Bỏ qua nội dung chính
Người dùng ChatGPT thông thường? Hãy thử ChatGPT tích hợp với ExtendOffice.

Excel SUMIFS chức năng

Tác giả: Tiểu Dương Sửa đổi lần cuối: 2019-12-17

Hàm SUMIFS trong Excel có thể giúp tính tổng các giá trị ô dựa trên nhiều tiêu chí, hướng dẫn này sẽ giải thích cú pháp của hàm SUMIFS và một số ví dụ để sử dụng hàm này.


 Cú pháp:

Cú pháp cho hàm SUMIFS trong Excel là:

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

 đối số:

 • sum_range: Cần thiết. Các ô hoặc dải ô mà bạn muốn tính tổng. Chỉ các ô có số mới được tính tổng, các ô trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.
 • criteria_range1: Cần thiết. Phạm vi đầu tiên mà bạn muốn áp dụng tiêu chí1.
 • criteria1: Cần thiết. Điều kiện đầu tiên được sử dụng trên dải ô1.
 • criteria_range2, criteria2, … : Không bắt buộc. Các phạm vi bổ sung khác và tiêu chí liên quan của chúng.

Ghi chú:

 • 1. Hàm SUMIFS có thể xử lý tới 127 cặp đối số tiêu chí và tiêu chí.
 • 2. Đối số tiêu chí_ dải ô phải chứa cùng số hàng và cột với đối số dải_đấu.
 • 3. Loại tiêu chí có thể là: số, biểu thức lôgic, tham chiếu ô, văn bản, ngày tháng hoặc hàm Excel khác, nếu tiêu chí là một chuỗi văn bản hoặc một biểu thức thì nó phải được đặt trong dấu ngoặc kép.
 • 4. Hàm SUMIFS không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: chuỗi văn bản "excel" và "EXCEL" sẽ được coi là bằng nhau.
 • 5. Hàm SUMIFS hoạt động với logic AND, có nghĩa là một ô trong phạm vi tổng chỉ được tính tổng nếu nó đáp ứng tất cả các tiêu chí được chỉ định.

 Trở về:

Trả lại tổng kết cho một danh sách các số đáp ứng tất cả các tiêu chí cụ thể.


 Ví dụ:

Ví dụ 1: Sử dụng cơ bản hàm SUMIFS

Ví dụ: tôi có một bảng với các cột Sản phẩm, Tên, Doanh số và Giá như hình ảnh chụp màn hình bên dưới, bây giờ, tôi muốn tìm tổng giá của sản phẩm nào là KTE và doanh số bán hàng lớn hơn 200.

Vui lòng áp dụng công thức sau vào một ô trống:

=SUMIFS(D2:D12, A2:A12, "KTE", C2:C12, ">200")
 • Lời khuyên: Trong công thức trên:
 • D2: D12: là phạm vi ô bạn muốn tính tổng.
 • A2: A12, "KTE": Dải_điều_kiện và tiêu chí đầu tiên mà bạn muốn tính tổng các giá trị dựa trên.
 • C2: C12, "> 200": Dải tiêu chí thứ hai và tiêu chí mà bạn muốn tính tổng các giá trị dựa trên.

Và sau đó, nhấn đăng ký hạng mục thi chìa khóa để nhận được kết quả bạn cần. Xem ảnh chụp màn hình:

Chú thích: Bạn cũng có thể sử dụng tham chiếu ô để thay thế điều kiện trong công thức trên như sau: =SUMIFS(D2:D12, A2:A12,F2, C2:C12, G2).


Ví dụ 2: Hàm SUMIFS với ngày tháng trong Excel

Khi bạn có một danh sách các ngày và bạn cần tính tổng các giá trị ô giữa hai ngày đã cho, hàm SUMIFS có thể giải quyết công việc này một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Vui lòng sử dụng công thức dưới đây vào một ô trống:

=SUMIFS(C2:C12, A2:A12, ">=4/1/2019", A2:A12, "<=5/31/2019")
 • Lời khuyên: Trong công thức trên:
 • C2: C12: là phạm vi ô bạn muốn tính tổng.
 • A2: A12, "> = 4/1/2019": Dải_điều_kiện và tiêu chí đầu tiên mà bạn muốn tính tổng các giá trị dựa trên.
 • A2: A12, "<= 5/31/2019": Dải tiêu chí thứ hai và tiêu chí mà bạn muốn tính tổng các giá trị dựa trên.

Và sau đó, nhấn đăng ký hạng mục thi chính, tổng giá giữa hai ngày nhất định đã được tính toán, xem ảnh chụp màn hình:

Chú thích: Bạn cũng có thể sử dụng tham chiếu ô để thay thế điều kiện trong công thức trên như sau: = SUMIFS (C2: C12, A2: A12, "> =" & E2, A2: A12, "<=" & F2).


Ví dụ 3: Hàm SUMIFS với các ô trống và không trống

Giả sử, bạn có một loạt dữ liệu như hình minh họa sau đây, bây giờ, nếu bạn muốn tính tổng giá khi các ô trong Cột B không phải là ô trống và các ô trong Cột C là ô trống, bạn có thể làm thế nào?

Để giải quyết tác vụ này, bạn nên sử dụng công thức sau:

=SUMIFS(D2:D12, B2:B12,"<>", C2:C12,"=")

Sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi chìa khóa để nhận được kết quả như bạn cần. Xem ảnh chụp màn hình:


Ví dụ 4: Hàm SUMIFS với nhiều tiêu chí và logic OR

Theo mặc định, hàm SUMIFS chỉ cho phép logic AND, nhưng đôi khi, bạn có thể cần tính tổng các giá trị ô dựa trên nhiều tiêu chí với logic OR trong Excel.

Ví dụ: nếu bạn có một loạt dữ liệu như ảnh chụp màn hình bên dưới, để tính tổng giá từ David, Jane hoặc Sunny mà doanh số bán hàng lớn hơn 200.

Công thức 1: SUMIFS () + SUMIFS () + SUMIFS () +…

Để giải quyết công việc này, bạn có thể kết hợp hàm SUMIFS với nhau để tính tổng các ô với logic OR. Vui lòng áp dụng công thức dưới đây:

=SUMIFS(D2:D12, B2:B12, "Jane", C2:C12, ">200")+SUMIFS(D2:D12, B2:B12, "David", C2:C12, ">200")+SUMIFS(D2:D12, B2:B12, "Sunny", C2:C12, ">200")

Và sau đó, nhấn đăng ký hạng mục thi để nhận được kết quả chính xác như bạn cần:

Công thức 2: SUM (SUMIFS ({}))

Khi có nhiều logic OR thì công thức trên sẽ hơi khó, để đơn giản hóa công thức trên, bạn có thể tạo công thức mảng bằng hàm SUM và SUMIFS.

Vui lòng nhập hoặc sao chép công thức sau vào ô trống:

=SUM(SUMIFS(D2:D12,B2:B12,{"Jane","David","Sunny"}, C2:C12, ">200"))

Sau đó nhấn Ctrl + Shift + Enter các phím với nhau để có được kết quả như ảnh chụp màn hình bên dưới:


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel - Giúp bạn nổi bật giữa đám đông

🤖 Trợ lý AI của Kutools: Cách mạng hóa việc phân tích dữ liệu dựa trên: Thực thi thông minh   |  Tạo mã  |  Tạo công thức tùy chỉnh  |  Phân tích dữ liệu và tạo biểu đồ  |  Gọi các hàm Kutools...
Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao  |  Xóa hàng trống  |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu  |  Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Super VLookup: Nhiều tiêu chí  |  Nhiều giá trị  |  Trên nhiều trang tính  |  Tra cứu mờhữu ích. Cảm ơn !
Khuyến cáo. Danh sách thả xuống: Danh sách thả xuống dễ dàng  |  Danh sách thả xuống phụ thuộc  |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọnhữu ích. Cảm ơn !
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  So sánh các cột với Chọn các ô giống nhau và khác nhau hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới  |  Chế độ xem thiết kế  |  Thanh công thức lớn  |  Trình quản lý sổ làm việc & trang tính | Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)  |  Bảng chọn ngày  |  Kết hợp các bảng tính  |  Mã hóa/Giải mã ô  |  Gửi email theo danh sách  |  Siêu lọc  |  Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự ...)  |  50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt ...)  |  40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh ...)  |  19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn ...)  |  12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ ...)  |  7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Tách ô Excel ...)  |  ... và nhiều hơn nữa

Kutools cho Excel tự hào có hơn 300 tính năng, Đảm bảo rằng những gì bạn cần chỉ là một cú nhấp chuột...

Mô tả


Tab Office - Bật tính năng Đọc và Chỉnh sửa theo Tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

 • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
 • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
 • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
 • Mang các tab hiệu quả đến Office (bao gồm Excel), giống như Chrome, Edge và Firefox.
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations