệp nếu ai đó có giải pháp cho vấn đề này, vui lòng giúp tôi

cảm ơn bạn rất nhiều
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Dấu yêu,
Chúng tôi đã xuất bản một bài viết "Làm thế nào để lưu hoặc giữ lại các lựa chọn của hộp danh sách ActiveX trong Excel?" trong đó giới thiệu phương pháp lưu các lựa chọn của hộp danh sách sau khi đóng và mở lại sổ làm việc.
Bạn có thể theo liên kết này để có thêm thông tin: https://www.extendoffice.com/documents/excel/5051-excel-listbox-save-selection.html
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào bạn,

Tôi đang tự hỏi liệu có cách nào để hướng các tùy chọn nhận hàng đến nhiều ô (không chỉ E4) hoặc đặt các lựa chọn thành danh sách kiểm tra thả xuống để tôi có thể chọn nhiều tùy chọn từ danh sách kiểm tra, nhưng làm như vậy nhiều lần và độc lập với các lựa chọn khác mà tôi đã thực hiện. Ví dụ: tôi sẽ sử dụng cùng một danh sách các tùy chọn nhận hàng như thế nào để nhập một lựa chọn các mặt hàng khác nhau cho E5, E6, E7, v.v. từ cùng một danh sách nhận hàng.

Cảm ơn bạn
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào LizKats,
Vui lòng thử mã dưới đây. Hy vọng tôi có thể giúp đỡ. Cảm ơn bạn.

Hình chữ nhật phụ2_Click ()

'Cập nhật Extendoffice 20200529

Làm mờ xSelShp dưới dạng hình dạng, xSelLst dưới dạng biến thể, tôi là số nguyên

Đặt xSelShp = ActiveSheet.Shapes (Application.Caller)

Đặt xLstBox = ActiveSheet.ListBox1

Dim xRg As Range

Giảm xCount, xFNum, xR, xC dưới dạng số nguyên

Làm mờ xStr dưới dạng chuỗi

Nếu xLstBox.Vosystem = False Thì

xLstBox.Vosystem = True

xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Tùy chọn nhận hàng"

Khác

xLstBox.Vosystem = False

xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Chọn Tùy chọn"

Đặt xRg = Range ("ListBoxOutput")

xCount = xLstBox.ListCount - 1

xStr = ""

Đối với i = xLstBox.ListCount - 1 đến 0 Bước -1

If xLstBox.Selected (i) = True Then

xStr = xLstBox.List (i) & ";" & xStr

Cuối Nếu

Tiếp theoNếu xRg.Value = "" Thì

xRg.Value = xStr

Khác

Đặt xRg = xRg.Offset (1, 0)

Làm trong khi xRg.Value <> ""

Đặt xRg = xRg.Offset (1, 0)

Vòng lặp

xRg.Value = xStr

Cuối Nếu

Cuối Nếu

End Sub
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Nó đang hoạt động tốt, cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bạn. Tôi có một vấn đề ở đây là, tất cả đầu ra đều đến trong cùng một ô E4, làm thế nào chúng ta có thể nhận được đầu ra trong các ô khác nhau Ví dụ: đầu ra cho C4 trong E4, C5 trong E5, C6 trong E6, v.v.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Ngày tốt,
Vấn đề bạn đề cập vẫn chưa thể giải quyết được.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Добрый день! Прошу помочь.
Как сделать так чтобы каждое значение выходило на новой клетке? чтобы по выходило по вертикали?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
CỨU GIÚP!!! làm thế nào đầu ra trong các phạm vi khác nhau (theo chiều dọc)?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Hình chữ nhật phụ2_Click ()
'Cập nhật Extendoffice 20190924
Làm mờ xSelShp dưới dạng hình dạng, xSelLst dưới dạng biến thể, tôi là số nguyên
Dim xRg As Range
Đặt xSelShp = ActiveSheet.Shapes (Application.Caller)
Đặt xLstBox = ActiveSheet.ListBox1
Nếu xLstBox.Vosystem = False Thì
xLstBox.Vosystem = True
xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Tùy chọn nhận hàng"
Khác
xLstBox.Vosystem = False
xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Chọn Tùy chọn"
Đặt xRg = Range ("ListBoxOutput")
Đối với I = 0 Đến xLstBox.ListCount - 1
Nếu xLstBox.Selected (I) = Đúng thì
xSelLst = xLstBox.List (I)
xRg.Value = Mid (xSelLst, 1, Len (xSelLst))
Đặt xRg = xRg.Offset (1, 0)
Cuối Nếu
Tiếp theo tôi
Cuối Nếu
End Sub
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Como puedo bản sao éste ejercicio en las filas undriores?
Làm cách nào để tôi có thể lặp lại bài tập này trong các hàng bên dưới?
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Tải thêm
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất