Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Mẹo Excel: Tính toán & công thức> Ngày & giờ

Thêm giờ, phút hoặc giây vào thời gian hoặc ngày

Làm cách nào để thêm số ngày hoặc giờ làm việc / làm việc vào một ngày trong Excel?

Làm cách nào để thêm hoặc trừ giờ từ trường ngày / giờ trong Excel?

Làm cách nào để cộng hoặc trừ thời gian để có được giờ / phút / giây trong Excel?

Làm cách nào để cộng hoặc tổng thời gian qua 24 giờ trong Excel?

Làm cách nào để thêm thời gian với gia số giờ / phút / giây trong Excel?

Làm cách nào để chuyển đổi ngày giờ từ múi giờ này sang múi giờ khác trong Excel?

Làm cách nào để nhanh chóng thêm giờ / phút / giây vào ngày và giờ trong Excel?

Làm thế nào để nhanh chóng chuyển đổi giờ UTC / GMT sang giờ địa phương?

Thêm năm, tháng, tuần hoặc ngày vào ngày

Làm cách nào để thêm ngày vào ngày bao gồm hoặc loại trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ trong Excel?

Làm cách nào để thêm số ngày hoặc giờ làm việc / làm việc vào một ngày trong Excel?

Làm cách nào để thêm số năm tháng và số ngày vào Google trang tính?

Làm cách nào để cộng hoặc trừ ngày, tháng và năm cho đến nay trong Excel?

Làm cách nào để cộng hoặc trừ năm, tháng và ngày cụ thể (2 năm 4 tháng 13 ngày) cho một ngày trong Excel?

Làm cách nào để cộng / trừ nửa năm / tháng / giờ cho ngày hoặc giờ trong Excel?

Làm cách nào để cộng / trừ các tuần cho đến ngày trong Excel?

Làm thế nào để tính toán một ngày trong tương lai dựa trên một ngày nhất định trong Excel?

Làm cách nào để tính ngày kết thúc từ ngày bắt đầu và khoảng thời gian trong Excel?

Cách tính ngày hết hạn trong Excel?

Làm thế nào để tính ngày nghỉ hưu từ ngày sinh trong Excel?

Làm cách nào để tăng ngày 1 tháng, 1 năm hoặc 7 ngày trong Excel?