Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Hàm FINDB trong Excel

Hàm FINDB tìm một chuỗi văn bản (phân biệt chữ hoa chữ thường) trong một chuỗi khác và trả về số vị trí bắt đầu của chuỗi đầu tiên bên trong chuỗi thứ hai dựa trên số byte bạn chỉ định. FINDB được thiết kế để sử dụng với các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte kép (DBCS), chẳng hạn như tiếng Trung Quốc (Giản thể), Trung Quốc (Phồn thể), Hàn Quốc và Nhật Bản. Hàm đếm mỗi ký tự byte kép là 2.

hàm findb 1


cú pháp

=FINDB(find_text, within_text, start_num)


Lập luận

 • find_text (bắt buộc): Chuỗi hoặc ký tự bạn muốn tìm vị trí của nó trong_text.
 • trong_text (bắt buộc): Chuỗi chứa find_text bạn muốn tìm.
 • start_num (tùy chọn): Vị trí trong trong_text tại đó bắt đầu tìm kiếm find_text. Nếu bỏ qua đối số này, nó được giả định là 1.

Trở lại giá trị

Hàm FINDB trả về một giá trị số.


Ghi chú chức năng

 • Dấu cách được tính là ký tự.
 • Hàm FINDB phân biệt chữ hoa chữ thường. Để thực hiện tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn có thể sử dụng TÌM KIẾM thay thế.
 • FINDB không cho phép các ký tự đại diện trong tìm kiếm. Để sử dụng các ký tự đại diện trong tìm kiếm, vui lòng sử dụng TÌM KIẾM chức năng.
 • FINDB luôn đếm mỗi ký tự byte kép là 2 khi bạn đã bật tính năng chỉnh sửa ngôn ngữ hỗ trợ DBCS và sau đó đặt nó làm ngôn ngữ mặc định. Nếu không, FINDB đếm mỗi ký tự là 1 giống như TÌM.
 • If find_text trống (“”), hàm FINDB trả về ký tự được đánh số start_num. Nếu start_num bị bỏ qua, trả về 1.
 • FINDB đếm các giá trị thực thay vì giao diện dữ liệu của bạn. Ví dụ, A1 là ngày 9/1/2022, FINDB (0, A1) Trả về 4, vì giá trị thực tế trong A1 là 44805 chỉ được định dạng dưới dạng giá trị ngày.
 • FINDB trả về #GIÁ TRỊ! lỗi nếu:
  • find_text không xuất hiện trong trong_text;
  • start_number lớn hơn chiều dài của trong_text;
  • start_number <1.

Ví dụ về tìm kiếm phân biệt chữ hoa chữ thường ngay từ đầu

Lấy bảng dưới đây làm ví dụ. Để tìm vị trí bắt đầu của find_text (phân biệt chữ hoa chữ thường) trong trong_text, vui lòng sao chép hoặc nhập công thức bên dưới vào ô trên cùng (E6) của danh sách kết quả, và nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận được kết quả. Sau đó chọn ô kết quả và kéo chốt điền (hình vuông nhỏ ở góc dưới bên phải của ô đã chọn) xuống để áp dụng công thức cho các ô bên dưới.

= FINDB (B6,C6)

hàm findb 2

Thay vì tham chiếu ô, bạn có thể nhập find_texttrong_text giá trị trong công thức như hình dưới đây.

= FINDB ("什么","你 在 干什么")


Ví dụ về tìm kiếm phân biệt chữ hoa chữ thường từ vị trí cụ thể

Để tìm kiếm find_text in trong_text từ một vị trí cụ thể dựa trên số byte bạn chỉ định và nhận vị trí bắt đầu của vị trí đầu tiên được tìm thấy find_text in trong_text, bạn nên thêm cái thứ ba start_num tranh luận. Nhập công thức bên dưới vào ô trên cùng (F6) của danh sách kết quả và nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận được kết quả. Sau đó chọn ô kết quả và kéo chốt điền (hình vuông nhỏ ở góc dưới bên phải của ô đã chọn) xuống để áp dụng công thức cho các ô bên dưới.

= FINDB (B6,C6,D6)

hàm findb 3

Thay vì tham chiếu ô, bạn có thể nhập find_text, trong_textstart_num giá trị trong công thức như hình dưới đây.

= FINDB ("什么","你 在 干什么",3)


FINDB VS TÌM THẤY

FINDB đếm mỗi ký tự byte kép là 2 và mỗi ký tự byte đơn là 1. Trong khi FIND đếm cả ký tự byte kép và byte đơn là 1. Bạn có thể so sánh kết quả trả về bởi FINDB và FIND như hình dưới đây.

hàm findb 4


FINDB VS TÌM KIẾM

Cả hai hàm FINDB và SEARCHB đều trả về vị trí bắt đầu của phiên bản đầu tiên của find_text in trong_text tính bằng byte. Tuy nhiên, FINDB phân biệt chữ hoa chữ thường, trong khi SEARCHB thì không. SEARCHB hỗ trợ sử dụng các ký tự đại diện trong tìm kiếm, trong khi FINDB thì không. Bạn có thể so sánh kết quả trả về bởi FINDB và SEARCHB như hình bên dưới.

hàm findb 5


Các chức năng liên quan

Hàm FIND trong Excel

Hàm FIND được sử dụng để tìm một chuỗi trong một chuỗi khác và trả về vị trí bắt đầu của chuỗi bên trong một chuỗi khác. Giả sử, = FIND ("ea", "lê") trả về 2 có nghĩa là tìm vị trí bắt đầu của "ea" trong "lê".

Hàm SEARCHB trong Excel

Hàm SEARCHB tìm một chuỗi văn bản (không phân biệt chữ hoa chữ thường) trong một chuỗi khác và trả về số vị trí bắt đầu của chuỗi đầu tiên bên trong chuỗi khác dựa trên số byte bạn chỉ định. SEARCHB được thiết kế để sử dụng với các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte kép (DBCS), chẳng hạn như tiếng Trung Quốc (Giản thể), Trung Quốc (Phồn thể), Hàn Quốc và Nhật Bản. Hàm đếm mỗi ký tự byte kép là 2.

Hàm REPLACEB trong Excel

Hàm REPLACEB thay thế một phần của chuỗi văn bản bằng một chuỗi văn bản mới dựa trên số byte bạn chỉ định. REPLACEB được thiết kế để sử dụng với các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte kép (DBCS), chẳng hạn như tiếng Trung Quốc (Giản thể), Trung Quốc (Phồn thể), Hàn Quốc và Nhật Bản. Hàm đếm mỗi ký tự byte kép là 2.

Hàm LEFTB trong Excel

Hàm LEFTB trả về số lượng ký tự được chỉ định từ đầu (bên trái) của một chuỗi được cung cấp dựa trên số byte bạn chỉ định. LEFTB được thiết kế để sử dụng với các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte kép (DBCS), chẳng hạn như tiếng Trung Quốc (Giản thể), Trung Quốc (Phồn thể), Hàn Quốc và Nhật Bản. Hàm đếm mỗi ký tự byte kép là 2.

Hàm RIGHTB trong Excel

Hàm RIGHTB trả về số ký tự được chỉ định từ cuối (bên phải) của một chuỗi được cung cấp dựa trên số byte bạn chỉ định. RIGHTB được thiết kế để sử dụng với các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte kép (DBCS), chẳng hạn như tiếng Trung Quốc (Giản thể), Trung Quốc (Phồn thể), Hàn Quốc và Nhật Bản. Hàm đếm mỗi ký tự byte kép là 2.

Hàm MIDB trong Excel

Hàm MIDB trả về một số ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí bạn chỉ định, dựa trên số byte bạn chỉ định. MIDB được thiết kế để sử dụng với các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte kép (DBCS), chẳng hạn như tiếng Trung Quốc (Giản thể), Trung Quốc (Phồn thể), Hàn Quốc và Nhật Bản. Hàm đếm mỗi ký tự byte kép là 2.


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel - Giúp bạn nổi bật giữa đám đông

Bạn có muốn hoàn thành công việc hàng ngày của mình một cách nhanh chóng và hoàn hảo? Kutools cho Excel mang đến 300 tính năng nâng cao mạnh mẽ (Kết hợp sổ làm việc, tính tổng theo màu, chia nội dung ô, chuyển đổi ngày, v.v...) và tiết kiệm 80% thời gian cho bạn.

 • Được thiết kế cho 1500 kịch bản công việc, giúp bạn giải quyết 80% vấn đề về Excel.
 • Giảm hàng nghìn lần nhấp chuột và bàn phím mỗi ngày, giảm mỏi mắt và mỏi tay.
 • Trở thành chuyên gia Excel trong 3 phút. Không còn cần phải nhớ bất kỳ công thức và mã VBA đau đớn nào.
 • 30 ngày dùng thử miễn phí không giới hạn. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày. Nâng cấp miễn phí và hỗ trợ trong 2 năm.
Ribbon của Excel (với Kutools cho Excel được cài đặt)

Tab Office - Bật tính năng Đọc và Chỉnh sửa theo Tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

 • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
 • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
 • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
 • Mang lại các tab hiệu quả cho Office (bao gồm Excel), Giống như Chrome, Firefox và Internet Explorer mới.
Ảnh chụp màn hình của Excel (với Office Tab được cài đặt)

Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel - Giúp bạn nổi bật giữa đám đông

Bạn có muốn hoàn thành công việc hàng ngày của mình một cách nhanh chóng và hoàn hảo? Kutools cho Excel mang đến 300 tính năng nâng cao mạnh mẽ (Kết hợp sổ làm việc, tính tổng theo màu, chia nội dung ô, chuyển đổi ngày, v.v...) và tiết kiệm 80% thời gian cho bạn.

 • Được thiết kế cho 1500 kịch bản công việc, giúp bạn giải quyết 80% vấn đề về Excel.
 • Giảm hàng nghìn lần nhấp chuột và bàn phím mỗi ngày, giảm mỏi mắt và mỏi tay.
 • Trở thành chuyên gia Excel trong 3 phút. Không còn cần phải nhớ bất kỳ công thức và mã VBA đau đớn nào.
 • 30 ngày dùng thử miễn phí không giới hạn. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày. Nâng cấp miễn phí và hỗ trợ trong 2 năm.
Ribbon của Excel (với Kutools cho Excel được cài đặt)

Tab Office - Bật tính năng Đọc và Chỉnh sửa theo Tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

 • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
 • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
 • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
 • Mang lại các tab hiệu quả cho Office (bao gồm Excel), Giống như Chrome, Firefox và Internet Explorer mới.
Ảnh chụp màn hình của Excel (với Office Tab được cài đặt)
Nhận xét (0)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL