Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Hàm QUARTILE.INC trong Excel

Hàm QUARTILE.INC trả về phần tư cho một tập dữ liệu nhất định dựa trên phạm vi phân vị từ 0 đến 1. Nó trả về cùng một giá trị với Hàm QUARTILE.

Hàm QUARTILE.INC VS. Hàm QUARTILE:

Bắt đầu từ Excel 2010, Hàm QUARTILE đã được thay thế bởi Hàm QUARTILE.INC. Mặc dù cả hai đều có thể được sử dụng để tính toán phần tư của một tập dữ liệu, Hàm QUARTILE.INC được khuyến nghị nhiều hơn để sử dụng trong tương lai, vì hàm QUARTILE có thể không khả dụng trong các phiên bản Excel trong tương lai.

Hàm QUARTILE.INC VS. Hàm QUARTILE.EXC:

Sự khác biệt giữa hai hàm này là hàm QUARTILE.INC tính toán phần tư của tập dữ liệu dựa trên phạm vi phân vị từ 0 đến 1, trong khi hàm QUARTILE.EXC tính toán phần tư của tập dữ liệu dựa trên phạm vi phân vị của 0 đến 1 độc quyền.

cú pháp

QUARTILE.INC(array, quart)

Lập luận

  • Mảng (bắt buộc): Mảng hoặc phạm vi ô mà bạn muốn giá trị phần tư;
  • một thế đánh gươm (bắt buộc): Một số từ 0 đến 4 cho biết giá trị phần tư nào sẽ trả về.
 Con số  Giá trị phần tư
 0  Giá trị tối thiểu
 1  Phần tư thứ nhất (phần trăm thứ 1)
 2  Phần tư thứ 2 - giá trị trung bình (phần trăm thứ 50)
 3  Phần tư thứ 3 (phần trăm thứ 75)
 4  Phần tư thứ 4 - giá trị tối đa (phần trăm thứ 100)

Chi tiết

1. Nếu "Quart" không phải là số nguyên, nó sẽ bị cắt bớt;
2. Các # MỘT! lỗi xảy ra khi một trong các điều kiện sau được đáp ứng;
-- "mảng" trống rỗng;
-- "Quart" <0 hoặc "Quart" > KHAI THÁC.
3. Các #GIÁ TRỊ! lỗi xảy ra nếu "quart" không phải là số;
4.Nếu phần tư được yêu cầu nằm giữa hai trong số các giá trị trong "mảng", Excel sẽ nội suy giữa các giá trị này để tính toán phần tư.

Giá trị trả lại

Nó trả về một giá trị số.

Ví dụ

Đây là danh sách các giá trị như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới, để tính toán giá trị nhỏ nhất, phần tư thứ nhất, phần tư thứ hai, phần tư thứ ba và giá trị lớn nhất bằng cách sử dụng hàm QUARTILE, bạn có thể làm như sau.

Chọn ô trên cùng, E6 trong trường hợp này, sao chép hoặc nhập công thức bên dưới và nhấn Enter để nhận kết quả có giá trị nhỏ nhất. Chọn ô kết quả này và kéo ô Tự động điền Xử lý xuống để nhận các phần tư khác.

=QUARTILE.INC($B$6:$B$13,D6)

Ghi chú:

1) Công thức trong ô E6 có thể được thay đổi thành:

=QUARTILE.INC({2,4,5,10,12,15,20,60},0)

2) Công thức có thể được chia thành hai phương trình sau:

2.1 Trước hết, áp dụng các phương trình sau để tìm vị trí của mỗi phần tư trong mảng:

(Trong các phương trình sau, n là tổng số ô trong mảng.)

2.1.1 Phương trình tính toán vị trí Q1:
= 1/4*(n-1)+1
Trong trường hợp này, vị trí của Q1 là 1/4*(8-1)+1 = 2.75, có nghĩa là phần tư đầu tiên nằm giữa chữ số thứ hai và thứ ba của mảng.
2.1.2 Phương trình tính toán vị trí Q2:
= 2/4*(n-1)+1
Trong trường hợp này, vị trí của Q2 là 2/4*(8-1)+1 = 4.5, có nghĩa là phần tư thứ hai nằm giữa chữ số thứ tư và thứ năm của mảng.
2.1.3 Phương trình tính toán vị trí Q3:
= 3/4*(n-1)+1
Trong trường hợp này, vị trí của Q3 là 1/4*(8-1)+1 = 6.25, có nghĩa là phần tư thứ ba nằm giữa chữ số thứ sáu và thứ bảy của mảng.
2.1.4 Phương trình tính toán vị trí Q4:
= 4/4*(n-1)+1
Trong trường hợp này, vị trí của Q4 là 1/4*(8-1)+1 = 8, có nghĩa là phần tư thứ tư nằm chính xác trong ô thứ tám của mảng.

2.2 Sau đó, trả về các phần tư dựa trên các vị trí.

2.2.1 Khi vị trí của Q1 (2.75) gần chữ số thứ ba hơn, chữ số thứ hai có trọng số 25% và chữ số thứ ba có trọng số 75%. Sau đó, bạn có thể áp dụng công thức sau để trả về phần tư đầu tiên:
=(C7*0.25)+(C8*0.75)/(0.25+0.75) // kết quả là 4.75
2.2.2 Q2 ở vị trí 4.5 của mảng, đây là giá trị trung bình của chữ số thứ 4 và thứ 5:
=(C9+C10)/2 // kết quả là 11
2.2.3 Vì vị trí của Q3 (6.25) gần với chữ số thứ sáu hơn, chữ số thứ sáu có tỷ trọng 75% và chữ số thứ bảy có tỷ trọng 25%. Sau đó, bạn có thể áp dụng công thức sau để trả về phần tư đầu tiên:
=(C11*0.75)+(C12*0.25)/(0.75+0.25) // kết quả là 16.25
2.2.4 Q4 chính xác ở vị trí thứ tám của mảng, vì vậy nó sẽ bằng giá trị của ô ở vị trí này:
=C13 // kết quả là 60
Xem ảnh chụp màn hình sau:

Các chức năng liên quan

Hàm QUARTILE.EXC trong Excel
Hàm QUARTILE.EXC trả về phần tư cho một tập dữ liệu nhất định dựa trên phạm vi phân vị từ 0 đến 1 dành riêng.

Hàm QUARTILE trong Excel
Hàm QUARTILE tính toán phần tư cho một tập dữ liệu nhất định.

Hàm RANK trong Excel
Hàm RANK trả về thứ hạng của một số so với các số khác trong cùng danh sách.

Hàm RANK.AVG trong Excel
Hàm RANK.AVG trả về thứ hạng của một số so với các số khác trong cùng danh sách.

Hàm RANK.EQ trong Excel
Hàm RANK.EQ trả về thứ hạng của một số so với các số khác trong cùng danh sách.


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel - Giúp bạn nổi bật giữa đám đông

Bạn có muốn hoàn thành công việc hàng ngày của mình một cách nhanh chóng và hoàn hảo? Kutools cho Excel mang đến 300 tính năng nâng cao mạnh mẽ (Kết hợp sổ làm việc, tính tổng theo màu, chia nhỏ nội dung ô, chuyển đổi ngày tháng, v.v.) và tiết kiệm 80% thời gian cho bạn.

  • Được thiết kế cho 1500 tình huống công việc, giúp bạn giải quyết 80% các vấn đề về Excel.
  • Giảm hàng nghìn lần nhấp chuột và bàn phím mỗi ngày, giảm mỏi mắt và mỏi tay.
  • Trở thành chuyên gia Excel trong 3 phút. Không còn cần phải nhớ bất kỳ công thức và mã VBA đau đớn nào.
  • 30 ngày dùng thử miễn phí không giới hạn. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày. Nâng cấp miễn phí và hỗ trợ trong 2 năm.
Ribbon của Excel (với Kutools cho Excel được cài đặt)

Tab Office - Bật tính năng Đọc và Chỉnh sửa theo Tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

  • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
  • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
  • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
  • Mang lại các tab hiệu quả cho Office (bao gồm Excel), Giống như Chrome, Firefox và Internet Explorer mới.
Ảnh chụp màn hình của Excel (với Office Tab được cài đặt)
Nhận xét (0)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất