Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Hàm TEXTSPLIT trong Excel

Mô hình TEXTSPLIT hàm chia các chuỗi văn bản bằng một dấu phân cách đã cho thành một mảng trên các cột và hàng.

Chú thích: Chức năng này chỉ khả dụng trong Excel for Microsoft 365 trên kênh Người dùng nội bộ.

cú pháp

=TEXTSPLIT(text, col_delimiter, [row_delimiter], [ignore_empty], [match_mode], [pad_with])

Lập luận

bản văn (bắt buộc): Văn bản bạn muốn tách;
Col_delimiter (bắt buộc): Dấu phân tách hoặc chuỗi con cho biết nơi bạn muốn tách văn bản thành các cột;
Row_delimiter (tùy chọn): Dấu phân cách hoặc chuỗi con cho biết nơi bạn muốn tách văn bản thành các hàng;
Bỏ qua_empty (tùy chọn): Chỉ định có bỏ qua các ô trống hay không.
-- KHÔNG ĐÚNG (mặc định): Giữ nguyên các ô trống khi chia nhỏ.
-- TRUE: Bỏ qua các ô trống khi tách.
match_mode (tùy chọn): Xác định xem dấu phân cách có phân biệt chữ hoa chữ thường hay không.
-- 0 (mặc định): Phân biệt chữ hoa chữ thường.
-- 1: Trường hợp không nhạy cảm.
Pad_with (tùy chọn): Giá trị để đệm các giá trị còn thiếu trong mảng 2D. Mặc định là giá trị lỗi # N / A.

Chi tiết

1) Chức năng này hoạt động giống như Văn bản đến cột thuật sĩ trong Excel;
2) Chức năng này là đảo ngược của Hàm TEXTJOIN;
3) Nếu “pad_with”Bị bỏ qua, sau đó # N / A được sử dụng để đệm các giá trị bị thiếu trong mảng hai chiều;
4) Nhiều dấu phân cách phải được đặt trong một hằng số mảng và được phân tách bằng dấu phẩy, chẳng hạn như {“Delimiter1”, ”delimiter2”, ...}.

Giá trị trả lại

Nó trả về chuỗi văn bản được chia nhỏ.

Ví dụ

Ở đây chúng tôi lấy một số ví dụ để minh họa cách sử dụng hàm TEXTSPLIT để chia nhỏ văn bản trong các điều kiện khác nhau.

# Ví dụ 1: Tách văn bản bằng dấu phân cách thành các cột hoặc hàng

Như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới, để chia văn bản trong ô A2 thành các cột hoặc hàng bằng dấu phẩy, bạn có thể áp dụng hàm TEXTSPLIT như sau.

Chia văn bản theo chiều ngang thành các cột bằng dấu phẩy

Chọn một ô, nhập công thức sau và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa.

Kết quả được điền bằng các văn bản tách cùng một lúc mà không cần sử dụng Trình xử lý tự động điền.

=TEXTSPLIT(A2,",")

Chia văn bản theo chiều dọc thành các hàng bằng dấu phẩy

Để chia văn bản theo chiều dọc thành các hàng bằng một dấu phân cách nhất định, bạn cần để trống đối số col_delimiter và chỉ định một dấu phân cách cho hàng_dấu phân cách tranh luận. Hãy làm như sau.

Chọn một ô, nhập công thức sau và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa.

Các ô kết quả được điền bằng các văn bản tách cùng một lúc mà không cần sử dụng Trình xử lý Tự động điền.

=TEXTSPLIT(A2,,",")

# Ví dụ 2: Bỏ qua các ô trống khi tách văn bản bằng hàm TEXTSPLIT

Như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới, nếu chuỗi văn bản chứa hai hoặc nhiều dấu phân cách liên tiếp không có giá trị giữa chúng, theo mặc định, hàm TEXTSPLIT sẽ giữ nguyên các ô trống khi tách văn bản. Để bỏ qua các ô trống khi tách, bạn có thể áp dụng hàm TEXTSPLIT như sau.

Chọn một ô trống, nhập công thức sau và nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận tất cả các văn bản được phân tách và bỏ qua các ô trống. Nếu có danh sách các văn bản cần tách, vui lòng chọn ô kết quả và kéo Xử lý Tự động điền của nó xuống để nhận phần còn lại của kết quả.

=TEXTSPLIT(A2,",",,TRUE)

Chú thích: Trong công thức này, giá trị logic “TRUE”Được cung cấp dưới dạng bỏ qua_empty tranh luận.

# Ví dụ 3: Phân tách văn bản phân biệt chữ hoa chữ thường hoặc không phân biệt chữ hoa chữ thường

Theo mặc định, hàm TEXTSPLIT phân biệt chữ hoa chữ thường vì match_mode được đặt thành 0 hoặc để trống.

Như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới, match_mode đối số trong hàm TEXTSPLIT bị bỏ trống, vì vậy nó chỉ tìm kiếm kết quả khớp chính xác của văn bản “Tư vấn”Trong chuỗi văn bản được chỉ định.

=TEXTSPLIT(A2,"Consultant")

Ví dụ: nếu bạn không muốn thực hiện tìm kiếm đối sánh chính xác, bạn cần tìm kiếm văn bản bao gồm cả hai "Tư vấn""TƯ VẤN", trong trường hợp này, bạn có thể chỉ định đối số match_mode là 1 để thực hiện.

Chọn một ô trống, nhập công thức bên dưới và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Chọn ô kết quả này và kéo Xử lý tự động điền xuống để nhận phần còn lại của kết quả.

=TEXTSPLIT(A2,"Consultant",,TRUE,1)

# Ví dụ 4: Chia văn bản thành các hàng và cột cùng một lúc

Để tách văn bản thành các hàng và cột cùng một lúc bằng cách sử dụng hàm TEXTSPLIT, bạn cần chỉ định đồng thời cả hai đối số col_delimiter và row_delimiter trong công thức.

Như được hiển thị trong bảng bên dưới, bạn có thể nhập công thức sau vào ô C2 và nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận các văn bản được tách trong các hàng và cột tương ứng cùng một lúc.

=TEXTSPLIT(A2,":", ",")

LƯU Ý Trong trường hợp này, dấu hai chấm “:”Được cung cấp dưới dạng col_delimiter đối số và dấu phẩy “,”Được cung cấp dưới dạng hàng_dấu phân cách tranh luận.

# Ví dụ 4: Tùy chỉnh giá trị để đệm các giá trị bị thiếu trong mảng 2D

Khi sử dụng hàm TEXTSPLIT để chia văn bản thành cả hàng và cột cùng một lúc, Excel sẽ trả về lỗi # N / A trong kết quả nếu thiếu giá trị trong chuỗi văn bản gốc.

Như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới, vì không có dấu hai chấm “:”Sau văn bản Ngày phát hành, Excel trả về # N / A bên cạnh "Ngày phát hành".

Nếu bạn cần chèn tất cả các giá trị bị thiếu bằng ký tự gạch ngang (-) trong mảng 2D thay vì lỗi # N / A, bạn chỉ cần chỉ định đối số cuối cùng “pad_with" như "-”Để hoàn thành công việc.

Chọn một ô trống, nhập công thức sau và nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận tất cả các văn bản được phân chia theo hàng và cột.

=TEXTSPLIT(A2,":",",",,,"-")

# Ví dụ 5: Tách văn bản theo nhiều dấu phân cách

Chức năng TEXTSPLIT cho phép sử dụng nhiều dấu phân cách để tách văn bản cùng một lúc. Tuy nhiên, các dấu phân cách phải được đặt trong một hằng số mảng và được phân tách bằng dấu phẩy, chẳng hạn như {“Delimiter1”, ”delimiter2”, ...}.

Chuỗi văn bản trong bảng dưới đây chứa hai dấu phân cách “-” và “,”, để tách văn bản theo hai dấu phân cách này, bạn cần áp dụng hàm TEXTSPLIT như sau.

Chọn một ô trống, nhập công thức sau và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa.

=TEXTSPLIT(A2,{"-",","})

Chú thích: Trong công thức này, col_delimiter đối số được chỉ định là {"-", ","}.


Các chức năng liên quan

Hàm TEXTAFTER trong Excel
Hàm TEXTAFTER trích xuất và trả về văn bản xuất hiện sau chuỗi con hoặc dấu phân cách nhất định.

Hàm TEXTBEFORE trong Excel
Hàm TEXTBEFORE trả về văn bản xuất hiện trước chuỗi con hoặc dấu phân cách nhất định.

Hàm VALUETOTEXT trong Excel
Hàm VALUETOTEXT chuyển đổi bất kỳ giá trị được chỉ định nào thành văn bản.


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel - Giúp bạn nổi bật giữa đám đông

Bạn có muốn hoàn thành công việc hàng ngày của mình một cách nhanh chóng và hoàn hảo? Kutools cho Excel mang đến 300 tính năng nâng cao mạnh mẽ (Kết hợp sổ làm việc, tính tổng theo màu, chia nội dung ô, chuyển đổi ngày, v.v...) và tiết kiệm 80% thời gian cho bạn.

  • Được thiết kế cho 1500 kịch bản công việc, giúp bạn giải quyết 80% vấn đề về Excel.
  • Giảm hàng nghìn lần nhấp chuột và bàn phím mỗi ngày, giảm mỏi mắt và mỏi tay.
  • Trở thành chuyên gia Excel trong 3 phút. Không còn cần phải nhớ bất kỳ công thức và mã VBA đau đớn nào.
  • 30 ngày dùng thử miễn phí không giới hạn. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày. Nâng cấp miễn phí và hỗ trợ trong 2 năm.
Ribbon của Excel (với Kutools cho Excel được cài đặt)

Tab Office - Bật tính năng Đọc và Chỉnh sửa theo Tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

  • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
  • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
  • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
  • Mang lại các tab hiệu quả cho Office (bao gồm Excel), Giống như Chrome, Firefox và Internet Explorer mới.
Ảnh chụp màn hình của Excel (với Office Tab được cài đặt)
Nhận xét (0)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL