Bỏ qua nội dung chính

Mẹo Excel: Bảo mật> Bảo vệ ô

Mã hóa hoặc giải mã các ô

Làm cách nào để mã hóa / giải mã các ô đã chọn trong Excel?

Làm cách nào để chỉ ẩn một phần giá trị ô trong Excel?

Làm cách nào để ẩn nhanh nội dung ô trong Excel?

Làm cách nào để ẩn nhanh giá trị ô trong Excel?

Bảo vệ định dạng ô

Làm cách nào để khóa chiều rộng và chiều cao của ô khỏi việc thay đổi kích thước trong Excel?

Làm cách nào để khóa chiều rộng cột trong bảng tổng hợp?

Làm thế nào để bảo vệ định dạng ô nhưng chỉ cho phép nhập dữ liệu trong Excel?

Bảo vệ công thức

Làm cách nào để khóa và bảo vệ công thức trong Excel?

Làm cách nào để không hiển thị / ẩn công thức khỏi thanh công thức trong Excel?