Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel MONTH Chức năng

Nếu bạn muốn trích xuất số tháng từ định dạng ngày tháng trong Excel, THÁNG chức năng có thể giúp bạn một việc. Hướng dẫn này nói về cú pháp công thức và cách sử dụng THÁNG trong Excel.

Mô tả hàm MONTH

Cú pháp của hàm MONTH

Đối số cú pháp

Ví dụ về hàm MONTH


Mô tả hàm MONTH

Microsoft Excel THÁNG hàm trích xuất tháng từ một ngày và hiển thị dưới dạng số nguyên từ 1 đến 12 (1 đại diện cho tháng Giêng và 12 đại diện cho tháng Mười Hai).


Cú pháp của hàm MONTH

=MONTH (serial_number)


Đối số cú pháp

  • Số seri phải là một ngày hợp lệ mà bạn sẽ trích xuất tháng.

1) Tham chiếu trực tiếp đến ô chứa ngày tháng: =MONTH(B3).

2) Nhập trực tiếp ngày tháng dưới dạng chuỗi văn bản phải được đặt trong dấu ngoặc kép: =MONTH("23-Aug-2012").

3) Nhập trực tiếp ngày dưới dạng số sê-ri: =MONTH(43424) (43424 đại diện cho ngày 11/20/2018).

4) Nhập trực tiếp ngày tháng theo kết quả của công thức: =MONTH(DATE(2018,12,19)).


Ví dụ về hàm MONTH

Ảnh chụp màn hình dưới đây cho thấy một số ví dụ về trích xuất tháng từ ngày.

Kết quả:

 Ngày  Công thức  Mô tả  Kết quả
 12/19/18 9:43 AM  =MONTH(A2)  Serial_number là định dạng Ngày / Giờ hợp lệ  12
 12 / 19 / 2018  =MONTH(A3)  Serial_number không chứa phần tử thời gian  12
 //  =MONTH(43424)  Serial_number là một định dạng thời gian hợp lệ  11
 //  =MONTH(TODAY())  Serial_number là một định dạng Ngày / Giờ không hợp lệ  12
 10 / 25 / 2018  =CHOOSE(MONTH(A1),"Jan","Feb","Mar","Apr","May",
"June","July","Aug","Sept","Oct","Nov","Dec")
 Số serial_number là các số thập phân tương ứng  Tháng Mười
Nhận xét (0)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất