Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Mẹo Excel: Tính toán & công thức> Ngày & giờ

Năm, quý, tháng, ngày trong tuần hoặc ngày

Làm thế nào để tính toán ngày lễ Phục sinh trong Excel?

Làm cách nào để tính ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc quý dựa trên một ngày nhất định trong Excel?

Làm thế nào để tính toán ngày của ngày Lễ tạ ơn dựa trên các năm cụ thể trong Excel?

Làm thế nào để tính ngày kết thúc tuần của các ngày / năm nhất định trong Excel?

Làm cách nào để tìm và lấy ngày thứ Hai đầu tiên của một năm cụ thể trong Excel?

Làm cách nào để tìm ngày bắt đầu / đầu tuần theo bất kỳ ngày cụ thể nào trong Excel?

Làm cách nào để tìm ngày sớm nhất và mới nhất trong một phạm vi trong Excel?

Làm cách nào để tìm ngày đầu tiên / ngày cuối cùng hoặc ngày làm việc của một tháng trong Excel?

Làm thế nào để tìm thứ sáu đầu tiên hoặc cuối cùng của mỗi tháng trong Excel?

Làm thế nào để tìm hoặc lấy một phần tư từ một ngày nhất định trong Excel?

Làm thế nào để tìm ngày của Thứ Hai tới trong Excel?

Làm cách nào để tìm ngày của Chủ nhật trước đó trong Excel?

Làm thế nào để lấy ngày sinh từ số ID trong Excel?

Làm cách nào để lấy ngày cuối tháng trong Excel?

Làm cách nào để lấy tháng từ số tuần và năm trong Excel?

Làm thế nào để có được cùng một ngày hoặc ngày đầu tiên của tháng tiếp theo dựa trên ngày nhất định trong Excel?

Làm cách nào để lấy ngày làm việc cuối cùng của tháng trước trong Excel?

Làm cách nào để lấy ngày bắt đầu và ngày kết thúc của tuần dựa trên một ngày cụ thể trong Excel?

Làm cách nào để trả về ngày trong tuần kể từ ngày trong Excel?

Làm cách nào để quay lại ngày làm việc hoặc ngày làm việc trước đó trong Excel?

Làm cách nào để làm tròn / làm tròn lên / làm tròn thời gian đến một phần tư / nửa giờ gần nhất trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn ngày thành tháng gần nhất trong Excel?

Làm cách nào để đặt ngày thành đầu tháng trong Excel?

Làm cách nào để hiển thị ngày đầu tiên hoặc ngày cuối cùng của tháng trước dựa trên ngày đã cho trong Excel?

Làm thế nào để nói / trả về ngày trong tuần kể từ ngày trong Excel?

Làm cách nào để tính / lấy ngày trong năm trong Excel?

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL