Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Mẹo Excel: Định dạng> Định dạng có điều kiện

Định dạng có điều kiện Giá trị trùng lặp hoặc duy nhất

Làm cách nào để tô màu các giá trị trùng lặp hoặc các hàng trùng lặp trong Excel?

Làm cách nào để định dạng có điều kiện hoặc đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên (tất cả các giá trị duy nhất) trong Excel?

Làm cách nào để định dạng có điều kiện các ô trùng lặp trong một cột trong Google trang tính?

Làm cách nào để tìm và đánh dấu các tên trùng lặp cả tên và họ trong Excel?

Làm thế nào để đánh dấu các ô nếu không có trong một cột khác trong Excel?

Làm cách nào để đánh dấu các ô có giá trị giống nhau / trùng lặp trong Excel?

Làm thế nào để làm nổi bật sự khác biệt của cột trong Excel?

Làm cách nào để đánh dấu các ô trùng lặp liên tiếp từ một danh sách trong Excel?

Làm cách nào để đánh dấu các hàng trùng lặp trên nhiều cột trong Excel?

Làm cách nào để đánh dấu các giá trị trùng lặp ngoại trừ trường hợp đầu tiên trong Excel?

Làm cách nào để đánh dấu các giá trị trùng lặp bằng các màu khác nhau trong Excel?

Làm cách nào để đánh dấu các ngày trùng lặp và trùng lặp trong Excel?

Làm cách nào để đánh dấu hàng / ô trùng lặp cuối cùng trong Excel?

Làm thế nào để đánh dấu / định dạng có điều kiện các giá trị duy nhất / trùng lặp trong Excel?

Đánh dấu các mục trên cùng hoặc dưới cùng

Làm cách nào để đánh dấu các ô trên / dưới mức trung bình trong Excel?

Làm thế nào để đánh dấu giá trị lớn nhất / thấp nhất trong mỗi hàng hoặc cột?

Làm cách nào để đánh dấu các điểm dữ liệu tối đa và tối thiểu trong biểu đồ?

Làm cách nào để đánh dấu hoặc định dạng có điều kiện giá trị tối đa hoặc tối thiểu trong Google trang tính?

Làm cách nào để đánh dấu / định dạng có điều kiện các giá trị hàng đầu trong Excel?

Bộ biểu tượng

Làm cách nào để thay đổi màu bộ biểu tượng định dạng có điều kiện trong Excel?

Làm cách nào để so sánh các ô liền kề với bộ biểu tượng Định dạng có Điều kiện trong Excel?

Làm cách nào để tạo hệ thống xếp hạng năm sao trong Excel?

Làm cách nào để sử dụng bộ biểu tượng để đánh dấu các giá trị trong định dạng có điều kiện trong Excel?

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL