Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Mẹo Excel: Tính toán & công thức> Ngày & giờ

Tính tuổi

Làm thế nào để tính tuổi trước 1/1/1900 trong Excel?

Cách tính tuổi từ ngày sinh trong Google sheet?

Làm thế nào để tính tuổi từ số ID trong Excel?

Cách tính tuổi theo năm, tháng, ngày kể từ ngày sinh trong Excel?

Cách tính tuổi vào một ngày cụ thể hoặc trong tương lai trong Excel?

Làm thế nào để tính tuổi sinh nhật tiếp theo của một người trong Excel?

Làm thế nào để chuyển đổi ngày sinh thành tuổi nhanh chóng trong Excel?

Tính chênh lệch ngày

Làm thế nào để tính toán ngày / giờ trùng lặp theo ngày hoặc giờ trong Excel?

Làm thế nào để tính ngày giờ và phút giữa hai ngày trong Excel?

Cách tính số ngày còn lại trong tháng hoặc năm trong Excel?

Làm thế nào để tính toán số ngày còn lại cho đến thời hạn trong Excel?

Làm thế nào để tính ngày cho đến sinh nhật tiếp theo trong Excel?

Làm thế nào để tính toán thời gian đã trôi qua / ngày / tháng / năm giữa hai ngày giờ trong Excel?

Làm cách nào để tính số năm, tháng hoặc ngày đã trôi qua kể từ một ngày nhất định trong Excel?

Làm thế nào để tính toán khoảng cách ngày / tuần / tháng / năm giữa hai ngày trong Excel?

Làm thế nào để tính toán số ngày trong một tháng hoặc một năm trong Excel?

Cách tính số ngày làm việc còn lại trong tháng hiện tại trong Excel?

Làm thế nào để tính toán quý và năm kể từ ngày trong Excel?

Làm thế nào để tính toán nhiệm kỳ của nhân viên theo tháng hoặc năm trong Excel?

Làm cách nào để tính thời lượng dịch vụ kể từ ngày thuê trong Excel?

Làm cách nào để đếm / tính phần tư giữa hai ngày trong Excel?

Làm cách nào để đếm / tính tuần / tháng / năm giữa hai ngày trong Excel?

Làm cách nào để đếm ngày giữa hai ngày bao gồm cả ngày bắt đầu trong Excel?

Làm cách nào để đếm số năm nhuận giữa hai ngày trong Excel?

Làm cách nào để đếm số ngày không bao gồm chủ nhật giữa hai ngày trong Excel?

Làm cách nào để đếm số ngày / ngày làm việc / ngày cuối tuần giữa hai ngày trong Excel?

Làm cách nào để đếm số ngày trừ Chủ nhật / cuối tuần trong Excel?

Làm thế nào để đếm số ngày hoặc ngày làm việc trong một tháng trong Excel?

Làm cách nào để đếm số ngày cuối tuần / ngày trong tuần giữa hai ngày trong Excel?

Tính chênh lệch thời gian

Làm thế nào để tính toán ngày / giờ trùng lặp theo ngày hoặc giờ trong Excel?

Làm thế nào để tính ngày giờ và phút giữa hai ngày trong Excel?

Làm thế nào để tính toán thời gian đã trôi qua / ngày / tháng / năm giữa hai ngày giờ trong Excel?

Làm cách nào để tính giờ giữa các khoảng thời gian sau nửa đêm trong Excel?

Cách tính số giờ làm việc và trừ đi thời gian ăn trưa trong Excel?

Làm thế nào để tính toán số giờ làm việc thực giữa hai ngày không kể cuối tuần hoặc ngày lễ trong Excel?

Làm thế nào để tính toán chênh lệch thời gian giữa hai thời điểm hoặc ngày?

Làm thế nào để tính toán chênh lệch thời gian với mili giây trong Excel?

Làm thế nào để tính toán giờ làm việc mỗi tháng trong Excel?

Làm thế nào để kiểm tra xem chênh lệch thời gian lớn hơn một thời điểm cụ thể?

Làm thế nào để chuyển đổi chênh lệch thời gian giữa hai thời điểm thành số (giờ / phút / giây) trong Excel?

Làm thế nào để đếm số khoảng thời gian nửa giờ trong Excel?

Làm cách nào để đếm hoặc tính số giờ làm việc giữa các thời điểm trong Excel?

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL