Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Mẹo Excel: Tính toán & công thức> Hàm toán học

Chức năng vòng

Làm thế nào để tránh lỗi làm tròn khi tính toán trong Excel?

Làm thế nào để giới hạn số vị trí thập phân trong công thức trong Excel?

Làm cách nào để xóa các chữ số sau số thập phân trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn / làm tròn lên / làm tròn một dải số ô trong Excel?

Làm cách nào để làm tròn / làm tròn lên / làm tròn thời gian đến một phần tư / nửa giờ gần nhất trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn một dải ô trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn ngày thành tháng gần nhất trong Excel?

Làm cách nào để làm tròn ngày thành ngày trong tuần cụ thể trước đó hoặc tiếp theo trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn số đến 5/10/50/100 gần nhất trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn số lên hoặc xuống trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn số (lên / xuống) đến hàng trăm, hàng nghìn hoặc hàng triệu trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn số đến hàng trăm / nghìn / triệu trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn giá trị phần trăm đến hai chữ số thập phân trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn giá thành x.99 trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn dải số thành chẵn trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn sau đó tính tổng các giá trị bằng một công thức trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn thời gian đến giờ / phút / giây gần nhất trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn các số 1000s / 100s / 10s / 1s / 0.1s đến gần nhất trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn đến số chẵn hoặc lẻ gần nhất trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn các giá trị trước khi tính tổng trong Excel?

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL