Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Mẹo Excel: Tệp> Xuất

Xuất đồ họa

Làm cách nào để xuất tất cả hình ảnh cùng một lúc từ Excel?

Làm cách nào để xuất biểu đồ sang đồ họa trong Excel?

Làm cách nào để xuất một hoặc tất cả các biểu đồ từ trang tính Excel sang PowerPoint?

Làm cách nào để xuất / lưu biểu đồ dưới dạng tệp PDF trong Excel?

Làm cách nào để chỉ lưu hình dạng dưới dạng ảnh (jpg / gif / tif / png) trong Excel?

Làm cách nào để lưu biểu đồ dưới dạng hình ảnh TIFF trong Excel?

Làm cách nào để lưu hoặc chuyển đổi biểu đồ dưới dạng ảnh GIF trong Excel?

Phạm vi xuất khẩu dưới dạng đồ họa

Làm thế nào để chuyển đổi phạm vi ô thành hình ảnh trong Excel?

Làm thế nào để dễ dàng sao chép và dán phạm vi hoặc biểu đồ như hình ảnh trong Excel?

Làm thế nào để lưu / xuất bảng dưới dạng hình ảnh?

Phạm vi xuất khẩu dưới dạng tệp

Làm cách nào để sao chép một phạm vi đã chọn sang một sổ làm việc mới trong Excel?

Làm cách nào để xuất một loạt dữ liệu từ Excel sang HTML hoặc tệp trang web?

Làm cách nào để xuất dữ liệu Excel (vùng chọn hoặc trang tính) sang tệp Văn bản trong Excel?

Làm cách nào để xuất dữ liệu Excel sang CSV?

Làm cách nào để xuất nhiều cột thành các tệp văn bản riêng lẻ trong Excel?

Làm cách nào để xuất phạm vi ô trong Excel sang tệp csv?

Làm cách nào để xuất / lưu từng hàng dưới dạng tệp văn bản trong Excel?

Làm thế nào để nhanh chóng chuyển đổi bảng Excel sang tệp PDF?

Làm cách nào để nhanh chóng chuyển đổi hoặc sao chép cột địa chỉ email trong Excel sang danh sách email Outlook?

Làm cách nào để chỉ lưu / xuất dữ liệu đã lọc từ Excel sang tệp csv?

Làm cách nào để lưu vùng chọn dưới dạng tệp riêng lẻ trong Excel?

Làm cách nào để lưu dữ liệu đã lọc vào trang tính / sổ làm việc mới trong Excel?

Làm cách nào để lưu lựa chọn hoặc toàn bộ sổ làm việc dưới dạng PDF trong Excel?

Làm cách nào để lưu bảng dưới dạng PDF trong Excel?

Xuất bảng tính

Làm cách nào để xuất và lưu từng trang tính dưới dạng sổ làm việc mới riêng biệt trong Excel?

Làm cách nào để xuất dữ liệu Excel (vùng chọn hoặc trang tính) sang tệp Văn bản trong Excel?

Làm cách nào để xuất dữ liệu Excel sang CSV?

Làm cách nào để lưu trang tính dưới dạng tệp PDF và gửi qua email dưới dạng tệp đính kèm thông qua Outlook?

Làm cách nào để lưu tất cả các trang tính dưới dạng giá trị?

Làm cách nào để lưu từng trang tính dưới dạng tệp văn bản riêng biệt từ sổ làm việc?

Làm cách nào để lưu từng trang tính của sổ làm việc dưới dạng PDF riêng biệt trong Excel?

Làm cách nào để lưu chỉ một trang tính trong sổ làm việc trong Excel?

Làm cách nào để lưu nhiều trang tính / sổ làm việc dưới dạng tệp PDF trong Excel?

Làm cách nào để lưu hoặc xuất từng trang tính dưới dạng tệp CSV / PDF trong Excel?

Làm cách nào để lưu dữ liệu trang tính dưới dạng tệp csv có / không có dấu ngoặc kép?

Làm cách nào để lưu, xuất nhiều / tất cả các trang tính thành tệp csv hoặc tệp văn bản riêng biệt trong Excel?

Làm cách nào để sử dụng Nút lệnh để lưu trang tính đang hoạt động dưới dạng tệp PDF trong Excel?

Khác

Làm cách nào để tạo thư mục và thư mục con từ các giá trị ô trong Excel?

Làm cách nào để xuất tất cả macro từ một sổ làm việc này sang một sổ làm việc khác?

Làm thế nào để xuất nhận xét từ Excel sang Word?

Làm cách nào để tạo nhanh thư mục dựa trên giá trị ô trong Excel?

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL