Bỏ qua nội dung chính

Hàm QUARTILE trong Excel

Tác giả: Siluvia Sửa đổi lần cuối: 2022-03-23

Sản phẩm Hàm QUARTILE tính toán phần tư cho một tập dữ liệu nhất định. Nó trả về cùng một giá trị với Hàm QUARTILE.INC.

Hàm QUARTILE VS. Hàm QUARTILE.INC:

Bắt đầu từ Excel 2010, Hàm QUARTILE đã được thay thế bởi Hàm QUARTILE.INC. Mặc dù cả hai đều có thể được sử dụng để tính toán phần tư của một tập dữ liệu, Hàm QUARTILE.INC được khuyến nghị nhiều hơn để sử dụng trong tương lai, vì hàm QUARTILE có thể không khả dụng trong các phiên bản Excel trong tương lai.

cú pháp

QUARTILE(array, quart)

Lập luận

  • Mảng (bắt buộc): Mảng hoặc phạm vi ô mà bạn muốn giá trị phần tư;
  • một thế đánh gươm (bắt buộc): Một số từ 0 đến 4 cho biết giá trị phần tư nào sẽ trả về.
 Con số  Giá trị phần tư
 0  Giá trị tối thiểu
 1  Phần tư thứ nhất (phần trăm thứ 1)
 2  Phần tư thứ 2 - giá trị trung bình (phần trăm thứ 50)
 3  Phần tư thứ 3 (phần trăm thứ 75)
 4  Phần tư thứ 4 - giá trị tối đa (phần trăm thứ 100)

Chi tiết

1. Nếu "Quart" không phải là số nguyên, nó sẽ bị cắt bớt;
2. Các # MỘT! lỗi xảy ra khi một trong các điều kiện sau được đáp ứng;
-- "mảng" trống rỗng;
-- "Quart" <0 hoặc "Quart" > KHAI THÁC.
3. Các #GIÁ TRỊ! lỗi xảy ra nếu "quart" không phải là số;
4.Nếu phần tư được yêu cầu nằm giữa hai trong số các giá trị trong "mảng", Excel sẽ nội suy giữa các giá trị này để tính toán phần tư.

Giá trị trả lại

Nó trả về một giá trị số.

Ví dụ

Đây là danh sách các giá trị như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới, để tính toán giá trị nhỏ nhất, phần tư thứ nhất, phần tư thứ hai, phần tư thứ ba và giá trị lớn nhất bằng cách sử dụng hàm QUARTILE, bạn có thể làm như sau.

Chọn ô trên cùng, E6 trong trường hợp này, sao chép hoặc nhập công thức bên dưới và nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận được kết quả của giá trị nhỏ nhất. Chọn ô kết quả này và kéo ô Tự động điền Xử lý xuống để nhận các phần tư khác.

=QUARTILE($B$6:$B$13,D6)

Ghi chú:

1) Công thức trong ô E6 có thể được thay đổi thành:

=QUARTILE({2,4,5,10,12,15,20,60},0)

2) Công thức có thể được chia thành hai phương trình sau:

2.1 Trước hết, áp dụng các phương trình sau để tìm vị trí của mỗi phần tư trong mảng:

(Trong các phương trình sau, n là tổng số ô trong mảng.)

2.1.1 Phương trình tính toán vị trí Q1:
= 1/4*(n-1)+1
Trong trường hợp này, vị trí của Q1 là 1/4*(8-1)+1 = 2.75, có nghĩa là phần tư đầu tiên nằm giữa chữ số thứ hai và thứ ba của mảng.
2.1.2 Phương trình tính toán vị trí Q2:
= 2/4*(n-1)+1
Trong trường hợp này, vị trí của Q2 là 2/4*(8-1)+1 = 4.5, có nghĩa là phần tư thứ hai nằm giữa chữ số thứ tư và thứ năm của mảng.
2.1.3 Phương trình tính toán vị trí Q3:
= 3/4*(n-1)+1
Trong trường hợp này, vị trí của Q3 là 1/4*(8-1)+1 = 6.25, có nghĩa là phần tư thứ ba nằm giữa chữ số thứ sáu và thứ bảy của mảng.
2.1.4 Phương trình tính toán vị trí Q4:
= 4/4*(n-1)+1
Trong trường hợp này, vị trí của Q4 là 1/4*(8-1)+1 = 8, có nghĩa là phần tư thứ tư nằm chính xác trong ô thứ tám của mảng.

2.2 Sau đó, trả về các phần tư dựa trên các vị trí.

2.2.1 Khi vị trí của Q1 (2.75) gần chữ số thứ ba hơn, chữ số thứ hai có trọng số 25% và chữ số thứ ba có trọng số 75%. Sau đó, bạn có thể áp dụng công thức sau để trả về phần tư đầu tiên:
=(C7*0.25)+(C8*0.75)/(0.25+0.75) // kết quả là 4.75
2.2.2 Q2 ở vị trí 4.5 của mảng, đây là giá trị trung bình của chữ số thứ 4 và thứ 5:
=(C9+C10)/2 // kết quả là 11
2.2.3 Vì vị trí của Q3 (6.25) gần với chữ số thứ sáu hơn, chữ số thứ sáu có tỷ trọng 75% và chữ số thứ bảy có tỷ trọng 25%. Sau đó, bạn có thể áp dụng công thức sau để trả về phần tư đầu tiên:
=(C11*0.75)+(C12*0.25)/(0.75+0.25) // kết quả là 16.25
2.2.4 Q4 chính xác ở vị trí thứ tám của mảng, vì vậy nó sẽ bằng giá trị của ô ở vị trí này:
=C13 // kết quả là 60
Xem ảnh chụp màn hình sau:

Các chức năng liên quan

Hàm QUARTILE.EXC trong Excel
Hàm QUARTILE.EXC trả về phần tư cho một tập dữ liệu nhất định dựa trên phạm vi phân vị từ 0 đến 1 dành riêng.

Hàm QUARTILE.INC trong Excel
Hàm QUARTILE.INC trả về phần tư cho một tập dữ liệu nhất định dựa trên phạm vi phân vị từ 0 đến 1.

Hàm RANK trong Excel
Hàm RANK trả về thứ hạng của một số so với các số khác trong cùng danh sách.

Hàm RANK.AVG trong Excel
Hàm RANK.AVG trả về thứ hạng của một số so với các số khác trong cùng danh sách.

Hàm RANK.EQ trong Excel
Hàm RANK.EQ trả về thứ hạng của một số so với các số khác trong cùng danh sách.


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel - Giúp bạn nổi bật giữa đám đông

🤖 Trợ lý AI của Kutools: Cách mạng hóa việc phân tích dữ liệu dựa trên: Thực thi thông minh   |  Tạo mã  |  Tạo công thức tùy chỉnh  |  Phân tích dữ liệu và tạo biểu đồ  |  Gọi các hàm Kutools...
Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao  |  Xóa hàng trống  |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu  |  Vòng không có công thức ...
Super VLookup: Nhiều tiêu chí  |  Nhiều giá trị  |  Trên nhiều trang tính  |  Tra cứu mờ...
Khuyến cáo. Danh sách thả xuống: Danh sách thả xuống dễ dàng  |  Danh sách thả xuống phụ thuộc  |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọn...
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  So sánh các cột với Chọn các ô giống nhau và khác nhau ...
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới  |  Chế độ xem thiết kế  |  Thanh công thức lớn  |  Trình quản lý sổ làm việc & trang tính | Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)  |  Bảng chọn ngày  |  Kết hợp các bảng tính  |  Mã hóa/Giải mã ô  |  Gửi email theo danh sách  |  Siêu lọc  |  Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự ...)  |  50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt ...)  |  40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh ...)  |  19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn ...)  |  12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ ...)  |  7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Tách ô Excel ...)  |  ... và nhiều hơn nữa

Kutools cho Excel tự hào có hơn 300 tính năng, Đảm bảo rằng những gì bạn cần chỉ là một cú nhấp chuột...

Mô tả


Tab Office - Bật tính năng Đọc và Chỉnh sửa theo Tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

  • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
  • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
  • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
  • Mang các tab hiệu quả đến Office (bao gồm Excel), giống như Chrome, Edge và Firefox.
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Leave your comments
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations